prof. Ing. Dr. Jaroslav VLČEK, DrSc.     * 25.1.1928 - † 26.4.2002

fotka prof. Ing. Dr. Jaroslav VLČEK, DrSc.

26. dubna 2002 zemřel prof. Jaroslav Vlček.

Smrt je přirozená událost uzavírající život každé živé bytosti. Navzdory této obecné pravdě nám, kteří jsme žili a pracovali v jeho blízkosti, připadá v jeho případě absurdní. Prof. Vlček byl tak silná, aktivní a provokující individualita, že její neexistence je stále pořád jen špatně uvěřitelná.

I ta nejkratší charakteristika jeho složité osobnosti má mnoho rovin:

Originální, v plném smyslu slova systémový myslitel, nespoutaný soudobými vědeckými paradigmaty.

Zakladatel původních českých vědeckých škol systémového inženýrství a inženýrské informatiky.

Vědec s překvapivě širokými a hlubokými znalostmi celku přírodních věd a techniky.

Vynikající a krajně obětavý vysokoškolský učitel jak na magisterské, tak na doktorské úrovni.

Cílevědomý, diplomatický, přitom vytrvalý a zásadový vedoucí vědeckých a výzkumných týmů. (Tuto schopnost prokázal poměrně záhy, v šedesátých letech minulého století, kdy úspěšně fakticky a později i nominálně převzal vedení silného vědeckého týmu Výzkumného ústavu matematických strojů po takové osobnosti, jakou byl doc. Svoboda.)

Velkorysý a úspěšný akademický administrátor, zaměřený na strategické cíle.

Autor několika desítek knih a několika stovek článků a konferenčních příspěvků věnovaných celku techniky (včetně humanitních, environmentálních a ekonomických aspektů), přírodovědy a dílem i filosofie. (Sám měl jen neurčitou představu o jejich počtu a titulech, čímž přiváděl scientometricky orientované posuzovatele vědeckých výkonů v pohoršení.)

Brilantní diskutér, ovládající umění dialogu v obou jeho komplementárních polohách, tj. naslouchání a porozumění partnerovi i pregnantního vyjádření vlastního názoru.

Dobrosrdečný, otevřený, optimistický a vtipný společník.

Statečný muž, skromný člověk, sportovec se smyslem pro soutěživost i fair-play.

Čest jeho památce!

prof. Zdeněk Votruba

stručný vědecký životopis stručný vědecký životopis   (~201.7 kB)


Pedagogická činnost

Prof. Ing. Jaroslav Vlček, DrSc. byl vynikajícím pedagogem a významnou vědeckou osobností Českého vysokého učení technického v Praze. Byl jedním ze zakladatelů Fakulty dopravní ČVUT a měl významnou zásluhu na jejím vzdělávacím a vědeckém rozvoji. Pan profesor Vlček během svého bohatého tvůrčího života zastával řadu odborných funkcí. Všechny svědčí o vysokém domácím a zahraničním uznání jeho vědecké erudice a bohatých odborných zkušeností. Zvláště jsou oceňovány jeho nekonvenční přístupy k řešení vědeckých problémů v oboru Inženýrské informatiky a nalézání pozoruhodných výsledků.

Po vědecké práci ve Výzkumném ústavu matematických strojů nastoupil v sedmdesátých létech dráhu vysokoškolského profesora na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zde zastával funkci vedoucího katedry a prorektora ČVUT. Na Fakultě stavební ČVUT založil studijní obor systémového inženýrství.

Na fakultě dopravní věnoval svoji energii rozvoji studijního oboru Inženýrská informatika. V tomto oboru vychoval řadu doktorandů a mladých vysokoškolských učitelů. Publikoval více než 350 článků a napsal 14 monografií, z nichž některé patří mezi základní učebnice. Byl členem řady redakčních rad odborných časopisů a vědeckých rad na vysokých školách.

FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE uděluje každoročně Cenu Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. Cena je udělována za vynikající diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech Fakulty dopravní ČVUT s odměnou ve 3 stupních podle odborné úrovně navrhovaných diplomových prací.


Publikační činnost

  • Seznam publikací v NK Seznam publikací v NK   (~53.9 kB)
  • "Vlčkovy semináře" o systémových přístupech na ČVUT v Praze Vlčkovy semináře   (~907.1 kB)
  • Informační výkon - abstrakt Informační výkon - abstrakt   (~85.1 kB)
  • Informační výkon (problémová studie) Informační výkon (problémová studie)   (~776.3 kB)
  • Doprava jako hybridní systém Doprava jako hybridní systém   (~160.6 kB)
  • Signalizační soustavy a jejich výkon Signalizační soustavy a jejich výkon   (~172.5 kB)
  • Řešení úkolu "Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů" v rámci projektu Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje Akademie věd ČR Výzkumná zpráva   (~1.7 MB)
  • Znalostní inženýrství Znalostní inženýrství   (~1.5 MB)

Výzkumná činnost

Výzkumnou činnost zaměřoval na zavádění matematických metod a výpočetní techniky v dopravě. Ve výzkumné činnosti pokračoval i po dobu působení na ČVUT FD.


Fotogalerie

Zpracoval: Ing. Ivan Poláček