info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Obhajoby disertačních prací

Zveřejňování disertačních prácí:

Disertační práce jsou na FD ČVUT v Praze přístupny veřejnosti v souladu s §47b odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby na Referátu vědy a výzkumu.

Zveřejňování disertačních prací, u kterých proběhla obhajoba, je zajištěno centrálně prostřednictvím Ústřední knihovny ČVUT. Výsledek obhajoby je včetně oponentských posudků k dispozici na Referátu vědy a výzkumu FD ČVUT.


Úspěšně obhájené disertační práce

Jméno a příjmení Ing. Adam Orlický
Téma disertace: Problematika komunikace autonomních vozidel a chodců 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (DFJP UPCE)
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D. 
Datum obhajoby: 04.01.2024 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Brož, MSc.
Téma disertace: Evaluace a návrh navigačních aplikací ITS v tunelovém systému 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 
Oponenti: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (ČVUT FD)
pplk. doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D. (UNOB)
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD. (FEIT UNIZA) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 27.09.2023 
Jméno a příjmení Ing. Lenka Hanáková
Téma disertace: Vliv únavy na výkonnost pilota 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. 
Školitel specialista: plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Róbert Rózenberg, PhD., Ing.Paed.IGIP (TU Košice)
doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed.IGIP (TU Košice)
doc. MUDr. Martin Jakl, Ph.D. (UNOB) 
Předseda komise: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 
Datum obhajoby: 01.02.2023 
Jméno a příjmení Ing. Adam Hlubuček
Téma disertace: Metodika integrace a dezintegrace prvků topologického popisu železniční infrastruktury 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Miloš Futera, Ph.D. (Správa železnic, s. o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 28.06.2023 
Jméno a příjmení Ing. Šárka Jozová
Téma disertace: Modelování rozsáhlých souborů diskrétních veličin 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (FAV ZČU v Plzni)
doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (FEKT VUT v Brně) 
Předseda komise: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 
Datum obhajoby: 06.10.2023 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Lipták
Téma disertace: Modelování prostředí kooperativních přehledových systémů v civilním letectví 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing.Paed.IGIP (TU Košice)
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (FPEDAS UNIZA) 
Předseda komise: doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. 
Datum obhajoby: 20.09.2023 
Jméno a příjmení Ing. Alina Mashko
Téma disertace: Driver drowsiness and fatigue, objective assessment and detection tools 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Alica Kalašová, CSc. (FAST VUT v Brně) 
Předseda komise: doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D. 
Datum obhajoby: 28.08.2023 
Jméno a příjmení Ing. Tereza Topková
Téma disertace: Zhodnocení sítě DME pro zajištění schopnosti RNAV v Evropském regionu 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. 
Oponenti: assoc. prof. Christophe Macabiau, Ph.D. (ENAC)
pplk. Ing. Radim Bloudíček, Ph.D. (UNOB) 
Předseda komise: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 
Datum obhajoby: 01.02.2023 
Jméno a příjmení Ing. David Vodák
Téma disertace: Optimální parametry a trasování železniční dopravní cesty 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Martin Jacura, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Richard Svoboda, Ph.D. (FAST VUT v Brně) 
Předseda komise: doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 
Datum obhajoby: 19.05.2023 
Jméno a příjmení Ing. Lenka Jonáková
Téma disertace: Power Purchase Strategy of Retail Customers Utilizing Advanced Classification Methods 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (VUT Brno)
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 
Datum obhajoby: 21.10.2022 
Jméno a příjmení Ing. Jana Kuklová
Téma disertace: Multi-Agent Systems for Highway Management 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Aleš Janota, PhD. (FEIT UNIZA)
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 24.06.2022 
Jméno a příjmení Ing. Raissa Likhonina
Téma disertace: Rychlé algoritmy Bayesovského rozhodování pro FPGA platformy (Fast Bayesian Algorithms for FPGA Platforms) 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. 
Oponenti: Dr. Dip Goswami (TU Eindhoven)
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 
Datum obhajoby: 21.10.2022 
Jméno a příjmení Ing. Jakub Nováček
Téma disertace: Verifikace míry závažnosti dopravně – bezpečnostních deficitů silničních záchytných systémů 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. 
Oponenti: Ing. Michal Radimský, Ph.D. (FAST VUT v Brně)
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. 
Datum obhajoby: 24.06.2022 
Jméno a příjmení Ing. Pavel Purkart
Téma disertace: Optimální kooperace jednotlivých segmentů osobní kolejové dopravy 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Martin Jacura, Ph.D. 
Oponenti: Ing. Edvard Březina, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D. (DFJP UPCE) 
Předseda komise: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
Datum obhajoby: 21.10.2022 
Jméno a příjmení Ing. Ladislav Bartuška
Téma disertace: Návrh identifikace faktorů ovlivňujících objemy dopravy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Ing. Ivan Gros, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (VŠLG)
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. (DFJP UPCE) 
Předseda komise: doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. 
Datum obhajoby: 01.09.2021 
Jméno a příjmení Ing. Patrik Horažďovský
Téma disertace: Dynamická obsluha oblasti veřejnou hromadnou dopravou 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 
Oponenti: doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (mobility consultancy&advisory)
prof. Ing. Alica Kalašová, CSc. (FPEDAS UNIZA) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 10.06.2021 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Kertis
Téma disertace: Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh na snížení kritičnosti objektu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K623 
Školitel: doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. 
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc. (FP VUT v Brně)
prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr. h. c. (FVT UNOB) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 30.09.2021 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Petr Kouba
Téma disertace: Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 
Oponenti: pplk. doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D. (FVL UNOB)
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD. (FEIT UNIZA)
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 22.09.2021 
Jméno a příjmení Ing. Zaid Mahmoud
Téma disertace: Vlivy zvuku na pozornost během dlouhodobého řízení 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Školitel specialista: Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. (ČVUT FD)
prof. Ing. Milan Štork, CSc. (FEL ZČU v Plzni) 
Předseda komise: doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. 
Datum obhajoby: 10.06.2021 
Jméno a příjmení Mgr. Pavel Provinský
Téma disertace: Fuzzy množiny ve stochastickém modelování 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (FAV ZČU v Plzni)
Ing. Kamil Dedecius, Ph.D. (ÚTIA AV ČR, v. v. i.) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 25.06.2021 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Růžička
Téma disertace: Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 
Oponenti: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc. (TF ČZU v Praze)
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD. (FPEDAS UNIZA) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 22.09.2021 
Jméno a příjmení Ing. Gabriel Skronka
Téma disertace: Nová metoda pro analýzu asfaltových pojiv 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. (FAST VUT v Brně)
Ing. Jiří Šmíd, Ph.D. (MD ČR) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 
Datum obhajoby: 10.12.2021 
Jméno a příjmení Ing. Miroslav Vaniš
Téma disertace: Optimalizace Bayesovských sítí a jejich predikční vlastnosti 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Školitel specialista: prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (VUT v Brně FEKT)
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
Datum obhajoby: 05.11.2021 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Doktor
Téma disertace: Materiály s odezvou citlivou na rychlost deformace pro pohlcování nárazové 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 
Školitel specialista: doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D. (FT UTB ve Zlíně)
prof. Dr.-Ing. Marc Gutermann (UAS, Bremen, Germany) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 
Datum obhajoby: 18.12.2020 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Fíla
Téma disertace: Stanovení mechanického chování materiálů při rychlých deformacích metodou SPHB 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 
Školitel specialista: doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. 
Oponenti: prof. Dr. Zoran Ren (University of Maribor, Slovenia)
Ing. Radek Kolman, Ph.D. (ÚT AV ČR, v. v. i.) 
Předseda komise: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 
Datum obhajoby: 19.06.2020 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Dušan Kamenický
Téma disertace: Optimalizační algoritmy pro systém řízení a zabezpečení železniční dopravy 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (Vysoká škola logistiky, o. p. s.)
Ing. Jiří Hanzlovský, Ph.D. (RPP International, s. r. o.)
Ing. Vít Janoš, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 24.09.2020 
Jméno a příjmení Ing. Lenka Kontriková
Téma disertace: Optimalizace destinačního portfólia regionálních letišť 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (FPEDAS UNIZA)
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 09.12.2020 
Jméno a příjmení Ing. Petr Koudelka
Téma disertace: Numerické modelování auxetických struktur 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (FAST VUT v Brně)
prof. dr. Ing. Matej Vesenjak (University of Maribor) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. 
