Mezinárodní konference Historie matematiky

 

Stránka konference pro rok 2018 je na adrese

http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.html

 

 

Poslední akce (srpen 2016)

37. mezinárodní konference Historie matematiky se konala v Poděbradech ve dnech 19. 8. až 23. 8. 2016.

Pořadatelé:

Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze

Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze

Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze, studijní středisko Poděbrady

 

 

 

Programový výbor a organizační výbor:

 

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Katedra didaktiky matematiky, MFF  UK,

Sokolovská 83, Praha 8, 186 75 (mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz)

prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT,

           Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail: becvamar@fd.cvut.cz)

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., Katedra didaktiky matematiky, MFF UK, Sokolovská 83,

            Praha 8, 186 75 (mail: halas@karlin.mff.cuni.cz)

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT,

           Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail: hyksova@fd.cvut.cz)

RNDr. Martin Melcer, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy,

studijní středisko Poděbrady, Jiřího náměstí 1, Poděbrady, 290 01

                                   (mail: martin.melcer@ujop.cuni.cz)

RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D., Katedra matematiky, Vysoká škola ekonomická, Ekonomická 957,

                                    Praha 4, 148 00 (mail: sykorova@vse.cz)

 

 

Vyzvané přednášky

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. (Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze)

Počátky teorie kooperativních her (abstrakt)

 

Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Základní fyzikální veličiny, jejich měření a trochu historie (abstrakt)

 

Speciální přednáška o historii matematiky na MFF UK v Praze

1.      část (M. Bečvářová) prezentace

2.      část (J. Bečvář) prezentace

3.      část (I. Netuka) prezentace

 

Konferenční materiály

Účastníci konference získali následující materiály:

 

 1. J. Bečvář, M. Bečvářová (eds.): 37. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 19. až 23. 8. 2016, Matfyzpress, Praha, 2016, 203 stran.
 2. I. Sýkorová: Matematika ve staré Indii, edice Dějiny matematiky, svazek č. 59, Matfyzpress, Praha, 2016, 344 stran.
 3. A. Dvurečenskij, L’. Holá, K. Janková, B. Riečan: Tibor Neubrunn (19291990), edice Dějiny matematiky, svazek č. 61, Matfyzpress, Praha, 2016, 128 stran.
 4. Dva starší svazky edice Dějiny matematiky nebo dva sborníky z předchozích mezinárodních konferencí Historie matematiky.
 5. Propagační materiály MFF UK.

 

Kulturní a doprovodný program konference

19. 8. 2016 – prohlídka Poděbrad (od 20:00, procházka s průvodcem)

21. 8. 2016 – varhanní koncert B. Riečana (od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Na Zámostí, Poděbrady)

21. 8. 2016 – společenský večer (od 20:00, zámecká zahrada, Zámek, Jiřího náměstí 1, Poděbrady)

 

Seznam účastníků

Program

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

Konferenční sborníky – dostupné elektronicky

Sborník z 27. konference

Sborník z 28. konference

Sborník z 29. konference

Sborník z 30. konference

Sborník z 31. konference

Sborník z 32. konference

Sborník z 33. konference

Sborník z 34. konference

Sborník z 35. konference

Sborník z 36. konference

Sborník z 37. konference

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

 

Historie konference (2003 až 2013)

Ohlédnutí za prvními třiceti lety konference (1980 až 2009)

 

Předchozí akce (srpen 2015)

36. mezinárodní konference Historie matematiky se konala v Poděbradech ve dnech 21. 8. až 25. 8. 2015.

Pořadatelé:

Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze

Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze

Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze, studijní středisko Poděbrady

 

 

 

Programový výbor a organizační výbor:

 

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Katedra didaktiky matematiky, MFF  UK,

Sokolovská 83, Praha 8, 186 75 (mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz)

doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT,

           Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail: becvamar@fd.cvut.cz)

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT,

           Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail: hyksova@fd.cvut.cz)

RNDr. Martin Melcer, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy,

studijní středisko Poděbrady, Jiřího náměstí 1, Poděbrady, 290 01

                                   (mail: martin.melcer@ujop.cuni.cz)

RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D., Katedra matematiky, Vysoká škola ekonomická, Ekonomická 957,

                                    Praha 4, 148 00 (mail: sykorova@vse.cz)

 

 

Vyzvané přednášky

Prof. RNDr. Ján Čižmár, Ph.D. (Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, Slovenská republika)

Výchova učiteľov matematiky na Slovensku v období 1945 – 2010 (abstrakt)

 

Dr. hab., prof. UR Stanisław Domoradzki (Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Rzeszów, Poland)

Kamienie milowe w nauczaniu matematyki dzieci w Polsce od ostatnich dekad XIX stulecia do ostatnich dekad XX w.

   [Milestones in the teaching of mathematics to children in  Polish territories from the last decades of the nineteenth century until the end of the twentieth century] (abstract)

 

RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

O některých klasických nerovnostech (abstrakt)

 

Konferenční materiály

Účastníci konference získali následující materiály:

 

 1. J. Bečvář, M. Bečvářová (eds.): 36. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 21. až 25. 8. 2015, Matfyzpress, Praha, 2015, 211 stran.
 2. M. Štěpánová: Počátky teorie matic v českých zemích a jejich ohlasy, edice Dějiny matematiky, sv. č. 56, Matfyzpress, Praha, 2014, 473 stran.
 3. D. Trkovská: Historický vývoj geometrických transformací, edice Dějiny matematiky, sv. č. 58, Matfyzpress, Praha, 2015, 174 stran.
 4. Dva starší svazky edice Dějiny matematiky nebo dva sborníky z předchozích mezinárodních konferencí Historie matematiky.
 5. Propagační materiály MFF UK.

 

Seznam účastníků

Program

 

Předchozí akce (srpen 2014)

35. mezinárodní konference Historie matematiky se konala ve Velkém Meziříčí ve dnech 22. 8. až 26. 8. 2014.

Pořadatelé:

Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze

Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze

 

 

Programový výbor a organizační výbor:

 

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Katedra didaktiky matematiky, MFF  UK,

Sokolovská 83, Praha 8, 186 75 (mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz)

doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT,

           Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail: becvamar@fd.cvut.cz)

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT,

           Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail: hyksova@fd.cvut.cz)

RNDr. Martin Melcer, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy,

studijní středisko Poděbrady, Jiřího náměstí 1, Poděbrady, 290 01

                                   (mail: martin.melcer@ujop.cuni.cz)

 

 

Vyzvané přednášky

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Archimédova Metoda, překlad a reflexe nového čtení (abstrakt)

 

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (Matematický ústav Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

– Aritmetizace matematické analýzy a pojem úplnosti (abstrakt)

 

RNDr. Margita Vajsáblová, Ph.D. (Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovensko)

– Vel’ké osobnosti v histórii matematiky a matematickej kartografie (abstrakt)

 

 

Konferenční materiály

Účastníci konference získají následující materiály:

 1. J. Bečvář, M. Bečvářová (eds.): 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. 8. až 26. 8. 2014, J. Bečvář, M. Bečvářová (eds.), Matfyzpress, Praha, 2014, 273 stran, ISBN 978-80-7378-265-8.
 2. M. Otisk, R. Psík: Matematické listy Gerberta z Remeše, edice Dějiny matematiky, sv. č. 57, Matfyzpress, Praha, 2014, 164 stran, ISBN 978-80-7378-260-3.

 

Seznam účastníků

 

Program