covid-19 info

logo ČVUT

Volba děkana FD ČVUT

Informace o volbě děkana ČVUT FD v roce 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, členové akademické obce Fakulty dopravní ČVUT v Praze,

na podzim tohoto roku proběhne standardní volba děkana naší fakulty na další funkční období od 1.2.2022 do 31.1.2026.

Dovolte nám seznámit Vás s dostatečným předstihem s harmonogramem této volby, kterou lze rozdělit do tří zásadních etap.

Důležité je si uvědomit, že každý z Vás má možnost se do volby děkana aktivně zapojit, a to buď osobní aktivitou nebo prostřednictvím členů AS FD, které jste si řádně zvolili.

V první etapě – nominace kandidátů na děkana, která bude ukončena dne 5.10.2021, máte možnost zapojit se do procesu buď formou podpory kandidující osoby nebo sami navrhnout nominaci konkrétní osoby.

Ve druhé etapě – předvolební kampaň kandidátů, která poběží od 6.10. do 16.11.2021 máte opět možnost osobního zapojení, a to především ve formě pokládání otázek kandidátům, které budou následně zahrnuty do jejich předvolebních vystoupení, nebo osobní aktivní účastí na těchto předvolebních veřejných prezentacích kandidátů. V tomto čase je prostor pro diskusi i s námi – Vámi zvolenými senátory. V této etapě je řada dílčích termínů, věnujte jim pozornost v detailním rozpise, který je přiložen níže.

Ve třetí etapě – volba děkana FD se uskuteční již samotná volba budoucího děkana FD. Volbu provádíme již pouze my, členové AS FD, na zasedání dne 16.11.2021.

Apelujeme na každého z Vás, zapojte se do procesu volby budoucího děkana FD, je to Vaše plné právo a my jsme připraveni s Vámi diskutovat, ať už budete v roli podporovatele či samotného kandidáta.

Časový harmonogram voleb děkana schválený na 16. zasedání AS FD 11. 5. 2021:

  • 7. září 2021 … vyhlášení voleb děkana ČVUT FD na 18. zasedání AS FD
  • 5. října 2021 do 14.00 hod … přijímání nominací kandidátů na děkana
  • 5. října 2021 do 16.00 hod … zveřejnění nominací kandidátů na děkana
  • 11. října 2021 do 16.00 hod … uzávěrka podávání otázek na kandidáty na děkana
  • 12. října 2021 do 16.00 hod … předání vybraných otázek kandidátům, výběr otázek ze zaslaných provede volební komise
  • 15. a 22. 10., 2021 od 10.00 nebo 16.00 hod … veřejná představení kandidátů před AS FD a AO FD, ev. uzavřené představení jednotlivých kandidátů samostatně jen před AS FD
  • 16. listopadu 2021 od 16.00 hod … volba děkana na řádném zasedání AS FD, místnost Florenc/MS TEAMS

S přáním hezkého dne, za všechny senátorky a senátory
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Předsedkyně AS ČVUT FD