info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Vnitřní předpisy a právní dokumenty Fakulty dopravní

 • Statut ČVUT FD - úplné znění ze dne 13.12.2017 soubor pdf  (~520.1 kB)
  • Příloha č. 1 ke Statutu: Organizační řád ČVUT FD soubor pdf  (~378.7 kB)
 • Jednací řád Akademického senátu ČVUT FD soubor pdf  (~121 kB)
 • Volební řád Akademického senátu ČVUT FD soubor pdf  (~125.3 kB)
  • 2. změna Volebního řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~36.2 kB)
 • Jednací řád Vědecké rady ČVUT FD soubor pdf  (~189 kB)
 • Řád doktorského studia na ČVUT FD soubor pdf  (~162.5 kB)
 • Stipendia

Opatření děkana

Opatření děkana jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz


Příkazy děkana

Příkazy děkana jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz


Směrnice děkana

 • Směrnice děkana č. 7/2023 soubor pdf  (~557.4 kB)
  pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • Směrnice děkana č. 8/2022 soubor pdf  (~102.1 kB)
  pro realizaci Rad studijních programů a specializací a hodnocení studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • Směrnice děkana č. 3/2022 soubor pdf  (~305.1 kB)
  pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • Směrnice děkana č. 4/2022 soubor pdf  (~118.1 kB)
  pro provádění rozpravy o disertační práci v doktorském studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • Směrnice děkana č. 5/2022 soubor pdf  (~90.2 kB)
  pro provádění státní doktorské zkoušky a hodnocení a obhajobu disertační práce v doktorském studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • Směrnice děkana č. 15/2019 soubor pdf  (~506.1 kB)
  o provozování kamerového systému a ochraně osobních údajů

Další směrnice děkana jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz


Dislokační příkazy děkana

Dislokační příkazy jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz

Právní dokumenty a předpisy ČR

Právní dokumenty a předpisy na ČVUT

 • Vnitřní předpisy ČVUT (statut ČVUT, vnitřní mzdový předpis ČVUT, Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, ...)

Cena Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc.

Cena je udělována za vynikající diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech Fakulty dopravní ČVUT s odměnou ve 3 stupních.

 • statut ceny soubor pdf  (~45.5 kB)
  • dodatek č. 1 k statutu ceny soubor pdf  (~32.2 kB)
  • dodatek č. 2 k statutu ceny soubor pdf  (~1012.7 kB)
  • dodatek č. 3 k statutu ceny soubor pdf  (~1 MB)
  • dodatek č. 4 k statutu ceny soubor pdf  (~31.6 kB)
 • aktualizované informace soubor pdf  (~60.3 kB)

Medaile prof. F. J. Gerstnera

Medaile prof. F. J. Gerstnera

Nejvyšší fakultní ocenění za zásluhy o rozvoj fakulty a za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch Fakulty dopravní. Uděluje se příležitostně při významných událostech fakulty.

 • statut ceny soubor pdf  (~33.1 kB)

Cena děkana Fakulty dopravní

Soutěž je určena pro studentské dvou až čtyřčlenné týmy, příp. i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií a budou do ní přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou.