covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Petra Skolilová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-264 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-777826652
+420-224359157
E-mail:
skolipe1@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda hospodářské komise AS / FD
Osobní email
petraskolil@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Logistika a management v letecké dopravě
  17X1LE - bakalářský studijní program
  17X2LE - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2019.
Pořádání konference (2019)
2.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2019 (IPWSC 2019)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2019.
Pořádání workshopu (2019)
3.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2018.
Pořádání konference (2018)
4.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2018 (IPWSC 2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2018.
Pořádání workshopu (2018)
5.České vozy velkých cen
Bouchner, P. org. - Mík, J. org. - First, J. org. - Skolilová, P. org., - Válek, J. org.
[Exhibition Hosting] 2017.
Pořádání výstavy (2017)
6.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2017.
Pořádání konference (2017)
7.The Future of Passenger Air Transport - Very Large Aircraft and Out Key Human Factors Affecting the Operation and Safety of Passenger Air Transport
Skolilová, P.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 104-107. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
8.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2017 (IPWSC 2017)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2017.
Pořádání workshopu (2017)
9.The airline´s ancillary revenue as a new key factor influencing pricing policy
Skolilová, P.
[Unpublished Lecture] IATA. 2017-10-16.
Nepublikovaná přednáška (2017)
10.The Smart Cities Symposium Prague - SCSP 2017
Skolilová, P.
DVWG AKTUEL. 2017, 2017(39), 26-27.
Článek (2017)
11.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
[Exhibition Hosting] 2016.
Pořádání výstavy (2016)
12.Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference
Bouchner, P. org. - Brookhuis, K. org. - Toffetti, A. org. - Skolilová, P. org., - De Waard, D. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
13.Emerging Markets for an Air Transport
Skolilová, P. - Říha, Z.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 840-845. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2016 (IPWSC 2016)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2016.
Pořádání workshopu (2016)
15.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2016.
Sborník (2016)
16.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
17.Global Growth In Aviation With A Focus On The Middle East
Skolilová, P. - Dvořáčková, A.
In: QUAERE 2015 - recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, ISBN 978-80-87952-10-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
18.Demand for Passenger Air Traffic by Worldwide Regions
Skolilová, P. - Říha, Z.
In: Transport Means 2015. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, pp. 363-367. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
19.Urbanization, the cornerstone of air traffic growth
Skolilová, P.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku (2015)
20.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P. - Smíšek, O., - Dvořáčková, A.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, pp. 1048-1056. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
21.GROWTH IN AVATION INDUSTRY IN MIDDLE EAST UNDER TREATH OF NEW VAWE OF TERRORISM
Skolilová, P.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
22.Discriminatory Pricing in the Passenger Air Transport
Říha, Z. - Skolilová, P.
In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014, pp. 296-299. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
23.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
24.Dynamic Pricing Model in the Passenger Air Transport - PART II.
Skolilová, P. - Říha, Z.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 238-242. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
25.Dynamic Pricing Model in the Passenger Air Transport - PART I
Skolilová, P. - Říha, Z.
In: TRANSCOM 2013 - 10th European Conference of Young Researchers and Scientists - Section 4. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, pp. 205-209. ISBN 978-80-554-0693-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
26.The Influence of Macroeconomic Indicators on the Development of Passenger air Transportation in Years 2010–2030
Říha, Z. - Honců, M., - Skolilová, P.
In: TRANSBALTICA 2013 - 8th International Scientific Conference. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2013, pp. 70-72. ISBN 978-609-457-470-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
27.Using of the Dynamic Pricing Model in the Passenger Air Transport
Říha, Z. - Skolilová, P.
In: Recent Researches in Applied Economics and Management. Athens: WSEAS, 2013, pp. 50-53. ISSN 2227-460X. ISBN 978-960-474-324-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
28.Vývoj osobní letecké dopravy v závislosti na ekonomických ukazatelích s dopadem na cestující
Skolilová, P.
In: QUAERE 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, pp. 1-10. ISBN 978-80-905243-0-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
29.Faktory v okolí podniku působící na jeho činnost a hospodářský výsledek v oblasti osobní letecké dopravy
Říha, Z. - Skolilová, P.
In: Diagnostika podniku, controlling a logistika. Žilina: ŽU Žilina - EDIS, 2012, pp. 421-429. ISBN 978-80-554-0175-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
30.Oil Price Development and Economic Impacts on the Transport Sector
Říha, Z. - Tichý, J., - Skolilová, P.
In: TransComp, XVI medzynarodowa konferencja naukowa Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Radom: Uniwersytet technologiczno-humanystyczny im. Kazimierza Pulaskiego, 2012, pp. 463-469. Příloha časopisu Technika Transportu Szynowego. ISSN 1232-3829.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
31.Costing in Passenger Air Transport and the Use of Managerial Decision Making in the Tariff Destination
Skolilová, P.
In: ARSA - PROCEEDINGS IN ARSA - ADVANCED RESEARCH IN SCIENTIFIC AREAS. Žilina: EDIS, 2012, pp. 377-381. ISSN 1338-9831. ISBN 978-80-554-0606-0. Available from: http://www.arsa-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=60101-428
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vedlejší příjmy leteckých společností jako nový klíčový faktor v cenové politice
Skolilová, P.
2017 - 2017
SGS17/106/OHK5/1T/16
2.Aplikace principů cenové diskriminace v osobní letecké dopravě
Skolilová, P.
2015 - 2015
SGS15/103/OHK5/1T/16
3.Využití dynamického oceňování v osobní letecké dopravě
Skolilová, P.
2014 - 2014
SGS14/092/OHK5/1T/16
4.Vliv ekonomických ukazatelů na osobní leteckou dopravu
Skolilová, P.
2013 - 2013
SGS13/088/OHK5/1T/16
5.Vývoj osobní letecké dopravy v závislosti na ekonomických i mimo ekonomických ukazatelích s dopadem na cestující
Skolilová, P.
2012 - 2012
SGS12/082/OHK5/1T/16