EDICE DĚJINY MATEMATIKY


Historie edice


V roce 1994 založili Jindřich Bečvář a Eduard Fuchs edici Dějiny matematiky a umožnili tak publikovat krátké i rozsáhlé texty z dějin matematiky. V této edici již vyšlo několik doktorských disertačních prací, habilitační práce i rozšířené texty přednášek, které zazněly na mezinárodních konferencích a letních školách z historie matematiky a na seminářích z historie matematiky pro vyučující na středních školách.

 

Jednotlivé publikace jsou vhodné zejména pro historiky vědy a matematiky, dále pro všechny zájemce o historii matematiky. Inspirativní mohou být i pro ty středoškolské učitele matematiky, kteří chtějí obohatit svůj výklad o historické komentáře a souvislosti, nové a zajímavé informace o vzniku a vývoji matematických úloh, problémů a jejich řešení nebo chtějí ukázat cesty, které vedly ke vzniku některých matematických disciplín. V publikacích lze také najít nejrůznější souvislosti matematiky s ostatními sférami lidské činnosti (ostatní přírodní vědy, filozofie, lékařství, architektura, hudba, malířství i technika atd.),  podnětné historické souvislosti a rozsáhlé informace o významných osobnostech atd.

 

Redakční rada (od 1. 1. 2015):

Jindřich Bečvář, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Martina Bečvářová, Fakulta dopravní ČVUT, Praha

Vlastimil Dlab, School of Mathematics and Statistics, Carleton University, Kanada

Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Jiří Hudeček, Filozofická fakulta UK, Praha

Magdalena Hykšová, Fakulta dopravní ČVUT, Praha

Ivan Netuka, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Antonín Slavík, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Miroslav Vlček, Fakulta dopravní ČVUT, Praha

Přehled dosud vyšlých svazků:

