Přípravné kurzy na FD

 • Přípravný kurz z matematiky a fyziky pro uchazeče o studium v Děčíně (9. - 13.9.2019) soubor pdf  (~1.4 MB)
 • Informace o přípravném kurzu z matematiky a fyziky pro uchazeče o studium v bakalářském studijním programu, pořádaný Fakultou dopravní:

  kurz středoškolské
  MATEMATIKY & FYZIKY
  pro uchazeče o studium na ČVUT

  Cílem kurzů je zopakovat základní partie středoškolské matematiky a fyziky a připravit studenty ke státní maturitní zkoušce. Důraz je kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce v prvním ročníku.

  Kurzy z matematiky i fyziky probíhají:

  • v letním semestru
  • v budově ČVUT FD - Na Florenci 25, Praha 1, 110 00
  • v posluchárně F309
  • vždy v úterý
  • matematika - 17:00 až 18:30
  • fyzika - 18:45 až 20:15

  V případě velkého počtu účastníků (do kurzu jsou přihlášeni náhradníci) budou probíhat současně kurzy dva:

  • matematika 17:00 až 18:30, fyzika 18:45 až 20:15 v posluchárně F309
  • fyzika 17:00 až 18:30, matematika 18:45 až 20:15 v posluchárně F210

  Zahájení kurzů je v úterý 5.2.2019, délka kurzu je 12 týdnů

  Závazná přihláška do kurzů:

  Úhrada:

  • Středoškolská matematika: 1800 Kč.
  • Středoškolská fyzika: 1800 Kč.
  • Středoškolská matematika + fyzika: 3300 Kč.

  Přihlášky na kurz lze posílat během celého semestru, nejdéle však do 5.2.2019. Z důvodů lepší kontroly kurzovné plaťte jen v lednu a v únoru 2019. Kopii dokladu o zaplacení kurzu odevzdáte u prezentace, která se koná v úterý 5.2.2019 od 15:30 do 16:30 na sekretariátě K611 ve 4. patře.

  Případné dotazy vám rádi zodpovíme, obracejte se na telefon 224 890 703 nebo e-mail na vrastilova@fd.cvut.cz


  Středoškolská matematika

  Vyučující: RNDr. Olga Vraštilová

  Počet hodin: 24 hodin

  Osnova přednášek:

  • Vektorová algebra; soustava souřadnic v rovině a v prostoru
  • Funkce – základní pojmy: definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí – sudá, lichá, …
  • Elementární funkce – lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná
  • Goniometrické, exponenciální, logaritmické funkce
  • Základní typy rovnic
  • Lineární a kvadratické nerovnice
  • Posloupnosti a řady
  • Komplexní čísla
  • Geometrie v rovině
  • Geometrie v prostoru
  • Analytická geometrie – základní geometrické útvary
  • Analytická geometrie – kuželosečky

  Středoškolská fyzika

  Vyučující: RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

  Počet hodin: 24 hodin

  Osnova přednášek:

  • Kinematika hmotného bodu
  • Dynamika hmotného bodu
  • Gravitační pole
  • Soustava hmotných bodů, tuhé těleso
  • Mechanika tekutin
  • Kmitání a vlnění
  • Základy molekulové fyziky
  • Termodynamika
  • Elektrické pole
  • Magnetické pole
  • Elektromagnetické pole, optika
  • Atomová a jaderná fyzika
 • Přípravné kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty