info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Družicová navigace a její využití v dopravě

Anotace:
Projekt se zabývá cíleným výzkumem aplikace družicové navigace v dopravě. Vzhledem k tomu, že družicové navigační systémy GNSS mají horizontální dopad na celou dopravu, je možné se v rámci projektu zabývat nejrozmanitějšími tématy. Od samotného měření, vyhodnocování pozičních dat, analýz systémů GNSS, přes způsoby přenosu pozičních signálů, k aplikacím využívajícím navigační signál. V Aplikační části je možné se zabývat návrhem a funkcí navigačních terminálů, datových struktur a přenosových protokolů, návrhem a implementací navigačních algoritmů, způsoby vytváření map z navigačních dat, dynamickou navigací, systémem RDS-TMC, atp. Výše zmíněný výčet je jen ukázka, čím je možné se v projektu zabývat. Historicky, projekt stojí na základech aplikovaného výzkumu v oblasti navigačních systémů a je tedy možné se případně podílet na reálných výzkumných projektech.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
www stránky projektu
http://gnssat.fd.cvut.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2DL | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.