info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Referát strategie a vnějších vztahů kontakt

E-mailová adresa proděkana

strategie@fd.cvut.cz

fotografie osoby Miroslav Svítek
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Proděkan pro strategii a vnější vztahy
fotografie osoby Petra Skolilová
Zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy
fotografie osoby Ondřej Smíšek
Zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Děčíně

Zaměstnanci Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Adresa referátu
Referát strategie a vnějších vztahů
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00