info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Studium v zahraničí

Kritéria pro schválení přihlášky

Kritéria pro schválení přihlášky studenta ČVUT FD pro výjezd na zahraniční vysokou školu a kritéria výběrového řízení na ČVUT FD

 • pro pobyty na zahraniční vysoké škole v akademickém roce 2023 – 2024 soubor pdf  (~117 kB)

Uznávání předmětů

Internetová aplikace pro uznávání předmětů v rámci studia na zahraniční vysoké škole (její použití je dle aktuálně platné "Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní" jediným uznávaným postupem na ČVUT FD)

 • pro použití před odjezdem na zahraniční vysokou školu za účelem vygenerování tzv. "Srovnávacího archu předmětů ČVUT FD před zahájením studia na zahraniční vysoké škole" pro Rektorát ČVUT
 • pro schválení změn ve Srovnávacím archu ze strany vedoucích ústavů, které zajišťují výuku předmětů, jichž se změna ve Srovnávacím archu týká, během pobytu na zahraniční vysoké škole
 • pro použití po návratu ze zahraniční vysoké školy za účelem vygenerování tzv. "Dokladu o uznání předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole" pro Rektorát ČVUT a pro Studijní oddělení ČVUT FD

Program ERASMUS+

Podrobné informace o programu ERASMUS+ jsou umístěny na univerzitních stránkách Studuj ve světě s ČVUT .

Odpovědnou osobou na ČVUT Fakultě dopravní je koordinátor ERASMUS+:

Webová aplikace pro přihlášení a spravování přihlášek a dokumentace programu ERASMUS+ je dostupná po přihlášení na adrese https://mobility.cvut.cz

Správa studijních předmětů pro program ERASMUS+ je dostupná na adrese https://zahranicnipredmety.fd.cvut.cz


Akademický rok 2021/2022

Odbor zahraničních vztahů otevře 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022. Přihlášky budou otevřeny od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 v databázi programu https://mobility.cvut.cz v sekci Přihlášky.

Jazykové testy pořádané rektorátem z anglického a německého jazyka budou probíhat ve stanovených termínech v únoru 2021. Na tyto testy je nutné se přihlásit již při podání přihlášky do programu ERASMUS+!

Informační přednáška ke stažení:

 • Fakulta dopravní – ERASMUS+ příprava k výjezdu soubor pdf  (~929.3 kB)

Výběrová řízení:

 • Zápis z 1. kola fakultního výběrového řízení soubor pdf  (~244.1 kB)

Akademický rok 2020/2021

Odbor zahraničních vztahů otevře 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021. Přihlášky budou otevřeny od 7. 11. 2019 do 6. 12. 2019 v databázi programu https://mobility.cvut.cz v sekci Přihlášky.

Jazykové testy pořádané rektorátem z anglického a německého jazyka budou probíhat ve stanovených termínech v lednu 2020. Na tyto testy je nutné se přihlásit již při podání přihlášky do programu ERASMUS+!

Informační přednášky ke stažení:

 • Fakulta dopravní – ERASMUS+ příprava k výjezdu soubor pdf  (~1.1 MB), soubor pdf  (~404.7 kB)

Výběrová řízení:

 • Zápis z 1. kola fakultního výběrového řízení soubor pdf  (~240 kB)
 • Zápis z 2. kola fakultního výběrového řízení soubor pdf  (~201.9 kB)

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.

Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.

Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.

Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Další informace

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.

Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.

Další informace

Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.

Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této kategorii nemá Česká republika daný počet stipendijních míst.

Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

Další informace

Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.

VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.

Další informace


Program ATHENS


Dům zahraničních služeb

Zpracovává a šíří informace o různých možnostech studia v zahraničí


Program Leonardo

evropský program, který podporuje a umožňuje zahraniční pracovní stáže studentů a absolventů v 25 zemích EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu, Bulharsku, Turecku a Rumunsku


Go8 Scholarship

Skupina Osmi (Go8) australských univerzit zabývajících se intenzivním, výzkumem nabízí množství šestiměsíčních stipendií na australských univerzitách pro začínající výzkumné pracovníky.


Fulbrightova stipendia

získání finanční podpory pro studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci stipendijních a grantových programů

 • základní informace o stipendiích
  • uzávěrka přihlášek do výběrových řízení: 1. září (většinou každoročně)
  • stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA
   Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2013 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.