Online konzultace v MS Teams

Každý čtvrtek 9:45. Do týmu "11THRO - Teorie hromadné obsluhy" se přihlašte odkazem zde, nebo kódem týmu 8yie2ze.

Harmonogram přednášek

 1. Úvod,
 2. Simulační metody , Petriho sítě
 3. Markovovy řetězce
  Brandon Foltz: Markov Chain Steady-State Calculation, 10 min YouTube
 4. Vstupní tok
  Gareth Tribello: Poisson Process, 10 min YouTube
  Gareth Tribello: Exponential random variable, 10 min YouTube
 5. Markovovy řetězce ze spojitým časem
  Gareth Tribello: Continuous Markov Chain, 12 min YouTube
 6. Kendallova klasifikace
 7. Systém  M/M/1
  Gareth Tribello: M/M/1 Queue, 20 min YouTube
 8. Systém M/M/n, Excel xlsx, Matlab m-file
  Paul Harper, Concepts of Queueing Theory, 6 min YouTube
 9. Obslužné sítě