info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Archiv novinek

Archiv novinek se zobrazuje od 11.11.2014, kdy se přešlo na nový systém zadávání novinek.

Výukový vzdělávací kurz v terénu

28. 5. 2024, 5. 6. 2024

Ve dnech 3. – 5. června 2024 se bude konat první výukový vzdělávací kurz v terénu, který pořádá společnost AŽD a Fakulta dopravní ČVUT v Praze. Kurz bude probíhat ve výukových prostorách žst. Dětenice, v níže uvedených termínech, vždy v čase od 9.00 do 16.00 hodin. Část dne zajišťuje ČVUT FD, část dne pro Vás připravuje spol. AŽD.
TERMÍNY:
3. ČERVNA - přednostně pro 1. + 2 roč. Bc, aneb "Osahejte si 12ZTS v terénu"
4. ČERVNA - přednostně pro 3. roč. Bc, aneb "Železniční provoz v praxi"
5. ČERVNA - přednostně pro 1. + 2. roč Mgr., aneb "Aktuální trendy v technologii železniční dopravy"
Svůj zájem, prosím, nahlaste co nejdříve na mail: detenice.cvut@seznam.cz.
S případnými dotazy se obracejte na Ing. Martina Jacuru, Ph.D. - jacurmar@fd.cvut.cz

Státní doktorská zkouška

24. 5. 2024, 7. 6. 2024

Dne 7. června 2024 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K617. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky jsou veřejné.

další informace

Obhajoba disertační práce

24. 5. 2024, 20. 6. 2024

Dne 20. června 2024 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda Ing. Jana Šleichrta na téma "Dynamic penetration of sandwich panels: Experimental investigation of medium velocity impact response".

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

22. 5. 2024, 28. 5. 2024

Dne 28. května 2024 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Obhajoba disertační práce

15. 5. 2024, 12. 6. 2024

Dne 12. června 2024 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda Ing. Viktora Valenty na téma "Evaluating the Suitability of the Evidence-Based Training Implementation in a Type Rating Training Course".

další informace

Pozvánka na dvě zajímavé přednášky

15. 5. 2024, 22. 5. 2024

Kolegyně Dr. Violiny Velyove z partnerské univerzity Todor Kableshkov University of Transport, Bulharsko bude u nás přednášet téma: Road Transport Safety Nowadays in Europe (úterý 21.5. od 13.15 v A136 na Horské) a na téma: Economic Order Quantity Model (EOQ Model) and Purchase Management as a Part of Logistics (středa 22.5. od 9.45 v A136 na Horské). Zájemci o přednášky jsou srdečně zváni.

Informace pro zahraniční studenty

30. 4. 2024, 4. 6. 2024

Dne 4.6.2024 se uskuteční přezkoušení z českého jazyka (úroveň B2) pro zahraniční studenty, kteří chtějí na naší fakultě studovat v českém jazyce.

další informace

Pozvánka na zajímavou přednášku

19. 4. 2024, 30. 4. 2024

Dne 30. 4. 2024 se bude konat přednáška akademické pracovnice z partnerské univerzity Lithuanian Maritime Academy. Dr. Rasa Nutautienė bude přednášet na téma - Application of calculus (differentiation) in real life problems. Přednáška se uskuteční od 11.30 v posluchárně A136 na Horské.

Konference New Trends in Civil Aviation 2024

17. 4. 2024, 26. 4. 2024

Katedra letecké dopravy FD pořádá 25.–26.04. 2024 v pořadí již 24. ročník konference New Trends in Civil Aviation.
Kromě prezentace nejnovějších výzkumných výsledků se můžete těšit na úvodní řeč pana Zdeňka Jelínka, ředitele Odboru civilního letectví, stejně jako na paní Angelu C. Albritton z Embry-Riddle Aeronautical University a pana Fabrice Drogoula z Eurocontrolu, kteří budou vystupovat na konferenci jako hlavní řečníci.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

16. 4. 2024, 23. 4. 2024

Dne 23. dubna 2024 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Děkanský den

25. 3. 2024, 28. 3. 2024

Ve čtvrtek 28. března 2024 vyhlašuje děkan na ČVUT v Praze Fakultě dopravní děkanský den. Tento den bez výuky mohou studenti využít k návštěvám výstav, knihoven i jiných kulturních nebo sportovních zařízení.

další informace

Kariérní den FD ČVUT

ilustrační obrázek Kariérní den FD ČVUT

25. 3. 2024, 9. 4. 2024

Nastartujte kariéru u předních českých dopravních firem již během studia! Fakulta dopravní ČVUT v Praze pro vás připravuje další ročník Kariérního dne, který proběhne 9. dubna 2024 od 9:00 do 15:00 v budově Horská. Setkáte se s více jak 20 firmami z dopravního odvětví, které vám kromě zaměstnání mohou nabídnout i stáže, brigády, či téma bakalářské nebo diplomové práce. Výuka je nahrazena účastí na Kariérním dni.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

19. 3. 2024, 26. 3. 2024

Dne 26. března 2024 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Vedoucí K617

1. 3. 2024, 31. 3. 2024

Výběrová komise doporučila na místo vedoucího Katedry chytrých měst a regionů (K617) doc. Ing. Tomáše Horáka, Ph.D. Jmenování proběhne k 1.3.2024.

další informace

Pozvánka na zajímavou besedu

22. 2. 2024, 5. 3. 2024

V rámci předmětu Technik v současné společnosti se uskuteční beseda s Martinem Veselovským z DVTV na téma Elektronická média. Akce se koná v úterý dne 5. března 2024 od 11.30 hodin v posluchárně č. B005.
Zváni jsou všichni zaměstnanci i studenti fakulty!

Cena děkana 2024

ilustrační obrázek Cena děkana 2024

21. 2. 2024, 23. 2. 2024

Fakulta dopravní ČVUT pořádá již XVI. ročník soutěže – Cena děkana FD. Soutěž je určena pro jednotlivce, ale i dvoučlenné týmy z odborných středních škol a gymnázií v ČR.
Soutěžící dne 23. 2. 2024 v budově Konviktská osobně odprezentují své práce odborné porotě, jež následně rozhodne o třech výhercích, kteří obdrží hodnotné ceny.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

21. 2. 2024, 27. 2. 2024

Dne 27. února 2024 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Studentská anketa

20. 2. 2024, 3. 3. 2024

Hodnocení zimního semestru 2023/2024 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Vedoucí K612

16. 2. 2024, 17. 3. 2024

Výběrová komise doporučila na místo vedoucího Katedry dopravního inženýrství a dopravního plánování (K612) Ing. Martina Jacuru, Ph.D. Jmenování proběhne k 1.3.2024.
 

další informace

Obhajoba disertační práce

16. 2. 2024, 17. 5. 2024

Dne 17. května 2024 se koná na FD obhajoba disertační práce doktorandky Ing. Kariny Šimonové na téma "Miniaturized Acoustic Sensors for Monitoring Transportation Noise: Modelling, Measurement and Applications".

další informace

Obhajoby disertačních prací

12. 2. 2024, 8. 3. 2024

Dne 8. března 2024 se konají na FD obhajoby disertačních prací doktorandky a doktorandů K621 na témata "Kondenzační stopy a jejich závislost na meteorologické situaci", "Návrh systému pro dynamické sledování a vyhodnocení letových charakteristik bezpilotních prostředků" a "Management odchylek blokových časů a hodnocení jejich provozního dopadu". Obhajoba disertační práce a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

další informace

Státní doktorská zkouška

12. 2. 2024, 15. 3. 2024

Dne 15. března 2024 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktoranda Ing. Marka Šidlovského. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky jsou veřejné.

další informace

Pro uchazeče o Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky 2024/2025

25. 1. 2024, 30. 6. 2024

Chcete studovat na ČVUT? Podejte si přihlášku do Přípravného kurzu českého jazyka pro zahraniční účastníky na Fakultě dopravní! Vzhledem k dlouhotrvajícímu konfliktu na Ukrajině nabízíme ukrajinským studentům slevu 15% z ceny kurzu. Těšíme se na Vaši účast!

další informace

Zápis do doktorského studia

25. 1. 2024, 29. 2. 2024

Byly zveřejněny informace pro zápis do vyšších ročníků doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium k 1. 3..

další informace

Promoce pro absolventy

25. 1. 2024, 5. 3. 2024

Promoce pro absolventy bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FD z ledna 2024 se koná v úterý 5. března 2024 v Betlémské kapli od 10:00.

další informace

Výběr povinně volitelných předmětů typu B

25. 1. 2024, 24. 2. 2024

Byl zveřejněn konečný seznam povinně volitelných předmětů typu B (PVP-B), ze kterého si mohou studenti vybírat a zapsat si svůj PVP-B, pokud tak ještě neučinili.

další informace

Gaudeamus

ilustrační obrázek Gaudeamus

19. 1. 2024, 25. 1. 2024

Fakulta dopravní se bude návštěvníkům, především středoškolákům prezentovat na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.
Veletrh se bude konat v pražských Letňanech, ve dnech 23. – 25. ledna 2024, od 8.30 do 16.00 hodin. Jsme opět součástí celoškolské expozice ČVUT a budeme zde mít i prostor, jak pro naše interaktivní exponáty, tak pro komunikaci se středoškoláky.

další informace

Pozvánka na vernisáž

11. 1. 2024, 2. 2. 2024

Aktuálně neutěšený prostor kampusu Albertov, kde se nachází několik pracovišť jak ČVUT v Praze, tak i Univerzity Karlovy, se stal předmětem případové studie sdílených zón pro studentky a studenty z Fakulty dopravní a Fakulty stavební ČVUT v Praze. Její výstupy si může veřejnost prohlédnout na výstavě studentských návrhů a to denně od 11. 1. do 2. 2. 2024 v budově Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Horská 3, 4. patro budovy B).

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

10. 1. 2024, 16. 1. 2024

Dne 16. ledna 2024 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Poznejte pražskou Dopravku naživo na Dni otevřených dveří!

10. 1. 2024, 2. 2. 2024

Již 2. února 2024 od 9:00 do 15:00 vás na Fakultě dopravní ČVUT v Praze (Horská 3, Praha 2) čeká den nabitý informacemi o studiu, přijímacím řízení, prohlídky našich špičkových laboratoří a specializovaných pracovišť, komentované prohlídky budovy a v neposlední řadě také chill-out zóna, ve které si budete moci o všem popovídat se studenty ze studentského klubu eFDrive. Ti vám také prozradí, jak bezkonkurenční studentský život můžete u nás na fakultě zažít.

další informace

Státní doktorské zkoušky

2. 1. 2024, 16. 1. 2024

Dne 16. ledna 2024 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K621. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky jsou veřejné.

další informace

Vyjádření vedení ČVUT ke střelbě na FF UK

ilustrační obrázek Vyjádření vedení ČVUT ke střelbě na FF UK

22. 12. 2023, 31. 12. 2023

Vedení ČVUT v Praze je šokováno událostí na FF UK, vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým a věří v brzké uzdravení všech raněných. To, co známe z USA, se stalo realitou i v České republice. Pevně doufáme, že se podobná tragédie nebude na akademické půdě ani jinde v ČR opakovat. A všem kolegům, studujícím i zaměstnancům UK, vyjadřujeme plnou podporu a solidaritu.

Vyjádření děkana po tragédii na FF UK

21. 12. 2023, 1. 1. 2024

Milé studentky, kolegyně, milí studenti, kolegové,

jménem akademické obce naší fakulty vyjadřujeme upřímnou soustrast všem, které včerejší bezprecedentní akt násilí na UK FF zasáhl. Pro mě osobně je to zcela nepochopitelný zásah do života nás všech a hluboce mě to zasáhlo. Jediné čím se dá s tak fatálním selháním jedince bojovat, je vzájemné porozumění a vnímání potřeb druhých.

Ještě mi dovolte upozornit Vás na možnosti krizových linek ( tel: 773 177 636) a pomoc CIPS, nebojte se o svých aktuálních pocitech mluvit a případně požádat o odbornou pomoc.

V tuto chvíli jsou v budovách ČVUT nastavena bezpečnostní pravidla na vstupu a omezuje se provoz budov. Pokud je to možné, vyhněte se návštěvám budov ČVUT.

Detailní a aktualizovaná omezení budou sdílena na sociálních sítích a webových stránkách.

Přeji všem hodně sil a pokud možno klidné prožití vánočních svátků.

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (děkan FD)

Státní doktorské zkoušky

19. 12. 2023, 12. 1. 2024

Ve dnech 4. a 12. ledna 2024 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K616 a doktoranda z K620. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky jsou veřejné.

další informace

Pozvánka na přednášku

ilustrační obrázek Pozvánka na přednášku

15. 12. 2023, 19. 12. 2023

Ústav mechaniky a materiálů vás zve na přednášku dr. Afdhala (postdoktorand ČVUT FD a pracovník ITB Bandung v Indonésii) na téma Utilization of finite element method in modeling the elasto-viscoplastic behavior of auxetic structures.
Přednáška se koná ve úterý 19. 12. 2023 od 15 hodin v budově Na Florenci 25, v zasedací místnosti v přízemí (místnost 007).
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Obhajoba disertační práce

11. 12. 2023, 4. 1. 2024

Dne 4. ledna 2024 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K616 na téma "HMI v oblasti vozidel – výzkum za použití pokročilých vozidlových simulátorů".

další informace

Úspěch doktoranda FD

7. 12. 2023, 6. 1. 2024

ČVUT v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Mezi oceněnými studenty byl i student Fakulty dopravní, Ing. et Ing. Radim Dvořák, který je aktuálně doktorandem Ústavu mechaniky a materiálů.

další informace

Výsledky soutěže - Prezentace projektů 2023

29. 11. 2023, 29. 12. 2023

Bylo zveřejněno 10 nejlepších projektů, které od hodnotící komise obdržely nejvíce bodů. Studenti, kteří se na úspěchu svého projektu podíleli, obdrží mimořádné stipendium. Gratulujeme!!!

