Studentské projekty na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)

Aktuálně běžící projekty

Název projektu
kód projektu | jazyk | obor | studium
Vedoucí projektu

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti

12X1BN | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2BN | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Karolína Moudrá
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

Doprava a životní prostředí

12X1DZ | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2DZ | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Libor Ládyš
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.

Dopravní obslužnost

12X1DO | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2DO | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Ing. Ondřej Trešl
Ing. David Vodák

Moderní trendy v železniční dopravě

12X1MT | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2MT | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
Ing. Pavel Purkart
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Ing. Martin Vachtl

Organizace a regulace dopravy ve městech

12X1OD | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2OD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Lukáš Hrdina
Ing. Jaroslav Kácovský
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

Preference veřejné hromadné dopravy

12X1PH | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2PH | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Ondřej Nováček
Ing. Ivo Novotný, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.

Projektování silnic a dálnic

12X1PS | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2PS | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Martin Höfler
Ing. Tomáš Honc
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera

Přijatelné formy dopravy ve městech

12X1PF | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2PF | angličtina | DS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Roman Dostál
Ing. Jan Gallia
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

Regionální integrovaná doprava

12X1RI | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2RI | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Petr Chmela
Ing. Martin Jareš, Ph.D.

Rozvoj cyklistické dopravy

12X1RC | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2RC | angličtina | DS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

Udržitelná mobilita v Praze

12X1UM | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2UM | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Václav Novotný, Ph.D.
Ing. Lukáš Tittl
Ing. Jakub Zajíček email
Ing. Marek Zděradička email

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě

14X1AS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1AM | angličtina | LOG | bakalářské studium
14X2AS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.

Člověk a globální komunikace

14X1GS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1GM | angličtina | LOG | bakalářské studium
14X2GS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
14X2GM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

Softwarové aplikace v letectví

14X1QS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1QL | angličtina | LED | bakalářské studium
14X2QL | angličtina | PL | navazující magisterské studium
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Ing. Jan Zelenka

Využití IT technologií v letecké dopravě

14X1LS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1LL | angličtina | LED | bakalářské studium
14X2LS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
14X2LL | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Ondřej Doležal
Ing. Ota Hajzler
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Filip Müller
Ing. Lukáš Svoboda

Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků

16X1OS | angličtina | ITS | bakalářské studium
16X2OD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
16X2OS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Šárka Tauberová
Ing. Přemysl Toman

Bezpečný motocykl

16X1CM | angličtina | LOG | bakalářské studium
16X2CD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Martin Molcar email
Ing. Josef Svoboda
Ing. Přemysl Toman

Elektromobilita

16X1ES | angličtina | ITS | bakalářské studium
16X2ED | angličtina | DS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Ing. Akshaya Jayakumar
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků

16X2RD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
16X2RS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Ing. Alina Mashko
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Adam Orlický
Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy, Ph.D.

Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků

16X2ND | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Inga Kadlecová
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Ing. Jaromír Tobiška email
Ing. Přemysl Toman

Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR

17X1AT | angličtina | LOG | bakalářské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů

17X1EF | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2EF | angličtina | LA | navazující magisterské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Ekonomika a řízení veřejného sektoru

17X1ES | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2ES | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.

Hospodářská politika a správa v dopravě

17X1HP | angličtina | LOG | bakalářské studium
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

Chování spotřebitelů v logistických službách s environmentálními atributy

17X1HE | angličtina | LOG | bakalářské studium
Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. email
Ing. Milan Kříž, Ph.D.

Integrální taktový grafikon v ČR

17X1IG | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2IG | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl
Ing. Rudolf Vávra

Kalkulace nákladů v dopravě

17X1KN | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2KN | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.

Konkurenceschopná veřejná doprava

17X1KC | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2KC | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Milan Kříž, Ph.D.
Ing. Stanislav Metelka
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích

17X1KD | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2KD | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

Logistika a management v letecké dopravě

17X1LE | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2LE | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Bc. Marek Kouba
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.

Logistika v souvislostech

17X1LV | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2LV | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Michaela Sušická

Mezinárodní přeprava zboží

17X1MP | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2MP | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů

17X2MR | angličtina | LA | navazující magisterské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Nové trendy a technologie v logistice

17X2NG | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Martina Vitteková, Ph.D.

