Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě

Anotace:
Projekt je zaměřen na analyzování a ověřování metod pro zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě.Hlavní cíle projektu jsou určit vhodné metody pro hodnocení metod kvality výroby, stanovit kritéria hodnocení metod kvality výroby a navrhnout metody pro zvyšování kvality výrobku v předvýrobní etapě a jejich experimentální ověření a vyhodnocení.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
20X1MS | angličtina | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
20X2MS | angličtina, čeština | IS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.