Vnitřní předpisy a právní dokumenty Fakulty dopravní

 • Statut ČVUT FD - úplné znění ze dne 24.4.2013 (včetně zapracované 1. změny ze dne 29.6.2016) soubor pdf  (~239 kB)
  • Příloha 1 Statutu: Organizační řád ČVUT FD soubor pdf  (~129.3 kB)
  • 1. změna Statutu ČVUT FD soubor pdf  (~164 kB)
 • Jednací řád Akademického senátu ČVUT FD soubor pdf  (~398.4 kB)
 • Volební řád Akademického senátu ČVUT FD soubor pdf  (~385.8 kB)
 • Jednací řád Vědecké rady ČVUT FD soubor pdf  (~29 kB)
 • Řád doktorského studia na ČVUT FD soubor pdf  (~170 kB)
 • Stipendia
  • Studenti, kteří o stipendium na ubytování nežádají, toto písemně sdělí studijnímu oddělení.

   • Příkaz rektora č. 7/2006 soubor pdf  (~108.3 kB)
    • Dodatek k příkazu rektora soubor pdf  (~104.5 kB)
   • Směrnice kvestora 88/2008 soubor pdf  (~38 kB)

   Studenti mající nárok na stipendium za období říjen – prosinec 2017

   • studenti studující v Praze soubor pdf  (~67.2 kB)
   • studenti studující v Děčíně soubor pdf  (~50.2 kB)

   Náhradní způsob výplaty ubytovacího stipendia:

   • Informační dokument (leden – březen 2017) soubor pdf  (~259.9 kB)
   • Seznam studentů za období duben – červen 2017
    • studenti studující v Praze soubor pdf  (~326 kB)
    • studenti studující v Děčíně soubor pdf  (~308.3 kB)

   Stav nároku si můžete ověřit na https://private.cvut.cz/

   • Pokyn děkana č. 1/2017 pro žadatele o stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016 – 2017 soubor pdf  (~56 kB)

   Studenti mající nárok na stipendium za akademický rok 2016 - 2017

   • studenti zapsaní ke studiu uskutečňovaném v Praze soubor pdf  (~357.8 kB)
   • studenti zapsaní ke studiu uskutečňovaném v Děčíně soubor pdf  (~327.4 kB)
   • Vyhláška pro akademický rok 2017/2018 soubor pdf  (~205.9 kB)
   • Směrnice kvestora č. 71/2006 soubor pdf  (~58.7 kB)
   • Formulář žádosti:

   Stav nároku si můžete ověřit na https://private.cvut.cz/

Opatření děkana

 • Opatření děkana č. 1/2014 soubor pdf  (~233.7 kB)
  o odpovědnosti a pracovní náplni manažerů pro pedagogickou činnost a manažerů projektů jednotlivých ústavů ČVUT FD
 • Opatření děkana č. 1/2013 soubor pdf  (~233.7 kB)
  o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů ČVUT FD

Příkazy děkana

 • Příkaz děkana č. 4/2017 soubor pdf  (~853.5 kB)
  o poplatku za studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v cizím jazyce
 • Příkaz děkana č. 3/2017 soubor pdf  (~255.3 kB)
  o zrušení Příkazu děkana č. 3/2016
 • Příkaz děkana č. 2/2017 soubor pdf  (~318 kB)
  o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) pro studium s vyučovacím jazykem "čeština" v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018
 • Příkaz děkana č. 1/2017 soubor pdf  (~139.9 kB)
  o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) pro bakalářské studium s vyučovacím jazykem "angličtina" v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018
 • Příkaz děkana č. 4/2016 soubor pdf  (~1022 kB)
  nebude uskutečňována výuka v prezenční formě 2. ročníku bakalářského studia v oboru BEZ (v Praze) a LOG (v Děčíně) v akademickém roce 2016 - 2017
 • Příkaz děkana č. 2/2016 soubor pdf  (~340.9 kB)
  o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2016 - 2017
 • Příkaz děkana č. 3/2015 soubor pdf  (~367.7 kB)
  nebude uskutečňována výuka v prezenční formě 2. ročníku bakalářského studia v oboru BEZ (v Praze) a MED (v Děčíně) v akademickém roce 2015 – 2016
 • Příkaz děkana č. 1/2015 soubor pdf  (~301.5 kB)
  o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2015 - 2016
 • Příkaz děkana č. 1/2012 soubor pdf  (~5.9 MB)
  řešící dislokaci a využívání ploch v objektech ČVUT FD

Směrnice děkana

 • Směrnice děkana č. 1/2017 soubor pdf  (~431.9 kB)
  pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT FD
 • Směrnice děkana č. 2/2016 soubor pdf  (~2.1 MB)
  pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD

Vyhlášky děkana

 • Vyhláška děkana č. 3/2010 soubor pdf  (~220.8 kB)
  o dodržování a uplatňování Metodického pokynu č. 1/2009
 • Vyhláška děkana č. 2/2008 soubor pdf  (~364.5 kB)
  o pravidlech používání nové klasifikační stupnice

Dislokační příkazy děkana

Dislokační příkazy jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz

Právní dokumenty a předpisy ČR

Právní dokumenty a předpisy na ČVUT

 • Vnitřní předpisy ČVUT (statut ČVUT, vnitřní mzdový předpis ČVUT, Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, ...)

Cena Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc.

Cena je udělována za vynikající diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech Fakulty dopravní ČVUT s odměnou ve 3 stupních.

 • statut ceny soubor pdf  (~45.5 kB)
 • dodatek č. 1 k statutu ceny soubor pdf  (~32.2 kB)
 • podrobnější informace soubor pdf  (~46 kB)

Medaile prof. F. J. Gerstnera

Nejvyšší fakultní ocenění za zásluhy o rozvoj fakulty a za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch Fakulty dopravní. Uděluje se příležitostně při významných událostech fakulty.

 • statut ceny soubor pdf  (~33.1 kB)

Cena děkana Fakulty dopravní

Soutěž je určena pro studentské dvou až čtyřčlenné týmy, příp. i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií a budou do ní přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou.