info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Mobilita studentů

V rámci studia na Fakultě dopravní můžete využít nejrůznějších nabídek krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí. Tyto pobyty jsou finančně podporovány naší školou, případně lze dosáhnout i na mimoškolní stipendia. Ve všech případech pro vás budou studijní pobyty jistě představovat jedinečnou životní i profesní zkušenost. A pokud se necítíte na výjezd do zahraničí, můžete se zapojit do činnosti studentského klubu ISC , který se stará o studenty přijíždějící na výměnné pobyty na naši univerzitu.

Čas věnovaný výběru zahraničního pobytu či jiných aktivit spojených se zahraničními studenty je jistě tou správnou investicí do budoucnosti. Mějte vždy na paměti, že o zahraniční pobyty je vhodné se začít zajímat přibližně s ročním předstihem, a to z důvodu nutné administrativy a případných výběrových řízení. Základní přehled možností výjezdů, který je stejný pro všechny studenty z ČVUT, naleznete na Studuj ve světě s ČVUT - Já jedu!


Erasmus+

V rámci nového programu ERASMUS 2022-2027 je možné vycestovat v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Mobilita v programu ERASMUS umožňuje studijní výjezd, kdy po absolvování zahraničních předmětů budou uznávány předměty na domácí univerzitě. Není proto potřeba studovat „nic navíc“, výsledky studia v zahraničí jsou zahrnuty do standardního studia.

Podrobnější informace naleznete na stránce Mobilita Studentů v programu ERASMUS


Double Degree

Double Degree je program, který umožňuje studentům získat titul na ČVUT a zároveň na partnerské univerzitě. Fakulta dopravní má v současné době dvě dohody umožňující získat tzv. double degree:


Studijní pobyty mimo Evropu (mimoevropské bilaterální dohody ČVUT)

Studijní pobyty v délce jednoho až dvou semestrů jsou realizovány na základě tzv. bilaterálních dohod, které jsou platné pro všechny fakulty ČVUT. Tyto smlouvy umožňují studentům absolvovat část studia na univerzitách, které nemohou být zahrnuty do evropského programu Erasmus+. Podrobné informace a podmínky pro vycestování naleznete na webu: Vycestuj za hranice Evropy s ČVUT .

Přihlašování a výběr partnerských univerzit probíhá online přes portál mobility.cvut.cz

Speciální nabídku zahraničních studijních pobytů představuje Quebec Student Exchange Program . Jedná se o program, který umožňuje studentům ČVUT absolvovat studijní pobyt ve frankofonní části Kanady, a to v délce jednoho až dvou semestrů. Přihlášky do tohoto programu se podávají přímo na stránkách programu. Podrobné informace a podmínky naleznete na webu: Vydej se studovat s ČVUT do Kanady .

Koordinátor za ČVUT: Mgr. Kateřina BOŠKOVÁ


EuroTeQ

Studenti ČVUT se mohou zapojit do EuroTeQ Campusu , který nabízí možnost rozšířit si svůj studijní plán o předměty na našich partnerských univerzitách.

Prohlédněte si náš Katalog kurzů EuroTeQ a připojte se ke studiu vybraných on-line předmětů. Přihlášky do katalogu kurzů lze podávat 2x ročně.

Užijte si práci na skutečných problémech společně se spolužáky z ostatních fakult ČVUT- v různorodých týmech díky projektovému předmětu Collider . Výzvy a zadání prací zadávají přímo zástupci našich průmyslových partnerů, kteří budou po celou dobu řešení projektu také vašimi mentory,

Nejlepší projekty budou prezentovány na mezinárodní akci EuroTeQaThon .

I jako postgraduální student se můžete díky alianci EuroTeQ dále vzdělávat. Podívejte se na naše nabídky Microcredentials, EuroTeQ Professional a Honors Degree .

Informace k EuroTeQ na ČVUT lze nalézt zde: https://euroteq.cvut.cz


program ATHENS

V rámci programu ATHENS je možné absolvovat jednou za studium týdenní intenzivní kurz na vybraných univerzitách v Evropě. Celý program je koordinován z Paříže a je vhodný pro studenty vyšších ročníků. Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.

Kompletní informace o programu a aktuální harmonogram naleznete na portále ČVUT .

Přihlášku je třeba vyplnit na mezinárodním portálu: The ATHENS Network .

Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba v daném termínu dle aktuálního harmonogramu doručit na studijní oddělení FD k rukám Lýdie TETÍKOVÉ. Schválení/zamítnutí přihlášky provádí proděkan pro studium.

Koordinátor za ČVUT: Ing. Jana DUDKOVÁ


Souhrn pojmů a zkratek

Erasmus+
Program umožňující výměnné studijní pobyty na partnerských univerzitách v rámci EU v délce jednoho až dvou semestrů.
ATHENS
Program umožňující absolvovat intenzivní týdenní kurz na vybrané téma. Kurzy se pořádají dvakrát ročně v daných termínech během semestru na vybraných evropských univerzitách.
ISC
Studentský klub na ČVUT, který se stará o přijíždějící zahraniční studenty z celého světa.
Bilaterální dohoda
Dohoda mezi naší a zahraniční (zpravidla mimoevropskou) univerzitou, která umožňuje absolvovat studijní pobyt na dané škole v délce jednoho až dvou semestrů.
Double Degree
Studijní program, který umožňuje získat titul současně na naší i partnerské univerzitě.


Další možnosti

Pro studium i stáže v zahraničí máte možnost dosáhnout na řadu stipendií, která neposkytuje ČVUT. Tato stipendia jsou zpravidla zaměřena na konkrétní obory či destinace. Pro vyhledávání v širokém spektru stipendií lze využít Eurodesk Opportunity Finder .

Zde máte k dispozici přehled konkrétních organizací, které stipendia poskytují (seřazeno abecedně):

Akademická informační agentura
Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv.
AKTION
Stipendia na podporu studia v Rakousku.
Baden-Württemberg-Stipendium
Stipendia na podporu studia v Německu, a to v regionu Bádensko-Württembersko.
BAYHOST
Stipendia na podporu studia v Bavorsku.
CEEPUS
Stipendia na podporu studia v zemích střední a jihovýchodní Evropy.
DAAD
Stipendia na podporu studia v Německu.
Fulbrightova stipendia
Stipendia na podporu studia v USA.
Visegrad Fund
Stipendia na podporu studia v zemích Visegrádské čtyřky a v dalších zemích střední a východní Evropy.