info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Petra Skolilová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-264 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-777826652
+420-224359157
E-mail:
skolipe1@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda hospodářské komise AS / FD
Osobní email
petraskolil@gmail.com

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17MAGD - Marketing v dopravě
17RKOP - Řízení komerčních projektů v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMAN - Aplikace marketingových nástrojů v dopravě (přednášející, cvičící)
17MRZ - Manažerské rozhodování (přednášející, cvičící)
17RKOP - Řízení komerčních projektů v dopravě (přednášející, cvičící)
17RPT - Řízení projektu (přednášející, cvičící)
17Y1LL - Logistika letecké osobní a nákladní dopravy (přednášející, cvičící)
17Y1MD - Marketing v dopravě (přednášející, cvičící)
17Y2AM - Aplikace marketingových nástrojů v dopravě (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Václav Honek

Vedoucí studentského projektu:

Logistika a management v letecké dopravě
  17X1LE - bakalářský studijní program
  17X2LE - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Academic Development through bilateral peer-learning activities on mission-oriented innovation for Climate Neutral and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Horák, T. - Kočárková, D. - Kumpošt, P. - Neubergová, K. - Skolilová, P. - Svítek, M. - Tichý, T.
2021 - 2023
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
2.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Mík, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Machan, J. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Skolilová, P. - Svoboda, J. - Toman, P. - Votruba, Z. - Válek, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/21/F6
3.Vedlejší příjmy leteckých společností jako nový klíčový faktor v cenové politice
řešitel: Skolilová, P.
spoluřešitel: Říha, Z.
2017 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/106/OHK5/1T/16
4.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: First, J. - Machan, J. - Mashko, A. - Mík, J. - Novotný, S. - Novák, M. - Skolilová, P. - Votruba, Z.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/16/F6
5.Aplikace metod řízení kvality na dopravu
řešitel: Kouba, M.
spoluřešitelé: Skolilová, P. - Říha, Z.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/107/OHK5/1T/16
6.Aplikace principů cenové diskriminace v osobní letecké dopravě
řešitel: Skolilová, P.
spoluřešitel: Říha, Z.
2015 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/103/OHK5/1T/16
7.Využití dynamického oceňování v osobní letecké dopravě
řešitel: Skolilová, P.
spoluřešitel: Říha, Z.
2014 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/092/OHK5/1T/16
8.Vliv ekonomických ukazatelů na osobní leteckou dopravu
řešitel: Skolilová, P.
spoluřešitel: Říha, Z.
2013 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/088/OHK5/1T/16
9.Vývoj osobní letecké dopravy v závislosti na ekonomických i mimo ekonomických ukazatelích s dopadem na cestující
řešitel: Skolilová, P.
spoluřešitel: Říha, Z.
2012 - 2012
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/082/OHK5/1T/16