Datum obhajoby: 20.11.2020 
Jméno a příjmení Ing. Petr Koutecký
Téma disertace: Systém dynamického řízení a zabezpečení železniční dopravy 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 
Oponenti: Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA (AŽD Praha)
doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc. (Technická univerzita v Liberci) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 24.09.2020 
Jméno a příjmení Ing. Milan Kříž
Téma disertace: Modifikace makroskopického dopravního modelu 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: Ing. Vít Janoš, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (ČVUT FD)
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (PřF UK)
doc. Ing. Martin Kendra, PhD. (FPEDAS UNIZA) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 
Datum obhajoby: 26.06.2020 
Jméno a příjmení Ing. Dmitrij Rozhdestvenský
Téma disertace: Problematika inovativních uživatelských rozhraní pro vozidla s alternativními pohony 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. 
Datum obhajoby: 29.06.2020 
Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Rulc
Téma disertace: Bezpečnostní a asistenční systémy vozidel 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Školitel specialista: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Oponenti: Ing. Vladislav Kemka, Ph.D. (Fakulta strojní ZČU v Plzni)
doc. Ing. František Palčák, CSc. (Fakulta strojní STU v Bratislavě) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. 
Datum obhajoby: 22.09.2020 
Jméno a příjmení Ing. Petr Šatra
Téma disertace: Dopravní chování obyvatel a aplikace jeho zákonitostí 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Milan Dont, Ph.D. (SFDI) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 27.11.2020 
Jméno a příjmení Ing. Jan Šilar
Téma disertace: Využití moderních inteligentních dopravních systémů při řešení dopravy v klidu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. (ČVUT FD)
Ing. Milan Dont, Ph.D. (SFDI) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 27.11.2020 
Jméno a příjmení Ing. Jaromír Tobiška
Téma disertace: Technologie senzorických sítí a akčních členů užitá k minimalizaci rizik jízdy automobilů na pozemních komunikacích 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (Fakulta strojní ZČU v Plzni)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. 
Datum obhajoby: 22.09.2020 
Jméno a příjmení Ing. Jan Vogl
Téma disertace: Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí metody LCC v oblasti železniční dopravy 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Školitel specialista: doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (VŠLG Přerov)
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. (VŠMVV Praha, o. p. s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 17.12.2020 
Jméno a příjmení Ing. Alexandra Dvořáčková
Téma disertace: Lokační úloha se semi-fixními náklady a časovou dostupností 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Michal Koháni, PhD. (Žilinská univerzita, FRI)
Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (VŠE v Praze) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 06.09.2019 
Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Graf
Téma disertace: Matematické modely pro operativní tvorbu letových posádek 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Michal Koháni, PhD. (Žilinská univerzita, FRI)
Ing. Iveta Vajdová, Ph.D. (TU Košice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 06.09.2019 
Jméno a příjmení Ing. Radek Holý
Téma disertace: Elektronická identifikace a lokalizace 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: Ing. Marek Kalika, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (ČVUT FEL)
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. (Univerzita Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 30.04.2019 
Jméno a příjmení Ing. David Hůlek
Téma disertace: Vytvoření postupu pro analýzy učelnosti bezpilotních létajících prostředků 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. 
Školitel specialista: Ing. Martin Novák, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (ČVUT FD)
doc. Ing. Vladimír Němec Ph.D., prof. h. c. (DFJP UPCE)
Ing. Róbert Rozenberg, Ph.D. (LF TUKE) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 26.02.2019 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Karel Kocián
Téma disertace: Návrh metodiky pro tvorbu nehodových map 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. 
Oponenti: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (FAST VUT)
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 03.07.2019 
Jméno a příjmení Ing. Pavel Krč
Téma disertace: Metody zpřesnění předpovědi počasí pro využití v dopravě 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (ČVUT FD)
RNDr. Josef Keder, CSc. (Český hydrometeorologický ústav) 
Předseda komise: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. 
Datum obhajoby: 10.05.2019 
Jméno a příjmení Ing. Michal Lom
Téma disertace: Multiagentní systémy pro modelování chytrých měst 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 
Oponenti: associate prof. Csaba Csiszar (BME)
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D. 
Datum obhajoby: 14.06.2019 
Jméno a příjmení Ing. Michal Matowicki
Téma disertace: Vyhodnocení kvality liniového řízení dopravy 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 
Oponenti: dr. inž. Robert Ziólkowski (Politechnika Białostocka)
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D. 
Datum obhajoby: 14.06.2019 
Jméno a příjmení Ing. Roman Matyáš
Téma disertace: Safety performance assessment of flight training organizations 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 
Oponenti: Ing. Jakub Schlenker, Ph.D. (ČVUT FBMI)
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (UNOB)
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. (LF TUKE) 
Předseda komise: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. 
Datum obhajoby: 16.10.2019 
Jméno a příjmení Ing. Luboš Nouzovský
Téma disertace: Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (DFJP Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 03.07.2019 
Jméno a příjmení Ing. Alena Rybičková
Téma disertace: Aplikace genetických algoritmů na lokačně trasovací úlohu 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD)
prof. Mgr. Juraj Pekár, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislavě) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 29.01.2019 
Jméno a příjmení Ing. Petra Skolilová
Téma disertace: Dynamické cenové modely v osobní letecké dopravě 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (FPEDAS UNIZA) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 18.12.2019 
Jméno a příjmení Ing. Milan Sliacký
Téma disertace: Procesný model podporujúci návrh a optimalizácie interoperabilných systémov verejnej dopravy 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Alica Kalašová, CSc. (FPEDAS UNIZA) 
Předseda komise: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. 
Datum obhajoby: 10.05.2019 
Jméno a příjmení Ing. Slobodan Stojić
Téma disertace: Methodology for evaluation of the safety performance of aviation organizations 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD. (FPEDAS UNIZA)
doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP (LF TUKE)
hab. inž. Jarosław Kozuba, prof. PŚ (STU Katowice) 
Předseda komise: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 
Datum obhajoby: 16.10.2019 
Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Svatý
Téma disertace: Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Karel Pavelka (ČVUT FD)
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (Univerzita Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 18.01.2019 
Jméno a příjmení Ing. Krzysztof Pawel Urbaniec
Téma disertace: Automatizace dobývání znalostí z databází v kontextu metody GUHA a projektu EverMiner: návrh algoritmu pro formulaci nových analytických otázek na základě interpretace výsledků úloh a jeho implementace v jazyce LMCL 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D. 
Školitel specialista: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
Oponenti: prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. (VŠE v Praze)
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
Datum obhajoby: 14.06.2019 
Jméno a příjmení Ing. Roman Vokáč
Téma disertace: Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Daniel Maršálek, Ph.D. (Letiště Praha, a.s.)
Ing. Iveta Vajdová, Ph.D. (LF TUKE) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 29.01.2019 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Ambros
Téma disertace: Hodnocení bezpečnosti silničního provozu s využitím statistického modelování 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D. (CDV Brno)
doc. Ing. Petr Slabý, CSc. (ČVUT FSv) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 20.11.2015 
Jméno a příjmení Ing. Václav Baroch
Téma disertace: Financování a tarifikace městské hromadné dopravy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Miloš Poliak, Ph.D. (Žilinská univerzita) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 29.06.2012 
Jméno a příjmení Ing. Arnošt Bartošek
Téma disertace: Optimalizace intermodálního přepravního řetězce z pohledu železniční přepravy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF Pardubice)
prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 05.06.2015 
Jméno a příjmení Ing. Karel Baudyš
Téma disertace: Optimalizace v integrálním taktovém grafikonu,fuzzy řízení provozu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DF JP Pardubice)
doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 08.12.2006 
Jméno a příjmení Ing. Radek Bělina
Téma disertace: Strukturální fuzzy model citlivosti kvality procesu ICT služby 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: Ing. Milada Veselá, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Dag Jeger, CSc. (Telefónica 02) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 20.05.2009 
Jméno a příjmení Ing. Zuzana Bělinová
Téma disertace: Analýza výskytu/využití samoorganizujících procesů v dopravních systémech 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof.Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (Masarykova unoverzita Brno)
prof. Ing. Pavel Přibyl,CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 19.05.2009 
Jméno a příjmení Ing. Vladimír Beneš
Téma disertace: Kryptografie v informačních systémech 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Vlastimil Jáneš, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (TU Košice) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 19.11.2013 
Jméno a příjmení Ing. Antonín Blažek
Téma disertace: Interoperabilita evropského železničního systému a její posuzování evropskými autorizovanými orgány 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF Pardubice)
Ing. Ivo Malina, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 06.12.2013 
Jméno a příjmení Ing. Jindřich Borka
Téma disertace: Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 18.05.2018 
Jméno a příjmení Ing. Petr Bouchner
Téma disertace: Vozidlové simulátory pro výzkum interakce člověk - stroj 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 09.03.2007 
Jméno a příjmení Ing. Hynek Brynych
Téma disertace: Zdroje financování dopravní infrastruktury 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Karel Macík, CSc. (ČVUT FS)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 22.02.2008 
Jméno a příjmení Ing. Natalie Buldakova
Téma disertace: Metodika implementace leteckých právních norem EU v Ruské federaci 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. (DF Pardubice)
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. (ČVUT FEL) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA 
Datum obhajoby: 22.06.2015 
Jméno a příjmení Ing. Petr Bureš
Téma disertace: Ovlivňování účastníků silniční dopravy prostřednictvím aktuálních dopravních informací 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. (Eltodo a.s.)
doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 08.12.2006 
Jméno a příjmení Ing. Petr Chocenský
Téma disertace: Efektivita protihlukových opatření v automobilové dopravě 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: Mgr. Marek Honců, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (DF JP Pardubice)
RNDr. Miloš Liberko (Enviconsult)
Ing. Karel Horníček (Ředitelství silnic a dálnic) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 04.06.2010 
Jméno a příjmení Ing. Markéta Chvátalová
Téma disertace: Modely regulace mobility v dopravní síti města s využitím telematiky 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Lehovec, CSc. (ČVUT FSv)
prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. (VŠLG Přerov) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 02.03.2012 
Jméno a příjmení Ing. Jitka Civínová
Téma disertace: Nástroje pro řízení znalostí a lidského potenciálu ve firmě 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: Ing. Jana Kaliková, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jan Talacko (Sumbro d.o.o.e.l.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 09.11.2012 
Jméno a příjmení Ing. Miroslav Czadek
Téma disertace: Crisis prediction in telecommunication segment 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (ČVUT FSv)
prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc. (poradce pro energetiku)
Ing. Jana Kudrnáčová (ČTU Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 13.03.2009 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Čoček
Téma disertace: Návrh Metodiky postupů pro získání podpory ze strukturálních fondů EU pro sektor doprava 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Oponenti: RNDr. Aleš Hejkal, MBA (ČSAD Praha Holding, a.s.)
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DF J.Pernera Pardubice)
Ing. Petr Merežko, Ph.D. (Živnostenská banka) 
Předseda komise: doc. dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 10.03.2006 
Jméno a příjmení Ing. Hoang Anh Dang
Téma disertace: Výzkum dynamické regulace pro kloubový autobus 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc. 
Školitel specialista: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Oponenti: doc. Ing. Danuše Procházková, DrSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. 
Datum obhajoby: 12.05.2014 
Jméno a příjmení Ing. Kamil Dedecius
Téma disertace: Partial Forgetting in Bayesian Estimation 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (ZČU Plzeň)
Ing. Josef Böhm, CSc. (UTIA AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 19.11.2010 
Jméno a příjmení Ing. Přemysl Derbek
Téma disertace: Modelování stavu emisního zatížení způsobeného silničními vozidly v okolí 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT FD)
RNDr. Krystof Eben, CSc. (UI AV ČR)
RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 24.05.2013 
Jméno a příjmení Ing. Milan Dont
Téma disertace: Vliv dohledové činnosti na bezpečnost silničního provozu v ČR 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Petr Slabý, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Irena Šašinková, CSc. (Silniční vývoj) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 16.12.2011 
Jméno a příjmení Ing. Vladimír Douda
Téma disertace: Modelování krizového řízení a kontinuity podnikání telekomunikační firmy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. 
Školitel specialista: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. (TU Košice)
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 27.11.2015 
Jméno a příjmení Ing. Michal Drábek
Téma disertace: Periodické trasy pro nákladní vlaky v síti 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: Ing. Vít Janoš, Ph.D. 
Oponenti: prof. dr.sc. Zdravko Toš (Univerzita Záhřeb)
doc. Ing. Josef Gašparík, Ph.D. (Žilinská univerzita)
Ing. Michal Váňa, Ph.D. (SŽDC Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 06.06.2014 
Jméno a příjmení Ing. Jan Drbohlav
Téma disertace: Automatická identifikace excesů 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT FD)
Ing. Otto Havlce, CSc. MBA (FCC PS, s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 09.03.2007 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Duša
Téma disertace: Zvýšenie bezpečnosti kritických GNSS aplikácií využitím nástrojov fúzie dát 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. (VŠO Praha)
Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. 
Datum obhajoby: 27.09.2017 
Jméno a příjmení Ing. Jakub Dvořák
Téma disertace: Výzkum dopravní bezpečnosti se zaměřením na jízdní dráhu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Zuzana Radová, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Jaroslav Machna, CSc. (Škoda Auto, a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 23.05.2014 
Jméno a příjmení Ing. Jan Dytrych
Téma disertace: Dopravní modely různých časových období, efektivnost a vliv na ekonomiku silniční infrastruktury 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Miloš Poliak, Ph.D. (Žilinská univerzita)
Ing. Vladimír Kadlec (TSK Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 29.06.2012 
Jméno a příjmení Dr. Ing. Pavel Ettler
Téma disertace: Realistický odhad parametrů modelu pro predikci a řízení 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Josef Böhm, CSc. (ÚTIA AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Datum obhajoby: 14.10.2016 
Jméno a příjmení Ing. Vít Fábera
Téma disertace: Využití GA ve flexibilních HW a SW strukturách - Konstrukce automatu genetickým algoritmem 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof.Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc. (TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky Košice)
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (VUT Brno) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 09.03.2007 
Jméno a příjmení Ing. Veronika Faifrová
Téma disertace: Náklady a užitky ve veřejných projektech 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Jan Eisler, CSc. (VŠE Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 04.04.2008 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Vladimír Faltus
Téma disertace: Modelování a řízení dopravní oblasti 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Juraj Spalek, CSc. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. (ČVUT FD)
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 12.11.2012 
Jméno a příjmení Ing. Josef Filip
Téma disertace: Vliv pěšího provozu na kapacitu úrovňových křižovatek 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D. (STU Bratislava)
Ing. Milan Dont, Ph.D. (MD ČR)
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 26.04.2013 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Frei
Téma disertace: Možnosti získání a využití meteo dat z BDS registrů pro potřeby uživatelů vzdušného prostoru 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c. 
Datum obhajoby: 19.10.2016 
Jméno a příjmení Ing. Michal Frydrýn
Téma disertace: Dopravní nehody s dětskými chodci – validace simulačních programů 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. 
Školitel specialista: Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 23.05.2014 
Jméno a příjmení Ing. Jan Gajdorus
Téma disertace: Mobility management v celulárních sítích s inteligentním terminálem 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: Ing. Marek Kalika, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (ČVUT FEL)
doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (VŠB TU Ostrava) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 16.12.2011 
Jméno a příjmení Ing. Petra Haluzová
Téma disertace: Metodika hodnocení přínosu instancí v ontologii vytvořené na bázi Topic Maps 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: Ing. Marek Kalika, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (VŠE Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 09.02.2011 
Jméno a příjmení Ing. Rudolf Hampl
Téma disertace: Reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jiří Plitz (PARAMO a.s.)
Ing. Martin Jaššo, PhD. et PhD. (University of Calgary) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 02.06.2017 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Hanzl
Téma disertace: Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. 
Školitel specialista: doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. 
Oponenti: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (VUT Brno)
Ing. Milan Dont, Ph.D. (SFDI Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 02.06.2017 
Jméno a příjmení RNDr. Magdaléna Harlenderová
Téma disertace: Návrhy pravděpodobnostní analýzy detekčních vlastností bezpečnostních kódů v binárním symetrickém kanálu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. 
Školitel specialista: doc. RNDr. Štěpán Klapka, CSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Petr Přikryl, CSc. (MÚ AV ČR)
doc. Ing. Mária Franeková, Ph.D. (FEL Žilina) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 25.11.2011 
Informace k práci: prezentace disertační práce soubor pdf
Jméno a příjmení Ing. Ondřej Havlena
Téma disertace: Informace v železniční dopravě 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (MD ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 25.11.2016 
Jméno a příjmení Ing. Martin Hejný
Téma disertace: Procesní řízení v oblasti zachování letové způsobilosti 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c. 
Oponenti: prof. Pawel Stanislaw Czarnecki, Ph.D. MBA, dr. h. c. (ČVUT FD)
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (TU Ostrava)
Ing. Martin Novák, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c. 
Datum obhajoby: 18.10.2016 
Jméno a příjmení Ing. Vladimír Hlaváč
Téma disertace: Nový algoritmus pro symbolickou regresi pomocí genetického programování s upřesňováním číselné hodnoty koeficientů 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský 
Oponenti: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D. (Ostravská univerzita) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 19.05.2017 
Jméno a příjmení Ing. Petr Hofhansl
Téma disertace: Aplikace videodetekce dopravního proudu v dopravním inženýrství 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Petr Slabý, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Viera Medelská, DrSc. (SZSI Bratislava)
doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D. (CDV Brno)
Ing. Pavel Karlický, CSc. (ČVUT FSv.) 
Předseda komise: prof. Ing. František Lehovec, CSc. 
Datum obhajoby: 05.01.2006 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Jitka Homolová
Téma disertace: Traffic Flow Control Management 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Lehovec, CSc. (ČVUT FSv)
doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 07.12.2007 
Jméno a příjmení Ing. Martin Hönig
Téma disertace: Airbag na motocykl 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: Ing. Jiří First 
Oponenti: prof. Ing. Stanislav Otahal, CSc. (FTVS UK Praha)
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 09.06.2009 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Horák
Téma disertace: Synergie letecké a vysokorychlostní železniční dopravy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (ČVUT FD)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF Pardubice)
prof. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 18.12.2013 
Jméno a příjmení Ing. Jakub Hospodka
Téma disertace: Externí náklady letecké dopravy 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Jakub Chmelík, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (DF JP Pardubice)
prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. (CŽP UK Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. 
Datum obhajoby: 06.12.2010 
Jméno a příjmení Ing. Anton Husár
Téma disertace: Neuronální sítě v bezpečnostních systémech letišť 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Rudolf Volner, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (ČVUT FEL)
prof.Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. (DF JP Pardibice) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 27.06.2006 
Jméno a příjmení Ing. Martin Jacura
Téma disertace: Dopravní obslužnost území 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. (GJW Praha spol.s r.o.)
Ing. Ladislav Šabach (konzultant) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 10.12.2010 
Jméno a příjmení Ing. Vít Janoš
Téma disertace: Plánování nabídky v integrálním taktovém grafikonu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
Ing. František Kopecký, Ph.D. (KPM Consult) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 08.12.2006 
Jméno a příjmení Ing. Martin Jareš
Téma disertace: Návrh a hodnocení integrovaných dopravních systémů 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. (DPP Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. František Lehovec, CSc. 
Datum obhajoby: 21.06.2010 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Javořík
Téma disertace: Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. (VŠB Ostrava)
Ing. Edvard Březina, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Miroslav Penc, Ph.D. (DP hl.m.Prahy, a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 14.12.2018 
Jméno a příjmení Ing. Mgr. Michal Jeřábek
Téma disertace: Autentizace technikou nulové znalosti 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: Ing. Jana Kaliková, Ph.D. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (ČVUT FD)
Ing. Jindřich Kodl, CSc. (SIKS a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 16.12.2011 
Jméno a příjmení Mgr. Pavel Juruš
Téma disertace: Modelování atmosféry v regionálním měřítku s aplikacemi v dopravě 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Emil Pelikán, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (Škoda Auto, a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 08.06.2009 
Jméno a příjmení Ing. Jana Kadlecová
Téma disertace: Metody řízení kvality při vývoji nového výrobku 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Annika Stensson Trigell (KTH Stockholm) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 09.06.2009 
Jméno a příjmení Ing. Stanislav Kantor
Téma disertace: Návrh algoritmů pro platební telematické systémy vyhodnocující styl jízdy řidiče 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: Ing. Tomáš Stárek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. (DF FEI Pardubice)
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 19.11.2013 
Jméno a příjmení Mgr. Lucie Kárná
Téma disertace: Metodika kvantitativního hodnocení detekčních kódů 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Petr Přikryl, CSc. (Matematický ústav AV ČR)
doc. Ing. Mária Franeková, Ph.D (TU Žilina) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 
Datum obhajoby: 23.04.2010 
Jméno a příjmení Ing. Kristýna Kastlová
Téma disertace: Modelování dopravního proudu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Lehovec, CSc. (ČVUT FSv)
doc. Ing. Aleš Janota, Ph.D. (Žilinská univerzita) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 05.09.2007 
Jméno a příjmení Ing. Libor Kerner
Téma disertace: Snižování ekologické zátěže letišť 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: MUDr. PhDr. Ľubomír Háčik, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (Akademie STING) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 09.04.2009 
Jméno a příjmení Ing. Josef Kocourek
Téma disertace: Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Petr Slabý, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D. (STU Bratislava)
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 27.03.2008 
Jméno a příjmení Ing. Dagmar Kočárková
Téma disertace: Vedení liniové trasy v území 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Lehovec, CSc. (ČVUT FSv)
Ing. Marie Wichsová, Ph.D. (Atelier T-plan s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 21.12.2009 
Jméno a příjmení Ing. Jan Kodada
Téma disertace: Model managementu systému intermodální přepravy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. (VŠLG Přerov)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 18.12.2013 
Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Koloc
Téma disertace: Personální marketing a strategie přípravy absolventů technických VŠ 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Mgr. Karel Chadt, CSc. (Škoda Auto, a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 03.03.2006 
Jméno a příjmení Mgr. Ondřej Konár
Téma disertace: Predikční model pro plánování distribuce zemního plynu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Luboš Strachota, CSc. (RWE GasNet, s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 26.06.2014 
Jméno a příjmení Ing. Aleš Konrád
Téma disertace: Silniční nákladní doprava a okolní prostředí, analýza dominantních vlivů 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 
Školitel specialista: Ing. Jitka Řezníčková, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (ČVUT FS)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 28.06.2013 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Jana Košťálová
Téma disertace: Systém pro alokaci finančních prostředků na eliminaci nehodových lokalit 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. 
Oponenti: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (VUT Brno)
Ing. Milan Dont, Ph.D. (Státní fond dopr. infrastruktury) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 29.01.2016 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Koukol
Téma disertace: Vytvoření metody zpracování propustnosti za účelem optimalizace konkrétních úloh v dopravě 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. (ČVUT FD)
Doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 28.04.2006 
Jméno a příjmení Ing. Milan Koukol
Téma disertace: Posouzení úrovňových křižovatek z hlediska kapacity a kvality provozu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Petr Slabý, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Juraj Spalek, Ph.D. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 28.06.2013 
Jméno a příjmení Ing. Bohumil Kovář
Téma disertace: Applications of Computer Vision to Inteligent Transportation Systems 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: prof. RNDr. Miroslav Vlček, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (MU Brno)
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. (Eltodo, a.s.)
Dr. Ing. Jan Schier (UTIA AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 28.04.2006 
Jméno a příjmení Ing. Jindřich Krása
Téma disertace: Influence Modelling of Incident on the Human – Machine Interaction in Aerospace 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (MU Brno)
prof. Ing. Alica Kalašová, Ph.D. (Žilinská univerzita)
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 14.09.2010 
Jméno a příjmení Ing. Radek Kratochvíl
Téma disertace: Ekonomický model komunikačního webového portálu 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. (TU Košice) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 27.01.2017 
Jméno a příjmení Ing. Jakub Kraus
Téma disertace: Určení dostatečné úrovně bezpečnosti přiblížení na přistání 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA 
Oponenti: prof. Ing. Miroslav Kelemen, Ph.D., MBA (VŠBM Košice)
Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Luboš Socha, PhD.&PhD. (TU Košice) 
Předseda komise: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Datum obhajoby: 23.02.2016 
Jméno a příjmení Ing. Jan Krčál
Téma disertace: Parametrizace odjezdového modelu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: Ing. Jana Kaliková, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jan Semkovič, Ph.D. (Eltodo s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 09.02.2011 
Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Kult
Téma disertace: Analýza napjatosti PIP a MCP implantátu lidské ruky 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Plánička, CSc (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (ČVUT FSv)
doc. Ing. Michal Micka, CSc. (ÚTAM AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 27.03.2008 
Jméno a příjmení Ing. Petr Kumpošt
Téma disertace: Využití dopravních dat pro zlepšení možnosti parkování těžké nákladní dopravy 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Renáta Slabá, Ph.D. (MD ČR)
Ing. Miroslav Vančura, CSc. (CDV, v.v.i.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 10.06.2011 
Jméno a příjmení Ing. Alexandra Kumpoštová
Téma disertace: Vliv dopravních informačních systémů na chování dopravního proudu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: prof. Ing. František Lehovec, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Aleš Janota, CSc. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. (ČVUT FD)
RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D. (IA AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 28.01.2011 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Kunecký
Téma disertace: Numerická a experimentální analýza ochranných sportovních přileb 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: doc. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. František Maršík, DrSc. (ÚT AV ČR)
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. (ČVUT FSv) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 20.05.2011 
Jméno a příjmení Ing. Libor Kurzweil
Téma disertace: Externí náklady letecké dopravy 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. (TU Ostrava)
doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. 
Datum obhajoby: 04.10.2010 
Jméno a příjmení Ing. Daniel Kytýř
Téma disertace: Experimentální a numerická analýza cementované acetabularní komponenty – možnosti využití mikro-CT 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Maršík, DrSc. (ÚT AV ČR)
prof. Ing. František Plánička, CSc. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 20.05.2011 
Jméno a příjmení Ing. Andrej Lališ
Téma disertace: Metodika pro hodnocení bezpečnostní výkonnosti poskytovatelů letových navigačních služeb 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Jakub Kraus, PhD. (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. 
Datum obhajoby: 28.03.2017 
Jméno a příjmení Ing. Martin Langr
Téma disertace: Fúze heterogenních dopravních dat pro odhalování směrových vztahů 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Veronika Vlčková, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Juraj Spalek, Ph.D. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 15.01.2016 
Jméno a příjmení Ing. Martina Lánská
Téma disertace: Model financování autobusových terminálů 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Karel Macík, CSc. (ČVUT FS)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
Ing. Ladislav Houdek (DP Hl.mesta Prahy) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 22.02.2008 
Jméno a příjmení Ing. Zuzana Lisá
Téma disertace: Rizikové chování účastníků provozu na pozemních komunikacích.Analýza zaměřená na agresivitu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. 
Oponenti: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (1.LF UK)
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
PhDr. Rostislav Plachý, CSc. (Policie ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 19.05.2009 
Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Lokaj
Téma disertace: Metody jednoznačné elektronické identifikace vozidel 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jindřich Kodl, CSc. (SIKS a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 16.12.2011 
Jméno a příjmení Ing. Daniel Lopour
Téma disertace: Metody elektronické výměny dat jako součást logistických systémů 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 18.04.2008 
Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Malkovský
Téma disertace: Problematika dimenzování nákladních kolejových vozidel 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K623 
Školitel: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (DF Pardubice)
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 20.05.2016 
Jméno a příjmení Ing. Ondřej Marek
Téma disertace: Síť veřejných logistických center v ČR a modelování návaznosti na námořní přístavy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Školitel specialista: Ing. Hena Bínová, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DF Pardubice)
prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 17.04.2015 
Jméno a příjmení Ing. Aleš Matoušek
Téma disertace: Nákladová efektivnost protihlukových opatření při snižování hluku pozemní dopravy v intravilánu 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: RNDr. Miloš Liberko
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (FD ČVUT)
Ing. Jindřich Schwarz, CSc. (CSI Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 20.10.2006 
Jméno a příjmení Ing. Michal Maurer
Téma disertace: Metodika predikcí cen cenných papírů vybraných telekomunikačních společností v podmínkách kapitálového trhu ČR 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. (ČVUT FD)
Ing. David Rojko (Reuters CR, s.r.o.) 
Předseda komise: doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 10.10.2008 
Jméno a příjmení Ing. Jan Melechovský
Téma disertace: Optimization problems of Transportation Management in Logistics 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. RNDr.. Antonín Tuzar, CSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. (FIS VŠE)
doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Josef Volek, CSc. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 27.03.2009 
Jméno a příjmení Ing. Klára Menglerová
Téma disertace: Příspěvek k deterministickému modelu dynamiky dopravního proudu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc. (TU Liberec)
prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. (ČVUT FS) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 27.11.2015 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Měřínský
Téma disertace: Tvorba ceny silničního dopravního prostředku v tržním hospodářství 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 05.09.2007 
Jméno a příjmení Ing. Jan Michek
Téma disertace: Dopravní modely a kvalita dopravy na pozemních komunikacích 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Oponenti: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (ČVUT FD)
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (VUT Brno) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 25.11.2016 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Mičunek
Téma disertace: Možnosti snížení následků dopravních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (ČVUT FSv) 
Předseda komise: prof. Ing. František Lehovec, CSc. 
Datum obhajoby: 21.05.2010 
Jméno a příjmení Ing. Michal Mikesz
Téma disertace: Malý a střední podnik s využitím práce na dálku 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: doc. Ing. Jan Eisler, CSc. (VŠE Praha)
doc. Ing. Jiří Jelínek, CSc. (VŠE Praha)
Ing. Milan Šlapák, Ph.D. (GE International) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 13.06.2008 
Jméno a příjmení Ing. Tereza Mlynářová
Téma disertace: Inicializace pro odhad aktivní komponenty směsového modelu v dopravních aplikacích 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Datum obhajoby: 14.10.2016 
Jméno a příjmení Ing. Petr Mrázek
Téma disertace: Metodika implementace nařízení EK pro způsobilost letového personálu 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Ján Bálint, CSc. (TU Košice)
doc. Ing. Martin Bugaj, Ph.D. (Žilinská univerzita) 
Předseda komise: prof. Ing. Andrej Novák, Ph.D. 
Datum obhajoby: 21.01.2014 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Musil
Téma disertace: Návrh metodiky pro vývoj a verifikaci bezpečných algoritmů implementovaných v dynamicky rekonfigurovatelných FPGA 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 12.06.2015 
Jméno a příjmení Ing. Jana Lorenz Myšková
Téma disertace: Problematika nakládání se stavebním a demoličním odpadem se zaměřením na dopravní stavby 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Pavel Rohon, CSc. (ČVUT FSv)
Ing. Lubomír Kovář, Ph.D. (specialista-ekolog) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 03.12.2010 
Jméno a příjmení Ing. Pavel Nedoma
Téma disertace: Modelování vlivu interakce v systému řidič - vozidlo 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 09.03.2007 
Jméno a příjmení Ing. Michal Němec
Téma disertace: Železniční dopravní cesta - metodika zpoplatnění 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. (VŠLG Přerov)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (Traťová strojní spol.)
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (DF Pardubice) 
Předseda komise: doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 13.06.2008 
Jméno a příjmení Ing. Vladimír Němec
Téma disertace: Lidský činitel v údržbě letadel 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. 
Oponenti: prof.Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Rudolf Volner, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. (DF JP Pardibice) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 27.06.2006 
Jméno a příjmení Ing. Martin Novák
Téma disertace: Moderní postupy údržby letadel se zaměřením na všeobecné letectví 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita)
Dr. Ing. Milan Kameník (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 22.02.2012 
Jméno a příjmení Ing. Helena Nováková
Téma disertace: Metodologie návrhu technologických a logistických center 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DF JP Pardubice)
JUDr. Jaroslav Soušek (IDS a.s.) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 18.02.2011 
Jméno a příjmení Ing. Petr Novotný
Téma disertace: Dopravní sítě městských komunikací z hlediska kapacity uzlů a úseků 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: prof. Ing. František Lehovec, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (UPA FD Pardubice)
Ing. Jiří Landa (City plan, spol. s r.o.)