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

29. 11. 2023, 5. 12. 2023

Dne 5. prosince 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Státní doktorská zkouška

27. 11. 2023, 11. 12. 2023

Dne 11. prosince 2023 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktorandky z K620. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky jsou veřejné.

další informace

Volby do Akademického senátu

24. 11. 2023, 24. 12. 2023

Byly zveřejněny výsledky voleb do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FD pro období 2024-2025.

další informace

Státní doktorské zkoušky

20. 11. 2023, 15. 12. 2023

Dne 15. prosince 2023 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K617 a K611. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky jsou veřejné.

další informace

Tradiční 30-Hours Prague RFO letos bude na Dopravce!

ilustrační obrázek Tradiční 30-Hours Prague RFO letos bude na Dopravce!

15. 11. 2023, 18. 11. 2023

Česká „Třicítka“ je tradiční akce, jejíž kořeny sahají až do roku 2005. Při této akci poskytujeme virtuální službu řízení pro všechny členy sítě IVAO. A co je cílem akce? Sejít se společně na 30 hodin a zažít si jak to v realitě při řízení letového provozu může vypadat! Tato akce je otevřena také široké veřejnosti. Zajímá vás, jak taková profese vypadá? Zájemci ať už o řízení letového provozu nebo létání si to mohou vyzkoušet pod dohledem zkušených instruktorů.

 

další informace

Doplňovací volby do AS ČVUT - změna

13. 11. 2023, 23. 11. 2023

Z technických důvodů na straně volební aplikace došlo k posunu termínu voleb o týden. Volby se uskuteční v termínu 20.11.2023 od 8:00 - 23.11.2023 do 16:00.
Děkujeme za pochopení

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

8. 11. 2023, 14. 11. 2023

Dne 14. listopadu 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Informace ze Studijního oddělení

7. 11. 2023, 8. 11. 2023

Dne 8.11.2023 je Studijní oddělení v dopoledních úředních hodinách uzavřeno. Odpolední úřední hodiny jsou beze změny.
Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení do projektů

3. 11. 2023, 11. 12. 2023

Byly zveřejněny informace o výběrovém řízení do projektů a oborů pro akademický rok 2023 – 2024 pro studenty stávajícího 2. ročníku bakalářského studia v Praze i Děčíně a to pro všechny studenty prezenční formy bakalářských studijních programů TET, PIL, PIL (EN) a TUL.

další informace

Dopravní omezení

27. 10. 2023, 8. 11. 2023

Z důvodu opravy tramvajové trati dochází od pondělí 30. října 2023 (přibližně od 4.30 hodin) do středy 8. listopadu 2023 (přibližně do 24.00 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská.
Jako náhradní dopravu se doporučuje využít linky metra.

další informace

Doplňovací volby do AS ČVUT

19. 10. 2023, 13. 11. 2023

Do obvodu studentů FD byl vyhlášen náhradní termín doplňovací volby do AS ČVUT pro volební období 2024–2025. Samotná volba probíhá od 13. do 16. listopadu 2023!!!
Žádáme všechny studenty, aby se volby zúčastnili. Děkujeme

další informace

Pozvánka na přednášku

17. 10. 2023, 18. 10. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku pana Gintautase Kutky z Lithuanian Maritime Academy, která se uskuteční na FD. Přednáška na téma Globalization & Shipping (When is transport needed? Contract of sale, types of ships, trends in the freight market, shipping indexes, decarbonization shipping, how to charter a ship, and standard forms of a charter party) se uskuteční ve středu 18. října v čase 8.00 - 9.30 v učebně B303 na Horské.

Technické workshopy Správy železnic pro studenty 24.11. a 1.12.

13. 10. 2023, 1. 12. 2023

Správa železnic připravuje na letošní podzim pro studenty mj. dopravních fakult dva technické workshopy. Podrobnosti i s kontakty obsahuje přiložený dopis.

další informace

Křeslo pro hosta

ilustrační obrázek Křeslo pro hosta

10. 10. 2023, 19. 10. 2023

Ve čtvrtek 19. října 2023 od 14.00 hod. proběhne další z rozhovorů z cyklu Křeslo pro hosta. Pozvání tentokrát přijal současný ministr dopravy Mgr. Martin Kupka. Můžete se těšit na přátelskou diskuzi, kterou povede děkan Fakulty dopravní prof. Ondřej Přibyl. Diskutovat budou nejen o budoucnosti dopravy, ale samozřejmě bude prostor i na vaše dotazy.

Akce proběhne v Respiriu budovy CIIRC - ČVUT (Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6). Vstup na akci je zdarma, registrace předem není nutná. Těšíme se na společné setkání s vámi.

Noc vědců

ilustrační obrázek Noc vědců

3. 10. 2023, 6. 10. 2023

Dne 6. 10. 2023 od 17.00 do 22.00 hodin se koná celorepubliková popularizační akce Noc vědců, v rámci které se prezentuje ČVUT, tedy i naše Fakulta dopravní v Horské ulici na Praze 2 a také na Pracovišti v Děčíně. Pro návštěvníky máme připravený pestrý program na Horské v Praze a také v Děčíně. Nosné téma letošního ročníku je „Tajemství“.

Studentská anketa - výsledky

3. 10. 2023, 2. 11. 2023

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za letní semestr 2022/2023.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

3. 10. 2023, 10. 10. 2023

Dne 10. října 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné. Pro členy akademické obce FD je zasedání přístupné online.

další informace

Zápis do doktorského studia

22. 9. 2023, 2. 10. 2023

Byly zveřejněny informace pro zápis do prvního ročníku doktorského studia.

další informace

Soutěž pro studenty a studentská konference

22. 9. 2023, 16. 10. 2023

Vážení studenti, letos proběhne další ročník Studentské konference a Rektorysovy soutěže v aplikované matematice. Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského a doktorského studia všech fakult ČVUT. Své práce můžete zasílat do 16. října 2023.

další informace

Obhajoba disertační práce

19. 9. 2023, 6. 10. 2023

Dne 6. října 2023 se koná na FD obhajoba disertační práce doktorandky K611 na téma "Modelování rozsáhlých souborů diskrétních veličin".

další informace

Rozvrh výuky

15. 9. 2023, 15. 10. 2023

Byl zveřejněn rozvrh výuky na zimní semestr 2023/2024. Většina rozvrhu je k dispozici přes ČVUT aplikaci.

další informace

Dobrovolný kurz matematiky pro nové studenty bakalářských studijních programů

14. 9. 2023, 19. 9. 2023

Fakulta dopravní pro všechny nové studenty připravila dobrovolný kurz matematiky, který proběhne 18. a 19. září 2023 v časech 8:30–11:00 (budova Na Florenci 25, učebna F309). Účelem kurzu je zopakování znalostí ze střední školy a úvod do oblasti matematiky na naší fakultě a také k čemu je zapotřebí. Kurz je zdarma a není zakončen žádnou zkouškou či testem.

Zasedání AS ČVUT FD

12. 9. 2023, 19. 9. 2023

Dne 19. září 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Obhajoba disertační práce

5. 9. 2023, 27. 9. 2023

Dne 27. září 2023 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K620 na téma "Evaluace a návrh navigačních aplikací ITS v tunelovém systému".

další informace

Obhajoba disertační práce

30. 8. 2023, 20. 9. 2023

Dne 20. září 2023 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K621 na téma "Modelování prostředí kooperativních přehledových systémů v civilním letectví".

další informace

Porucha telefonní ústředny

22. 8. 2023, 31. 8. 2023

Z důvodu poruchy telefonní ústředny, používejte pro kontakt s FD mobilní kontakty - platí do odvolání.

Zápis do doktorského studia

9. 8. 2023, 29. 9. 2023

Byly zveřejněny informace pro zápis do vyšších ročníků doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium k 1. 10..

další informace

Obhajoba disertační práce

6. 8. 2023, 28. 8. 2023

Dne 28. srpna 2023 se koná na FD obhajoba disertační práce doktorandky K616 na téma "Driver drowsiness and fatigue, objective assessment and detection tools".

další informace

Upozornění na zrušení povinně volitelných předmětů typu B

12. 7. 2023, 16. 9. 2023

Některé povinně volitelné předměty typu B vypsané pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 (Praha i Děčín) byly pro malý zájem studentů nebo z dodatečného rozhodnutí ústavů zrušeny. Studenti, kteří si tyto předměty v systému KOS zapsali, si mohou zvolit jiný povinně volitelný předmět typu B, a to nejpozději do 16. října 2023.

další informace

Dětská dopravní akademie

ilustrační obrázek Dětská dopravní akademie

2. 7. 2023, 14. 7. 2023

Fakulta dopravní ČVUT v Praze i v letošním roce připravila pestrý program v rámci Dětské dopravní akademie. Ta se koná v termínu 10. – 14. 7. 2023 a je určena dětem ve věku 9-13 let, které mají zájem o dopravu a vše kolem ní.

další informace

Rozřazovací jazykové testy

27. 6. 2023, 10. 7. 2023

Studenti stávajícího 1., 2. a 3. ročníku bakalářského studia vyplní do 10. července 2023 jazykové rozřazovací testy dle pokynů na https://jazyky.fd.cvut.cz/Pokyny.htm.

další informace

Fakulta dopravní ČVUT je součástí sdružení autonomní mobility CzeCCAM

26. 6. 2023, 30. 9. 2023

V lednu 2023 byla v České republice založena nezisková organizace s názvem CzeCCAM (Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu), jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje technologií autonomní mobility.
Hlavními partnery jsou Fakulta dopravní ČVUT v Praze a společnosti VDT Technology, Yunex, SÜD, Smart Plan, Prague Advanced Technology and Research Innovation Center (PATRIC) a IDIADA.

další informace

Studentská anketa

19. 6. 2023, 18. 9. 2023

Hodnocení letního semestru 2022/2023 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Provoz Studijního oddělení o prázdninách

16. 6. 2023, 3. 9. 2023

Byly zveřejněny úřední hodiny Studijního oddělení v Praze v době letních prázdnin od 3.7.2023 do 3.9.2023.

další informace

Vyhlašujeme Letní fotosoutěž!

ilustrační obrázek Vyhlašujeme Letní fotosoutěž!

16. 6. 2023, 24. 9. 2023

Staňte se součástí nového kalendáře fakulty pro rok 2024 a přibalte na své cesty fotoaparát a pořiďte fotografii s dopravní tématikou a propojením s naší fakultou. Fotografie můžete posílat od 13. 6. 2023 do 24. 9. 2023 na e-mail milan.kurka@fd.cvut.cz.

další informace

Fakulta dopravní bude na VědaFestu

ilustrační obrázek Fakulta dopravní bude na VědaFestu

9. 6. 2023, 21. 6. 2023

Naše fakulta se bude 21. června 2023 prezentovat na XI. ročníku VědaFestu. Akce se uskuteční v pražských Dejvicích od 8.30 do 19.30 hodin. V Tech zóně ČVUT bude ve stánku Fakulty dopravní připravena interaktivní expozice „Doprav se na Dopravku“. Cílem je přiblížit veřejnosti, dětem, žákům a studentům, že studium na naší fakultě je nejenom zajímavé, ale do budoucna i velmi perspektivní a prospěšné.

další informace

Obhajoba disertační práce

7. 6. 2023, 28. 6. 2023

Dne 28. června 2023 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K620 na téma "Metodika integrace a dezintegrace prvků topologického popisu železniční infrastruktury".

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

31. 5. 2023, 6. 6. 2023

Dne 6. června 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Pro uchazeče o Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

26. 5. 2023, 27. 8. 2023

Chcete studovat na ČVUT? Podejte si přihlášku na poslední místa do Přípravného kurzu českého jazyka pro zahraniční účastníky na Fakultě dopravní! Vzhledem k dlouhotrvajícímu konfliktu na Ukrajině nabízíme ukrajinským studentům slevu 15% z ceny kurzu. Těšíme se na Vaši účast!

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

3. 5. 2023, 9. 5. 2023

Dne 9. května 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Prezentační den se Správou železnic

ilustrační obrázek Prezentační den se Správou železnic

27. 4. 2023, 3. 5. 2023

Správa železnic Tě zve na Prezentační den, který se uskuteční 3. 5. 2023 v čase 16.00 – 17.00 hod. v Informačním centrum SŽ na Hlavním nádraží v Praze. Hlavním tématem budou terminály a viadukty na VRT.

Obhajoba disertační práce

27. 4. 2023, 19. 5. 2023

Dne 19. května 2023 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K612 na téma "Optimální parametry a trasování železniční dopravní cesty".

další informace

Státní doktorská zkouška

27. 4. 2023, 19. 5. 2023

Dne 12. a 19. května 2023 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K612 a K616. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Informace pro zahraniční studenty

27. 4. 2023, 14. 6. 2023

Dne 14.6.2023 se uskuteční přezkoušení z českého jazyka (úroveň B2) pro zahraniční studenty, kteří chtějí na naší fakultě studovat v českém jazyce.

další informace

Soutěž pro naše studenty

ilustrační obrázek Soutěž pro naše studenty

25. 4. 2023, 30. 4. 2023

Fakulta dopravní ČVUT připravuje 1. ročník studentské prezentační soutěžeNejrychlejší dopravní konference“. Nová platforma umožňuje studentům formou soutěže prezentovat vlastní závěrečnou práci, nebo práci na projektu širšímu publiku a získat za ni finanční ocenění a pozornost firem a institucí, které v oblasti dopravy působí. Tak neváhejte a přihlaste se.

další informace

Pozvánka na přednášku

ilustrační obrázek Pozvánka na přednášku

24. 4. 2023, 27. 4. 2023

Dne 27.4.2023 v 15 hodin se v posluchárně K409 koná přednáška prof. Mulerikkala (Indie) na téma "Data Driven Urban Mobility and Smart City Technologies".
Všichni zájemci o toto téma jsou srdečně zváni.

další informace

Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku!

