info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Projektová výuka na FD

Studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní (FD) je koncipováno jako projektově orientované (a to již od zahájení výuky na FD v akademickém roce 1993 – 1994). Vyjímku tvoří kombinovaná forma studia v obou studijních programech, společná část studia bakalářského studijního programu a studium v oborech Profesionální pilot a Technologie údržby letadel.

Projekt vede studenty k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti FD a k získání návyku pro týmovou práci. Spolupráce na projektu je završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Vedoucími projektu mohou být profesoři, docenti, odborní asistenti a odborníci z vědeckých pracovišť a z praxe.