info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů

Anotace:
Klasifikace dopravních a spojových systémů a jejich ekonomické vlastnosti. Ekonometrické modelování. Modely financování, investoři, sdružování investic, vstup strategického partnera. Možnosti využívání fondů a prostředků EU. Studenti se podle individuálního zájmu mohou věnovat buď dopravním anebo telekomunikačním systémům.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1EF | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.