Referát strategie a vnějších vztahů kontakt

E-mailová adresa proděkana

strategie@fd.cvut.cz

fotografie osoby

prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

Proděkan pro strategii a vnější vztahy
fotografie osoby

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

Zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy
fotografie osoby

Ing. Ondřej Smíšek

Zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Děčíně

Zaměstnanci Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Adresa referátu
Referát strategie a vnějších vztahů
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00