info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Úřední deska

 • Přijímací řízení
 • Bakalářský studijní program

  Bakalářské studijní programy
  Bakalářské studijní programy Kód programu Zkratka programu Specializace Jazyk výuky Forma studia Platnost akreditace do
  Technika a technologie v dopravě a spojích B1041A040001 TET DOS - Dopravní systémy a technika CZE prezenční 13. 03. 2030
  ITS - Inteligentní dopravní systémy CZE prezenční
  LED - Letecká doprava CZE prezenční
  LOG - Logistika a řízení dopravních procesů CZE prezenční + kombinovaná
  Profesionální pilot B1041A040003 PIL   CZE prezenční 27. 08. 2025
  Professional pilot B1041A040004 PIL   ENG prezenční 27. 08. 2025
  Technologie údržby letadel B0716A040001 TUL   CZE prezenční 25. 02. 2027
  Bakalářské studijní programy
  B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích (standardní doba studia 3 roky)
  Kód oboru KKOV Zkratka oboru Název oboru Forma studia Jazyk výuky Platnost akreditace do
  2612R004 AUT Automatizace a informatika prezenční CZE 31.12.2024 (výuka byla ukončena)
  3708R047 BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě prezenční CZE + ENG 31.12.2024
  3708R009 DOS Dopravní systémy a technika prezenční CZE + ENG 31.12.2024
  3711R004 ITS Inteligentní dopravní systémy prezenční CZE + ENG 31.12.2024
  3708R031 LED Letecká doprava prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024
  3708R046 LOG Logistika a řízení dopravních procesů prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024
  3707R002 MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací prezenční + kombinovaná CZE 31.12.2024 (výuka byla ukončena)
  3708R030 PIL Profesionální pilot prezenční CZE + ENG 31.12.2024
  3708R033 TUL Technologie údržby letadel prezenční CZE + ENG 31.12.2024

  Studijní plány pro jednotlivé bakalářské studijní programy.


  Magisterský studijní program - navazující na bakalářský
  Navazující magisterské studijní programy Kód programu Zkratka programu Jazyk výuky Forma studia Platnost akreditace do
  Dopravní systémy a technika N1041A040003 DS CZE prezenční 04. 02. 2030
  Inteligentní dopravní systémy N1041A040007 IS CZE prezenční 13. 03. 2030
  Intelligent Transport Systems N1041A040006 IS ENG prezenční 13. 03. 2030
  Logistika a řízení dopravních procesů N1041A040005 LA CZE prezenční + kombinovaná 13. 03. 2030
  Provoz a řízení letecké dopravy N1041A040010 PL CZE prezenční + kombinovaná 04. 11. 2026
  Air Traffic Control and Management N1041A040011 PL ENG prezenční + kombinovaná 04. 11. 2026
  Smart Cities N1041A040004 SC ENG prezenční 04. 02. 2030
  Magisterský studijní program - navazující na bakalářský
  N3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích (standardní doba studia 2 roky)
  Kód oboru KKOV Zkratka oboru Název oboru Forma studia Jazyk výuky Platnost akreditace do
  3708T040 BD Bezpečnost dopravních prostředků a cest prezenční CZE + ENG 31.12.2024 (výuka byla ukončena)
  3708T047 BT Bezpečnostní technologie v dopravě prezenční CZE 31.12.2024
  3708T009 DS Dopravní systémy a technika prezenční CZE + ENG 31.12.2024
  3902T036 ID Inženýrská informatika v dopravě a spojích prezenční CZE + ENG 31.12.2024 (výuka byla ukončena)
  3711T004 IS Inteligentní dopravní systémy prezenční CZE + ENG 31.12.2024
  3708T046 LA Logistika a řízení dopravních procesů prezenční + kombinovaná CZE 31.12.2024
  3708T042 LO Logistika, technologie a management dopravy prezenční + kombinovaná CZE 31.12.2024 (výuka byla ukončena)
  3708T017 PL Provoz a řízení letecké dopravy prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024
  3708T041 TR Transportation and Logistic Systems prezenční ENG 31.12.2024 (výuka byla ukončena)

  Studijní plány pro jednotlivé magisterské studijní programy.


  Doktorský studijní program

  Doktorské studijní programy
  Doktorské studijní programy Kód programu Zkratka programu Jazyk výuky Forma studia Platnost akreditace do
  Dopravní systémy a technika P1041D040003 D CZE + ENG prezenční + kombinovaná 04. 02. 2030
  Inteligentní dopravní systémy P1041D040011 I CZE prezenční + kombinovaná 20. 10. 2025
  Logistika a řízení dopravních procesů P1041D040008 L CZE + ENG prezenční + kombinovaná 13. 03. 2030
  Provoz a řízení letecké dopravy P1041D040010 P CZE + ENG prezenční + kombinovaná 13. 03. 2030
  Smart Cities P0731D010007 S CZE + ENG prezenční + kombinovaná 16. 07. 2030
  Doktorský studijní program P3710
  P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích (standardní doba studia 3 roky)
  Kód oboru KKOV Zkratka oboru Název oboru Forma studia Jazyk výuky Platnost akreditace do
  3708V024 T Technologie a management v dopravě a telekomunikacích prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024
  3708V009 D Dopravní systémy a technika prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024
  3708V017 P Provoz a řízení letecké dopravy prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024
  Doktorský studijní program P3713
  P3713 - Logistika (standardní doba studia 3 roky)
  Kód oboru KKOV Zkratka oboru Název oboru Forma studia Jazyk výuky Platnost akreditace do
  3706V006 L Dopravní logistika prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024
  Doktorský studijní program P3902
  P3902 - Inženýrská informatika (standardní doba studia 3 roky)
  Kód oboru KKOV Zkratka oboru Název oboru Forma studia Jazyk výuky Platnost akreditace do
  3902V036 I Inženýrská informatika v dopravě a spojích prezenční + kombinovaná CZE + ENG 31.12.2024

  Studijní plány pro jednotlivé doktorské studijní programy.

 • Časový plán akademického roku
 • Státní závěrečná zkouška (SZZ)
 • Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • Náhradním způsobem se studentům (jejichž místo pobytu není známo) doručují tato rozhodnutí:

  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • Rozhodnutí ve věcech
   • povolení přerušit studium
   • uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek
   • přiznání stipendia
   • vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4.
   • nesplnění požadavku podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona
   • disciplinárního přestupku
   • vyloučení ze studia podle § 67
 • Doručování veřejnou vyhláškou
  Jméno Dokument Důvod Vyvěšeno Sejmuto
  Nejsou žádné záznamy.
 • Poplatky spojené se studiem
  • Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího/vedoucí soubor pdf  (~169.4 kB) :
   • Katedra aplikované matematiky - 16111 (K611)
   • Katedra aplikované informatiky v dopravě - 16114 (K614)
   • Katedrajazyků aspolečenských věd - 16715(K615)
   • Katedra dopravních prostředků - 16116 (K616)
   • Katedra mechaniky a materiálů — 16118 (K618)
   • Katedra dopravní telematiky — 16120 (K620)
   • Katedra letecké dopravy — 16121 (K621)
   • Ústav soudního znalectví v dopravě — 16122 (K622)

  V současné době nejsou nabízeny žádné pracovní pozice.

 • Informace o termínu a místě zasedání AS FD
 • Studenti mající nárok na stipendium za ubytování
 • Vyhlášení Vnitřní soutěže 2024