Ing. Ondřej Smíšek

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
222 - Pohraniční 1, Děčín
Telefon:
+420-224358404
E-mail:
smiseond@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Pracoviště Děčín / FD
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Děčíně / FD
člen grémia děkana / FD
Člen:
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Osobní email
ondrej.smisek@gmail.com

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
14DATS - Databázové systémy
14Y1PG - Počítačová grafika
Cvičení:
14DATS - Databázové systémy
14PRG - Programování
Kombinovaná forma studia:
14DATS - Databázové systémy
14PRG - Programování

Vedoucí studentského projektu:

Simulace a vizualizace v dopravě
  16X1FD - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.21-st International Workshop City & Traffic
Čarská, Z. org. - Smíšek, O. org.
[Pořádání workshopu]. 2016
Pořádání workshopu
2.Utilization of CNG and LNG in Transportation
Říha, Z. - Tichý, J., - Smíšek, O.
In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences. 2016, s. 901-907. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-66-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. ed. - Smíšek, O. ed.
Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8. Dostupné z: http://2d3d.eu/cs/zapisy/workshop-prostredky-virtualni-reality-pro-oblast-navrhu-a-vizualizace-v-doprave-a-prumyslu-16-03-2015/
Sborník
4.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. org. - Smíšek, O. org.
[Pořádání workshopu]. 2015, Dostupné z: http://2d3d.eu/cs/zapisy/workshop-prostredky-virtualni-reality-pro-oblast-navrhu-a-vizualizace-v-doprave-a-prumyslu-16-03-2015/
Pořádání workshopu
5.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P. - Smíšek, O., - Dvořáčková, A.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 15.12.2014 - 19.12.2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2014, s. 1048-1056. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.SMART City - SMART Region - SMART Comunity
Smíšek, O.
2018 - 2022
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
2.H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem
Smíšek, O.
2017 - 2020
3.Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů
Smíšek, O.
2016 - 2019
100251050
4.NETUR
Smíšek, O.
2018 - 2018
5.Věda pro život, život pro vědu
Smíšek, O.
2014 - 2015
CZ.1.07/2.3.00/45.0029
6.Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Smíšek, O.
2014 - 2014
2.2.1.100171240
7.Síťové úložiště
Smíšek, O.
2004 - 2004
CTU0419316