24. 4. 2023, 25. 4. 2023

V úterý 25. 4. 2023 od 13:30 proběhne v Centru architektury a městského plánování (CAMP) prezentace a panelová diskuze ohledně zóny setkávání (shared space) s autory nové knihy „Zóna setkávání“ – Ing. Vojtěchem Novotným, Ph.D. z Fakulty dopravní (projekt PREFOS, Ústav dopravních systémů) a doc. Ing. arch. Karlem Hájkem, Ph.D. z Fakulty stavební (Katedra architektury). Akce objasní, jaké výhody přináší zóny k řešení ulic a dalších veřejných prostranství, proč to v Česku zatím není možné a proč je potřeba to změnit. Vstup je zdarma.

další informace

Kompetenční centrum - spolupráce FD a AŽD

21. 4. 2023, 21. 5. 2023

Dne 19.4.2023 děkan naší fakulty prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. a generální ředitel společnosti AŽD Ing. Zdeněk Chrdle podepsali smlouvu o spolupráci při zřízení a využívání Kompetenčního centra, které bude vybudováno v železniční stanici Dětenice.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

4. 4. 2023, 11. 4. 2023

Dne 11. dubna 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Děkanský den

4. 4. 2023, 6. 4. 2023

Ve čtvrtek 6. dubna 2023 vyhlašuje děkan na ČVUT v Praze Fakultě dopravní děkanský den. Tento den bez výuky mohou studenti využít k návštěvám výstav, knihoven i jiných kulturních nebo sportovních zařízení.

další informace

Odborný studentský workshop v Libereckém kraji

31. 3. 2023, 30. 4. 2023

Ve spolupráci se společností SUDOP GROUP se naše fakulta podílí na celorepublikovém projektu Dopravní vize krajů ČR 2050+. Tato aktivita by měla upozornit na příležitosti, ale i nedostatky krajů v oblasti dopravních koncepcí.

V současné době probíhá řešení projektu pro Liberecký kraj, kde se odborný studentský workshop koná dne 31. 3. 2023. Plošné dotazníkové šetření se bude realizovat v průběhu měsíce dubna.

Kariérní den na FD

ilustrační obrázek Kariérní den na FD

27. 3. 2023, 28. 3. 2023

Změňte svoji budoucnost již během studia a odstartujte kariéru u předních českých dopravních firem! Naše fakulta pro vás připravuje další ročník Kariérního dne, který proběhne 28. 3. 2023 na Horské. Setkáte se s více jak 20 firmami z dopravního odvětví a získáte tak možnost nastartovat svoji kariéru.

další informace

Státní doktorská zkouška

23. 3. 2023, 27. 4. 2023

Dne 27. dubna 2023 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktoranda z K617. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Nabídky pracovních pozic

20. 3. 2023, 19. 4. 2023

Milí studenti, podívejte se na stránku s pracovními nabídkami, kde pro vás zveřejňujeme zajímavé nabídky jak od soukromých, tak státních firem.  Nastartujte svoji budoucí kariéru.

další informace

Studentská anketa - výsledky

20. 3. 2023, 19. 4. 2023

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr 2022/2023.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

28. 2. 2023, 7. 3. 2023

Dne 7. března 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Státní doktorská zkouška

27. 2. 2023, 20. 3. 2023

Dne 20. března 2023 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K621. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Promoce pro absolventy

2. 2. 2023, 7. 3. 2023

Promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v lednu 2023) se uskuteční 7.3.2023.

další informace

Rozvrh výuky

1. 2. 2023, 3. 3. 2023

Byl zveřejněn rozvrh výuky na letní semestr 2022/2023. Většina rozvrhu je k dispozici přes ČVUT aplikaci.

další informace

Studentská anketa

24. 1. 2023, 27. 2. 2023

Hodnocení zimního semestru 2022/2023 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Státní doktorská zkouška

13. 1. 2023, 2. 2. 2023

Dne 2. února 2023 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktoranda z K620. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Názor na ANKETU ČVUT

ilustrační obrázek Názor na ANKETU ČVUT

13. 1. 2023, 12. 2. 2023

Vážení studenti, podělte se s námi o svůj názor na Anketu ČVUT a svým názorem (ať již pozitivním, či negativním) ji pomozte změnit tak, abychom zvýšili její vyplněnost a získali relevatní závěry z vaší zpětné vazby.
Děkujeme!

další informace

Státní doktorská zkouška

9. 1. 2023, 25. 1. 2023

Dne 25. ledna 2023 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K622. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Obhajoba disertační práce

6. 1. 2023, 1. 2. 2023

Dne 1. února 2023 se konají na FD obhajoby disertačních prací doktorandek K621 na téma "Zhodnocení sítě DME pro zajištění schopnosti RNAV v Evropském regionu" a "Vliv únavy na výkonnost pilota".

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

3. 1. 2023, 10. 1. 2023

Dne 10. ledna 2023 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Vánoční večírek na K621

ilustrační obrázek Vánoční večírek na K621

9. 12. 2022, 13. 12. 2022

Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní Vás zve na Vánoční večírek, který se koná v úterý 13. 12. od 18:00 na Ústavu letecké dopravy v budově Horská. Na akci jsou vítáni všichni přátelé ÚLD z řad studentů, zaměstnanců Fakulty dopravní a také z řad partnerů ÚLD. Přijďte si popovídat nejen o letadlech, ochutnat tradiční svařák, cukroví, vyfotit se ve speciálním fotokoutku či si zasoutěžit o nejlépe ozdobený perníček. Těšíme se na Vás.

další informace

Výběrové řízení do projektů

7. 12. 2022, 6. 1. 2023

Byly zveřejněny výsledky výběrového řízení do projektů pro studijní program TET a PIL.

další informace

Státní doktorská zkouška

5. 12. 2022, 19. 12. 2022

Dne 19. prosince 2022 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktoranda z K616. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

29. 11. 2022, 6. 12. 2022

Dne 6. prosince 2022 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Výsledky soutěže - Prezentace projektů 2022

28. 11. 2022, 28. 12. 2022

Bylo zveřejněno 10 nejlepších projektů, které od hodnotící komise obdržely nejvíce bodů. Studenti, kteří se na úspěchu svého projektu podíleli, obdrží mimořádné stipendium. Gratulujeme!!!

další informace

Volby do Akademického senátu

25. 11. 2022, 25. 12. 2022

Byly zveřejněny výsledky voleb do Akademického senátu ČVUT FD a Akademického senátu ČVUT pro období 2023-2025.

další informace

Volby do Akademického senátu

16. 11. 2022, 24. 11. 2022

Byl zveřejněn seznam kandidátů do Akademického senátu ČVUT FD a Akademického senátu ČVUT pro období 2023-2025.

další informace

Koncert pro studenty

14. 11. 2022, 15. 11. 2022

V úterý 15. listopadu od 17:00 proběhne v Kampusu Dejvice akce „Koncert pro studenty“ k výročí 17. listopadu. Vystoupí Ivan Hlas Trio, Tam Tam Batucada, Deaf Heart či DJ Friky, ale také skupina Ondřejova bednička, ve které působí zaměstnanci naší fakulty. Vstup na akci je zdarma.

další informace

Pozvánka na prezentaci projektů s leteckým zaměřením

ilustrační obrázek Pozvánka na prezentaci projektů s leteckým zaměřením

14. 11. 2022, 14. 11. 2022

Ústavy Fakulty dopravní Vás zvou na akci Poznej svého vedoucího projektové výuky, která se koná 14. 11. od 18:30 na Ústavu letecké dopravy. Akce je zaměřena na projekty projektové výuky ve specializaci LED a pro studijní programy PIL a TUL, primárně pro druhé ročníky, ale vítáni jsou všichni studenti i zaměstnanci. Budou nejen představeny všechny studentské projekty s leteckým zaměřením, což může pomoci při správném rozhodování o volbě projektu, ale hlavně bude možné diskutovat o všech možných tématech tak dlouho, jak bude potřebné. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

další informace

Státní doktorská zkouška

4. 11. 2022, 9. 12. 2022

Dne 9. prosince 2022 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktoranda z K618. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Prezentaci drážních projektů

ilustrační obrázek Prezentaci drážních projektů

3. 11. 2022, 7. 11. 2022

Drážní společnost při FD ČVUT vás zve na Prezentaci drážních projektů, která se uskuteční v pondělí 7. 11. od 18:30 v posluchárně B005. Budou představeny studentské projekty se zaměřením na drážní a potažmo veřejnou dopravu. Akce je určena jak pro studenty druhého ročníku, kteří se právě rozhodují, jaký projekt si zvolit, tak studentům 1. ročníku, kterých se bude volba týkat příští rok. Těšíme se na vaši účast a zajímavou diskuzi.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

1. 11. 2022, 8. 11. 2022

Dne 8. listopadu 2022 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Pozvánka na cyklus přednášek

25. 10. 2022, 14. 12. 2022

Od 9. listopadu 2022 bude probíhat cyklus zajímavých přednášek odborníků z praxe, které se uskuteční v rámci předmětu Vysokorychlostní železniční doprava. Vždy ve středu v čase 9:45-11:15 v učebně B303.

další informace

Pozvánka na přednášku

25. 10. 2022, 28. 11. 2022

V rámci předmětu Infrastruktura kolejové dopravy proběhne přednáška Ing. Petra Sychrovského (Správa železnic), na téma Diagnostika železniční koleje a prostorové průchodnosti tratí. Přednáška se uskuteční 28. listopadu 2022 od 9:45 v učebně B303. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

další informace

Studentská anketa - výsledky

18. 10. 2022, 17. 11. 2022

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za letní semestr 2021/2022.

další informace

Křeslo pro hosta – prof. Ing. Petr Moos, CSc.

ilustrační obrázek Křeslo pro hosta – prof. Ing. Petr Moos, CSc.

18. 10. 2022, 10. 11. 2022

Zveme vás na první setkání v rámci nového cyklu Křeslo pro hosta, kde přivítáme zakladatele Fakulty dopravní ČVUT v Praze, dopravního experta a bývalého ministra dopravy, prof. Ing. Petra Moose, CSc. Těšte se na výlet do historie vzniku fakulty a mnoho dalšího inspirativního povídání. Akce proběhne 10. listopadu 2022 od 15:00 v přednáškové místnosti F210.

další informace

Volby do Akademického senátu

16. 10. 2022, 25. 11. 2022

Byly vyhlášeny volby do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu ČVUT FD pro volební období 2023-2025. Volit se bude v týdnu od 22. do 24. listopadu 2022.

další informace

Obhajoba disertační práce

14. 10. 2022, 21. 10. 2022

Dne 21. října 2022 se konají na FD obhajoby disertačních prací doktorandek K611 na téma "Rychlé algoritmy Bayesovského rozhodování pro FPGA platformy" a "Power Purchase Strategy of Retail Customers Utilizing Advanced
Classification Methods".

další informace

Správa železnic na veletrhu Profesia Days 2022

11. 10. 2022, 13. 10. 2022

Správa železnic, státní organizace, zve studenty na svůj stánek na veletrhu Profesia Days 2022. Veletrh se koná ve dnech 12.-13.10.2022 v PVA Expo Praha Letňany. Stánek Správy železnic bude umístěn v hale 3 (C 103). Bližší informace naleznete na sociálních sítích SŽ a na webu.

další informace

Technický workshop 24.11. a placená stáž Správy železnic

11. 10. 2022, 24. 11. 2022

Správa železnic zve studenty vysokých škol technického zaměření ve třetím a vyšším ročníku na druhý ročník svého Technického workshopu, který se uskuteční 24. listopadu 2022 v Praze. Letošním hlavním tématem bude digitalizace a budoucnost železnice. Cílem workshopu je vtáhnout dvacet talentovaných a motivovaných studentů do dění na železnici a osmi z nich nabídnout tříměsíční placenou stáž ve Správě železnic. Účast na workshopu je zdarma.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

4. 10. 2022, 11. 10. 2022

Dne 11. října 2022 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Obhajoba disertační práce

29. 9. 2022, 21. 10. 2022

Dne 21. října 2022 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K612 na téma "Optimální kooperace jednotlivých segmentů osobní kolejové dopravy".

další informace

Studentské motocykly na okruhu Enza Ferrariho v Imole

ilustrační obrázek Studentské motocykly na okruhu Enza Ferrariho v Imole

26. 9. 2022, 30. 9. 2022

Studentský tým CTU Lions se svým prototypem EVO 2.0 Electric míří na závody Moto Engineering Italy do italské Imoly. V týdnu od 26. do 30. 9. naše studenty čekají prezentace před odbornou porotou, statické a dynamické testy motocyklu a na konec i závod na okruhu. Fandit jim s námi můžete na facebooku či instagramu.

Konference Verejná osobná doprava 2022

ilustrační obrázek Konference Verejná osobná doprava 2022

23. 9. 2022, 11. 10. 2022

Ve dnech 10. a 11. října 2022 se v Bratislavě koná konference Verejná osobná doprava 2022, mezi jejíž spolupořadatele patří i ČVUT FD.

další informace

Informace o projektu

ilustrační obrázek Informace o projektu

22. 9. 2022, 22. 10. 2022

Přečtěte si další zajímavé informace o evropském projektu LOD-RoadTran18 pro zlepšení interoperability provozních dat s využitím propojených otevřených dat, na kterém se naše fakulta podílela.

další informace

Zápis do doktorského studia

22. 9. 2022, 3. 10. 2022

Byly zveřejněny informace pro zápis do prvního ročníku doktorského studia.

další informace

Cena Wernera von Siemense

ilustrační obrázek Cena Wernera von Siemense

12. 9. 2022, 4. 12. 2022

Byl vyhlášen 25. ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek až do 4. prosince 2022. Kategorií soutěže je více, např. Nejlepší diplomová práce či Nejlepší disertační práce.

další informace

Zápis do doktorského studia

7. 9. 2022, 7. 10. 2022

Byly zveřejněny informace pro zápis do vyšších ročníků doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium k 1. 10..

další informace

Přípravný jazykový kurz na certifikát CAE

7. 9. 2022, 7. 10. 2022

Ústav jazyků a společenských věd K615 otevírá dvousemestrální kurz s cílem přípravy zájemců na certifikát CAE (C1 Advanced Certificate in English). Kurz bude probíhat dvakrát do týdne, jednou vždy s rodilým mluvčím (zaměření na mluvený jazyk a rozšiřování slovní zásoby) a poté s českým lektorem (zaměření mj. na strategie potřebné k úspěšnému zvládnutí certifikátu). Cena kurzu je 12 600 Kč za oba semestry, kurz je vhodný pro studenty i zaměstnance.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

7. 9. 2022, 13. 9. 2022

Dne 13. září 2022 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Státní doktorská zkouška

5. 9. 2022, 14. 9. 2022

Dne 14. září 2022 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K621. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Státní doktorská zkouška

24. 8. 2022, 30. 9. 2022

Dne 30. září 2022 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K612. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Přihlášky na UZEL 2022 jsou spuštěny!