Ing. Jan Adámek (TSK hl.města Prahy) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 16.12.2011 
Jméno a příjmení Ing. Ivo Novotný
Téma disertace: Hodnocení možnosti preferování veřejné hromadné dopravy pro zrovnoměrnění provozu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Oponenti: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Miroslav Penc, Ph.D. (DP hl.m.Prahy) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 08.12.2017 
Jméno a příjmení Ing. Václav Novotný
Téma disertace: Optimalizace polohy stanic a zastávek na tratích regionálního významu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. 
Školitel specialista: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: doc. Dr. Ing. Roman Štěrba (ČVUT FD)
Ing. Marie Wichsová, Ph.D. (Atelier T-plan, s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 08.12.2017 
Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Novotný
Téma disertace: Stanovení rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. (Architektonický ateliér kAReK)
Ing. Jiří Kohout, Ph.D. (Plzeňské městské DP, a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 08.12.2017 
Jméno a příjmení Ing. Petr Novotný
Téma disertace: Analýza rozhodování v logistických procesech 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. (Vysoká škola logistiky)
doc. RNDr. Antonín Tuzar, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jan Kadlčík (Belivile Rodair Int.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 27.11.2009 
Jméno a příjmení Ing. Stanislav Novotný
Téma disertace: Analytická vyhodnocování technických dat z vozidlového simulátoru při experimentech 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
Ing. Petr Bouchner, Ph.D. (ČVUT FD)
plk. prof. Ing. Miroslav Vala, CSc. (Univerzita obrany Brno) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 08.06.2009 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Padělek
Téma disertace: Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (STU Bratislava)
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 25.11.2016 
Jméno a příjmení Ing. Martin Pavelka
Téma disertace: Regulace v telekomunikačním sektoru 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jana Kudrnáčová (ČTU Praha) 
Předseda komise: doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 07.11.2008 
Jméno a příjmení Ing. Lenka Pavelková
Téma disertace: Estimation of Models with Uniform Innovations and its Application on Traffic Data 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (ZČU Plzeň)
Ing. Josef Böhm, CSc. 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 17.04.2009 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Pavlata
Téma disertace: Pasivní bezpečnost dětí v motorových vozidlech – řešení pomocí počítačových simulací. Nahraditelnost reálných zkoušek výpočtovými simulacemi a parciálními testy 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici (Žilinská univerzita)
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Datum obhajoby: 14.09.2012 
Jméno a příjmení Ing. Pavla Pecherková
Téma disertace: Nelineární odhadování v dopravě 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
Ing. Josef Böhm, CSc. (UTIA AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 25.11.2011 
Jméno a příjmení Ing. Miroslav Penc
Téma disertace: Zvyšování cestovní rychlosti tramvajové dopravy 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jiří Pejša, CSc. (DIPRO, s.r.o.)
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (SUDOP Praha, a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 05.09.2007 
Jméno a příjmení Ing. Martin Pěnička
Téma disertace: Towards a Theory of Railways 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
RNDr. Štěpán Klapka, Ph.D. (AŽD Praha)
prof. Jim Woodcock 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 04.12.2006 
Jméno a příjmení Ing. Martin Pichl
Téma disertace: Implementace telematiky při přepravě nebezpečných věcí 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Ing. Vladimír Uhříček, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF Pardubice)
Ing. Miroslav Vančura, CSc. (CDV Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 26.03.2014 
Jméno a příjmení Ing. Roman Pieknik
Téma disertace: Studie vlivu alkoholu na faktory ovlivňující spolehlivost funkce řidiče 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (1.LF Praha 2)
MUDr. Martin Weis (Interna a Sonodiagnostika) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 18.02.2013 
Jméno a příjmení Ing. Stanislav Pleninger
Téma disertace: Klastrování senzorů módu S 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: RNDr. Martin Vecko, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (Akademie STING)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 09.04.2009 
Jméno a příjmení Ing. Jan Plomer
Téma disertace: Hybridní pohon městského vozidla s inovativní akumulací energie 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. 
Školitel specialista: Ing. Jiří First 
Oponenti: prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (ČVUT FS)
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc. 
Datum obhajoby: 09.04.2015 
Jméno a příjmení Ing. Vladimír Plos
Téma disertace: Metodika zavedení a využívání Risk-based indikátorů v civilním letectví 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Pawel Stanislav Czarnecki, PhD. (ČVUT FD)
doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D. (DF Pardubice)
Ing. Radoslav Šulej, PhD. (TU Košice) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. 
Datum obhajoby: 28.03.2017 
Jméno a příjmení Ing. Olga Pokorná
Téma disertace: Modelování právního rámce pro účast soukromého kapitálu v projektech dopravní infrastruktury 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Karel Macík, CSc. (ČVUT FS)
doc. Ing. Petr Stejskal, CSc. (MD ČR)
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. (MD ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 18.04.2008 
Jméno a příjmení Ing. Anna Polánecká
Téma disertace: Optimalizace vertikálního profilu přiblížení na přistání 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Jakub Chmelík, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Ján Bálint, CSc. (TU Košice)
Dr. Ing. Milan Kameník (ČVUT FD) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 20.01.2014 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Pospíšil
Téma disertace: Úprava sítě železničních tratí umožňující zavedení systémových jízdních dob integrálního taktového grafikonu 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: Ing. Karel Baudyš, Ph.D. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 20.04.2012 
Jméno a příjmení Ing. Jaromír Procházka
Téma disertace: Optimalizace příletového postupu 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Dr. Ing. Milan Kameník 
Oponenti: prof. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. (DF Pardubice) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 08.12.2014 
Jméno a příjmení Ing. Vladislav Pružina
Téma disertace: Metoda zdokonalení spolupráce ve vícečlenných posádkách 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (TU Ostrava)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita) 
Předseda komise: prof. Ing. Rudolf Volner, Ph.D. 
Datum obhajoby: 06.12.2010 
Jméno a příjmení Ing. Vladimír Pušman
Téma disertace: Optimalizace systému organizace veřejné hromadné dopravy 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Jiří Pejša, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. (UJAK Praha)
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 29.11.2013 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Radoň
Téma disertace: Metodika diagnostikysystému s přenosem informace v reálném čase s využitím Petriho sítí 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof.Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (Masarykova unoverzita Brno)
dpc. Ing. Jan Jetmar, CSc. (Scania Czech Republic s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 20.05.2009 
Jméno a příjmení Ing. David Řepa
Téma disertace: Nezávislá lokalizace mobilních telefonů pro dopravní a marketingové aplikace 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (ČVUT FD)
Ing. Viktor Kusý, Ph.D. (Siemens s.r.o.)
Ing. František Kopecký, Ph.D. (KPM Consult, s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 28.04.2006 
Jméno a příjmení RNDr. Jaroslav Resler
Téma disertace: Inverzní modelování emisí z dopravy 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Emil Pelikán, CSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc (FI MU Brno)
RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ Praha) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 08.06.2009 
Jméno a příjmení Ing. Martin Růžek
Téma disertace: Architektura homeostatické neuronové sítě pro modelování rozhraní člověk - stroj 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT FD)
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D. (Ostravská univerzita) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 19.02.2016 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Růžička
Téma disertace: Moderní metody ve stavbě karoserií 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: Ing. Miloslav Kepka, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Vladimír Šatochin, CSc (TÜV SÜD Czech s.r.o.)
Ing. Petr Štrunc (Raichhold, s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 11.11.2009 
Jméno a příjmení Ing. Jindřich Sadil
Téma disertace: Suboptimální řídící procesy železniční trakce 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof.Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (Masarykova unoverzita Brno)
Ing. Vladivoj Výkruta, CSc. (EŽ Praha, a.s.) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 19.05.2009 
Jméno a příjmení Ing. Zuzana Schejbalová
Téma disertace: Biomechanické aspekty kolize chodec-vozidlo se zaměřením na dětskou populaci 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (ČVUT FSv) 
Předseda komise: prof. Ing. František Lehovec, CSc. 
