NAVŠTIVTE

Obsah:

Zápis do zimního semestru

vloženo - 10. 6. 2015

Byly zveřejněny vyhlášky pro zápis do zimního semestru akademického roku 2015 - 2016 pro Prahu i Děčín.
V souvislosti se zrušením používání výkazů o studiu (indexů) od 01.10.2015 na celém ČVUT v Praze se mění postupy studentů při zápisu do semestru, který bude probíhat již pouze prostřednictvím systému KOS – věnujte proto zvýšenou pozornost všem zveřejněným pokynům a návodům !!!

další informace

Prováděcí vyhlášky k SZZ v červnu a v září 2015

vloženo - 7. 5. 2015

Prováděcí vyhlášky informují o postupech při odevzdávání bakalářských a diplomových prací (nejen pro studenty, ale i pro vedoucí těchto prací), přihlašování k SZZ a odevzdávání posudků vedoucích a oponentů bakalářských a diplomových prací.

další informace

Příkaz děkana č. 1/2015

vloženo - 26. 6. 2015

Příkaz děkana č. 1/2015 o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2015 - 2016.

další informace

Informace pro nové studenty a absolventy

vloženo - 1. 9. 2015

- Imatrikulační slib studentů 1. ročníku ČVUT v Praze Fakulty dopravní se koná ve středu 23. září 2015 v 9:00 hodin v Betlémské kapli. další informace
- Promoce pro absolventy navazujícího magisterského studijního programu ČVUT v Praze Fakulty dopravní se konají ve středu 23. září 2015 od 11:00 v Betlémské kapli. další informaceNová možnost získání stipendia

Nová možnost získání stipendia

vloženo - 31. 8. 2015

Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia 15 studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole technického zaměření v ČR a mají dobrý studijní prospěch. Uzávěrky pro přijímání žádostí o stipendium - 11.9.2015.

další informace

Zrušené PVP pro zimní semestr 2015/2016

vloženo - 24. 8. 2015

Některé povinně volitelné předměty vypsané pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 (Praha i Děčín) byly pro malý zájem studentů nebo z dodatečného rozhodnutí ústavů zrušeny. Studenti, kteří si tyto předměty v systému KOS zapsali, si mohou zvolit jiný předmět, a to nejpozději do 22. října 2015.

další informace

Nabídka pracovních pozic

vloženo - 24. 8. 2015

AŽD Praha hledá do svého týmu nové kolegy z řad absolventů nebo studentů vyšších ročníků FD na pozice: Přípravář staveb, Produktový manažer silniční telematiky a Stavbyvedoucí.Ubytovací stipendium

vloženo - 20. 7. 2015

Byl zveřejněn seznam studentů s nárokem na ubytovací stipendium pro 2. čtvrtletí 2015 (Praha i Děčín) včetně náhradního způsobu výplaty ubytovacího stipendia (Praha i Děčín).

další informace

Studentská anketa

vloženo - 7. 7. 2015

Hodnocení letního semestru 2014/2015 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům denního studia Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Zápis do doktorského studia

vloženo - 7. 7. 2015

Byly zveřejněny informace pro zápis do doktorského studia s nástupem 1.10..

další informace.: archiv novinek :.