27. 7. 2022, 14. 9. 2022

Studentský klub eFDrive si pro všechny nové studenty v bakalářském programu připravil 10. ročník fakultního seznamováku UZEL (15.–18. 9. 2022). Účastníci se mohou těšit na čtyři dny plné informací, jak to na fakultě chodí, vše o předmětech, které je čekají, kde zařídit důležité věci a také rady a tipy do začátku – ale hlavně se seznámí svými novými spolužáky.

další informace

Upozornění pro studenty z Ruské federace a Běloruska

13. 7. 2022, 30. 9. 2022

Připomínáme, že v případě, že chcete pokračovat ve studiu je nutné na základě rozhodnutí pana rektora dodat oficiální žádost o pokračování ve studiu [pdf] na studijní oddělení a to do 19. srpna 2022. Všechny studijní programy Fakulty dopravní jsou v této souvislosti kritické. Týká se to také studentů, kteří ukončili bakalářské studium a plánují studium navazující magisterské. Podrobnosti naleznete v příkazu rektora.

další informace

Vedoucí ústavu K623

1. 7. 2022, 30. 9. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás informoval o změně ve vedení Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství, kde byl pověřen vedením ústavu Ing. Václav Jirovský, Ph.D.  a to s účinností od 1.7.2022 do 31.12.2023.
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

Státní doktorská zkouška

1. 7. 2022, 21. 7. 2022

Dne 21. července 2022 se budou na fakultě konat státní doktorská zkoušky doktorandů z K621. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Pozvánka na přednášku

16. 6. 2022, 16. 6. 2022

Zveme vás na on-line přednášku profesora Travise Wallera (Technische Universität Dresden) s názvem "How We Move into the Future: The Complex Models Needed to Understand Emerging Transport", která se bude zabývat problematikou komplexních modelů potřebných k porozumění nových způsobů dopravy. Přednáška proběhne 16. června 2022 v 16:00.

další informace

Rozřazovací jazykové testy

14. 6. 2022, 3. 7. 2022

Studenti stávajícího 1. a 2. ročníku vyplní do 3. července 2022 jazykové rozřazovací testy dle pokynů na https://jazyky.fd.cvut.cz/Pokyny.htm.

Studentská anketa

13. 6. 2022, 19. 9. 2022

Hodnocení letního semestru 2021/2022 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Obhajoba disertační práce

9. 6. 2022, 24. 6. 2022

Dne 24. června 2022 se koná na FD obhajoba disertační práce doktorandky K611 na téma "Multi-Agent Systems for Highway Management".

další informace

Konference SCSP 2022

ilustrační obrázek Konference SCSP 2022

1. 6. 2022, 30. 9. 2022

Konference Smart Cities Symposium Prague 2022 je úspěšně za námi a vy se můžete podívat na pár fotek z této akce.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

31. 5. 2022, 7. 6. 2022

Dne 7. června 2022 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Konviktská 20, zasedací místnost K404). Zasedání je veřejné.

další informace

Obhajoba disertační práce

24. 5. 2022, 24. 6. 2022

Dne 24. června 2022 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K622 na téma "Verifikace míry závažnosti dopravně – bezpečnostních deficitů silničních záchytných systémů".

další informace

Státní doktorská zkouška

24. 5. 2022, 3. 6. 2022

Dne 3. června 2022 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktoranda z K617. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Pozvánka na přednášku

18. 5. 2022, 24. 5. 2022

O své zkušenosti z výjezdu na zahraniční university se podělí kolegové Ing. Michaela Neuhäuserová a Ing. Jan Falta, které absolvovali v rámci projektu OPVVV "Mezinárodní mobilita akademických pracovníků“. Přednáška se koná v úterý 24. 5. 2022 od 14h v místnosti K409 na Konviktu.

další informace

Úspěch zaměstnanecké posádky v souboji dračích lodí

ilustrační obrázek Úspěch zaměstnanecké posádky v souboji dračích lodí

16. 5. 2022, 30. 9. 2022

Tým s názvem 12W2VD vyhrál 1. místo v kategorii zaměstnanců při souboji dračích lodí, který proběhl ve středu 11. května 2022. Porazil tak zbylých pět týmů (Rektorát ČVUT, FS, UCEEB, CIIRC a MÚVS). Děkujeme všem zaměstnancům i studentům za příkladnou reprezentaci fakulty.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

3. 5. 2022, 10. 5. 2022

Dne 10. května 2022 (úterý) se od 16:00 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Rektorský sportovní den ČVUT

ilustrační obrázek Rektorský sportovní den ČVUT

27. 4. 2022, 11. 5. 2022

Dne 11. května 2022 se uskuteční pod záštitou rektora univerzity sportovní svátek studentů a zaměstnanců ČVUT. Ústav tělesné výchovy a sportu pro ně připravil v tomto dni atraktivní sportovní soutěže a zajímavé pohybové aktivity. Kompletní přehled všech aktivit včetně přesných časů a místa konání najdete v přehledu.

další informace

Děkanský den

22. 4. 2022, 29. 4. 2022

V pátek 29. dubna 2022 vyhlašuje děkan na ČVUT v Praze Fakultě dopravní děkanský den. Tento den bez výuky mohou studenti využít k návštěvám výstav, knihoven i jiných kulturních nebo sportovních zařízení.

další informace

Nabídka pracovních pozic

13. 4. 2022, 13. 5. 2022

ČD Cargo a.s. hledá nového kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer a brigádníka do oblasti IT.

další informace

Nabídka pracovní pozice

11. 4. 2022, 14. 4. 2022

Nejvyšší kontrolní úřad přijme kolegu/kolegyni na pozici Kontrolor do oddělení kontroly dopravy.

další informace

Doplňovací volby do AS ČVUT - výsledky

4. 4. 2022, 4. 5. 2022

Zpráva dílčí volební komise AS FD k výsledkům doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FD na volební období 2020 – 2022.

další informace

Studentská anketa - výsledky

1. 4. 2022, 1. 5. 2022

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr 2021/2022.

další informace

Kariérní den FD ČVUT

ilustrační obrázek Kariérní den FD ČVUT

31. 3. 2022, 6. 4. 2022

Změňte svoji budoucnost již během studia a odstartujte kariéru u předních českých dopravních firem! FD ČVUT pro Vás opět připravuje prezenční Kariérní den, na kterém se vám 6. dubna 2022 od 9:00 do 16:00 představí více jak 20 firem nejen z dopravního odvětví. Kompletní přehled vystavujících firem včetně detailního programu najdete na webu akce.

další informace

Pozvánka na konferenci

22. 3. 2022, 5. 5. 2022

Ústav aplikované informatiky v dopravě pořádá ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů studentskou vědeckou konferenci "Nové technologie a logistika na železnici" dne 5. 5. 2022. Bližší informace naleznete na webových stránkách konference.

další informace

Nabídka pracovní pozice na FD

21. 3. 2022, 19. 5. 2022

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb FD hledá šikovného studenta na pracovní pozici "IT technik pro podporu koncových uživatelů".

další informace

Státní doktorská zkouška

17. 3. 2022, 1. 4. 2022

Dne 1. dubna 2022 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktorandky z K612. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Doplňovací volby do AS ČVUT

ilustrační obrázek Doplňovací volby do AS ČVUT

15. 3. 2022, 31. 3. 2022

Do obvodu studentů FD byl vyhlášen náhradní termín doplňovací volby do AS ČVUT pro volební období 2020–2022. Samotná volba probíhá od 29. do 31. března 2022!!!
Žádáme všechny studenty, aby se volby zúčastnili. Děkujeme

další informace

Modrobílý ples FD ČVUT

ilustrační obrázek Modrobílý ples FD ČVUT

10. 3. 2022, 1. 4. 2022

Fakulta dopravní ČVUT v Praze a studentský klub eFDrive vás zvou na Modrobílý ples, který proběhne 1. dubna 2022 od 19:00 v Kongresovém sále Masarykovy koleje. Připravena bude tombola a bohatý doprovodný program, k poslechu a tanci bude hrát kapela PartyLeaders. Večerem vás provede moderátor Ondra Cikán. Vstupenky jsou v prodeji v Knihovně Horská za 299 Kč (Po–Čt: 9:00–12:00, 13:00–16:00; Pá: 9:00–12:00).

další informace

Doplňovací volby do AS ČVUT

ilustrační obrázek Doplňovací volby do AS ČVUT

2. 3. 2022, 9. 3. 2022

Do obvodu studentů FD byly vyhlášeny doplňovací volby do AS ČVUT pro volební období 2020–2022. Samotná volba proběhne od 8. do 10. března 2022.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

1. 3. 2022, 8. 3. 2022

Dne 8. března 2022 (úterý) se od 16:00 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Vyjádření podpory zaměstnancům a studentům s ohledem na situaci na Ukrajině

ilustrační obrázek Vyjádření podpory zaměstnancům a studentům s ohledem na situaci na Ukrajině

24. 2. 2022, 2. 3. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,
na stránkách fakulty jsme se přidali k vyjádření AS ČVUT a odsoudili vojenskou agresi Ruské federace na území svrchovaného státu Ukrajina. Rád bych ale nabídl i konkrétní pomoc. Pokud byste se v souvislosti s kritickou situací na území Ukrajiny dostali do složité životní situace, která by ovlivňovala vaše studijní nebo pracovní povinnosti na fakultě, neváhejte se obrátit buď na studijní oddělení nebo vedoucího vašeho pracoviště. Jsme připraveni podat pomocnou ruku každému jednomu z Vás. Buďme solidární a jednotní! Věřme, že tento neomluvitelný zásah Ruské federace na území  svrchovaného státu Ukrajina brzy skončí a Evropa bude opět svobodným a mírovým kontinentem.
S pozdravem,
Ondřej Přibyl

Nabídka pracovní pozice

24. 2. 2022, 24. 3. 2022

Stadler Praha s.r.o. hledá kolegu na pozici Systems Engineer – Passenger Information System.

další informace

Migrace fakultního emailu

ilustrační obrázek Migrace fakultního emailu

23. 2. 2022, 28. 2. 2022

Tento pátek 25.2.2022 od 14 hodin a po celý víkend 26. - 27.2.2022 bude probíhat migrace fakultního mailového systému do MS Exchange. Věnujte této akci pozornost a přečtěte si podrobnější informace.

další informace

Doplňovací volby do AS ČVUT

ilustrační obrázek Doplňovací volby do AS ČVUT

22. 2. 2022, 24. 2. 2022

Do obvodu studentů FD byly vyhlášeny doplňovací volby do AS ČVUT pro volební období 2020–2022. Podat kandidátku mohou všichni studenti ČVUT FD do 24. února 2022 12:00, samotná volba proběhne od 8. do 10. března 2022.

další informace

Zkušenosti z výjezdu na Univerzitu v Mariboru

15. 2. 2022, 24. 2. 2022

Ústav mechaniky a materiálů Vás srdečně zve na přednášku Ing. Tomáše Doktora, Ph.D. zaměřenou na jeho zkušenosti z výjezdu na Univerzitu v Mariboru. Tématem budou nejen výsledky výzkumu, ale např. i financování výjezdů. Přednáška se koná 24. února 2022 od 15:00 v F309.

další informace

Státní doktorské zkoušky

15. 2. 2022, 4. 3. 2022

Dne 4. března 2022 se budou na fakultě konat dvě státní doktorské zkoušky doktorandů z K620. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Státní doktorské zkoušky

10. 2. 2022, 1. 3. 2022

Dne 1. března 2022 se budou na fakultě konat čtyři státní doktorské zkoušky doktorandů z K621. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Rozvrh výuky

8. 2. 2022, 10. 3. 2022

Byl zveřejněn rozvrh výuky na letní semestr 2021/2022. Většina rozvrhu je k dispozici přes ČVUT aplikaci.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

1. 2. 2022, 8. 2. 2022

Dne 8. února 2022 (úterý) se od 16:00 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Informace o projektu

ilustrační obrázek Informace o projektu

28. 1. 2022, 28. 2. 2022

Přečtěte si další zajímavé informace o evropském projektu LOD-RoadTran18 pro zlepšení interoperability provozních dat s využitím propojených otevřených dat, na kterém se naše fakulta podílí.

další informace

Nabídka pracovní pozice

19. 1. 2022, 18. 2. 2022

Společnost Volvo Cars hledá do svého týmu kolegu nebo kolegyni na pozici Retailer & Business Development specialista.

další informace

Rada profesorů FD

ilustrační obrázek Rada profesorů FD

19. 1. 2022, 18. 2. 2022

Jako nastupující děkan Fakulty dopravní jsem moc rád, že mám možnost diskutovat strategii fakulty s Radou profesorů. Tato fotografie je z lednového jednání, kde jsme se společně věnovali tématům, jako je identita fakulty či strategické směry v oblasti pedagogiky, vědy a výzkumu. Těším na další spolupráci s našimi milými pány profesory.
Ondřej Přibyl

další informace

Studentská anketa

18. 1. 2022, 28. 2. 2022

Hodnocení zimního semestru 2021/2022 formou anket na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Nabídka pracovní pozice