Datum obhajoby: 21.05.2010 
Jméno a příjmení Ing. Drahomír Schmidt
Téma disertace: Softwarové simulace a analýzy dopravních nehod 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Michal Micka, CSc. (ÚTAM AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 05.09.2007 
Jméno a příjmení Ing. Renáta Slabá
Téma disertace: Návrh obecné metodologie pro tvorbu systémů na podporu rozhodování pro výběr optimálního dopravního systému na logistickém řetězci 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. 
Oponenti: Ing. Emil Šlachta, DrSc. (SBP Praha)
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. (FD ČVUT)
doc. Ing. Josef Volek, CSc. (FD ČVUT) 
Předseda komise: doc. dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 10.03.2006 
Jméno a příjmení Ing. Iva Smejkalová
Téma disertace: Problematika hluku v intravilánu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. František Lehovec, CSc. (ČVUT FSv)
RNDr. Miloš Liberko (Enviconsult) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec CSc. 
Datum obhajoby: 21.06.2010 
Jméno a příjmení Ing. Petr Smilek
Téma disertace: Zvyšování bezpečnosti v silničním provozu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K622 
Školitel: doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (DF Pardubice)
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 29.01.2016 
Jméno a příjmení Ing. Zlatko Sovreski
Téma disertace: Studie proveditelnosti a aplikace vodíku jako alternativního pohonu v MHD 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Jiří First 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. (TU Liberec) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 17.10.2013 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Stárek
Téma disertace: Odhad účinnosti ITS systémů 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Emil Pelikán, CSc. (UI AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 20.05.2009 
Jméno a příjmení Ing. Boleslav Stavovčík
Téma disertace: Optimalizace rozhraní "Letiště - vzdušný prostor" se zaměřením na letiště Praha Ruzyně 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (Akademie STING) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 02.07.2008 
Jméno a příjmení Ing. Boleslav Stavovčík
Téma disertace: Zdokonalení systému státního dozoru v civilní obchodní letecké dopravě 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Dušan Kevický, Ph.D. (Žilinská univerzita)
Ing. Marek Škrna, Ph.D. (MD ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Andrej Novák, Ph.D. 
Datum obhajoby: 24.09.2012 
Jméno a příjmení Ing. Petr Stejskal
Téma disertace: Vliv inovačních cyklů na rozvoj konkurence v oblasti elektronických komunikací 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Mária Rostášová, Ph.D. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. 
Datum obhajoby: 08.02.2012 
Jméno a příjmení Ing. Miloš Strouhal
Téma disertace: Nové trendy přípravy letu 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (Akademie STING) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 03.07.2008 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Suchopár
Téma disertace: Alokace finančních zdrojů do systému rozvoje dopravní infrastruktury 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: doc. Ing. Jan Eisler, CSc. (VŠE Praha)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (Traťová strojní spol.)
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 13.06.2008 
Jméno a příjmení Ing. Ondřej Sýkora
Téma disertace: Analýza změn v chování lidského operátora-řidiče na základě analýzy trajektorie vozu 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Šolc, CSc. (FEKT VUT Brno)
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (VŠB Ostrava)
Ing. Karel Hána, Ph.D. (1.LF UK s FBMI ČVUT) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 28.11.2008 
Jméno a příjmení Ing. Miroslav Šimánek
Téma disertace: Energeticky efektivní management pro solární vozidla 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Aleš Richter, CSc. (TU Liberec)
doc. Ing. František Ďurovský, Ph.D. (TU Žilina) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 08.04.2010 
Jméno a příjmení Ing. Martin Škodáček
Téma disertace: Dopravní modely hodnocení kvality dopravy 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Aleš Janota, Ph.D. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. (ČVUT FD)
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. (VŠB Ostrava) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 30.05.2014 
Jméno a příjmení Ing. Martin Šotola
Téma disertace: Vliv posazu řidiče motocyklu a jeho objektivní hodnocení 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT FD)
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Datum obhajoby: 14.09.2012 
Jméno a příjmení Ing. Martin Šperl
Téma disertace: Vliv korozního poškození na provozní spolehlivost plynovodních potrubí 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Plánička, CSc (ZČU Plzeň)
doc. Ing. Jan Siegl, CSc. (FJFI ČVUT)
Ing. Václav Svoboda, CSc. (Preditest, s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 05.12.2008 
Jméno a příjmení Ing. Martin Šrotýř
Téma disertace: Optimalizace bezdrátové komunikace v kooperativních systémech 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: prof. Ing. Tomáš zelinka, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (ČVUT FEL)
Ing. Pavel Staša, Ph.D. (VŠB Ostrava) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 19.05.2017 
Jméno a příjmení Ing. Richard Štecha
Téma disertace: Hodnocení lidského činitele v řízení letového provozu 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. 
Oponenti: prof. MUDr. Zdeněk Ryšavý, Ph.D. (FN Plzeň)
Ing. Jakub Chmelík, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D. (UTIA AV ČR) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 20.01.2014 
Jméno a příjmení Ing. Jaromír Teichl
Téma disertace: Zvyšování efektivity programů údržby letadlové techniky 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita)
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (Akademie STING) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 03.07.2008 
Jméno a příjmení Mgr. Vu Dinh Them
Téma disertace: CDMA Capacity Analysis and Application for Railways 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský 
Oponenti: prof. Ing. Karel Šotek, CSc. (FEI Pardubice)
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D. (AŽD Praha s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 11.11.2011 
Jméno a příjmení Ing. Jan Tichý
Téma disertace: Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (DF JP Pardubice)
doc. Ing. Milan Hobza, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 23.06.2006 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Třasák
Téma disertace: Přeprava na přetížených trasách 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K611 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc.,Ph.D. (PF KMD Liberec)
Ing. Vít Janoš, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 30.01.2009 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Karel Trojan
Téma disertace: Model pro hodnocení efektivity systémů MHD 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D. 
Školitel specialista: Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Arch. Karel Hájek, Ph.D. (ČVUT FSv)
Ing. Milan Dont, Ph.D. (SFDI) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 14.12.2018 
Jméno a příjmení Ing. Miroslav Trubač
Téma disertace: Zavedení datové komunikace v letecké společnosti 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: RNDr. Martin Vecko, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Andrej Novák, Ph.D. (Žilinská univerzita) 
Předseda komise: prof. Ing. Rudolf Volner, Ph.D. 
Datum obhajoby: 06.12.2010 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Tvrzský
Téma disertace: Umístění enforcementových bran v systémech elektronického výběru mýtného 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 
Oponenti: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
prof. Ing. Alica Kalašová, Ph.D. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. (VŠLG Přerov) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 22.06.2010 
Jméno a příjmení Ing. Lukáš Týfa
Téma disertace: Dopravní obsluha území 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Karle Sellner, CSc. (MD ČR)
doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. (FS VUT Brno) 
Předseda komise: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 
Datum obhajoby: 19.06.2006 
Jméno a příjmení Mgr. Václav Valenta
Téma disertace: Doprava a drogy,legislativní úprava a postupy při zajišťování ovlivnění řidičů alkoholem a omamnými látkami 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K616 
Školitel: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (DF JP Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc 
Datum obhajoby: 12.01.2009 
Jméno a příjmení Ing. Michal Váňa
Téma disertace: Preference veřejné dopravy v intravilánu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Jiří Pejša, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. (UJAK Praha)
Ing. Miroslav Penc, Ph.D. (DP hl.města Prahy)
Ing. Martin Jareš, Ph.D. (ROPID) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 26.04.2013 
Jméno a příjmení Ing. Martin Vaněk
Téma disertace: Model pro hodnocení efektivity železničních tratí regionálního významu 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (MD ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 20.11.2015 
Jméno a příjmení Ing. David Vašica
Téma disertace: Modelování hluku v železniční dopravě 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K612 
Školitel: doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT FD)
RNDr. Miloš Liberko (ENVICONSULT) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 29.11.2013 
Jméno a příjmení Ing. Mgr. Vaverka
Téma disertace: Metodika řízení projektů ve veřejném sektoru 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K613 
Školitel: Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (DF JP Pardubice)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (DF JP Pardubice)
Ing. Miroslav Rumler, CSc. (RELIANT s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 11.12.2009 
Jméno a příjmení Ing. Martin Večeřa
Téma disertace: Exaktní metoda trakčně energetických výpočtů 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K616 
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Josef Paleček, CSc. (VŠB Ostrava)
doc. RNDr. Antonín Tuzar, CSc. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
Datum obhajoby: 06.06.2014 
Jméno a příjmení Ing. Peter Vittek
Téma disertace: Metodika modelování systémů bezpečnosti letectví 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA 
Oponenti: prof. Ing. Miroslav Kelemen, Ph.D., MBA (VŠBM Košice)
doc. Ing. Martin Bugaj, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Luboš Socha, PhD.&PhD. (TU Košice) 
Předseda komise: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Datum obhajoby: 23.02.2016 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Vopava
Téma disertace: Racionalizace nákladů elektronických komunikačních toků na logistickém řetězci 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 
Oponenti: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. (TU Košice) 
Předseda komise: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Datum obhajoby: 21.04.2017 
Jméno a příjmení Ing. Martin Voráček
Téma disertace: Alternativní paliva pro letadlové motory 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Milan Džunda, CSc. (TU Košice)
doc. Ing. Martin Bugaj, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Alica Tobisová, PhD. (TU Košice) 
Předseda komise: doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c. 
