info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Výstavba na FD

V roce 2014 se fakulta věnovala dokončení oprav po rekonstrukci střechy na budově Horská A a přípravě aktualizace generelu Fakulty dopravní s ohledem na plánované stěhování ústavů K 611 a K618 z Florence do Horské. Rekonstrukce střechy byla firmou dokončena v nevyhovujícím stavu, neboť do nově zrekonstruovaných prostor v 5. patře budovy B zatékalo.

V rámci přípravy podkladů pro stěhování byly shrnuty požadavky dotčených ústavů a ty byly následně zapracovány do plánů stavebních úprav budov v Horské. Proběhla též jednání s panem rektorem o uvolnění prostor v budově A – 1. a 2. nadzemní podlaží. Představy o efektivnějším využití prostor v Horské v následujících obdobích byly předány k předběžnému vyjádření Rektorátu ČVUT v Praze.