info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Dopravní digitální dvojče v chytrých městech

Anotace:
Řada metropolí, která rozvíjí svůj „Smart City“ koncept si v průběhu času vybudovala tzv. živé laboratoře, neboli části měst určených pro vývoj a testování nových technologií. Nejde pouze o zkoušení funkčnosti technologií, ale spíše o sledování dopadu chytrých řešení na chování obyvatel v daném území, zkoumání, jak různé skupiny obyvatel tato řešení přijímají, jak je upravit, aby jejich dopad byl vyšší, atd. V Praze v rámci projektu TAČR D3E (jehož jsme hlavním řešitelem) vzniká právě taková živá laboratoř. V tuto chvíli pracujeme na konceptu Dopravního digitálního dvojčete, kdy bude reálná situace v dopravě převedena do virtuálního světa. V dalších krocích projektu budeme studovat nové trendy související s rozvojem chytrých měst v dopravní oblasti. Využíváme k tomu adaptivní algoritmy inteligentních dopravních systémů, jež zohledňují možnosti spolupráce a vzájemného ovlivňování jednotlivých vozidel navzájem stejně jako interakci vozidel s městskou infrastrukturou. Důležitou roli zde hrají částečně nebo plně autonomní vozidla společně s prvky inteligentní infrastruktury a důraz bude kladen právě na management a řízení dopravy z pohledu infrastruktury. V projektu se studenti mohou zapojit do řešení skutečných projektů. Hlavní úlohy spadají do následujících oblastí: •Tvorba dopravního digitálního dvojčete (různé úlohy na dopravní simulace v prostředí mikrosimulátoru SUMO, práce s daty a další) •Návrh nových algoritmů řízení dopravy s ohledem na kooperativní a autonomní systémy (GLOSA, Local Level Routing a další) •Studium dopravního chování (zpracování dat z průzkumů, tvorba modelů v prostředí MATSim a další) •i mnohá další témata dle dohody. Výhodou projektu Digitální dvojče je, že se mu věnuje výzkumný tým v rámci fakultní laboratoře LAMbDA (lambda.fd.cvut.cz) a je přímo propojen na evropské projekty (H2020 MAVEN, H2020 nuMIDAS), na národní české projekty (TAČR D3E, OP VVV SMART) a na průmyslové partnery (DLR, SmartPlan).
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Vedoucí:
Ing. Michal Matowicki
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Dr. Ing. Jan Přikryl
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
11X1GS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
11X1GM | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.