info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Přípravné kurzy na FD

 • Informace o přípravném kurzu z matematiky a fyziky pro uchazeče o studium v bakalářském studijním programu, pořádaný Fakultou dopravní:

  kurz středoškolské
  MATEMATIKY & FYZIKY
  pro uchazeče o studium na ČVUT

  Cílem kurzů je zopakovat základní partie středoškolské matematiky a fyziky a připravit studenty ke státní maturitní zkoušce. Důraz je kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce v prvním ročníku.

  Kurzy z matematiky i fyziky probíhají:

  • v letním semestru
  • ONLINE v programu MS TEAMS
  • v případě zájmu i kontaktně v budově ČVUT FD - Na Florenci 25, Praha 1, 110 00
  • matematika - 17:00 až 18:30
  • fyzika - 18:45 až 20:15

  Zahájení kurzů jev úterý 6.2.2024, délka kurzu je 12 týdnů

  Závazná přihláška do kurzů:

  Úhrada:

  • Středoškolská matematika: 2000 Kč.
  • Středoškolská fyzika: 2000 Kč.

   

  Platba kurzu se provádí převodem na účet fakulty 19-3322370227/0100. VS je 16010.... , kde místo teček doplníte číslo přihlášky.

  Přihlášky na kurz zasílejte do 20.2.2024. Kopii dokladu o zaplacení kurzu zašlete na e-mail vrastilova@fd.cvut.cz (RNDr. Olga Vraštilová).

  Případné dotazy vám rádi zodpovíme, obracejte se na telefon 224 890 703 nebo e-mail na vrastilova@fd.cvut.cz


  Středoškolská matematika

  Vyučující: RNDr. Olga Vraštilová

  Počet hodin: 24 hodin

  Osnova přednášek:

  • Vektorová algebra; soustava souřadnic v rovině a prostoru
  • Funkce - základní pojmy: definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí, lineární a kvadratické funkce
  • Funkce lomená, mocninná, exponenciální, logaritmická
  • Goniometrické funkce a rovnice
  • Základní typy rovnic, komplexní čísla
  • Nerovnice
  • Posloupnosti a řady
  • Kombinatorika
  • Planimetrie
  • Stereometrie
  • Analytická geometrie lineárních útvarů
  • Analytická geometrie kuželoseče

  Středoškolská fyzika

  Vyučující: RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

  Počet hodin: 24 hodin

  Osnova přednášek:

  • Kinematika hmotného bodu
  • Dynamika hmotného bodu
  • Gravitační pole
  • Soustava hmotných bodů, tuhé těleso
  • Mechanika tekutin
  • Kmitání a vlnění
  • Základy molekulové fyziky
  • Termodynamika
  • Elektrické pole
  • Magnetické pole, elektromagnetické pole
  • Elektromagnetické vlnění, optika
  • Atomová a jaderná fyzika
 • Přípravné kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty (pro kurz 2024/2025 sleva pro ukrajinské studenty)