info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Úspěchy akademických pracovníkú z FD

8. ročník konference IMCIC

 • Na 8. ročníku konference IMCIC 2017 (International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics), která se konala v březnu 2017 v Orlandu, FL, USA, převzal prof. Tomáš Zelinka v zastoupení kolektivu autorů Ing. Martin Šrotýř, Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. a prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. ocenění za nejlepší příspěvek v odborné sekci konference na téma Heterogeneous Networking in C-ITS.

  obrázek certifikátu ocenění 2017

Zástupce ČR ve výkonném výboru ISOABE

 • logo eptsNa základě nominace zahraničními kapacitami v oboru letadlových pohonných jednotek byl po vice než pětileté absenci národního reprezentanta České republiky ve výkonném výboru ISOABE (International Society of Air Breathing Engines) jednomyslně zvolen zástupce ČR a to doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., vedoucí Ústavu letecké dopravy na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

  další informace soubor pdf   (~180.8 kB)

  webové stránky International Society of Air Breathing Engines


18. ročník konference WMSCI

 • Na 18.konferenci WMSCI, která se konala v červenci 2014 v Orlandu, FL, USA, zaznamenala Fakulta dopravní velký úspěch, neboť hned 2 příspěvky byly oceněny jako nejlepší v dané sekci.

  V sekci Human and Information Systems, Technologies and Applications převzal prof. Tomáš Zelinka v zastoupení kolektivu autorů Ing. Martin Šrotýř, Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D., Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. a Ing. Petr Kumpošt, Ph.D. ocenění za nejlepší příspěvek na téma Transport System for Predicting Occupancy of Parking Lots on the Highway Network.

  V sekci Applications of Informatics, Communication and Control Systems & Technologies převzal prof. Tomáš Zelinka v zastoupení kolektivu autorů Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D., Ing. Jan Krčál, Ph.D. a prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. ocenění za nejlepší příspěvek na téma Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons.

  fotka ocenění 1 fotka ocenění 2

17. ročník konference WMSCI

 • Na 17.konferenci WMSCI, která se konala v červenci 2013 v Orlandu, FL, USA, převzal prof. Tomáš Zelinka v zastoupení kolektivu autorů prof. Tomáš Zelinka, Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. a Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. ocenění za nejlepší příspěvek v odborné sekci konference na téma Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions.

  fotka ocenění

Konference NIDays 2012

 • Tým studentek ČVUT v Praze Fakulty dopravní Hana Najzarová, Monika Andršová a odborná asistentka Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D. získal v prestižní mezinárodní soutěži na konferenci NIDays 2012 za svůj příspěvek s názvem „Kolize segmentu kolejového vozidla s osobním automobilem1. místo.

  Skupina expertů National Instruments pro východní Evropu zhodnotila příspěvky z konference NIDays 2012, konané v říjnu loňského roku. Z mnoha zaslaných prezentací byla vybrána nejzajímavější aplikace produktů National Instruments v každé ze zúčastněných zemí z celého světa. První místo a věcnou cenu Lego Mindstorms získal v rámci České republiky příspěvek na téma „Kolize segmentu kolejového vozidla s osobním automobilem“ (Collision of Rail Vehicle Segment with Personal Car).

  obrázek bočního nárazu čelníkem Vítězný příspěvek zahrnoval výsledky týmové práce studentů Fakulty dopravní a akademických pracovníků Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství K623 na experimentu, který byl úspěšně zrealizován v areálu VÚKV a.s. v květnu 2012. Tomuto testu předcházela pečlivá příprava a mnoho hodin usilovné práce všech členů týmu. Cílem byla analýza nekompatibilního nárazu, při kterém byly snímané veličiny zaznamenávány pomocí grafického programovacího prostředí NI LabVIEW a naměřené signály následně zpracovávány pomocí programového balíku NI DIAdem. Autorkami vítězného příspěvku byly studentky ČVUT v Praze Fakulty dopravní Hana Najzarová, Monika Andršová a odborná asistentka Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D., které však reprezentovaly celý tým studentů a pedagogů, jenž na přípravě a realizaci experimentu pracoval Tento významný úspěch realizačního týmu je výsledkem systematické spolupráce studentů a pedagogů ústavu K623. Pro nadané studenty Fakulty dopravní znamenala práce na experimentu praktickou zkušenost a cennou příležitost podílet se na vědecké a výzkumné činnosti ústavu.