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci

17X1OL | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2OL | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

Podpora mobility v regionech

17X1RG | angličtina | LOG | bakalářské studium
Ing. Petr Fridrišek
Ing. Stanislav Metelka

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

17X1PR | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2PR | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

Rozhodování v logistice

17X1RO | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2RO | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Alena Rybičková, Ph.D.
doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy

17X2RM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Smart and Resilient Cites

17X2SC | angličtina | N_SC_EN_spec | navazující magisterské studium
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Technologie železniční nákladní dopravy

17X2TN | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl

Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě

17X1VB | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2VB | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Inovace dopravních cest

18X2ES | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi

18X1ZD | angličtina | DOS | bakalářské studium
18X2ZD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Tomáš Doktor
Ing. Nela Krčmářová
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Ing. Jan Šleichrt
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Aplikace řídicích systémů

20X2RS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

Dopravní řešení pro Smart City

20X1XD | angličtina | DOS | bakalářské studium
20X1XS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2XS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Patrik Horažďovský
Ing. Kristýna Navrátilová
Ing. Zuzana Purkrábková
Ing. Jiří Růžička
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Dopravní sál Fakulty dopravní

20X1SS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2SS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
20X2SM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Antonín Faran, Ph.D.
Ing. Adam Hlubuček
Ing. Bc. Dušan Kamenický, Ph.D.
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Ing. Milan Marvan

Družicová navigace a její využití v dopravě

20X1DS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X1DL | angličtina | LED | bakalářské studium
20X2DS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
20X2DL | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Krkonošské metro - univerzitní dráha

20X2LS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. František Kopecký, Ph.D.
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Ing. Milan Marvan

Mapy a geografické informační systémy

20X1GD | angličtina | DOS | bakalářské studium
20X1GS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Eva Hummelová
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.

Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě

20X2MS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

Odbavovací a informační systémy

20X1YS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2YD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
20X2YS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
Ing. Milan Sliacky, Ph.D.
Ing. Jan Šimůnek
Ing. Tomáš Vršitý email

Řízení a modelování silniční dopravy

20X1PD | angličtina | DOS | bakalářské studium
20X1PS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2PS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jiří Brož, MSc.
Ing. Martin Langr, Ph.D.
Ing. Kristýna Navrátilová
Ing. Jiří Růžička
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

Bezpečnost v letecké dopravě

21X1BZ | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2BZ | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Kateřina Grötschelová
Ing. Natalia Guskova
Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Ing. Oldřich Štumbauer
Ing. Roman Vokáč, Ph.D.

Bezpilotní prostředky

21X1BP | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2BP | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Šárka Hulínská
Ing. Adam Kleczatský
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Stanislav Kušmírek

CNS/ATM technologie a provozní postupy

21X1CA | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2CA | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Petr Lukeš
Ing. Terézia Pilmannová, MBA
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.
Ing. Tereza Topková

Ekonomika letecké dopravy a letecké právo

21X2EP | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Sarah Van Den Bergh
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D.

Lidský faktor v letectví

21X1LF | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2LF | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Lenka Hanáková
Ing. Michaela Kalivodová
Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

Moderní trendy rozvoje letišť

21X1ML | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2ML | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.
Ing. Sébastien Lán
Ing. Petr Líkař
Ing. Peter Olexa
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.

Provoz a ekonomika letecké dopravy

21X1PE | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2PE | angličtina | PL | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Dr. Ing. Milan Kameník
Mgr. Iveta Kameníková
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Ing. Viktor Valenta

Provoz letecké dopravy

21X2PV | angličtina | PL | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Dr. Ing. Milan Kameník
Mgr. Iveta Kameníková
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Ing. Viktor Valenta

Řízení letového provozu

21X1RL | angličtina | LED | bakalářské studium
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Tomáš Lipták
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.
Ing. Martin Zach

Analýza dopravních nehod

22X1AD | angličtina | DOS | bakalářské studium
22X2AD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

Trestné činy a přestupky v dopravě

23X1TS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Mgr. Miloslav Kučera
JUDr. Milena Macková

počet nalezených projektů: 64