Bc. Adam Vilímek

na dopravní fakultě

E-mail: vilimad1@fd.cvut.cz
Osobní webová stránka

V zimním semestru akademického roku 2023/24
studuji ve 2. ročníku magisterského studia.

Obor: Inteligentní dopravní systémy
Projekt: Aplikované informační systémy a technologie v dopravě

Portfolio:
Informační systém pro evidenci železničních přejezdů
(Bakalářská práce)
Chování řidičů a chodců na železničním přejezdu
(Prezentace na Dopravní psychologii, soubor PDF)
Historie MHD v Jihlavě
(Prezentace na Historii městské hromadné dopravy, soubor PDF)