Evropský přístup k údržbě letadel

Anotace:
Projekt je zaměřen na současné evropské trendy v technické údržbě letadel a v přípravě personálů pro údržbu. Náplň projektu bude postupně směřována do následujících oblastí: systém vzdělávání pracovníků údržby podle Part-66; návrhy vzdělávání pracovníků v podmínkách ČR; předpis Part-145 a Part-147 specifikující provádění údržby; aplikace evropských předpisů na malé opravny v ČR; vytvoření návrhu metodik na zajištění údržby.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Bc. David Hůlek, Ph.D.
Ing. Martin Novák, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
21X2EU | angličtina | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.