16. ročník konference WMSCI

 • Na 16.konferenci WMSCI, která se konala v červenci 2012 v Orlandu, FL, USA, převzal prof. Tomáš Zelinka v zastoupení kolektivu autorů prof. Tomáš Zelinka, Ing. Zdeněk Lokaj a Ing. Martin Šrotýř ocenění za nejlepší příspěvek v odborné sekci konference na téma Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems.

  obrázek certifikátu ocenění 2012

Soutěž Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě 2011

 • Ve čtvrtek 17.5.2012 proběhlo v Betlémské kapli za účasti řady osobností vyhodnocení celostátní soutěže Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě 2011. V kategorii C) Výrazná inovace získal výzkumný tým FD (Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., prof. Ing. František Lehovec, CSc., Ing. Helena Nováková, Ph.D. a Ing. Jiří Vítek, Ing. Ivo Šnévajs (oba Deloitte Advisory s.r.o.) cenu rektora ČVUT za práci Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby v České republice, která byla využita pro MD ČR a Evropskou komisi.

  fotka-01 fotka-02 fotka-03

Soutěž Nejlepší spolupráce roku 2011

 • obrázek Nejlepší spolupráce roku 2011Technologická agentura ČR ocenila druhou cenou v rámci Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou projekt Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a společnosti DuPont na využití odpadního materiálu z chemické výroby pro vylepšení vlastností a trvanlivosti vozovek.

  Cena byla zástupcům ČVUT a společnosti DuPont slavnostně předána 22. února 2012 v rámci festivalu Česká inovace, který proběhl v Národní technické knihovně.

  další informace soubor pdf   (~99.5 kB)


Projekt Krkonošské metro převzal ocenění z rukou ministra dopravy

 • fotka-2 V pondělí 21. 11. 2011 byly v kongresovém sále Národního technického muzea v Praze udíleny regionální ceny v soutěži European Satellite Navigation Competition 2011 pro Českou republiku za návrhy a realizace využití evropského satelitního systému Galileo. Mezi projekty byl oceněn také návrh Krkonošského metra na systém pro řízení integrované a regionální železniční dopravy, který bude využívat pro informace o poloze jednotlivých vozidel právě i satelitní systém Galileo. Náš projekt zde uspěl mezi návrhy renomovaných firem, dlouhodobě se zabývajících oblastí výzkumu kosmických technologií, spojených se satelitním systémem Galileo. Projekty na řešení veřejné, převážně drážní, dopravy, vznikají ve společnosti Krkonošské metro, která úzce spolupracuje s Ústavem řídicí techniky a telematiky ČVUT FD, kde také běží stejnojmenný studentský projekt, zabývající se právě touto problematikou. Věříme, že tento úspěch napomůže k brzkému vybudování moderního a funkčního praktického výzkumného centra hromadné dopravy v Krkonoších.

  fotka-1 Popisek k fotografii: Převzetí ocenění pro projekt Krkonošské metro v soutěži European Satellite Navigation Competition 2011 z rukou ministra dopravy, pana Mgr. Pavla DOBEŠE a personální manažerky a jednatelky společnosti BIC R&D Brno Lenky KÜHROVÉ. Za KrM ocenění převzal generální ředitel Karel JAKUBŮ.


15. ročník konference WMSCI

 • Na 15.konferenci WMSCI, která se konala v červenci 2011 v Orlandu, FL, USA, převzal prof. Tomáš Zelinka v zastoupení kolektivu autorů T. Zelinka a Ing. Zdeněk Lokaj ocenění za nejlepší příspěvek v odborné sekci konference na téma Data security in trasportation solutions.

  obrázek certifikátu ocenění 2011

11. a 14. ročník konference WMSCI

 • Na 14.konferenci WMSCI, která se konala začátkem července 2010 v Orlandu, FL, USA, převzal prof. Tomáš Zelinka v zastoupení kolektivu autorů T. Zelinka, M.Svítek, M.Šrotýř a M.Vosátka ocenění za nejlepší příspěvek v odborné sekci konference s názvem Adaptivní multikanálová telekomunikační řešení pro ITS. Po stejném ocenění, které prof. Zelinka a prof. Svítek získali na 11.konferenci WMSCI v r. 2007, je to další mezinárodní ocenění práce pracovníků Fakulty dopravní v této oblasti.

  certifikát ocenění 2007 certifikát ocenění 2010