Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Stipendia Nikoly Tesly

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Stipendia Nikoly Tesly

Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia 15 studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole technického zaměření v ČR a mají dobrý studijní prospěch.


Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

V souladu s odkazem rektora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. Pro splnění svých cílů získává nadační fond finanční prostředky ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů - absolventů fakult ČVUT v Praze.


>Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

V souladu s nadační listinou ze dne 29.10.1911 a platným statutem Nadání ze dne 14.12.1998 bylo stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele Nadání. Dále je posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů.


>Nadace Zdeňka Bakaly

Nadace Zdeňka Bakaly

Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia udělujeme mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání. Jsme tu pro studenty, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu – jsme tu pro ty, kteří při svých studií chtějí něčeho určitého dosáhnout.