 1. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Historie matematiky I, Sborník, Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, srpen 1993, JČMF, Brno, 1994, 241 stran. Rozebráno. Obsah.
 2. J. Bečvář a kol.: Eduard Weyr 1852–1903, MVS JČMF, Prometheus, Praha, 1995, 196 stran, 24 obrazových příloh, ISBN 80-7196-024-1. Obsah. Anotace.
 3. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v 19. století, Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky, Prometheus, Praha, 1996, 144 stran, ISBN 80-7196-019-5. Obsah.
 4. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Člověk – umění – matematika, Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky, Prometheus, Praha, 1996, 187 stran, ISBN 80-7196-031-4. Obsah.
 5. J. Bečvář (ed.): Jan Vilém Pexider 1874–1914, Prometheus, Praha, 1997, 110 stran, ISBN 80-7196-044-6. Obsah. Anotace.
 6. Š. Schwabik, P. Šarmanová: Malý průvodce historií integrálu, Prometheus, Praha, 1996, 95 stran, ISBN 80-7196-038-1. Obsah. Anotace.
 7. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Historie matematiky II, Sborník, Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 21. 8. - 24. 8. 1995, Prometheus, Praha, 1997, 194 stran, ISBN 80-7196-046-2. Obsah.
 8. P. Šišma: Teorie grafů (1736-1963), Prometheus, Praha, 1997, 171 stran, ISBN 80-7196-065-9. Obsah.
 9. K. Mačák: Počátky počtu pravděpodobnosti, Prometheus, Praha, 1997, 111 stran, ISBN 80-7196-089-6. Obsah. Anotace.
 10. M. Němcová: František Josef Studnička 1836–1903, Prometheus, Praha, 1998, 348 stran, 19 obrazových příloh, ISBN 80-7196-103-5. Obsah. Anotace.
 11. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků I, Sborník, Prometheus, Praha 1998, 218 stran, ISBN 80-7196-107-8. Obsah.
 12. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v 16. a 17. století, Sborník, Seminář Historie matematiky III., Jevíčko, 18.8. - 21. 8. 1997, Prometheus, Praha 1999, 321 stran, ISBN 80-7196-150-7. Obsah.
 13. M. Bečvářová: Z historie Jednoty 1862–1869, Prometheus, Praha, 1999, 138 stran, 17 obrazových příloh, ISBN 80-7196-141-8. Obsah. Anotace.
 14. K. Lepka: Historie Fermatových kvocientů (Fermat – Lerch), Prometheus, Praha, 2000, 108 stran, 14 obrazových příloh,  ISBN 80-7196-190-6. Obsah. Anotace.
 15. K. Mačák: Tři středověké sbírky matematických úloh, Prometheus, Praha, 2001, 101 stran,  ISBN 80-7196-215-5. Obsah. Anotace.
 16. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků II, Prometheus, Praha, 2001, 267 stran, ISBN 80-7196-218-X. Obsah.
 17. E. Fuchs (ed.): Mathematic Throughout The Ages, Prometheus, Praha, 2001, 307 stran, ISBN 80-7196-219-8. Obsah.
 18. K. Mačák, G. Schuppener: Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600–1740, Prometheus, Praha 2001, 193 stran, ISBN 80-7196-229-5. Obsah. Anotace.
 19. J. Bečvář a kol.: Matematika ve středověké Evropě, Prometheus, Praha, 2001, 445 stran, ISBN 80-7196-232-5. Obsah. Anotace.
 20. M. Bečvářová: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady, Prometheus, Praha, 2002, 297 stran, ISBN 80-7196-233-3. Obsah. Anotace.
 21. P. Šišma: Matematika na německé technice v Brně, Prometheus, Praha, 2002, 322 stran, ISBN 80-7196-256-2. Obsah.
 22. M. Hykšová: Karel Rychlík (1885–1968),  Prometheus, Praha, 2003, 286 stran, ISBN 80-7196-259-7. Obsah. Anotace.
 23. J. Bečvář, M. Bečvářová, H. Vymazalová: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie, Prometheus, Praha, 2003, 371 stran, ISBN 80-7196-255-4. Obsah. Anotace.
 24. J. Bečvář, E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků III, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha, 2004, 253 stran, ISBN 80-7285-040-7. Obsah.
 25. E. Fuchs (ed.): Mathematical Throughout The Ages II, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha, 2004, 346 stran, ISBN 80-7285-046-6. Obsah.
 26. K. Mačák: Vývoj teorie pravděpodobnosti v českých zemích do roku 1938, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2005, 165 stran, ISBN 80-7285-052-5. Obsah. Anotace.
 27. J. Bečvář, Z. Kohoutová: Vladimír Kořínek (1899–1981), Ústav pro soudobé dějiny AV  ČR, Praha, 2005, 329 stran + 40 obrazových příloh, ISBN 80-7285-050-4. Obsah. Anotace.
 28. J. Bečvář, M. Bečvářová, J. Škoda: Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, 166 stran + 50 obrazových příloh, ISBN 80-01-03438-0. Obsah. Anotace.
 29. A. Slavík: Product Integration, its History and Applications, Matfyzpress, Praha, 2007, 147 stran, ISBN 80-7378-006-2. Obsah. Anotace.
 30. L. Lomtatidze: Historický vývoj pojmu křivka, Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně a Česká matematická společnost, Brno, 2007, 239 stran, ISBN 978-08-7204-492-4. Obsah.
 31. H. Vymazalová: Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty, Český egyptologický ústav FF UK a JČMF, Praha, 2006, 155 stran, ISBN 80-7308-156-3. Obsah. Anotace.
 32. E. Fuchs (ed.): Matematika v proměnách věků IV, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Brno, 2007, 223 stran, ISBN 978-80-7204-536-5. Obsah.
 33. M. Bečvářová, J. Bečvář (ed.): Matematika v proměnách věků V, Matfyzpress, Praha, 2007, 331 stran, ISNB 978-80-7378-017-3. Obsah.
 34. M. Bečvářová: Česká matematická komunita v letech 1848–1918, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2008, 355 stran, ISBN 978-80-7378-028-9. Obsah. Anotace.
