info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Moderní trendy rozvoje letišť

Anotace:
Projekt Moderní trendy rozvoje letišť je tematicky zaměřen na problematiku plánování, výstavby a modernizace letišť dle CS-ADR-DSN a současných požadavků na provoz letadel. Zaměřuje se také na problematiku provozu letiště, odbavení letadel, tvorby studií výstavby a modernizace letiště, posouzení struktury sítě mezinárodních letišť v Euroregionu, problematiku územně plánovací dokumentace pro letiště, problematiku ochranných pásem letiště, 3D zobrazení, simulace a ekologie. Studenti v rámci projektu pracují ve skupinách (2-3 osoby) na jednotlivých řešených tématech pod dozorem vedoucích projektu. Cílem práce každé skupiny je analýza konkrétního problému z praxe a návrh jeho řešení. Výsledkem práce na tématech je zadání a vypracování bakalářské nebo diplomové práce. Koordinátorem projektu je Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Petr Had
Ing. Bc. Sébastien Lán
Ing. Peter Olexa
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.
Ing. Miroslav Špák

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1ML | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2ML | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.