17. 1. 2022, 24. 1. 2022

Generální inspektor Drážní inspekce vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci.

další informace

Smart Cities Symposium Prague 2022

ilustrační obrázek Smart Cities Symposium Prague 2022

5. 1. 2022, 31. 1. 2022

Ve dnech 26.-27. května 2022 pořádá naše fakulta další ročník úspěšné mezinárodní vědecké konference s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2022. Hlavním tématem konference je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Do této problematiky můžete přispět i vy a to zasláním článku do 31. ledna 2022. Těšíme se na ně.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

4. 1. 2022, 11. 1. 2022

Dne 11. ledna 2022 (úterý) se od 16:00 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Pozvánka na konferenci MVPBIM 2022

ilustrační obrázek Pozvánka na konferenci MVPBIM 2022

20. 12. 2021, 10. 2. 2022

Fakulta dopravní je partnerem konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb II (MVPBIM 2022), která se bude konat ve dnech 9.-10. 2. 2022 na ČVUT v Praze. Konference bude reagovat na aktuální dění v ČR a budou probírána témata určená i pro širší odbornou veřejnost. Zaměstnanci i studenti mají 50% slevu z platného ceníku.

další informace

Nabídky pracovních pozic

ilustrační obrázek Nabídky pracovních pozic

17. 12. 2021, 17. 1. 2022

Magistrát hlavního města Prahy vypisuje výběrové řízení na pozice "specialista / specialistka rozvoje dopravy" a "specialista / specialistka organizace dopravy". Pozice je vhodná i pro absolventy FD.

další informace

Pozvánka na přednášku

13. 12. 2021, 13. 12. 2021

V rámci předmětu Vysokorychlostní železniční doprava proběhne přednáška Ing. Marka Pinkavy, Ing. Jiřího Merty (Správa železniční dopravní cesty) na téma Příprava výstavby vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Ostrava, technická řešení a úskalí přípravy VRT v ČR. Přednáška se koná 13.12.2021 od 15:00, v budově Horská, učebna A320. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

30. 11. 2021, 7. 12. 2021

Dne 7. prosince 2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Výsledky soutěže - Prezentace projektů 2021

26. 11. 2021, 26. 12. 2021

Bylo zveřejněno 10 nejlepších projektů, které od hodnotící komise obdržely nejvíce bodů. Studenti, kteří se na úspěchu svého projektu podíleli, obdrží mimořádné stipendium. Gratulujeme!!!

další informace

Přednáška Mojmíra Hampla

23. 11. 2021, 8. 12. 2021

Ve středu 8. 12. 2021 od 13:00 do 14:30 proběhne přednáška Mojmíra Hampla na téma "Covid krize a finanční krize – srovnání a lekce do budoucna“. Přednáška proběhne v učebně K309 a všichni jste srdečně zváni.

Obhajoba disertační práce

23. 11. 2021, 10. 12. 2021

Dne 10.12.2021 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K612 na téma "Nová metoda pro analýzu asfaltových pojiv".

další informace

Volby děkana ČVUT FD

16. 11. 2021, 16. 12. 2021

AS ČVUT FD navrhuje na jmenování děkanem ČVUT v Praze Fakulty dopravní pro funkční období 1. února 2022 do 31. ledna 2026 prof. Ing. Ondřeje Přibyla, Ph.D.

Pozvánka na přednášku

11. 11. 2021, 15. 11. 2021

V rámci předmětu Vysokorychlostní železniční doprava proběhne přednáška Ing. Martina Švehlíka (Správa železniční dopravní cesty) na téma Příprava výstavby a provozu vysokorychlostních tratí v České republice. Přednáška se koná 15.11.2021 od 15:00, v budově Horská, učebna A320. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

další informace

Prezentace projektů 2021

10. 11. 2021, 12. 11. 2021

Přijměte pozvání na již 19. ročník studentské konference "Prezentace projektů", která se koná v pátek 12.11.2021 od 8:00 v B005 (Horská) + hybridně MS Teams. Konference předchází důležitému výběrovému řízení do projektů a tím i oborů na FD pro studenty 2. ročníku bakalářského studia. Na této akci můžete získat potřebné informace pro správné rozhodnutí.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

8. 11. 2021, 16. 11. 2021

Dne 16. listopadu 2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Prezentace drážních projektů

ilustrační obrázek Prezentace drážních projektů

8. 11. 2021, 9. 11. 2021

Zveme vás na Prezentaci drážních projektů, která se uskuteční v úterý 9.11.2021 od 16:45 v místnosti B005. Budou představeny studentské projekty se zaměřením na drážní (a veřejnou) dopravu. Prezentace je určena především studentům 2. ročníku bakaláře, kteří se právě rozhodují, jaký projekt zvolit. Zváni jsou také studenti 1. ročníku, kteří si budou vybírat projekt příští rok! Událost bude rovněž streamována prostřednictvím MS Teams. Těšíme se na diskuzi a vaše dotazy.

další informace

Trainee program

3. 11. 2021, 3. 12. 2021

ŠKODA AUTO a.s. nabízí pro studenty a absolventy trainee programy. Studenti si mohou vybrat buď technické nebo ekonomické zaměření. Tak to zkuste.

další informace

Studentská anketa - výsledky

21. 10. 2021, 20. 11. 2021

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za letní semestr 2020/2021.

další informace

Děkanský den

20. 10. 2021, 29. 10. 2021

V pátek 29. října 2021 vyhlašuje děkan na ČVUT v Praze Fakultě dopravní děkanský den. Tento den bez výuky mohou studenti a pedagogové využít k přípravě na váuku nebo k návštěvám výstav, knihoven i jiných kulturních nebo sportovních zařízení.

další informace

Znovuotevření menzy

20. 10. 2021, 19. 11. 2021

Studenti i zaměstnanci naší fakulty (zváště ti z Konviktu) se mohou opět chodit stravovat do znovuotevřené menzy Arnošta z Pardubic, Voršilská 1, Praha 1.

další informace

Nabídky pracovních pozic

18. 10. 2021, 12. 11. 2021

Královehradecký kraj, krajský úřad, vypisuje výběrová řízení na obsazení dvou odborných pozic.

další informace

Obhajoba disertační práce

18. 10. 2021, 5. 11. 2021

Dne 5.11.2021 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K611 na téma "Optimalizace Bayesovských sítí a jejich predikční vlastnosti".

další informace

Státní doktorské zkoušky

13. 10. 2021, 25. 10. 2021

Dne 25. října 2021 se budou na fakultě konat dvě státní doktorské zkoušky doktorandů z K622. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Pozvánka na přednášku

11. 10. 2021, 18. 10. 2021

V rámci předmětu Vysokorychlostní železniční doprava proběhne přednáška Ing. Jiřího Pohla (SIEMENS Mobility) na téma Kolejová vozidla pro vysokorychlostní železniční tratě. Přednáška se koná 18.10.2021 od 15:00, v budově Horská, učebna A320. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

další informace

Pozvánka na přednášku

11. 10. 2021, 1. 11. 2021

V rámci předmětu Infrastruktura kolejové dopravy proběhne přednáška Mgr. Ing. Radka Čecha, Ph.D. (Správa železniční dopravní cesty) na téma Interoperabilita a další legislativa EU v železniční dopravě, vztah české a zahraniční železniční dopravy. Přednáška se koná 1.11.2021 od 9:45, v budově Horská, učebna B303. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

další informace

Volba děkana ČVUT FD

5. 10. 2021, 18. 10. 2021

Veřejné představení kandidátů na děkana pro akademickou obec FD se bude konat v pátek 15. října 2021 od 10:00 hod v B005 v budově Horská.
Do volby děkana ČVUT FD se přihlásili kandidáti:
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.

další informace

Tiskové centrum

4. 10. 2021, 31. 12. 2021

Tiskové centrum na Horské bude otevřeno od 4.10.2021 a to v pondělí a čtvrtek 10:30-13:00, a v úterý a středu 7:45-10:15.

další informace

Studentské formule a motocykly ČVUT ovládnou Kampus Dejvice

ilustrační obrázek Studentské formule a motocykly ČVUT ovládnou Kampus Dejvice

1. 10. 2021, 6. 10. 2021

Závodní speciály studentských týmů ČVUT v Praze se 6. října 2021 od 9.00 hodin tradičně předvedou veřejnosti při exhibičních jízdách v rámci Závodního dne ČVUT v dejvickém kampusu.

další informace

Soutěž pro studenty a studentská konference

ilustrační obrázek Soutěž pro studenty a studentská konference

1. 10. 2021, 17. 10. 2021

Vážení studenti, letos proběhne již 14. ročník celoškolské Rektorysovy soutěže v aplikované matematice a Studentská konference. Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského a doktorského studia všech fakult ČVUT. Své práce můžete zasílat do 17. října 2021.

další informace

Nabídka pracovní pozice na FD

1. 10. 2021, 15. 10. 2021

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb FD hledá šikovného studenta na pracovní pozici "IT technik pro podporu koncových uživatelů".

další informace

Státní doktorská zkouška

30. 9. 2021, 5. 11. 2021

Dne 5. listopadu 2021 se bude na fakultě konat státní doktorská zkouška doktorandky z K618. Průběh a vyhlášení výsledku státní doktorské zkoušky je veřejné.

další informace

Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici

28. 9. 2021, 6. 10. 2021

Správa železnic se svými partnery pořádá Konferenci sdělovací a zabezpečovací techniky, která se bude konat online ve dnech 4.–6.10.2021 v podobě streamovaných odborných přednášek vhodných pro studenty i pedagogy. Více informací, včetně bezplatného přístupu, nalzenete v odkazu.

další informace

Veletrh práce Profesia days

28. 9. 2021, 7. 10. 2021

Správa železnic zve studenty i pedagogy na svoji prezentaci na veletrhu pracovních a vzdělávacích příležitostí Profesia Days, který se koná 6.-7.10.2021 v areálu PVA Expo Praha-Letňany. Expozice Správy železnic bude umístěna v hale 2, na stánku č. B104.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

28. 9. 2021, 5. 10. 2021

Dne 5. října 2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Obhajoba disertační práce

27. 9. 2021, 30. 9. 2021

Dne 30.9.2021 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K623 na téma "Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh na snížení kritičnosti objektu".

další informace

Další nabídka brigády

23. 9. 2021, 4. 10. 2021

Na přepravní průzkum mezi Mostem a Lovosicemi hledáme spolehlivé a svědomité sčítače z okolí Švestkové dráhy. Sčítání proběhne již od 30.9. do 4.10.2021.

další informace

Nabídka jednorázové brigády

ilustrační obrázek Nabídka jednorázové brigády

22. 9. 2021, 14. 11. 2021

Jedná se o průzkum skladby jízdních dokladů na železničních tratích PID, který proběhne v 19.–24. října + 2.–14. listopadu 2021 (vždy Út, St, Čt, So a Ne).

další informace

Kurz animované tvorby

22. 9. 2021, 22. 10. 2021

Milí studenti, tak jako každý rok na podzim se i letos uskuteční kurz animované tvorby. Jde v podstatě o 4 workshopy po 4 hodinách v průběhu října a listopadu. Kurz vedou zkušené animátorky z UMPRUM a naučíte se základy animace ať už klasické či počítačové. Kurz je pro vás samozřejmě zdarma a krom milé atmosféry vás čeká i chutné občerstvení. Nemusíte nosit ani nůžky a lepidlo ani vlastní notebooky, vše je nachytáno. Na konci budete moci s potěšením pohlédnout na vámi natočený krátký animovaný film.

další informace

Ceny Wernera von Siemense

ilustrační obrázek Ceny Wernera von Siemense

16. 9. 2021, 30. 11. 2021

Byl vyhlášen 24. ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek až do 30. listopadu 2021.

další informace

Noci Vědců

16. 9. 2021, 24. 9. 2021

Naše fakulta se účastní již osmého ročníku Noci Vědců. Pro návštěvníky jsme připravili krátké ukázky našich laboratoří, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné. Letošní ročník jsme se vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR jsme se rozhodli uspořádat on-line, ale i živě. Máte tedy příležitost nejen sledovat program z pohodlí vašich domovů, ale i dorazit za námi.
Těšíme se na Vás! Začínáme v pátek 24.9. od 18:00.

další informace

Nastartujte svoji kariéru na Železničních hrách

ilustrační obrázek Nastartujte svoji kariéru na Železničních hrách

16. 9. 2021, 25. 9. 2021

V sobotu 25. září se v Praze uskuteční první Železniční hry pro studenty. Těšit se můžete na netradiční sportovní disciplíny, ekologický workshop, hudební vystoupení, zajímavé ceny a den plný zábavy. Kromě toho také zjistíte, jaké programy a projekty pro vás připravujeme, jaké pracovní nabídky včetně stáží by vám nejlépe sedly.

další informace

Státní doktorské zkoušky

16. 9. 2021, 24. 9. 2021

Dne 20., 21. a 24. září 2021 se budou na fakultě konat státní doktorské zkoušky doktorandů z K621 a K612. Průběh a vyhlášení výsledků státních doktorských zkoušek jsou veřejné.

další informace

Rozvrh výuky

15. 9. 2021, 15. 10. 2021

Byl zveřejněn rozvrh výuky na zimní semestr 2021/2022. Většina rozvrhu je k dispozici přes ČVUT aplikaci.

další informace

Prváci - kurz IT

14. 9. 2021, 20. 9. 2021

Kurz "Informační systémy ČVUT a FD pro studenty prvního ročníku bakalářského studia" se uskuteční v pondělí 20.9.2021. Rozdělení studijních skupin naleznete zde.

