info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Pomoc pro studenty a zaměstnance ČVUT zasažených tragickou událostí na FF UK

ČVUT v Praze i Fakulta dopravní ČVUT nabízí všem studentům a zaměstnancům, kteří jsou zasaženi tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, psychologickou pomoc, která je poskytována zdarma. Nebojte se si říci o pomoc, na žádnou situaci nejste sami.

Využít můžete:

  • Psychlogickou poradnu CIPS ČVUT,
  • fakultní psychologickou poradnu.

Psychologická poradna CIPS ČVUT

Psychologická poradna CIPS ČVUT nabízí psychologickou podporu pro studující a zaměstnané ČVUT v souvislosti s nedávnými událostmi. Poradna sídlí ve Studentském domě v dejvickém kampusu (Bechyňova 3, 160 00 Praha 6) a pro její využití je nutné předchozí objednání .


Fakultní psychologická poradna

Využít můžete i fakultní psychologickou poradnu, která je pro vás přístupná po předchozí e-mailové dohodě s PhDr. Mgr. Janou Štikarovou, Ph.D. Objednání konzultace je možné na e-mailu stikajan@fd.cvut.cz. Samotná poradna se nachází v budově Horská, místnost 306A (budova B). Více informací najdete zde.