info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

FAQ často kladené dotazy

ŘEŠENÍ DOPADŮ SITUACE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU NA STUDIUM NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

aktualizováno 29. 11. 2021 (verze 8.0)

Na této stránce jsou formou odpovědí na často kladené dotazy zveřejněny oficiální informace o přijatých opatřeních či způsobu řešení různých situací v souvislosti s dopady aktuální situace šíření onemocnění COVID-19 na studium na ČVUT Fakultě dopravní (FD).

V případě, že zde nenaleznete odpověď na vaši otázku, můžete ji položit prostřednictvím formuláře v dolní části webu. Otázky a odpovědi budou postupně doplňovány či aktualizovány.

Výuka v zimním semestru 2021/2022 proběhne ve standardní kontaktní podobě. Zimní semestr akademického roku 2021/2022 začne 20. září a jeho průběh se bude řídit Časovým plánem akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 2021/2022. Vedení fakulty sleduje aktuální situaci a nařízení Vlády ČR a bude studenty v případě jakýchkoliv změn neprodleně informovat.

Účast na výuce není podmíněna dokládáním realizovaného očkování, negativního testu či prodělaného onemocnění COVID-19. Studenti i zaměstnanci musí mít ve společných prostorách zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem (respirátor, nanorouška) kategorie FFP2 (nebo KN95) a vyšší.

Při účasti na promocích či jiných akademických obřadech je nutné doložit kompletní ukončené očkování proti nemoci COVID-19, platný test nebo prodělané onemocnění doložit (viz. Kdy a jak musím prokázat svou bezinfekčnost?).

Prokazování bezinfekčnosti je nutné v případě ubytování studentů na kolejích a v případě účasti na akademických obřadech.

Za bezinfekční jsou považovány osoby, které splňují následující pravidla:

 • osoba absolvovala nejdéle přes 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Ano. Aplikace Tečka je oficiální aplikace, která pomocí QR kódů zobrazuje platné očkování a negativní testy (Ag i PCR). Každý si bezplatně tuto aplikaci může stáhnout. V této aplikaci je v podrobnostech lehce dohledatelné veškeré důležité skutečnosti. K načtení QR kódů pak slouží aplikace čTečka, která je také bezplatná ke stažení.

QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států EU, přibližně každých 24 hodin.

Vstup do budov FD ČVUT se pro zaměstnance i studenty řídí několika základními pravidly. Prokazování se negativním testem na onemocnění COVID-19 v současné době není vyžadováno.

Studenti i zaměstnanci musí mít ve společných prostorách zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem (respirátor, nanorouška) kategorie FFP2 (nebo KN95) a vyšší. Při vstupu do budov použijí dezinfekci rukou, která je zde k dispozici.

V případě náznaků rýmy, kašle, teploty, nevolnosti, bolesti hlavy a dalších příznaků onemocnění COVID-19 je nezbytné z preventivních důvodů zůstat po dobu přetrvání příznaků v izolaci.

Ano, na základě současných pravidel je nutné mít účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, nanorouška) kategorie FFP2 (nebo KN95) a vyšší ve vnitřních společných prostotách všech budov ČVUT.

Studenti jsou povinni mít účinně nasazen respirátor bez výdechového ventilu v průběhu výuky vyjma vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik apod.); to neplatí pro studenty, kterým to nedovolují zdravotní důvody.

Ano, v zimním semestru 2021/2022 se na FD budou konat akademické obřady s ohledem na aktuální stav pandemické situace.

V prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí všichni přítomní prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu minimálně třídy FFP2 (KN95 / N95).

Studenti, nebo zaměstnanci FD ČVUT, u kterých se prokázala nákaza COVID-19 nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit zodpovědné osobě na ČVUT FD paní Daně Uherkové na e-mail: koronavirus@fd.cvut.cz (tel. číslo 224 359 518, 733 696 308).

Studenti jsou povinni uvést tyto informace:

 • se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali,
 • na jakých fakultách ČVUT studují,
 • v případě ubytování na koleji, uvedou kolej, blok, místnost, případný požadavek na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, kteří nejsou aktuálně na kolejích ubytováni).

Pokud jste nenašli odpověď na svoji otázku, můžete se
ZEPTAT ZDE (je nutné se příhlásit)