info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Petra Skolilová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-264 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-777826652
+420-224359157
E-mail:
skolipe1@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / katedra chytrých měst a regionů / FD
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
manažer pro pedagogickou činnost / katedra chytrých měst a regionů / FD
Osobní email
petraskolil@gmail.com

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17MAGD - Marketing v dopravě
17MRR - Manažerské rozhodování a řízení
17RKOP - Řízení komerčních projektů v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMAN - Aplikace marketingových nástrojů v dopravě (přednášející, cvičící)
17MRZ - Manažerské rozhodování (přednášející, cvičící)
17RKOP - Řízení komerčních projektů v dopravě (přednášející, cvičící)
17RPT - Řízení projektu (přednášející, cvičící)
17Y1LL - Logistika letecké osobní a nákladní dopravy (přednášející, cvičící)
17Y1MD - Marketing v dopravě (přednášející, cvičící)
17Y2AM - Aplikace marketingových nástrojů v dopravě (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Logistika a management v letecké dopravě
  17X1LE - bakalářský studijní program
  17X2LE - navazující magisterský studijní program
Řízení podniku a strategický marketing
  17X1RA - bakalářský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S