info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Státní závěrečná zkouška

Pravidla ke státním závěrečným zkouškám na ČVUT FD (Rules for state final examinations)

 • pro studijní program
  • bakalářské studium
   • v termínu 04. 09. 2023 – 15. 09. 2023 soubor pdf  (~185.3 kB)
   • promoce jsou plánované na 07. 11. 2023
  • bakalářské studium – pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2023 – 2024 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 20. 09. 2023)
   • v termínu 22. 06. 2023 – 23. 06. 2023 soubor pdf  (~181.4 kB)
   • promoce jsou plánované na 26. 09. 2023
  • navazující magisterské studium
   • v termínu 12. 06. 2023 – 23. 06. 2023 soubor pdf  (~178.5 kB)
   • promoce jsou plánované na 26. 09. 2023: od 10:30 soubor pdf  (~71.8 kB), od 12:00 soubor pdf  (~71.8 kB)
 • pravidla jsou určena pro:
  • studenty, kteří chtějí konat SZZ v termínech výše uvedených
  • vedoucí bakalářských nebo diplomových prací vložených v požadovaném termínu do systému KOS
  • oborové referenty pro SZZ jmenované dle aktuálního platného znění Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • pravidlům je třeba věnovat velkou pozornost, neboť obsahují důležité informace související s tím, že níže uvedené činnosti jsou prováděny výhradně elektronicky prostřednictvím systému KOS:
  • odevzdání bakalářské nebo diplomové práce ze strany studentů
  • potvrzení souhlasu s odevzdanou bakalářskou nebo diplomovou prací ze strany jejího vedoucího
  • přihlášení studentů ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)
  • vypracování a následné vložení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce do systému KOS
  • prohlížení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce studentem

Informace pro všechny

 • Výňatky pro studenty z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Výňatky pro akademické pracovníky z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Zdravotní pojištění - upozornění pro studenty posledního ročníku bakalářského studia soubor pdf  (~183.4 kB)
 • Metodický pokyn č. 1/2009 "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací" soubor pdf  (~42.2 kB)
 • Vyhláška děkana č. 3/2010 o dodržování a uplatňování Metodického pokynu č. 1/2009 soubor pdf  (~220.8 kB)

Bakalářská a diplomová práce – pokyny a formuláře


Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní jmenovaných děkanem

 • bakalářský a navazující magisterský studijní program soubor pdf  (~518.5 kB)
 • návrh jmenování nového člena komise pro státní závěrečné zkoušky soubor word  (~469.5 kB)

Seznam odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky

 • bakalářský a navazující magisterský studijní program soubor pdf  (~471.7 kB)

Organizační informace a časový harmonogram SZZ

nejsou dostupné informace


Podrobný obsah všech odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "čeština" pro studenty

 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 – 2015:
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~221.5 kB)
 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia v akademickém roce 2015 – 2016 a později (v případě oboru ITS v akademickém roce 2014 – 2015 a později):
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~324.7 kB)
  • obor ITS: kompletní seznam soubor pdf  (~290.3 kB)
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf  (~950.2 kB)
  • obor/specializace LOG
   • kompletní seznam soubor pdf  (~349.4 kB) - začátek studia nejpozději v akademickém roce 2016/2017
   • kompletní seznam soubor pdf  (~271.2 kB) - začátek studia v akademickém roce 2017/2018 a později
   • kompletní seznam soubor pdf  (~161.5 kB) - začátek studia v akademickém roce 2020/2021 a později
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf  (~179.4 kB)
  • obor TUL: kompletní seznam soubor pdf  (~108.8 kB)
 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor/program DS:
   • kompletní seznam soubor pdf  (~255.3 kB) - začátek studia v akademickém roce 2011/2012 a později
   • kompletní seznam soubor pdf  (~111.5 kB) - začátek studia v akademickém roce 2020/2021 a později
  • obor/program IS:
   • kompletní seznam soubor pdf  (~252.7 kB) - začátek studia v akademickém roce 2011/2012 a později
   • kompletní seznam soubor pdf  (~152.5 kB) - začátek studia v akademickém roce 2020/2021 a později
  • obor/program LA:
   • kompletní seznam soubor pdf  (~345.6 kB) - začátek studia nejpozději v akademickém roce 2017/2018
   • kompletní seznam soubor pdf  (~568.9 kB) - začátek studia v akademickém roce 2018/2019 a později
   • kompletní seznam soubor pdf  (~114.7 kB) - začátek studia v akademickém roce 2020/2021 a později
  • obor LO: kompletní seznam soubor pdf  (~69.7 kB)
  • obor PL:
   • kompletní seznam soubor pdf  (~106.6 kB) - začátek studia nejpozději v akademickém roce 2019/2020
   • kompletní seznam soubor pdf  (~110.5 kB) - začátek studia v akademickém roce 2020/2021
   • kompletní seznam soubor pdf  (~111.4 kB) - začátek studia v akademickém roce 2021/2022 a později

Podrobný obsah všech odborných předmětů povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "angličtina" pro studenty

 • bakalářského studijního programu:
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf   (~230.9 kB)
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf   (~180.9 kB)
 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor IS: kompletní seznam soubor pdf   (~123.8 kB)