info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Úspěchy studentů z FD

Cena Stanislava Hanzla za rok 2023

 • České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Předání ceny se uskutečnilo dne 28. listopadu 2023 v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie ČR.

  Mezi oceněnými studenty byl i student Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Ing. et Ing. Radim Dvořák, který je aktuálně doktorandem Ústavu mechaniky a materiálů. Radim Dvořák se zabývá výzkumem v oblasti numerického modelování a vývoje numerického řešiče pro simulaci experimentů s vysokou rychlostí, dále je autorem numerického modelu experimentální sestavy Hopkinsonovy dělené tyče pro simulace dynamických testů.

  V průběhu svého doktorského studia spolupracuje s řadou prestižních zahraničních pracovišť (Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla nebo Tallinn University of Technology – TalTech).

  slavnostní předání ocenění Ing. et Ing. Radimu Dvořákovi slavnostní předání ocenění Ing. et Ing. Radimu Dvořákovi slavnostní předání ocenění Ing. et Ing. Radimu Dvořákovi

Cena Stanislava Hanzla za rok 2020

 • České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. V letošním roce získalo cenu devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.
  • Z Fakulty dopravní byl oceněn Ing. Petr Koudelka.

Soutěž o nejlepší bakalářskou | diplomovou | ročníkovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství ročník 2016

 • Ve čtvrtek 15. června 2017 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny ve 14. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2016. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol.
  • Cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze obdržela Ing. Martina Jelínková za diplomovou práci na téma Numerická studie chování lanového silničního svodidla. Vedoucí práce byl Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. z ČVUT v Praze Fakulty dopravní.
  • Cenu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. obdržela Ing. Martina Jelínková za diplomovou práci na téma Numerická studie chování lanového silničního svodidla. Vedoucí práce byl Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. z ČVUT v Praze Fakulty dopravní.

Best Poster Award na konferenci 24ICM&T pro doktorandku Ústavu mechaniky a materiál za rok 2016

 • předání ocenění Ing. Nele KrčmářovéIng. Nela Krčmářová z Ústavu mechaniky a materiálů získala "Award for Best Poster Presentation" na konferenci 24th International Conference on Materials and Technology ve Slovinské Portoroži. Oceněný příspěvek "Micromechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffolds" vznikl ve spolupráci ČVUT FD, ČVUT FS, ÚTAM AV ČR, ÚMG AV ČR a Jožef Stefan Institute.

  • certifikát ocenění pdf soubor   (~307.9 kB)

Soutěž o nejlepší diplomovou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství ročník 2014

 • V rámci celostátní soutěže Česká dopravní stavba/technologie/inovace byly v samostatné kategorii O nejlepší diplomovou / bakalářskou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství 2014 uděleny studentům ČVUT FD následující ceny:
  • Cenu rektora ČVUT v Praze obdržel Ing. Vít Miština za diplomovou práci na téma Možnosti využití evolučních technik pro predikci v dopravě
  • Cenu ředitele Institutu dopravy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava obdržel Bc. Martin Heindl za bakalářskou práci na téma Pohyb osob s omezenou schopností pohybu v Mostě
  ocenění pro Bc. Martin Heindl

Cena prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2014

 • Ing. Petr Zlámal, Ph.D. z Ústavu mechaniky a materiálů získal Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka a rok 2014 za disertační práci "Microstructural Models for Materials with Porous Structure". Cenu uděluje každoročně Nadační fond pro biomechaniku člověka za nejlepší disertační práci, která je přínosem v oblasti biomechaniky člověka. Ocenění převzal dr. Zlámal v rámci 21. kongresu Evropské společnosti pro biomechaniku.

  slavnostní předání ocenění Ing. Petru Zlámalovi, Ph.D. obrázek certifikátu ocenění 2014

Friedrich List Award ročník 2014

 • logo epts V letošním ročníku mezinárodní soutěže evropské dopravní platformy EPTS zvítězil absolvent naší fakulty Ing. Tomáš Bořil s diplomovou prací s názvem: Model Solution of the Traffic Emission Load in Real Area of Prague – Sporilov. Spolu s ním se v kategorii disertačních prací jen s jednobodovým rozdílem umístil na vynikajícím 2. místě kolega Ing. Tomáš Horák PhD. a na dalších předních příčkách v kategorii diplomových prací umístili i kolegové Ing. Tadeáš Umlauf a Ing. Tomáš Rendl.

  Všem gratulujeme, jde o mimořádný úspěch s ohledem na vysokou úroveň této mezinárodní soutěže. Slavnostní předání cen proběhne dne 23.4.2015 v Záhřebu v rámci zahájení 13th mezinárodního kongresu ETC.


