info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Finanční podpora zahraničních pobytů

Při rozhodování o tom, zda vyjet na studijní pobyt do zahraničí, jistě hraje svoji roli i otázka jeho financování.

Některé zájemce může finanční náročnost zahraničního studia od úmyslu vyjet zcela odradit, nebo může přinejmenším ovlivnit výběr cílové univerzity.

Zahraničního výjezdu se není třeba z důvodu financování předem vzdávat, existuje řada možností, jak lze získat podporu k jeho uskutečnění.

Pobyty organizované přes ČVUT

Nejvíce studentů vyjíždí do zahraničí tradičně v rámci programu Erasmus+ , který umožňuje vycestovat zejména do zemí v rámci EU.

V rámci tohoto programu studenti obdrží stipendium, které je určeno k částečnému financování cestovních a pobytových nákladů. Nepokryje tedy veškeré náklady spojené se zahraničním pobytem a očekává se finanční spoluúčast studenta. Školné na zahraniční univerzitě se v rámci tohoto programu neplatí.

Výše stipendia v rámci programu Erasmus+ závisí na tom, do jaké země a na jaký typ pobytu studenti vyjedou.

Cílové země jsou rozděleny do skupin a výše stipendia je stanovena s ohledem na životní náklady v dané zemi. U studijních pobytů se stipendium pohybuje od 420 EUR do 519 EUR na měsíc pobytu, u praktických stáží je to od 600 EUR do 699 EUR na měsíc pobytu. Aktuální výši stipendií lze nalézt zde [pdf] .

Studenti se specifickými potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou navíc požádat o další navýšení stipendia.

Další možností výjezdu jsou meziuniverzitní smlouvy uzavřené ČVUT s mimoevropskými univerzitami.

V rámci těchto smluv se neplatí školné a je možné získat stipendium ve výši 10 000 Kč na měsíc pobytu. Další finanční podmínky pobytů upravují smlouvy s příslušnými zahraničními univerzitami.

Do zahraničí lze přes ČVUT vycestovat i na kratší pobyty než na semestr či rok.

Intenzivní týdenní kurzy nabízí program Athens . V rámci tohoto programu studenti obdrží jednorázové stipendium. Jeho výše se liší podle země, ve které pobyt proběhne. Stipendium pokryje cca 60 % pobytových nákladů, dopravu do místa stáže a zpět.

Bližší informace zde:

web studuj ve světěDual/joint degree programy:

Fakulta dopravní nabízí aktuálně možnost studia v režimu dual/joint degree v rámci dvou programů, a to Intelligent Transport Systems (joint degree) ve spolupráci se švédskou Linköping University a SC - Smart Cities (dual degree) ve spolupráci s americkou The University of Texas at El Paso .

Na výjezdy v rámci tohoto studia lze požádat o finanční podporu – u výjezdů na Linköping University probíhá financování v současné době přes program Erasmus+, u The University of Texas at El Paso je finanční podpora poskytována ze zdrojů fakulty a rektorátu, a to dohromady až do výše 20 000 Kč měsíčně při pobytu na 9 měsíců.

Pobyty organizované mimo ČVUT

Výjezdy na zahraniční univerzity je možné realizovat i mimo pobyty organizované FD či ČVUT. Existuje řada možností, ať už jde o stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv, nabídky vládních či nevládních organizací, nadací či zahraničních univerzit.

Informace o finanční podpoře těchto pobytů naleznete přímo na webových stránkách příslušné organizace, jež pobyty nabízí.

Nabídky možností jsou uvedeny:

web FD studium v zahraničí