Moderní trendy rozvoje letišť

Anotace:
Projekt je zaměřen na současné evropské trendy rozvoje letišť. Náplň projektu bude postupně směřována do následujících oblastí: Výstavba a modernizace letišť dle CS-ADR-DSN a současných požadavků na provoz letadel; Vývoj modulárního systému pro podporu výstavby a modernizace letiště; Posouzení struktury sítě mezinárodních letišť v Euroregionu; Problematika územně plánovací dokumentace pro letiště; Postupná certifikace mezinárodních letišť v souladu s CS-ADR-DSN; Problematika ochranných pásem letiště; SW zpracování ochranných pásem, 3D zobrazení v mapách; Ekologické aspekty letišť. Koordinátorem projektu je Ing. Slobodan Stojić.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.
Ing. Sébastien Lán
Ing. Petr Líkař
Ing. Peter Olexa
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1ML | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2ML | angličtina | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.