 35. J. Bečvář: Z historie lineární algebry, Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2007, 519 stran, ISBN 978-80-7378-036-4. Obsah. Anotace.
 36. E. Pecinová: Ladislav Svante Rieger (1916–1963), Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2008, 333 stran, ISBN 978-80-7378-047-0. Obsah. Anotace.
 37. J. Hudeček: Matematika v devíti kapitolách. Překlad, vysvětlivky a úvod, Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2008, 244 stran, ISBN 978-80-7378-046-3. Obsah. Anotace.
 38. J. Bečvář, A. Slavík (eds.): Jan Vilém Pexider (1874–1914), Department of Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Matfyzpress, Prague, 2009, 110 pages, ISBN 978-80-7378-058-6. Obsah. Anotace.
 39. V. Chmelíková: Zlatý řez nejen v matematice, Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2009, 180 stran, ISBN 978-80-7378-078-4, 2. vydání, Matfyzpres, Praha, 2011, ISBN 978-80-7378-191-0. Obsah. Anotace.
 40. M. Bečvářová: České kořeny bulharské matematiky, Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2009, 482 stran, ISBN 978-80-7378-079-1. Obsah. Anotace.
 41. M. Bečvářová, Ch. Binder (eds.): Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire. Proceedings of a Symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST, History of Mathematics, volume 41,  Matfyzpress, Prague, 2010, 176 pages,  ISBN 978-80-7378-114-9, 2. vydání, Matfyzpress, Prague, 2011, ISBN 978-80-7378-190-3. Obsah. Anotace
 42. J. Mikulčák: Nástin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918. Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2010, 312 stran, ISBN 978-80-7378-112-5. Obsah. Anotace.
 43.  M. Bečvářová, I. Netuka: Jarník's notes of the lecture course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov  (Göttingen 1928), History of Mathematics, volume 43,  Matfyzpress, Prague, 2010, 143 pages,  ISBN 978-80-7378-113-2. Obsah. Anotace
 44. M. Kašparová, Z. Nádeník: Jan Sobotka (1862–1931), editoři J. Bečvář, M. Bečvářová, Matfyzpress, Praha, 2010, 250 stran, ISBN 978-80-7378-121-7. Obsah. Anotace.
 45. J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): Matematika v proměnách věků VI, Matfyzpress, Praha, 2010, 231 stran, ISBN 978-80-7378-146-0. Obsah. Anotace.
 46. M. Bečvářová, J. Čižmár: Karel Zahradník (1848–1916). Praha – Záhřeb – Brno, Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2011, 410 stran, ISBN 978-80-7378-158-3. Obsah. Anotace.
 47. S. Domoradzki: The Growth of Mathematical Culture in the Lvov Area in the Autonomy Period (1870–1920), Charles University, University of Rzeszów, Matfyzpress, Prague, 2011, 331 pages, ISBN 978-80-7378-178-1. Obsah. Anotace.
 48. Z. Nádeník: Moji učitelé geometrie, editoři J. Bečvář, M. Bečvářová, Matfyzpress, Praha, 2011, 291 stran, ISBN 978-80-7378-159-0. Obsah. Anotace.
 49. M. Chocholová, I. Štoll: Wilhelm Matzka (1798–1891), Matfyzpress, Praha, 2011, 242 stran, ISBN 978-80-7378-188-0. Obsah. Anotace.
 50. M. Bečvářová a kol.: Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904–1995), Matfyzpress, Praha, 2012, 294 stran, ISBN 978-80-7378-189-7. Obsah. Anotace.
 51. M. Hykšová: Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů, Matfyzpress, Praha, 2011, 274 stran, ISBN 978-80-7378-192-7. Obsah. Anotace.
 52. M. Bečvářová a kol.: Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904–1995), Matfyzpress, Praha, 2012, 279 pages, ISBN 978-80-7378-203-0. Obsah. Anotace.
 53. B. Sedlačíková: Historie matematické lingvistiky, Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně a Česká matematická společnost, Brno, 2012, 160 stran, ISBN 978-80-7204-815-1. Obsah. Anotace.
 54. Z. Halas (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla, Matfyzpress, Praha, 2012, 142 stran, ISBN 978-80-7378-228-3. Obsah. Anotace.
 55. M. Melcer: Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy, Matfyzpress, Praha, 2013, 366 stran, ISBN 978-80-7378-232-0. Obsah. Anotace.
 56. M. Štěpánová: Počátky teorie matic v českých zemích a jejich ohlasy, Matfyzpress, Praha, 2014, 473 stran, ISBN 978-80-7378-254-2. Obsah. Anotace.
 57. M. Otisk, R. Psík: Matematické listy Gerberta z Remeše, Matfyzpress, Praha, 2014, 164 stran, ISBN 978-80-7378-260-3. Obsah. Česká anotace. Anglická anotace.
 58. D. Trkovská: Historický vývoj geometrických transformací, Matfyzpress, Praha, 2015, 174 stran, ISBN 978-80-7378-289-4. Obsah. Anotace.
 59. I. Sýkorová: Matematika ve staré Indii, Matfyzpress, Praha, 2016, 344 stran, ISBN 978-80-7378-305-1. Obsah. Anotace.
 60. Radka Smýkalová: Goniometrické funkce v elementární matematice, Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně a Česká matematická společnost, Brno, 2016, 234 stran, ISBN 978-08-7204-937-0. Obsah. Anotace.
 61. A. Dvurečenskij, L’. Holá, K. Janková, B. Riečan: Tibor Neubrunn (19291990), Matfyzpress, Praha, 2016, 128 stran, ISBN 978-80-7378-313-6. Obsah. Anotace.
 62. L. Vízek: Josef Úlehla (1852–1933), Gaudeamus, Hradec Králové, 2018, 334 stran, ISBN 978-80-7435-694-0. Obsah. Anotace.
 63. M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, České vysoké učení technické v Praze, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 684 stran, ISBN 978-80-01-06403-0. Obsah. Anotace.

 

 

 

Většinu svazků této řady je možno zakoupit v prodejně Univerzity Karlovy v Celetné ulici v Praze 1. Dvacátý osmý svazek je možno zakoupit v prodejně Technické literatury ČVUT v Dejvicích v Bílé ulici v Praze 6.