EDICE DĚJINY MATEMATIKY


Historie edice


V roce 1994 založili Jindřich Bečvář a Eduard Fuchs edici Dějiny matematiky a umožnili tak publikovat krátké i rozsáhlé texty z dějin matematiky. V této edici již vyšlo několik doktorských disertačních prací, habilitační práce i rozšířené texty přednášek, které zazněly na mezinárodních konferencích a letních školách z historie matematiky a na seminářích z historie matematiky pro vyučující na středních školách.

 

Jednotlivé publikace jsou vhodné zejména pro historiky vědy a matematiky, dále pro všechny zájemce o historii matematiky. Inspirativní mohou být i pro ty středoškolské učitele matematiky, kteří chtějí obohatit svůj výklad o historické komentáře a souvislosti, nové a zajímavé informace o vzniku a vývoji matematických úloh, problémů a jejich řešení nebo chtějí ukázat cesty, které vedly ke vzniku některých matematických disciplín. V publikacích lze také najít nejrůznější souvislosti matematiky s ostatními sférami lidské činnosti (ostatní přírodní vědy, filozofie, lékařství, architektura, hudba, malířství i technika atd.),  podnětné historické souvislosti a rozsáhlé informace o významných osobnostech atd.

 

Redakční rada (od 1. 11. 2020):

Vojtech Bálint, Univerzita v Žilině, Slovensko

Jindřich Bečvář, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Martina Bečvářová, Fakulta dopravní ČVUT, Praha

Vlastimil Dlab, School of Mathematics and Statistics, Carleton University, Kanada

Stanisław Domoradzki, Univerzita v Rzeszówě, Polsko

Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Jiří Hudeček, Filozofická fakulta UK, Praha

Magdalena Hykšová, Fakulta dopravní ČVUT, Praha

Antonín Slavík, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Irena Sýkorová, Vysoká škola ekonomická, Praha

 

Přehled dosud vyšlých svazků:

