Vnitřní předpisy a právní dokumenty Fakulty dopravní

 • Statut ČVUT FD - úplné znění ze dne 13.12.2017 soubor pdf  (~520.1 kB)
  • Příloha č. 1 ke Statutu: Organizační řád ČVUT FD soubor pdf  (~378.7 kB)
 • Jednací řád Akademického senátu ČVUT FD soubor pdf  (~398.4 kB)
 • Volební řád Akademického senátu ČVUT FD soubor pdf  (~385.8 kB)
  • 1. změna Volebního řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~254.7 kB)
 • Jednací řád Vědecké rady ČVUT FD soubor pdf  (~29 kB)
 • Řád doktorského studia na ČVUT FD soubor pdf  (~170 kB)
 • Stipendia
  • Studenti, kteří o stipendium na ubytování nežádají, toto písemně sdělí studijnímu oddělení.

   • Příkaz rektora č. 7/2006 soubor pdf  (~108.3 kB)
    • Dodatek k příkazu rektora soubor pdf  (~104.5 kB)
   • Směrnice kvestora 88/2008 soubor pdf  (~38 kB)

   Studenti mající nárok na stipendium za období říjen – prosinec 2017

   • studenti studující v Praze soubor pdf  (~67.2 kB)
   • studenti studující v Děčíně soubor pdf  (~50.2 kB)

   Náhradní způsob výplaty ubytovacího stipendia:

   • Informační dokument (říjen – prosinec 2017) soubor pdf  (~37.3 kB)
   • Seznam studentů za období říjen – prosinec 2017
    • studenti studující v Praze soubor pdf  (~346.8 kB)
    • studenti studující v Děčíně soubor pdf  (~305 kB)

   Stav nároku si můžete ověřit na https://private.cvut.cz/

   • Pokyn děkana č. 1/2017 pro žadatele o stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016 – 2017 soubor pdf  (~56 kB)

   Studenti mající nárok na stipendium za akademický rok 2016 - 2017

   • studenti zapsaní ke studiu uskutečňovaném v Praze soubor pdf  (~357.8 kB)
   • studenti zapsaní ke studiu uskutečňovaném v Děčíně soubor pdf  (~327.4 kB)
   • Vyhláška pro akademický rok 2017/2018 soubor pdf  (~205.9 kB)
   • Směrnice kvestora č. 71/2006 soubor pdf  (~58.7 kB)
   • Formulář žádosti:

   Stav nároku si můžete ověřit na https://private.cvut.cz/

Opatření děkana

Opatření děkana jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz


Příkazy děkana

Příkazy děkana jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz


Směrnice děkana

Směrnice děkana jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz


Vyhlášky děkana

Vyhlášky děkana jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz


Dislokační příkazy děkana

Dislokační příkazy jsou ke stažení po přihlášení na sdíleném intranetu sharepoint.cvut.cz

Právní dokumenty a předpisy ČR

Právní dokumenty a předpisy na ČVUT

 • Vnitřní předpisy ČVUT (statut ČVUT, vnitřní mzdový předpis ČVUT, Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, ...)

Cena Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc.

Cena je udělována za vynikající diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech Fakulty dopravní ČVUT s odměnou ve 3 stupních.

 • statut ceny soubor pdf  (~45.5 kB)
 • dodatek č. 1 k statutu ceny soubor pdf  (~32.2 kB)
 • podrobnější informace soubor pdf  (~46 kB)

Medaile prof. F. J. Gerstnera

Medaile prof. F. J. Gerstnera

Nejvyšší fakultní ocenění za zásluhy o rozvoj fakulty a za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch Fakulty dopravní. Uděluje se příležitostně při významných událostech fakulty.

 • statut ceny soubor pdf  (~33.1 kB)

Cena děkana Fakulty dopravní

Soutěž je určena pro studentské dvou až čtyřčlenné týmy, příp. i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií a budou do ní přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou.