Inovace dopravních cest

Anotace:
Projekt je zaměřen na řešení problematiky inovace všech součástí konstrukce železničních tratí transevropského konvenčního železničního systému. Hlavním cílem je snížení nákladů v rámci celého životního cyklu (Life Cycle Costs) a zlepšení charakteristiky v oblasti spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) konvenčních tratí se smíšeným provozem s využitím metod pokročilého modelování a experimentálních metod. Cílem projektu je studium problematiky a práce na výpočtových modelech pro analýzu napjatosti a deformace jednotlivých částí konstrukce železničních tratí, souvisejích objektů železničních zabezpečovacích zařízení a dalších relevantních konstrukcí pomocí analytických, numerických a experimentálních metod. Projekt je také zaměřen na optimalizaci konstrukcí s ohledem na zvyšování traťových rychlostí.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Vedoucí:
Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
18X2ES | angličtina | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.