Změna ve zdravotním pojištění zahraničních studentů

10. 9. 2021, 10. 10. 2021

Upozorňujeme, že nově příchozí zahraniční studenti si nově od 2. srpna 2021 musí sjednat zdravotní pojištění pouze přes Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu (VZP). Změna vychází z novely zákona o pobytu cizinců v ČR (s účinností od 2. srpna 2021), dle které si cizinci přijíždějící do ČR musí sjednat pojištění u VZP. Z tohoto důvodu již není možné dále využívat smlouvu o pojištění s pojišťovnou Uniqa. Změna se týká všech zahraničních studentů, tj. i studentů, kteří budou studovat v českém jazyce.

další informace

Volba děkana FD

8. 9. 2021, 16. 11. 2021

Byly vyhlášeny volby děkana na volební období 1. února 2022 – 31. ledna 2026. Volba děkana proběhne 16. listopadu 2021 od 16.00 hod na řádném zasedání AS ČVUT FD.

další informace

Obhajoby disertačních prácí

6. 9. 2021, 22. 9. 2021

Dne 22.9.2021 se konají na FD obhajoby disertačních prácí doktorandů K620 na téma "Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu" a "Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti".

další informace

Studuj sportovně s ÚTVS v zimním semestru

1. 9. 2021, 1. 10. 2021

ÚTVS ČVUT připravilo pro zimní semestr atraktivní nabídku z téměř padesáti sportů a sportovních aktivit. Nezapomeňte si zapsat předmět do KOSu, protože od 6. 9. 2021 spouštíme přihlašování.

další informace

Můžete nás vidět na akci VědaFest

31. 8. 2021, 8. 9. 2021

VědaFest se bude konat kontaktní formou ve středu 8. září 2021 od 8.30 do 18.30 hodin na Vítězném náměstí (travnatá plocha) v pražských Dejvicích. Akce je určena pro žáky středních a základních škol, ale i pro veřejnost. Ve stánku Fakulty dopravní si můžete např. vyzkoušet dopravní simulátor, seznámit se zástupci studentského závodního teamu CTU Lions a vidět jejich závodní motocykl.
Těšíme se na vás.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

31. 8. 2021, 7. 9. 2021

Dne 7. září 2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace

Partnerství s Taiwanem v oblasti Smart Cities

30. 8. 2021, 29. 9. 2021

Fakulta dopravní uzavřela partnerství s Taiwanem na double degree program v oblasti Smart Cities pro doktorandy.

  • Double degree program s National Taiwan University of Science and Technology, College of Electrical Engineering and Computer Science , Taiwan, Taipei
  • Program je zaměřen jen na doktorský studijní program v oblasti Smart Cities
  • Podepsáno v srpnu 2021
  • Studenti nastoupí již v akademickém roce 2021/2022

Obhajoba disertační práce

23. 8. 2021, 1. 9. 2021

Dne 1.9.2021 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K617 na téma "Návrh identifikace faktorů ovlivňujících objemy dopravy".

další informace

Hýbejte se s TERIBEAR aneb Prima pohyb s medvědem

ilustrační obrázek Hýbejte se s TERIBEAR aneb Prima pohyb s medvědem

9. 8. 2021, 16. 9. 2021

Jedná se o sportovně-charitativní akci, určenou všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Za každý terimetr zaznamenaný v aplikaci, věnují partneři akce 20 Kč na podporu konkrétních příběhů, kterými se zabývá Nadace Terezy Maxové. Jednou z těchto oblastí je podpora vzdělání dětí z dětských domovů, kterou se Vedení ČVUT rozhodlo podpořit. V letošním roce je pohyb (běh, chůze, kolo) možný kdekoliv, pouze s aplikací Strava. Zahájení akce je 16. září v 10.00 hodin.
Pokud se rozhodnete k našemu týmu připojit, registrujte se na https://teribear.cz/registrovat-se/ (KROK 1) jako Jednotlivec a přiřaďte se k již existujícímu týmu ČVUT V PRAZE. Bezpečnostní kód je: PGQN9U. Poté přejděte ke KROKU 2 a 3.
Registraci a platbu registračního poplatku (200 Kč) je nutné uskutečnit do 10 dnů od registrace, jinak bude tato registrace zrušena.  Jak si povede Vy a celý náš tým, budete moci sledovat v on-line výsledkové listině.
Podpořte s námi dobrou věc a zapojte se

další informace

Úspěch CTU Lions

ilustrační obrázek Úspěch CTU Lions

4. 8. 2021, 3. 9. 2021

Závodní tým naší fakulty CTU Lions se zúčastnil mezinárodní soutěže Motostudent 2019/2021 ve španělském Aragonu, kde představil svůj nový prototyp elektrického závodního motocyklu EVO 2.0 Electric. V konkurenci dalších 45 studentských týmů z celého světa, které závodily se svými prototypy elektrických závodních motocyklů, obsadil jako jediný český univerzitní tým celkové 12. místo.
Gratulujeme!!!

další informace

Uzavření Studijního oddělení

21. 7. 2021, 13. 8. 2021

Studijní oddělení bude z technických důvodů (rekonstrukce chodby) zcela uzavřeno v týdnu od 26.07.2021 do 30.07.2021. V období od 02.08.2021 do 13.08.2021 bude přístup na studijní oddělení omezen, doporučujeme vždy předem telefonicky dohodnout termín návštěvy.

další informace

Studentský projekt Krkonošské metro získal tramvaje T3

ilustrační obrázek Studentský projekt Krkonošské metro získal tramvaje T3

21. 7. 2021, 20. 8. 2021

Podívejte se na krátkou reportáž České televize z nakládky vozů T3, které byly pořízeny za účelem realizace pilotního ověření technologií lehkých kolejových vozidel v rámci projektu Krkonošské metro.

další informace

Nabídka pracovní pozice

21. 7. 2021, 20. 8. 2021

Společnost Hikvision nabízí našim studentům zajímavou pracovní nabídku.

další informace

Rozřazovací jazykové testy

12. 7. 2021, 16. 7. 2021

Studenti stávajícího 3. ročníku vyplní do 16. července jazykové rozřazovací testy dle pokynů na https://jazyky.fd.cvut.cz/Pokyny.htm.
Děkujeme za spolupráci K615.

Provoz Studijního oddělení o prázdninách

30. 6. 2021, 22. 8. 2021

Byly zveřejněny úřední hodiny Studijního oddělení v Praze v době letních prázdnin a v době zápisů do 1. ročníku.

další informace

Volba děkana

25. 6. 2021, 16. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, členové akademické obce Fakulty dopravní ČVUT v Praze, na podzim tohoto roku proběhne standardní volba děkana naší fakulty na další funkční období od 1.2.2022 do 31.1.2026. Dovolte nám seznámit Vás s dostatečným předstihem s harmonogramem této volby, která bude rozdělena do tří zásadních etap.

další informace

Nabídka pracovní pozice

18. 6. 2021, 18. 7. 2021

Společnost G4S Secure Solutions (CZ), a.s. hledá uchazeče na dlouhodobou spolupráci. Pozice je ideální pro studenty.

další informace

Rozřazovací jazykové testy

17. 6. 2021, 30. 6. 2021

Studenti stávajícího 1. a 2. ročníku vyplní do 30. června jazykové rozřazovací testy dle pokynů na https://jazyky.fd.cvut.cz/Pokyny.htm.
Děkujeme za spolupráci K615

Letní škola statistických metod

11. 6. 2021, 31. 7. 2021

Nabídka účasti pro doktorandy a vědecké pracovníky na jubilejním 15. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna. „Letní školu statistických metod“ pořádá společnost SC&C Partner.

další informace

Nabídky pracovních pozic

9. 6. 2021, 9. 7. 2021

Zveřejnili jsme pro naše studenty zajímavou pracovní nabídku ve společnosti European Transportation Consultancy a trainee programy ve ŠKODA AUTO a.s..

další informace

Státní doktorské zkoušky

9. 6. 2021, 24. 6. 2021

Dne 24. června 2021 se budou na fakultě konat 2 státní doktorské zkoušky doktorandů z K611. Průběh a vyhlášení výsledků státních doktorských zkoušek jsou veřejné.

další informace

Obhajoba disertační práce

7. 6. 2021, 25. 6. 2021

Dne 25.6.2021 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K611 na téma "Fuzzy množiny ve stochastickém modelování".

další informace

Sportovní příměstský tábor

4. 6. 2021, 15. 6. 2021

Milí kolegové, pokud stále nemáte pro své děti v termínu 12.-16.7.2021 program, můžete je přihlásit na sportovní příměstský tábor, který pořádá ÚTVS ČVUT.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

1. 6. 2021, 8. 6. 2021

Dne 8.6.2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Smart Cities Symposium Prague 2021

ilustrační obrázek Smart Cities Symposium Prague 2021

24. 5. 2021, 28. 5. 2021

Ve dnech 27.-28.5.2021 proběhne již 7. ročník mezinárodní vědecké konference Smart Cities Symposium Prague 2021 (SCSP 2021), jehož letošní součástí je workshop nuMIDAS a v červenci letní škola Smart City.

další informace

Obhajoby disertačních prácí

21. 5. 2021, 10. 6. 2021

Dne 10.6.2021 se konají na FD obhajoby disertačních prácí doktorandů K620 na téma "Dynamická obsluha oblasti veřejnou hromadnou dopravou" a "Vlivy zvuku na pozornost během dlouhodobého řízení".

další informace

Pracovní nabídka pro studenty

19. 5. 2021, 18. 6. 2021

Našim studentům nabízíme další pracovní příležitosti, tentokrát od firem Arkance Systems CZ s.r.o. a Ermewa SA.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

18. 5. 2021, 25. 5. 2021

Dne 25.5.2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Zkouškové období a COVID-19

ilustrační obrázek Zkouškové období a COVID-19

13. 5. 2021, 30. 6. 2021

Pokud přesně nevíte jak bude probíhat zkouškové období s ohledem na COVID-19, můžete odpovědi nalézt na stránce věnované často kladeným dotazům našich studentů (FAQ studenti).

další informace

Soutěž o nejlepší studentskou práci

ilustrační obrázek Soutěž o nejlepší studentskou práci

13. 5. 2021, 3. 6. 2021

Napsali jste perfektní bakalářskou nebo diplomovou práci z oboru doprava? Určitě ano, tak ji přihlaste do soutěže a vyhrajte. Letošní 11. ročník přijímá práce zpracované v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021. Uzávěrka je již 3.6.2021.

další informace

Newsletteru Správy železnic

ilustrační obrázek Newsletteru Správy železnic

7. 5. 2021, 6. 6. 2021

Stručný přehled novinek ze Správy železnic pro studentky a studenty.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

4. 5. 2021, 11. 5. 2021

Dne 11.5.2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Nabídka pracovní pozice

30. 4. 2021, 30. 5. 2021

Zveřejnili jsme pro naše studenty zajímavé pracovní nabídky v organizaci Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státní fond dopravní infrastruktury.

další informace

Děkanský den

20. 4. 2021, 30. 4. 2021

V pátek 30. dubna 2021 vyhlašuje děkan na ČVUT v Praze Fakultě dopravní děkanský den. Tento den bez výuky mohou studenti a pedagogové využít k přípravě na výuku nebo k odpočinku v této pro všechny náročné době.

další informace

Kariérní den 2021

ilustrační obrázek Kariérní den 2021

15. 4. 2021, 15. 5. 2021

Pokud jste náhodou nestihli navštívit náš Kariérní den, stále můžete navštívit virtuální stánky partnerů či zhlédnout zmeškaná živá vysílání.

další informace

Studentská vědecká konference

14. 4. 2021, 2. 6. 2021

Ústav aplikované informatiky v dopravě pořádá ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů studentskou vědeckou konferenci "Moderní železnice pro 21. století" dne 2. 6. 2021. Informace naleznete na webových stránkách konference.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

5. 4. 2021, 13. 4. 2021

Dne 13.4.2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Soutěž pro studenty

ilustrační obrázek Soutěž pro studenty

30. 3. 2021, 30. 4. 2021

Stejně jako v minulém roce pořádá organizace Správa železnic ekologickou soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Po celý duben mohou studenti na studentském webu soutěžit o ceny vyrobené z ekologických materiálů. Zapojit se mohou do vědomostního kvízu nebo fotografické soutěže. Cílem soutěže je posílit povědomí o ochraně životního prostředí a přírody.

další informace

Studentská anketa - výsledky

24. 3. 2021, 23. 4. 2021

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr 2020/2021.

další informace

Soutěž o jeden den na některé z ambasád UK, Kanady nebo USA

ilustrační obrázek Soutěž o jeden den na některé z ambasád UK, Kanady nebo USA

11. 3. 2021, 31. 3. 2021

Pokud jste žena ve věku 16-25 let z ČR, můžete se zúčastnit soutěže o jednodenní náhled do práce ambasadora/ky na jedné z výše uvedených ambasád v Praze. Do 31.3.2021 zašlete odpověď na otázku týkající se ochrany životního prostředí (základní informace, poster) – v angličtině, rozsah 300-350 slov. Přejeme hodně úspěchů.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

8. 3. 2021, 16. 3. 2021

Dne 16.3.2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

IT on-line kurzy pro studenty a zaměstnance zdarma

8. 3. 2021, 29. 4. 2021

Výpočetní a informační centrum ČVUT zakoupilo pro univerzitu multilicenci programu Mathematika a díky tomu získala pro své studenty a zaměstnance možnost zúčastnit se zdarma IT on-line kurzů, které by jinak museli platit.

další informace

Dopis rektora k systému ochrany před koronavirem

ilustrační obrázek Dopis rektora k systému ochrany před koronavirem

4. 3. 2021, 3. 4. 2021

Přečtěte si dopis rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka k systému ochrany před koronavirem, který byl přijat na naší univerzitě.

další informace

Zrušení promoce absolventů

23. 2. 2021, 19. 3. 2021

Dne 9. března 2021 měla být uskutečněna slavnostní promoce absolventů Fakulty dopravní. Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace související s nákazou onemocněním Covid-19 a v návaznosti na opatření Vlády ČR a platný Příkaz rektora č. 21/2021 jsme nuceni zrušit akademické obřady.

další informace

Zasedání Vědecké rady FD

18. 2. 2021, 19. 2. 2021

V pátek dne 19.2.2021 se od 9:00 bude konat zasedání Vědecká rady FD. Veřejná část (obhajoba habilitační práce) bude probíhat od 9:30. Kdo se přihlásil k účasti na veřejné části zasedání, bude do týmu přidán před začátkem obhajoby habilitační práce. V případě problémů kontaktujte Martina Fialu.