 1. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Historie matematiky I, Sborník, Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, srpen 1993, JČMF, Brno, 1994, 241 stran. Rozebráno. Obsah.
 2. J. Bečvář a kol.: Eduard Weyr 1852–1903, MVS JČMF, Prometheus, Praha, 1995, 196 stran, 24 obrazových příloh, ISBN 80-7196-024-1. Obsah. Anotace.
 3. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v 19. století, Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky, Prometheus, Praha, 1996, 144 stran, ISBN 80-7196-019-5. Obsah.
 4. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Člověk – umění – matematika, Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky, Prometheus, Praha, 1996, 187 stran, ISBN 80-7196-031-4. Obsah.
 5. J. Bečvář (ed.): Jan Vilém Pexider 1874–1914, Prometheus, Praha, 1997, 110 stran, ISBN 80-7196-044-6. Obsah. Anotace.
 6. Š. Schwabik, P. Šarmanová: Malý průvodce historií integrálu, Prometheus, Praha, 1996, 95 stran, ISBN 80-7196-038-1. Obsah. Anotace.
 7. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Historie matematiky II, Sborník, Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 21. 8. - 24. 8. 1995, Prometheus, Praha, 1997, 194 stran, ISBN 80-7196-046-2. Obsah.
 8. P. Šišma: Teorie grafů (1736-1963), Prometheus, Praha, 1997, 171 stran, ISBN 80-7196-065-9. Obsah.
 9. K. Mačák: Počátky počtu pravděpodobnosti, Prometheus, Praha, 1997, 111 stran, ISBN 80-7196-089-6. Obsah. Anotace.
 10. M. Němcová: František Josef Studnička 1836–1903, Prometheus, Praha, 1998, 348 stran, 19 obrazových příloh, ISBN 80-7196-103-5. Obsah. Anotace.
 11. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků I, Sborník, Prometheus, Praha 1998, 218 stran, ISBN 80-7196-107-8. Obsah.
 12. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v 16. a 17. století, Sborník, Seminář Historie matematiky III., Jevíčko, 18.8. - 21. 8. 1997, Prometheus, Praha 1999, 321 stran, ISBN 80-7196-150-7. Obsah.
 13. M. Bečvářová: Z historie Jednoty 1862–1869, Prometheus, Praha, 1999, 138 stran, 17 obrazových příloh, ISBN 80-7196-141-8. Obsah. Anotace.
 14. K. Lepka: Historie Fermatových kvocientů (Fermat – Lerch), Prometheus, Praha, 2000, 108 stran, 14 obrazových příloh,  ISBN 80-7196-190-6. Obsah. Anotace.
 15. K. Mačák: Tři středověké sbírky matematických úloh, Prometheus, Praha, 2001, 101 stran,  ISBN 80-7196-215-5. Obsah. Anotace.
 16. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků II, Prometheus, Praha, 2001, 267 stran, ISBN 80-7196-218-X. Obsah.
 17. E. Fuchs (ed.): Mathematic Throughout The Ages, Prometheus, Praha, 2001, 307 stran, ISBN 80-7196-219-8. Obsah.
 18. K. Mačák, G. Schuppener: Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600–1740, Prometheus, Praha 2001, 193 stran, ISBN 80-7196-229-5. Obsah. Anotace.
 19. J. Bečvář a kol.: Matematika ve středověké Evropě, Prometheus, Praha, 2001, 445 stran, ISBN 80-7196-232-5. Obsah. Anotace.
 20. M. Bečvářová: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady, Prometheus, Praha, 2002, 297 stran, ISBN 80-7196-233-3. Obsah. Anotace.
 21. P. Šišma: Matematika na německé technice v Brně, Prometheus, Praha, 2002, 322 stran, ISBN 80-7196-256-2. Obsah.
 22. M. Hykšová: Karel Rychlík (1885–1968),  Prometheus, Praha, 2003, 286 stran, ISBN 80-7196-259-7. Obsah. Anotace.
 23. J. Bečvář, M. Bečvářová, H. Vymazalová: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie, Prometheus, Praha, 2003, 371 stran, ISBN 80-7196-255-4. Obsah. Anotace.
 24. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků III, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha, 2004, 253 stran, ISBN 80-7285-040-7. Obsah.
 25. E. Fuchs (ed.): Mathematical Throughout The Ages II, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha, 2004, 346 stran, ISBN 80-7285-046-6. Obsah.
 26. K. Mačák: Vývoj teorie pravděpodobnosti v českých zemích do roku 1938, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2005, 165 stran, ISBN 80-7285-052-5. Obsah. Anotace.
 27. J. Bečvář, Z. Kohoutová: Vladimír Kořínek (1899–1981), Ústav pro soudobé dějiny AV  ČR, Praha, 2005, 329 stran + 40 obrazových příloh, ISBN 80-7285-050-4. Obsah. Anotace.
 28. J. Bečvář, M. Bečvářová, J. Škoda: Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, 166 stran + 50 obrazových příloh, ISBN 80-01-03438-0. Obsah. Anotace.
 29. A. Slavík: Product Integration, its History and Applications, Matfyzpress, Praha, 2007, 147 stran, ISBN 80-7378-006-2. Obsah. Anotace.
 30. L. Lomtatidze: Historický vývoj pojmu křivka, Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně a Česká matematická společnost, Brno, 2007, 239 stran, ISBN 978-08-7204-492-4. Obsah.
 31. H. Vymazalová: Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty, Český egyptologický ústav FF UK a JČMF, Praha, 2006, 155 stran, ISBN 80-7308-156-3. Obsah. Anotace.
 32. E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků IV, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Brno, 2007, 223 stran, ISBN 978-80-7204-536-5. Obsah.
 33. M. Bečvářová, J. Bečvář (ed.): Matematika v proměnách věků V, Matfyzpress, Praha, 2007, 331 stran, ISNB 978-80-7378-017-3. Obsah.
 34. M. Bečvářová: Česká matematická komunita v letech 1848–1918, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2008, 355 stran, ISBN 978-80-7378-028-9. Obsah. Anotace.
 35. J. Bečvář: Z historie lineární algebry, Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2007, 519 stran, ISBN 978-80-7378-036-4. Obsah. Anotace.
