info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Služby na ČVUT

Manuál duševního zdraví vysokoškoláka

první stránka Manuálu duševního zdraví vysokoškoláka Například zde můžete nalézt odpovědi na otázky:
  - Jak souvisí duševní zdraví se studijní úspěšností?
  - Jak se starat o tělo?
  - Jak se starat o psychiku?
  - Jak se starat o vztahy?
  - Techniky pro lepší zvládání těžkých situací?
  - a další ...


Kariérní centrum ČVUT

Kariérní centrum ČVUT Pomáháme studentům se zorientovat v možnostech na trhu práce a nastartovat svoji kariéru. Propojujeme firmy a studenty. Organizujeme semináře o kariéře, osobním rozvoji a efektivitě. Nabízíme koučování, osobnostní testování, poradny s personalisty (kontrola CV a motivačního dopisu), kariérní poradny (ujasnění si osobních priorit), stáže ve firmách. Každý měsíc aktualizujeme seznam pracovních příležitosti na naších stránkách.

Projekt mentoring

Projekt mentoring Mentoring znamená partnerství a podporu, kterou poskytuje zkušená a starší osoba („mentor“) osobě mladší („mentee“) za účelem jejího profesního a karierního růstu. Jedná se o vytvoření vzájemného vztahu a oboustrannou inspiraci.


Vysokoškolské kvalifikační práce ČVUT

Vysokoškolské kvalifikační práce ČVUT Bibliografické záznamy o vysokoškolských kvalifikačních pracích obhájených na ČVUT od června 2006

Download software

Download produktů dostupných studentům a zaměstnancům ČVUT Download produktů dostupných studentům a zaměstnancům ČVUT.


Doučování - vzájemná výpomoc studentů ČVUT

Doučování - vzájemná výpomoc studentů ČVUT Tento web dává možnost studentům ČVUT, kteří mají problémy se studiem nalézt pomoc, a těm, kteří studují bez problémů, nabídnout své dovednosti druhým...

Centrum informačních a poradenských služeb (CIPS)

Centrum informačních a poradenských služeb (CIPS) Veškeré informace o studiu a dění na ČVUT pro studenty a zájemce o studium, odborné poradny pro individuální pomoc, besedy, semináře, přednášky a workshopy, ...


Fotografická a tisková laboratoř

Fotografická a tisková laboratoř Možnost zhotovení fotografií na počkání a za osobní asistence. Všechny fotografie jsou zpracovávány na lesklý papír KODAK Royal Digital a mohou být barevné, černobílé a nebo mohou imitovat staré fotografie tzv. sepie.

Elsa ČVUT

CourseWare ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT podporuje studenty a uchazeče se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového postižení, dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo s chronickým onemocněním.