info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní sál Fakulty dopravní

Anotace:
Dopravní sál fakulty dopravní bude významnou učební pomůckou posluchačů v obsluze různých typů skutečných zabezpečovacích zařízení doplněných modelovou železnicí s možností dokonalé simulace řízení provozu a odstraňování poruch. V současné době začíná projektování a výstavba dopravního sálu za účasti zájemců z řad posluchačů dopravní fakulty.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Antonín Faran, Ph.D.
Ing. Adam Hlubuček, Ph.D.
Ing. Bc. Dušan Kamenický, Ph.D.
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Ing. Milan Marvan
www stránky projektu
http://dsfd.fd.cvut.cz

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X1SS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2SS | čeština | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.