Datum obhajoby: 18.10.2016 
Jméno a příjmení Ing. Michal Vosátka
Téma disertace: Integrace datových služeb do vícekanálového bezdrátového telekomunikačního řešení pro dopravní telematiku 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K614 
Školitel: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
prof. Ing. Karel Šotek, CSc. (DF Pardubice) 
Předseda komise: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
Datum obhajoby: 18.02.2013 
Jméno a příjmení Ing. Jan Vyčichl
Téma disertace: Úvod do analýzy chování systému:pánevní kost a acetabulární komponenta 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. František Maršík, DrSc. (ÚT AV ČR)
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (ZČU Plzeň) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 20.05.2011 
Jméno a příjmení Ing. Evžen Vydra
Téma disertace: Návrh organizace pro registraci námořních lodí ve vnitrozemských státech 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Pavel Jurášek, CSc. (České plavební a vodocestné sdružení) 
Předseda komise: doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. 
Datum obhajoby: 10.06.2016 
Jméno a příjmení Ing. Michaela Wansley
Téma disertace: Ekonomické hodnocení logistické obsluhy regionu 
Studijní obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Ústav: K617 
Školitel: doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. (Vysoká škola logistiky)
doc. RNDr. Antonín Tuzar, CSc. (ČVUT FD)
Ing. Jiří Jíše (CONTE spol. s.r.o.) 
Předseda komise: prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 
Datum obhajoby: 04.06.2010 
Jméno a příjmení Ing. Jakub Wosyka
Téma disertace: Hybridní systém monitorování dopravní situace na liniových komunikacích 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Aleš Janota, Ph.D. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (UTIA AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 27.02.2015 
Jméno a příjmení Ing. Martin Zahálka
Téma disertace: Metodika tvorby programu údržby pro ULL a LSA 
Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy 
Ústav: K621 
Školitel: Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Oponenti: prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (ČVUT FD)
doc. Ing. Martin Bugaj, Ph.D. (Žilinská univerzita)
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (TU Ostrava) 
Předseda komise: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 
Datum obhajoby: 14.02.2013 
Jméno a příjmení Ing. Stanislav Zelenka
Téma disertace: Analýza ekonomických a společenských důsledků chyb lidského činitele v interakci s vozidlem 
Studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Ústav: K620 
Školitel: prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. 
Školitel specialista: doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. 
Oponenti: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (ZČU Plzeň)
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. (ČVUT FD) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 28.11.2016 
Jméno a příjmení Ing. Petr Zlámal
Téma disertace: Mikrostrukturální modely pro materiály s porézní strukturou 
Studijní obor: Dopravní systémy a technika 
Ústav: K618 
Školitel: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 
Oponenti: prof. Dr. Ing. Marc Gutermann (Bremen, Germany)
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AV ČR) 
Předseda komise: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Datum obhajoby: 05.12.2014 

Oznámení o obhajobě disertační práce

 • Mgr. Iveta Kameníková soubor pdf  (~106.1 kB) (08.03.2024)
 • Ing. Stanislav Kušmírek soubor pdf  (~105.9 kB) (08.03.2024)
 • Ing. Miroslav Špák soubor pdf  (~106.1 kB) (08.03.2024)
 • Ing. Karina Šimonová soubor pdf  (~103 kB) (17.05.2024)

Související předpisy


Disertační práce musí být předložena nejpozději do 6 let od zahájení studia. Studium musí být ukončeno do 8 let od zápisu (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia. Pro doktorandy, kteří zahájili studium před 1.11.2021, je maximální doba pro odevzdání disertační práce 7 let od zahájení studia.

Studijním a zkušebním řádem ČVUT a Řádem doktorského studia na Fakultě dopravní jsou stanoveny podmínky pro podání disertační práce k obhajobě a povolení obhajoby:

 1. Hodnocení a obhajoba disertační práce se řídí podle čl. 30 SZŘ.
 2. Studenti doktorského studia v prezenční i kombinované formě při podání žádosti o povolení obhajoby disertační práce prokáží získání minimálně 40 bodů (součet všech kritérií dle formuláře Kvantifikovaná kritéria).
 3. Doktorand může disertační práci předložit k obhajobě pouze v případě, že již publikoval nebo má k publikaci přijatý:
  1. alespoň jeden odborný článek v impaktovaném časopise databáze WOS SCI-Expanded kvartilu Q1, Q2 nebo Q3, ve kterém byl časopis zařazen alespoň v jednom z oborů jednou v posledních dvou letech před podáním článku, nebo
  2. alespoň dva odborné články evidované v databázi Scopus nebo WoS SCI-Expanded (kvartil Q4), nebo
  3. alespoň jeden odborný článek evidovaný v databázi Scopus nebo WoS SCI-Expanded (kvartil Q4) a současně alespoň dva autorské konferenční příspěvky evidované v databázi Scopus nebo Conference Proceedings Citation Index (Web of Science Group)
 4. U všech výše uvedených výsledků platí, že doktorand musí být prvním (hlavním) autorem výsledků nebo musí mít nejméně dvoutřetinový autorský podíl. Publikace musí mít jasný vztah k vědecké práci spojené s disertační prací.
 5. V případě, že doktorand podává disertační práci jako soubor publikací a přijatých rukopisů opatřených spojujícím textem, musí být alespoň tři z nich odborné články v impaktovaných časopisech. Alespoň u dvou publikací musí být doktorand uveden jako první (hlavní) autor a minimálně jedna publikace musí být zveřejněna v impaktovaném časopise kvartilu Q1 nebo Q2.

DOKLADY předkládané se Žádostí o povolení obhajoby:

podle prováděcích předpisů pro řízení k obhajobě disertace, které jsou součástí Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze pro studenty doktorských studijních programů

 1. Žádost o povolení obhajoby podepsaná předsedou oborové rady soubor word  (~508.4 kB).
 2. Stručný životopis včetně odborné a výzkumné činnosti (vlastnoručně podepsaný).
 3. Úplný seznam vědeckých publikovaných i nepublikovaných prací, objevů, vynálezů (vlastnoručně podepsaný), eventuálně posudky o těchto pracích od příslušných vědeckých institucí, v případě spoluautorství nutno uvést procentuální podíl doktoranda, nebo počet kapitol či stránek.
 4. Ohlasy na publikace a citace (pokud jsou k dispozici v písemné formě), v záporném případě nutno uvést na samostatném papíru formulaci „Ohlasy na publikace a citace mi nejsou známy“, datum a podpis.
 5. Disertační práce ve 4 vyhotoveních /v případě 2 oponentů/, 5 vyhotoveních /v případě 3 oponentů/ pevně svázaných a v elektronické podobě ve formátu pdf. Práce musí odpovídat platným předpisům (viz Studijní a zkušební řád ČVUT Praha, část čtvrtá, čl.28, bod 1 až 5). Musí obsahovat čestné prohlášení, že práci vypracoval samostatně.
 6. Posudek školitele na doktoranda
 7. Resumé v anglickém jazyce.
 8. Anotace disertační práce (cca 10 - 15 řádků).
 9. Teze k disertační práci v elektronické podobě obsahující resumé v AJ - zhuštěná verze disertační práce soubor word  (~28.5 kB).