info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Studentské projekty na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)
Název projektu
kód projektu | jazyk | program / obor + specializace | studium
Vedoucí projektu

Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR

17X2AT | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů

17X1EF | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Ekonomika a řízení veřejného sektoru

17X1ES | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2ES | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.

Integrální taktový grafikon v ČR

17X1IG | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2IG | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Ing. David Juřík
Ing. Zdeněk Michl
Ing. Rudolf Vávra

Konkurenceschopná veřejná doprava

17X1KC | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2KC | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Milan Kříž, Ph.D.
Ing. Stanislav Metelka
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích

17X1KD | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2KD | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

Logistika a management v letecké dopravě

17X1LE | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2LE | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Václav Honek
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.

Logistika v souvislostech

17X1LV | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2LV | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Eliška Glaserová, MSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Michaela Sušická
Ing. Lucie Vicherková

Mezinárodní přeprava zboží

17X1MP | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2MP | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Daniel Pilát

Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů

17X1MR | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Nové trendy a technologie v logistice

17X1NG | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2NG | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Martina Vitteková, Ph.D.

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci

17X1OL | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2OL | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Andrea Hrníčková
Ing. Karel Ječmen
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

Podpora mobility v regionech

17X2RG | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Petr Fridrišek
Ing. Stanislav Metelka

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

17X1PR | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
Ing. Daniel Pilát

Rozhodování v logistice

17X1RO | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2RO | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Alena Rybičková, Ph.D.
doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy

17X1RM | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Daniel Pilát

Rozvoj železniční nákladní dopravy

17X1RN | angličtina | Dopravní systémy a technika (DOS) | bakalářské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Martin Chýle
Ing. Zdeněk Michl

Smart and Resilient Cites

17X2SC | angličtina | Smart Cities (SC) | navazující magisterské studium
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Technologie železniční nákladní dopravy

17X2TN | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Martin Chýle
Ing. Zdeněk Michl

Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě

17X1VB | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) | bakalářské studium
17X2VB | angličtina | Logistika a řízení dopravních procesů (LA) | navazující magisterské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

počet nalezených projektů: 20