Soutěž o nejlepší diplomovou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství ročník 2012

 • V rámci 10. jubilejního ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba/technologie/inovace byly v samostatné kategorii O nejlepší diplomovou / bakalářskou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství 2012 uděleny studentům ČVUT FD následující ceny:
  • 3. místo za nejlepší diplomovou práci absolventovi Ing. Jiřímu Hanzlovi na téma Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Písku
  • 2. místo za nejlepší bakalářskou práci absolventovi Bc. Tadeáši Volfovi, na téma Výpočtové modelování chování pružné spony upevnění kolejnice
  • Cenu rektora ČVUT v Praze obdržel Ing. Radek Chalupa za práci Využití "štíhlé výroby" v letecké dopravě
  • Cenu děkana Dopravní fakulty ČVUT v Praze obdržel Ing. Bc. Jan Baloun za práci Variantní železniční spojení Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev
 • závěrečná zpráva obrázek závěrečné zprávy   (~900.8 kB)

Soutěž podnikatelských projektů založených na nových technologiích v rámci eClub ČVUT ročník 2013

 • fotka: Ing. Marek Česal a Ing. Peter Vittek Dne 16.5.2013 se v rámci eClub ČVUT konalo finále soutěže podnikatelských projektů založených na nových technologiích. Titul eClub SUMMER 2013 WINNER si odnáší projekt APEMAN boards, jehož zakladateli jsou:
  Ing. Marek Česal - Fakulta strojní - Ústav strojírenské technologie
  Ing. Peter Vittek - Fakulta dopravní - Ústav letecké dopravy

 • další informace o výsledcích soutěže soubor pdf   (~672.5 kB)

Soutěž Absolventská práce Ústeckého kraje ročník 2012

 • 1. místo – Bc. Nela Kolesarová s tématem "Návrh zklidnění dopravy v ulici Drážďanská v Ústí nad Labem"
 • Podrobnější informace - náhled webové stránky soubor pdf   (~2.6 MB)
 • Fotografie z akce:
  fotka-01 fotka-02 fotka-03 fotka-04 fotka-05 fotka-06 fotka-07 fotka-08 fotka-09

Nejvyšší mezinárodní ocenění za diplomovou práci ročník 2012

 • logo epts Velkým úspěchem projektu ATLANTIS je skutečnost, že v letošním ročníku mezinárodní ceny European Fridrich-List-Award 2012 a European Platform of Transport Sciences získala nejvyšší ocenění studentka Fakulty dopravní ČVUT slečna Markéta Vavrová za diplomovou práci s názvem: „Development of an electronic vehicle miles travelled toll model“. Diplomovou práci zpracovala a obhájila během druhého ročníku magisterského studia na UTEP v El Pasu. Toto vyznamenání se každoročně uděluje za nejlepší diplomovou a disertační práci.
 • dopis o udělení ocenění pdf soubor   (~88.6 kB)

Soutěž o nejlepší diplomovou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství ročník 2011

 • fotka-001 V rámci 9. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba/technologie/inovace byla v samostatné kategorii O nejlepší diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství 2011, udělena děkanem ČVUT FD panem prof. Dr. Ing. Miroslavem Svítkem cena našemu absolventovi Ing. Milanovi Tesařovi za práci: Studie bezpečnosti dopravy na nové trase průtahu II/610 v Brandýse nad Labem. Tato diplomová práce uspěla v konkurenci dalších 45 nejlepších diplomových a bakalářských prací. Cenu pan Ing. Tesař převzal v rámci galavečera soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 dne 17. 5. 2012 v Aule Českého vysokého učení technického v Praze – v Betlémské kapli.

 • závěrečná zpráva pdf soubor   (~447.9 kB)

Soutěž Absolventská práce Ústeckého kraje ročník 2011

 • 3. místo – Bc. Ondřej Landovský s tématem "Úprava křižovatky ulic Božtěšická a Petrovická v Ústí nad Labem"
 • Podrobnější informace - náhled webové stránky pdf soubor   (~1.6 MB)
 • Fotografie z akce:
  fotka-001 fotka-002 fotka-003 fotka-004 fotka-005 fotka-006 fotka-007 fotka-008 fotka-009 fotka-010 fotka-011 fotka-012

Soutěž o nejlepší diplomovou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství ročník 2010

 • Ocenění rektora ČVUT v Praze: Ing. Petr Smilek za diplomovou práci: Problematika dodržování bezpečných vzdáleností mezi vozidly na pozemních komunikacích
 • Podrobnější informace - náhled webové stránky pdf soubor   (~175.9 kB)

Soutěž o nejlepší diplomovou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství ročník 2009


Studentská soutěž ČESKÉHO TELECOMU STEP AHEAD rok 2002

 • Umístění 4 členného týmu FD na PRVNÍM místě (Lukáš Filip, Zdeněk Lokaj, Helena Hutařová a Miroslav Kratochvíl).
 • Umístění 4 členného týmu FD na DRUHÉM místě (Vratislav Sejk, Filip Zámostný, Ondřej Borovička a Dita Cinglová).

Studentská soutěž SIEMENS AWARD

 • Ing. Pavel Paclík (1999), Ing. Miroslav Vlček (2002), Ing. Tomáš Hradec (2006)

Studentská soutěž BABUŠKA PRICE

 • Ing. Jiří Prchal (1999)