Informace o projektu

ilustrační obrázek Informace o projektu

15. 2. 2021, 14. 3. 2021

Přečtěte si další zajímavé informace o evropském projektu LOD-RoadTran18 pro zlepšení interoperability provozních dat s využitím propojených otevřených dat, na kterém se naše fakulta podílí.

další informace

Rozvrh výuky

8. 2. 2021, 10. 3. 2021

Byl zveřejněn rozvrh výuky na letní semestr 2020/2021.

další informace

Výpadek systémů na FD

8. 2. 2021, 8. 2. 2021

Bohužel došlo k výpadku elektriky v Konviktu, diky tomu některé systémy nefungují (jsou nedostupné). Na odstranění závady se pracuje.

Upozornění na zrušení povinně volitelných předmětů typu B

5. 2. 2021, 8. 3. 2021

Některé povinně volitelné předměty typu B vypsané pro letní semestr akademického roku 2020/2021 (Praha i Děčín) byly pro malý zájem studentů nebo z dodatečného rozhodnutí ústavů zrušeny. Studenti, kteří si tyto předměty v systému KOS zapsali, si mohou zvolit jiný povinně volitelný předmět typu B, a to nejpozději do 8. března 2021.

další informace

Pracovní nabídka pro studenty

ilustrační obrázek Pracovní nabídka pro studenty

3. 2. 2021, 5. 3. 2021

Chcete získat nové zkušenosti a skloubit školu s praxí. Tak to zkuste u České pošty na pozici "Trainee - Divize logistika".

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

1. 2. 2021, 9. 2. 2021

Dne 9.2.2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Kurz pro studenty ve spolupráci se Správou železnic

ilustrační obrázek Kurz pro studenty ve spolupráci se Správou železnic

20. 1. 2021, 5. 2. 2021

Fakulta dopravní ve spolupráci se Správou železnic v letním semestru otevírá nový dvousemestrální kurz přípravy pro práci výpravčího s letní praxí a odbornou zkouškou D-07, kterou je kurz zakončen. Přihlášky zasílejte nejpozději do 5. února 2021 na adresu vypravci@fd.cvut.cz.

další informace

Nabídka pracovních pozic

5. 1. 2021, 21. 1. 2021

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb FD vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici "Síťový a systémový specialista" a společnost European Transportation Consultancy, s.r.o. hledá studenta/tku dopravního oboru na pozici "Dopravní koncepce a projekty dopravních staveb".

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

5. 1. 2021, 12. 1. 2021

Dne 12.1.2021 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat formou telekonference v MS TEAMS.

další informace

Ubytovací stipendium

17. 12. 2020, 16. 1. 2021

Byl zveřejněn seznam studentů, kteří mají nárok na ubytovací stipendium za 4. čtvrtletí 2020 pro studenty v Praze a Děčíně.

další informace

Obhajoba disertační práce

17. 12. 2020, 6. 1. 2021

Dne 6.1.2021 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K617 na téma "Návrh identifikace faktorů ovlivňujících objemy dopravy".

další informace

Výběrové řízení do projektů

15. 12. 2020, 14. 1. 2021

Byly zveřejněny výsledky výběrového řízení do projektů a oborů pro akademický rok 2020 – 2021 pro studenty stávajícího 2. ročníku bakalářského studia v Praze i Děčíně.

další informace

Obhajoba disertační práce

3. 12. 2020, 17. 12. 2020

Dne 17.12.2020 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K614 na téma " Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí metody LCC v oblasti železniční dopravy".

další informace

Státní doktorské zkoušky

1. 12. 2020, 18. 12. 2020

Dne 18. prosince 2020 se budou na fakultě konat 2 státní doktorské zkoušky doktorandů z K618. Průběh a vyhlášení výsledků státních doktorských zkoušek jsou veřejné.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

30. 11. 2020, 8. 12. 2020

Dne 8.12.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.

další informace

Noc vědců na FD

ilustrační obrázek Noc vědců na FD

27. 11. 2020, 27. 11. 2020

I na Fakultě dopravní dnes probíhá Noc vědců. Tak se k nám přijďte podívat.
Jste srdečně zváni.
 

další informace

Výsledky soutěže - Prezentace projektů 2020

25. 11. 2020, 25. 12. 2020

Bylo zveřejněno 10 nejlepších projektů, které od hodnotící komise obdržely nejvíce bodů. Studenti, kteří se na úspěchu svého projektu podíleli, obdrží mimořádné stipendium. Gratulujeme!!!

další informace

Obhajoba disertační práce

25. 11. 2020, 18. 12. 2020

Dne 18.12.2020 se koná na FD obhajoba disertační práce doktoranda K618 na téma "Materiály s odezvou citlivou na rychlost deformace pro pohlcování nárazové energie".

další informace

Cena Stanislava Hanzla

19. 11. 2020, 19. 12. 2020

ČVUT v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. V letošním roce získalo cenu devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost. Z Fakulty dopravní byl oceněn Ing. Petr Koudelka. Gratulujeme.

JobChallenge 2020

18. 11. 2020, 19. 11. 2020

Nemáte téma pro svou diplomku? Hledáte stáž? Nevíte, co budete dělat po škole? Možná jsme našli odpovědi na vaše otázky. To a ještě mnohem víc společně probereme on-line 19. listopadu od 9:00 do 12:00 na 14. ročníku veletrhu JobChallenge 2020. V on-line stánku Správy železnic se vám představí přední odborníci naší organizace s aktuálně diskutovanými tématy ve světě železnice. Těšit se můžete na vysokorychlostní tratě, inteligentní zastávky, ETCS, datovou síť anebo trakční systémy a konverzi trakční soustavy v ČR.

další informace

Obhajoba disertační práce

18. 11. 2020, 9. 12. 2020

Dne 9.12.2020 se koná na FD obhajoba disertační práce doktorandky K617 na téma "Optimalizace destinačního portfólia regionálních letišť".

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

16. 11. 2020, 24. 11. 2020

Dne 24.11.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.

další informace

Obhajoby disertačních prací

11. 11. 2020, 27. 11. 2020

Dne 27. 11. 2020 se na FD konají obhajoby disertačních prací doktorandů K612 s názvy "Dopravní chování obyvatel a aplikace jeho zákonitostí" a "Využití moderních inteligentních dopravních systémů při řešení dopravy v klidu".

další informace

Děkanský den

9. 11. 2020, 16. 11. 2020

V pondělí 16. listopadu 2020 vyhlašuje děkan na ČVUT v Praze Fakultě dopravní děkanský den. Tento den bez výuky mohou studenti a pedagogové využít k přípravě na výuku nebo k odpočinku v této pro všechny náročné době.

další informace

Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

3. 11. 2020, 10. 11. 2020

Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů pořádá Studentskou vědeckou konferenci IRICoN 2020, která se bude konat 10.11.2020 (konání bylo obnoveno). Jedná se o setkání účastníků z českých technických univerzit k problematice výstavby vysokorychlostních tratí v České republice. Konference proběhne online v prostředí MS TEAMS.

další informace

Digital Twin Lab

2. 11. 2020, 2. 12. 2020

Na naší fakultě vzniká nová laboratoř ve spolupráci s The University of Texas at El Paso - Digital Twin Lab. Laboratoř pracuje s 3D modelem městské části Praha 6, na kterém fakulte úzce spolupracuje jak s městskou částí Prahy 6, tak i s Operátorem ICT. Bude se zabývat tvorbou digitálního „dvojčete“ města s využitím rozšířené reality (AR, Augmented Reality).

další informace

Obhajoba disertační práce

2. 11. 2020, 20. 11. 2020

Dne 20. 11. 2020 se na FD koná obhajoba disertační práce doktoranda K618 Ing. Petra Koudelky na téma "Numerické modelování auxetických struktur".

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

26. 10. 2020, 3. 11. 2020

Dne 3.11.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.

další informace

Studentská anketa - výsledky

26. 10. 2020, 25. 11. 2020

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za letní semestr 2019/2020.

další informace

Prezentace projektů 2020

23. 10. 2020, 13. 11. 2020

Přijměte pozvání na již 18. ročník studentské konference "Prezentace projektů", která se koná v pátek 13.11.2020 od 8:00 v prostředí MS TEAMS. Konference předchází důležitému výběrovému řízení do projektů a tím i oborů na FD pro studenty 2. ročníku bakalářského studia. Na této akci můžete získat potřebné informace pro správné rozhodnutí.

další informace

Czech Rocket Challenge

ilustrační obrázek Czech Rocket Challenge

22. 10. 2020, 21. 11. 2020

Soutěž zejména pro studenty středních a vysokých škol, ve které si účastníci budou moci vyzkoušet, jak navrhnout, otestovat a odpálit model rakety. Studentům budou poskytnuty informace o tom, jak se takový model staví, také nějaké základní komponenty a v dubnu 2021 proběhne samotný závod včetně testovacího odpalu. Pokud Tě zajímá vesmírný průmysl, chceš se něčemu přiučit a zažít porci zábavy, neváhej a registruj se.
Případní zájemci z řad studentů FD ČVUT kontaktujte prosím do 15.11.2020 doc. Jakuba Hospodku - hospodka@fd.cvut.cz - který bude účast na projektu koordinovat.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

12. 10. 2020, 20. 10. 2020

Dne 20.10.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.
Přidáno vyjádření AS ČVUT FD k současné mimořádné situaci.

další informace

Informace o projektu

ilustrační obrázek Informace o projektu

7. 10. 2020, 6. 11. 2020

Přečtěte si další zajímavé informace o evropském projektu LOD-RoadTran18 pro zlepšení interoperability provozních dat s využitím propojených otevřených dat, na kterém se naše fakulta podílí.

další informace

DŮLEŽITÁ INFORMACE

25. 9. 2020, 4. 10. 2020

Děčín od 29. 9. 2020 přechází na nekontaktní výuku (aktuální stupeň pohotovosti v Děčíně je II.) s výjimkou výuky předmětů 611CAL1, M-VK a 611LA v 1. ročníku bakalářského studia (ve dnech 29. a 30. 9. 2020).

AS ČVUT FD

25. 9. 2020, 29. 9. 2020

AS ČVUT FD se usnesl na zrušení mimořádného zasedání plánovaného na 29.9.2020 z důvodu vypuštění bodu 3 (Návrh na odvolání děkana) z programu zasedání.

Zápis do doktorského studia

22. 9. 2020, 1. 10. 2020

Byly zveřejněny informace pro zápis do prvního ročníku doktorského studia pro studenty.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

21. 9. 2020, 25. 9. 2020

Dne 29.9.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.

další informace

Možnost jednorázové brigády

17. 9. 2020, 12. 11. 2020

Nabídka pro studenty, kteří se chtějí zapojit do průzkumu skladby jízdních dokladů na železničních tratích PID.

další informace

Rozvrh výuky

16. 9. 2020, 23. 10. 2020

Byl zveřejněn rozvrh výuky na zimní semestr 2020/2021. Většina rozvrhu je k dispozici přes ČVUT aplikaci.

další informace

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ PROMOCE

16. 9. 2020, 24. 9. 2020

Bohužel musíme absolventům fakulty oznámit, že slavnostní promoce plánovaná na 24. září 2020, je kvůli zhoršené epidemiologické situace související s nákazou onemocněním Covid-19 ZRUŠENA.

další informace

Zápis do doktorského studia

16. 9. 2020, 25. 9. 2020

Byly zveřejněny informace pro zápis do vyšších ročníků doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium k 1. 10..

další informace

Státní doktorské zkoušky

11. 9. 2020, 25. 9. 2020

V měsíci září se bude na fakultě konat 9 státních doktorských zkoušek. Průběh a vyhlášení výsledků státních doktorských zkoušek jsou veřejné.

další informace

Obhajoby disertačních prací

4. 9. 2020, 24. 9. 2020

Dne 22. 9. 2020 a 24.9.2020 se na FD konají obhajoby disertačních prácí doktorandů K620. Obhajoby disertačních prací a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

další informace

Tiskové centrum

1. 9. 2020, 1. 10. 2020

Tiskové centrum na Horské bude otevřeno od 2.9.2020 pondělí až čtvrtek vždy od 8:30 do 11:00.

další informace

Upozornění na zrušení povinně volitelných předmětů typu B

1. 9. 2020, 12. 10. 2020

Některé povinně volitelné předměty typu B vypsané pro zimní semestr akademického roku 2020/2021 (Praha i Děčín) byly pro malý zájem studentů nebo z dodatečného rozhodnutí ústavů zrušeny. Studenti, kteří si tyto předměty v systému KOS zapsali, si mohou zvolit jiný povinně volitelný předmět typu B, a to nejpozději do 12. října 2020.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

25. 8. 2020, 1. 9. 2020

Dne 1.9.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné, nicméně prosíme hosty, kteří zvažují účast na zasedání, aby svou účast předem oznámili e-mailem místopředsedovi AS FD (doktor@fd.cvut.cz).

další informace

Chceš si otevřít dveře do světa a najít si kamarády ze všech kontinentů?