 36. E. Pecinová: Ladislav Svante Rieger (1916–1963), Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2008, 333 stran, ISBN 978-80-7378-047-0. Obsah. Anotace.
 37. J. Hudeček: Matematika v devíti kapitolách. Překlad, vysvětlivky a úvod, Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2008, 244 stran, ISBN 978-80-7378-046-3. Obsah. Anotace.
 38. J. Bečvář, A. Slavík (eds.): Jan Vilém Pexider (1874–1914), Department of Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Matfyzpress, Prague, 2009, 110 pages, ISBN 978-80-7378-058-6. Obsah. Anotace.
 39. V. Chmelíková: Zlatý řez nejen v matematice, Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2009, 180 stran, ISBN 978-80-7378-078-4, 2. vydání, Matfyzpres, Praha, 2011, ISBN 978-80-7378-191-0. Obsah. Anotace.
 40. M. Bečvářová: České kořeny bulharské matematiky, Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2009, 482 stran, ISBN 978-80-7378-079-1. Obsah. Anotace.
 41. M. Bečvářová, Ch. Binder (eds.): Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire. Proceedings of a Symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST, History of Mathematics, volume 41,  Matfyzpress, Prague, 2010, 176 pages,  ISBN 978-80-7378-114-9, 2. vydání, Matfyzpress, Prague, 2011, ISBN 978-80-7378-190-3. Obsah. Anotace
 42. J. Mikulčák: Nástin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918. Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2010, 312 stran, ISBN 978-80-7378-112-5. Obsah. Anotace.
 43.  M. Bečvářová, I. Netuka: Jarník's notes of the lecture course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov  (Göttingen 1928), History of Mathematics, volume 43,  Matfyzpress, Prague, 2010, 143 pages,  ISBN 978-80-7378-113-2. Obsah. Anotace
 44. M. Kašparová, Z. Nádeník: Jan Sobotka (1862–1931), editoři J. Bečvář, M. Bečvářová, Matfyzpress, Praha, 2010, 250 stran, ISBN 978-80-7378-121-7. Obsah. Anotace.
 45. J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): Matematika v proměnách věků VI, Matfyzpress, Praha, 2010, 231 stran, ISBN 978-80-7378-146-0. Obsah. Anotace.
 46. M. Bečvářová, J. Čižmár: Karel Zahradník (1848–1916). Praha – Záhřeb – Brno, Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2011, 410 stran, ISBN 978-80-7378-158-3. Obsah. Anotace.
 47. S. Domoradzki: The Growth of Mathematical Culture in the Lvov Area in the Autonomy Period (1870–1920), Charles University, University of Rzeszów, Matfyzpress, Prague, 2011, 331 pages, ISBN 978-80-7378-178-1. Obsah. Anotace.
 48. Z. Nádeník: Moji učitelé geometrie, editoři J. Bečvář, M. Bečvářová, Matfyzpress, Praha, 2011, 291 stran, ISBN 978-80-7378-159-0. Obsah. Anotace.
 49. M. Chocholová, I. Štoll: Wilhelm Matzka (1798–1891), Matfyzpress, Praha, 2011, 242 stran, ISBN 978-80-7378-188-0. Obsah. Anotace.
 50. M. Bečvářová a kol.: Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904–1995), Matfyzpress, Praha, 2012, 294 stran, ISBN 978-80-7378-189-7. Obsah. Anotace.
 51. M. Hykšová: Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů, Matfyzpress, Praha, 2011, 274 stran, ISBN 978-80-7378-192-7. Obsah. Anotace.
 52. M. Bečvářová a kol.: Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904–1995), Matfyzpress, Praha, 2012, 279 pages, ISBN 978-80-7378-203-0. Obsah. Anotace.
 53. B. Sedlačíková: Historie matematické lingvistiky, Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně a Česká matematická společnost, Brno, 2012, 160 stran, ISBN 978-80-7204-815-1. Obsah. Anotace.
 54. Z. Halas (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla, Matfyzpress, Praha, 2012, 142 stran, ISBN 978-80-7378-228-3. Obsah. Anotace.
 55. M. Melcer: Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy, Matfyzpress, Praha, 2013, 366 stran, ISBN 978-80-7378-232-0. Obsah. Anotace.
 56. M. Štěpánová: Počátky teorie matic v českých zemích a jejich ohlasy, Matfyzpress, Praha, 2014, 473 stran, ISBN 978-80-7378-254-2. Obsah. Anotace.
 57. M. Otisk, R. Psík: Matematické listy Gerberta z Remeše, Matfyzpress, Praha, 2014, 164 stran, ISBN 978-80-7378-260-3. Obsah. Česká anotace. Anglická anotace.
 58. D. Trkovská: Historický vývoj geometrických transformací, Matfyzpress, Praha, 2015, 174 stran, ISBN 978-80-7378-289-4. Obsah. Anotace.
 59. I. Sýkorová: Matematika ve staré Indii, Matfyzpress, Praha, 2016, 344 stran, ISBN 978-80-7378-305-1. Obsah. Anotace.
 60. Radka Smýkalová: Goniometrické funkce v elementární matematice, Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně a Česká matematická společnost, Brno, 2016, 234 stran, ISBN 978-08-7204-937-0. Obsah. Anotace.
 61. A. Dvurečenskij, L’. Holá, K. Janková, B. Riečan: Tibor Neubrunn (19291990), Matfyzpress, Praha, 2016, 128 stran, ISBN 978-80-7378-313-6. Obsah. Anotace.
 62. L. Vízek: Josef Úlehla (1852–1933), Gaudeamus, Hradec Králové, 2018, 334 stran, ISBN 978-80-7435-694-0. Obsah. Anotace.
 63. M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, České vysoké učení technické v Praze, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2018, 684 stran, ISBN 978-80-01-06403-0. Obsah. Anotace.
 64. J. Bečvář, M. Bečvářová: Jarník’s Notes of the Lecture Course Allgemeine Idealtheorie by B. L. van der Waerden (Göttinten 1927/1928), Matfyzpress, Prague, 2020, 251 stran, ISBN 978-80-7378-418-8. Obsah. Anotace.
 65. M. Bečvářová, J. Bečvář a kolektiv: Matematický svět mezi válkami, České vysoké učení technické v Praze, Ústav aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT, Praha, 2020, 352 stran. ISBN 978-80-01-06792-5. Obsah. Anotace.  

 

 

 

 

Většinu svazků této řady je možno zakoupit v prodejně Univerzity Karlovy v Celetné ulici v Praze 1.