info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě

Anotace:
Projekt je zaměřen na analyzování a ověřování metod pro zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě.Hlavní cíle projektu jsou určit vhodné metody pro hodnocení metod kvality výroby, stanovit kritéria hodnocení metod kvality výroby a navrhnout metody pro zvyšování kvality výrobku v předvýrobní etapě a jejich experimentální ověření a vyhodnocení.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2MS | čeština | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.