Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 2. XII. 2011

Vážení cestující,

vítejte na stránkách studentského projektu Fakulty dopravní ČVUT v Praze, který se zabývá oživením a zatraktivněním provozu regionálních železničních tratí a jejich aktivním znovuzapojením do páteřního systému hromadné dopravy.

Základní informace o projektu

Kód projektu: 20X1Lx (pro bakalářský studijní program) nebo 20X2Lx (pro magisterský studijní program)
Vedoucí: doc. Ing. Vlastimil JÁNEŠ, CSc. (K620), doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc. (K617), Ing. František KOPECKÝ, Ph.D. (K620), Ing. Martin LESO, Ph.D. (K620), Ing. Milan MARVAN (K620), Ing. Jindřich SADIL, Ph.D. (K620)
Obory: bakalářské: ITS, DOS, MED; magisterské: DS, ME, ID, IS
Přijímá: ve výběrovém řízení v prosinci 2011 pro obor ITS 4 studenty, DOS 1 studenta a MED 1 studenta.

Zaměření projektu

V rámci projektu se studenti zabývají komplexním řešením hromadné dopravy osob v Krkonoších. Jedná se zejména o udržení a modernizaci provozu na regionální dráze Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou. Jan Nepomuk hrabě HARRACH – stavitel (investor) dráhy 042Jde o rozvoj a rozšíření stávající infrastruktury, návrh automatizovaného zabezpečovacího zařízení či konstrukci nového „lehkého“ vlakotramvajového vozidla. Součástí projektu je dále širší komplexní řešení dopravy – tak, aby bylo možno navržený systém začlenit do navrhovaného integrovaného dopravního systému „VHoD – Veřejná horská doprava“.

Projekt je zaměřen hlavně na ověření nových metod v běžných provozních podmínkách na „fakultní dráze“ ČVUT, na trati č. 042 Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou, která by se měla stát jakousi provozní praktickou laboratoří. Tato trať v soukromém provozu zajišťovaném obecně prospěšnou společností Krkonošské metro by měla sloužit nejen k ověřování a testování nových technologií, ale zároveň umožnit studentům poznat podmínky a prostředí skutečného železničního provozu díky praxím, které budou moci na této trati vykonávat.

Dráha by měla být nejen moderní technologickou novinkou, co se týče řízení a zajištění železničního provozu, ale zároveň by měl být díky historicko-kulturnímu odkazu zachován historický charakter staveb a vzezření celé tratě by tak mělo být zachováno v romanticko-historickém duchu z doby stavby za hraběte HARRACHA.


Panoráma Krkonoš – Černá hora, Světlá, Sněžka – tři hory evokující logo KrM

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu