Ing. Petra Skolilová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-264 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359157
E-mail:
skolipe1@fd.cvut.cz
Pozice:
marketingová manažerka fakulty zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Praze / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
Osobní email
petraskolil@gmail.com
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vedoucí studentského projektu:

Logistika a management v letecké dopravě
  17X1LE - bakalářský studijní program
  17X2LE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2019)
2.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2019 (IPWSC 2019)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2019)
3.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2018)
4.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2018 (IPWSC 2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2018)
5.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2017)
6.The Future of Passenger Air Transport - Very Large Aircraft and Out Key Human Factors Affecting the Operation and Safety of Passenger Air Transport
Skolilová, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
7.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2017 (IPWSC 2017)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2017)
8.The airline´s ancillary revenue as a new key factor influencing pricing policy
Skolilová, P.
Nepublikovaná přednáška (2017)
9.The Smart Cities Symposium Prague - SCSP 2017
Skolilová, P.
Článek (2017)
10.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
Pořádání výstavy (2016)
11.Emerging Markets for an Air Transport
Skolilová, P. - Říha, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
12.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2016 (IPWSC 2016)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2016)
13.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Sborník (2016)
14.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
Pořádání konference (2015)
15.Global Growth In Aviation With A Focus On The Middle East
Skolilová, P. - Dvořáčková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
16.Demand for Passenger Air Traffic by Worldwide Regions
Skolilová, P. - Říha, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
17.Urbanization, the cornerstone of air traffic growth
Skolilová, P.
Stať ve sborníku (2015)
18.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P. - Smíšek, O., - Dvořáčková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
19.GROWTH IN AVATION INDUSTRY IN MIDDLE EAST UNDER TREATH OF NEW VAWE OF TERRORISM
Skolilová, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
20.Discriminatory Pricing in the Passenger Air Transport
Říha, Z. - Skolilová, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
21.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
22.Dynamic Pricing Model in the Passenger Air Transport - PART II.
Skolilová, P. - Říha, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
23.Dynamic Pricing Model in the Passenger Air Transport - PART I
Skolilová, P. - Říha, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
24.The Influence of Macroeconomic Indicators on the Development of Passenger air Transportation in Years 2010–2030
Říha, Z. - Honců, M., - Skolilová, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
25.Using of the Dynamic Pricing Model in the Passenger Air Transport
Říha, Z. - Skolilová, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
26.Faktory v okolí podniku působící na jeho činnost a hospodářský výsledek v oblasti osobní letecké dopravy
Říha, Z. - Skolilová, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
27.Vývoj osobní letecké dopravy v závislosti na ekonomických ukazatelích s dopadem na cestující
Skolilová, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
28.Costing in Passenger Air Transport and the Use of Managerial Decision Making in the Tariff Destination
Skolilová, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
29.Oil Price Development and Economic Impacts on the Transport Sector
Říha, Z. - Tichý, J., - Skolilová, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vedlejší příjmy leteckých společností jako nový klíčový faktor v cenové politice
Skolilová, P.
2017 - 2017
SGS17/106/OHK5/1T/16
2.Aplikace principů cenové diskriminace v osobní letecké dopravě
Skolilová, P.
2015 - 2015
SGS15/103/OHK5/1T/16
3.Využití dynamického oceňování v osobní letecké dopravě
Skolilová, P.
2014 - 2014
SGS14/092/OHK5/1T/16
4.Vliv ekonomických ukazatelů na osobní leteckou dopravu
Skolilová, P.
2013 - 2013
SGS13/088/OHK5/1T/16
5.Vývoj osobní letecké dopravy v závislosti na ekonomických i mimo ekonomických ukazatelích s dopadem na cestující
Skolilová, P.
2012 - 2012
SGS12/082/OHK5/1T/16