Projekty

Tým z Ústavu dopravní telematiky pracuje na evropském projektu LOD-RoadTran18. Cílem tohoto projektu je podpořit opětovné využití údajů o silničním provozu v České republice a ve Španělsku, aby tato data byla přístupná, interoperabilní a znovu použitelná prostřednictvím Evropského datového portálu. Dále má projekt za cíl umožnit propojení dopravních dat s jinými sektory pomocí propojených otevřených dat (linked open data = LOD).

Dopravní otevřená data z Česka a Španělska budou distribuována pomocí sémantického modelu, který zabraňuje problémům s interoperabilitou. Dotazy využívající sémantických vlastností propojených otevřených dat umožní, díky projektu, propojit  dopravní informace s dalšími souvisejícími příčinami a efekty, například s počasím, pohybem lidí, akcemi a lidskými činnostmi, atp. v době platnosti dopravní informace.

V současné době existuje mnoho zdrojů dopravních dat, ale nejedná se o propojená otevřená data nebo tato data nejsou využívána na mezinárodní úrovni. Výsledný systém projektu LOD-RoadTran18 bude podporovat opakované použití údajů o dopravě prostřednictvím Evropského datového portálu, což umožní přístup k těmto informacím skrze různá odvětví na mezinárodní úrovni. Projekt LOD-RoadTran18 tak pomůže k vytvoření interoperabilních a propojených digitálních služeb k podpoře jednotného digitálního trhu. Projekt je v souladu se strategií Evropské komise s cílem povzbudit opakované použití informací a zajistit jejich dostupnost.

Na projektu spolupracují organizace z České republiky a Španělska. Česko v projektu reprezentuje  Ústav dopravní telematiky na Fakultě dopravní ČVUT v Praze a společnost TamTam Research. Španělsko do projektu zapojuje Institut robotiky a informatiky IRTIC z Universitat de València, Desidedatum Data Company, RBSolutions, Esam Tecnología, Universitat Politècnica de València a Leading Management Technology.

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím programu Connecting Europe Facility Telecom (CEF-Telecom), který podporuje usnadnění nadnárodní interakce mezi veřejnou správou, společnostmi a občany a rozvíjet služby digitální infrastruktury (Digital Infrastructure Services = DSIs).

Responsive image