covid-19 info

logo ČVUT

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti

Anotace:
Definování dopravní bezpečnosti. Parametry dopravní nehodovosti. Podrobná dopravně-inženýrská analýza a statistika nehod. Práce s databázemi nehod a pasportem komunikací. Aplikace dopravních průzkumů a sledování konfliktních situací v provozu. Bezpečnostní audit. Návrh opatření na zlepšení bezpečnosti provozu. Základní prvky dopravního zklidňování. Úpravy na křižovatkách, návrh okružní křižovatky. Úpravy ke zvýšení bezpečnosti chodců, pohyb chodců na PK v intravilánu i extravilánu, problematika přecházení. Význam dopravně inženýrských úprav pro snížení počtu nehod. Konstrukce vozovky a její protismykové vlastnosti.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Karolína Moudrá
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1BN | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2BN | čeština | DS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.