Výzkumné záměry

Výzkumné záměry řešené fakultou:

  • Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
    • výzkumný záměr byl ůspěšně ukončen
    • Identifikační kód: MSM6840770043
    • Řešitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
    • Popis výzkumného záměru soubor pdf