Ing. Ondřej Smíšek

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
222 - Pohraniční 1, Děčín
Telefon:
+420-224358404
E-mail:
smiseond@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / pracoviště Děčín / FD
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Děčíně / FD
člen grémia / FD
Člen:
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Osobní email
ondrej.smisek@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Design v dopravě
  14X1DS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Economic Evaluation of LNG Use in Road Freight Transport
Říha, Z. - Tichý, J., - Smíšek, O.
Stať ve sborníku (2018)
2.Utilization of CNG and LNG in Transportation
Říha, Z. - Tichý, J., - Smíšek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
3.21-st International Workshop City & Traffic
Čarská, Z. org. - Smíšek, O. org.
Pořádání workshopu (2016)
4.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. org. - Smíšek, O. org.
Pořádání workshopu (2015)
5.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. ed. - Smíšek, O. ed.
Sborník (2015)
6.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P. - Smíšek, O., - Dvořáčková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.SMART City - SMART Region - SMART Comunity
Smíšek, O.
2018 - 2022
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
2.H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem
Smíšek, O.
2017 - 2020
3.Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů
Smíšek, O.
2016 - 2019
100251050
4.NETUR
Smíšek, O.
2018 - 2018
EEL-0331-CZ-16.11.2017
5.Věda pro život, život pro vědu
Smíšek, O.
2014 - 2015
CZ.1.07/2.3.00/45.0029
6.Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Smíšek, O.
2014 - 2014
2.2.1.100171240
7.Síťové úložiště
Smíšek, O.
2004 - 2004
CTU0419316