25. 8. 2020, 15. 9. 2020

Právě teď máš jedinečnou možnost zapojit se do Buddy Programu, který každoročně pomáhá stovkám zahraničních studentů ČVUT po jejich příjezdu do Prahy. Jako Buddy si tak najdeš nové přátele, procvičíš si cizí jazyk, a hlavně si užiješ spoustu zábavy. Databáze pro výběr zahraničních studentů se otevírá už v úterý 25. srpna 2020, tak neváhej a zaregistruj se!

další informace

Nabídka pracovní pozice

24. 8. 2020, 23. 9. 2020

Zveřejnili jsme zajímavou pracovní nabídku pro naše studenty na pozici Dopravní koncepce a projekty dopravních staveb.

další informace

Informace pro zahraniční studenty

20. 8. 2020, 9. 9. 2020

Přezkoušení z českého jazyka (úroveň B2), pro zahraniční studenti, kteří chtějí studovat na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v českém jazyce, se koná dne 9. 9. 2020 od 9:00 hod. v místnosti č. B 301 v budově Fakulty dopravní, Horská 3, Praha 2.

další informace

Nabídka pracovní pozice

23. 7. 2020, 22. 8. 2020

Zveřejnili jsme zajímavou pracovní nabídku pro naše studenty/absolventy na pozici Akustik/Akustička –měření hluku.

další informace

Rozřazovací jazykové testy

16. 7. 2020, 25. 7. 2020

Studenti stávajícího 1., 2. a 3. ročníku vyplní do 25. července 2020 jazykové rozřazovací testy dle pokynů.
Děkujeme za spolupráci K615

další informace

Informace z knihovny

14. 7. 2020, 23. 7. 2020

Dne 23.7.2020 bude knihovna FD na Horské UZAVŘENA, z důvodu nefungující elektřiny na budově.

Konference NTCA 2020

ilustrační obrázek Konference NTCA 2020

6. 7. 2020, 31. 7. 2020

Letošní, již 22. ročník, mezinárodní vědecké konference "New trends in Civil Aviation 2020", který pořádá Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 ve spolupráci s IEEE má prodloužen termín na zaslání příspěvků do 31. července 2020.

další informace

Studentská anketa

27. 6. 2020, 18. 9. 2020

Hodnocení letního semestru 2019/2020 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Obhajoba disertační práce

24. 6. 2020, 29. 6. 2020

Dne 29. 6. 2020 se na FD koná obhajoba disertační práce doktoranda K616 Ing. Dmitrije Rozhdestvenského na téma "Problematika inovativních uživatelských rozhraní pro vozidla s alternativními pohony".

další informace

Provoz Studijního oddělení o prázdninách

24. 6. 2020, 4. 9. 2020

Byly zveřejněny úřední hodiny Studijního oddělení v Praze v době letních prázdnin a v době zápisů do 1. ročníku.

další informace

Informace z knihovny

24. 6. 2020, 14. 9. 2020

V letním období bude provoz knihovny FD (Horská) pouze Po – Čt  9:00 – 13:00. Od 14.9.2020 opět běžný provoz.

Zasedání AS ČVUT FD

15. 6. 2020, 22. 6. 2020

Dne 22.6.2020 (pondělí) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.

další informace

Obhajoba disertační práce

11. 6. 2020, 26. 6. 2020

Dne 26. 6. 2020 se na FD koná obhajoba disertační práce doktoranda K617 Ing. Milana Kříže na téma "Modifikace makroskopického dopravního modelu".

další informace

Nabídka pracovní pozice

8. 6. 2020, 8. 7. 2020

Zveřejnili jsme pracovní nabídku na pozici Systémový specialista – administrátor projektu ETCS.

další informace

Prospěchové stipendium

5. 6. 2020, 30. 10. 2020

Byl zveřejněn pokyn děkana č. 1/2020 pro žadatele o stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2019 – 2020.

další informace

Konference Verejná osobná doprava 2020

ilustrační obrázek Konference Verejná osobná doprava 2020

21. 5. 2020, 13. 10. 2020

Ve dnech 12. a 13. října 2020 se v Bratislavě koná konference Verejná osobná doprava 2020, mezi jejíž spolupořadatele patří i ČVUT FD.

další informace

Zápis do zimního semestru 2020 - 2021

15. 5. 2020, 6. 9. 2020

Zápis studentů bude probíhat prostřednictvím systému KOS v termínu od 15.6.2020 do 6.9.2020. Věnujte zvýšenou pozornost všem zveřejněným pokynům a návodům.

další informace

Obhajoba disertační práce

15. 5. 2020, 19. 6. 2020

Dne 19. 6. 2020 se na FD koná obhajoba disertační práce doktoranda K618 Ing. Tomáše Fíly na téma "Stanovení mechanického chování materiálů při rychlých deformacích metodou SPHB".

další informace

Informace pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na FD v českém jazyce

15. 5. 2020, 30. 6. 2020

Termín přezkoušení z českého jazyka (úroveň B2) se koná dne 30. 6. 2020 od 9:00 hod. v místnosti č. B 301 v budově Fakulty dopravní, Horská 3, Praha 2.

další informace

Tiskové centrum

15. 5. 2020, 20. 9. 2020

Od 18.5.2020 je opět otevřeno Tiskové centrum na Horské, zatím v omezeném režimu pouze v pondělí a čtvrtek.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

12. 5. 2020, 19. 5. 2020

Dne 19.5.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.

další informace

Nabídky pracovních pozic

ilustrační obrázek Nabídky pracovních pozic

7. 5. 2020, 7. 6. 2020

Zveřejnili jsme zajímavé pracovní nabídky pro naše studenty/absolventy (Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace).

další informace

Státní doktorská zkouška

6. 5. 2020, 5. 6. 2020

Dne 5.6.2020 se uskuteční státní doktorská zkouška dvou doktorandů z ústavu K623.

další informace

Pravidla a organizace SZZ

30. 4. 2020, 30. 10. 2020

Pravidla a organizace státních závěrečných zkoušek na ČVUT FD pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu, vedoucí závěrečných prací a oborové referenty pro SZZ.

další informace

Upravený časový plán letního semestru

20. 4. 2020, 20. 9. 2020

Byl zveřejněn upravený časový plán letního semestru akademického roku 2019 - 2020 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní z důvodu změn způsobených dopady šíření koronaviru ve světě.

další informace

Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

16. 4. 2020, 16. 5. 2020

Studentská vědecká konference Vysokorychlostní tratě - budoucnost české železnice IRICoN 2020 se v plánovaném termínu 5.5.2020 neuskuteční. Konání konference se přesouvá na rok 2021.

další informace

Prezentace nového dual-degree studijního programu SC – Smart Cities

15. 4. 2020, 20. 4. 2020

V pondělí 20. 4. 2020 od 15:00 do 16:00 proběhne v prostředí MS TEAMS ve skupině „Magisterský dual-degree program SC - Smart Cities“ virtuální informační schůzka pro zájemce o studium v tomto studijním programu nabízeného ve spolupráci s americkou The University of Texas at El Paso.
Všechny zájemce zve garant programu SC,
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Zasedání AS ČVUT FD

14. 4. 2020, 21. 4. 2020

Dne 21.4.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které díky nastalé situaci bude probíhat pomocí telekonference v MS TEAMS.

další informace

Přehled předmětů, jejich výuky a zakončení v letním semestru 2020

14. 4. 2020, 30. 6. 2020

Vážení studenti byla zaveřejněna stránka na které můžete nalézt informace o předmětech, jejich výuky a zakončení v letním semestru akademického roku 2019/2020.

další informace

NTCA 2020 - IEEE konference pořádaná Fakultou dopravní

ilustrační obrázek NTCA 2020 - IEEE konference pořádaná Fakultou dopravní

10. 4. 2020, 24. 11. 2020

Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 již 22. ročník mezinárodní vědecké konference "New trends in Civil Aviation 2020". Konference je organizována ve spolupráci s IEEE.

další informace

Dotazy a odpovědi studentům k současné situaci

ilustrační obrázek Dotazy a odpovědi studentům k současné situaci

9. 4. 2020, 30. 6. 2020

Vážení studenti, byla pro vás spuštěna nová stránka, kde můžete nalézt odpovědi na dotazy, které vás trápí v souvislosti s nákazou koronavirem a studiem na naší fakultě. Pokud na svůj dotaz odpověď nenaleznete, lze se přes formulář přímo zeptat.

další informace

Kariérní den Fakulty dopravní

ilustrační obrázek Kariérní den Fakulty dopravní

5. 4. 2020, 8. 4. 2020

Ve středu 8. dubna 2020 se uskuteční třetí ročník Kariérního dne. Vzhledem k omezením díky koronaviru proběhne tentokrát on-line verze. Studenti mohou získat představu o svém budoucím zaměstnání nebo rovnou brigádu ve svém oboru.

další informace

Studentská anketa - výsledky

26. 3. 2020, 25. 4. 2020

Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr 2019/2020.

další informace

Smart Cities Symposium Prague 2020

ilustrační obrázek Smart Cities Symposium Prague 2020

19. 3. 2020, 18. 4. 2020

Dovolte nám vás informovat o změně termínu symposia na 25.6.2020. Symposium proběhne ve zkrácené jednodenní verzi v souladu s vývojem celosvětové bezpečnostní situace. Pokud to situace dovolí bude možná osobní účast, ale i vzdálené on-line připojení. Detaily budou zveřejněny později.
Přejeme Vám všem hodně sil v těchto nelehkých chvílích a těšíme se na setkání.
Organizační tým symposia

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

10. 3. 2020, 17. 3. 2020

Dne 17.3.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD, které díky nastalé situaci bude probíhat pomocí telekonference.

další informace

Přípravné kurzy matematika + fyzika

10. 3. 2020, 22. 3. 2020

Vzhledem k pozastavení výuky na ČVUT do 22.3.2020 se nekonají přípravné kurzy z matematiky a fyziky na FD. O dalším postupu budete informováni.

Koronavirus

9. 3. 2020, 18. 3. 2020

Přečtěte si informace o opatření ČVUT v souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru v Evropě.

další informace

Alternativní pohony na železnici

4. 3. 2020, 9. 3. 2020

Drážní společnost při ČVUT FD si Vás dovoluje pozvat na přednášku pana Ing. Jiřího Pohla věnovanou novým technickým řešením v oblasti trakce železničních vozidel. O vývoji a zavádění vodíkových či bateriových vozidel se více dozvíte v pondělí 9. března od 18:30 v posluchárně B005 na Horské.

další informace

Nabídky pracovních pozic

4. 3. 2020, 28. 3. 2020

Zveřejnili jsme zajímavé pracovní nabídky pro naše studenty/absolventy (Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace; Královéhradecký kraj - Krajský úřad).

další informace

Zápis do doktorského studia

24. 2. 2020, 26. 2. 2020

Byly zveřejněny informace pro zápis do vyšších ročníků doktorského studia s nástupem 1.3..

další informace

Tiskové centrum

24. 2. 2020, 4. 3. 2020

Ve dnech 27.2. až 4.3.2020 bude tiskové centrum na Horské UZAVŘENO.

Švýcarsko – náš vzor?

19. 2. 2020, 24. 2. 2020

Přijměte pozvání Drážní společnosti při ČVUT FD na přednášku Ing. Milana Kříže s názvem Švýcarsko – náš vzor?. Odborník na plánování a modelování dopravy a pedagog naší fakulty si připravil shrnutí svého půlročního studijního pobytu ve Švýcarsku, ve kterém srovná systém organizace veřejné dopravy ve Švýcarské konfederaci a u nás.
Přednáška se uskuteční v pondělí 24. února 2020 od 18:30 v posluchárně B005 na Horské.

další informace

Informace o projektu

ilustrační obrázek Informace o projektu

7. 2. 2020, 31. 3. 2020

Přečtěte si další zajímavé informace o evropském projektu LOD-RoadTran18 pro zlepšení interoperability provozních dat s využitím propojených otevřených dat, na kterém se naše fakulta podílí.

další informace

Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

7. 2. 2020, 5. 5. 2020

Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů pořádá Studentskou vědeckou konferenci IRICoN 2020, která se bude konat 5.5.2020. Jedná se o setkání účastníků z českých technických univerzit k problematice výstavby vysokorychlostních tratí v České republice.

Z důvodu koronavirové epidemie byla konference přesunuta na příští rok.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

4. 2. 2020, 11. 2. 2020

Dne 11.2.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Konviktská 20, místnost K403). Zasedání je veřejné.

další informace

Studentská anketa

4. 2. 2020, 2. 3. 2020

Hodnocení zimního semestru 2019/2020 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství

3. 2. 2020, 4. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás informoval o změně ve vedení  Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství, kde byl pověřen vedením ústavu RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.  a to s účinností od 1.2.2020 do doby vypsání výběrového řízení.
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

Deset let Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství

29. 1. 2020, 31. 1. 2020

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství pořádá seminář k výročí 10 let od založení ústavu. Tento ústav se zabývá jak interdisciplinárními studiemi např. vlivu technologií na člověka nebo autonomních vozidel, tak i vývojem a výzkumem v oblasti senzorických sítí, dnes zvaných Smart City (software i hardware).
Na celodenním semináři, který proběhne 31. ledna 2020 od 9:30 do cca 15 hod. v učebně K409 v Konviktu, vás zaměstnanci ústavu rádi uvítají.

další informace

Nabídka pracovní pozice

24. 1. 2020, 23. 2. 2020

Zveřejnili jsme zajímavou pracovní nabídku pro naše studenty.

další informace

Upozornění na zrušení povinně volitelných předmětů

20. 1. 2020, 9. 3. 2020

Některé povinně volitelné předměty vypsané pro letní semestr akademického roku 2019/2020 (Praha i Děčín) byly pro malý zájem studentů nebo z dodatečného rozhodnutí ústavů zrušeny. Studenti, kteří si tyto předměty v systému KOS zapsali, si mohou zvolit jiný předmět, a to nejpozději do 9. března 2020.

další informace

Smart Cities Symposium Prague 2020

ilustrační obrázek Smart Cities Symposium Prague 2020

9. 1. 2020, 29. 5. 2020

Ve dnech 28.-29.5.2020 pořádá naše fakulta další ročník úspěšné mezinárodní vědecké konference s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2020. Hlavním tématem konference je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

další informace

Ubytovací stipendium

9. 1. 2020, 16. 1. 2020

Byly zveřejněny informace o náhradním způsobu výplaty ubytovacího stipendia za 4. čtvrtletí 2019 pro studenty v Praze a Děčíně.

další informace

Zasedání AS ČVUT FD

2. 1. 2020, 7. 1. 2020

Dne 7.1.2020 (úterý) se od 15:30 bude konat zasedání Akademického senátu ČVUT FD (Na Florenci 25, zasedací místnost). Zasedání je veřejné.

další informace