Studijní oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení v době letních prázdnin a v době zápisů do 1. ročníku

od 6.7. do 30.8.2020 (v době letních prázdnin):

pouze v dopoledních hodinách PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK od 8:30 do 11:30

Vzhledem k současné situaci stále platí, že před osobní návštěvou upřednostňujeme emailovou komunikaci. K osobní návštěvě doporučujeme předchozí telefonickou domluvu s referentkou studijního oddělení.

V době letních prázdnin (dovolených) nemusí být přítomna Vaše referentka, ale vždy bude přítomna některá z výše uvedených pracovnic.

studijní oddělení bude UZAVŘENO z důvodu zápisů studentů do 1. ročníku bakalářského studia a do 1. ročníku navazujícího magisterského studia ve dnech:

  • od 31.8. 2020 do 04. 09. 2020
  • 15. 09. 2020 a 17. 09.2020
  • 24. 09. 2020 imatrikulace a promoce

Zaměstnanci studijního oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí studijního oddělení
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
odborný asistent
referentka studijního odd. - navazující magisterské studium, program ERASMUS, studium s výukou v EN
1.-3. ročník bakalářského studia

Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00

Tel: +420 22435-9503

Fax: +420 224229201

Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí 8:30 - 11:00, 13:30 - 15:00
Úterý 8:30 - 11:00
Středa 8:30 - 11:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:30 - 11:00

Zaměstnanci studijního oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
studijní oddělení pracoviště Děčín
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín

Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Pohraniční 1, Děčín 1
405 01

Tel: +420 22435-8408, +420 22435-7954

E-mailová adresa proděkana

vyuka@fd.cvut.cz

fotografie osoby

Ing. Martin Langr, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost
fotografie osoby

Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.

Zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně
fotografie osoby

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze

A tak to u nás vypadá