info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Zápis do 1. ročníku doktorského studia s datem zahájení 1. října 2022 proběhne v pondělí 3. října 2022 od 9:00 do 11:00 hodin a od 14.00 hodin do 16.00 hodin na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 313.

Studenti předloží 1 průkazovou fotografii, kopii diplomu o ukončení magisterského studia - pokud již nebyl součástí přihlášky a studenti jej již obdrželi, v případě prezenční formy studia vyplněnou Žádost o zasílání mzdy na účet týkající se údajů k výplatě stipendia (bude k dispozici na referátu vědy a výzkumu).

ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO VŠECHNY DOKTORANDY S NÁSTUPEM 1. 10. JE POVINNÁ.září 2022
Ticiano Costa Jordao, Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu

V termínu 26. 9. 2022 – 30. 9. 2022 se uskuteční zápis do vyšších ročníků doktorského studia pro doktorandy, kteří zahájili studium k 1. 10.

Zápis bude probíhat elektronicky bez nutné osobní účasti na základě hodnocení studia za uplynulý ročník.

Podmínkou pro zápis je odevzdání hodnocení studia prostřednictvím aplikace hs.fd.cvut.cz za uplynulý ročník studia schváleného školitelem, vedoucím školícího pracoviště a předsedou oborové rady, na základě kterého bude zápis proveden.

Hodnocení je pro řádný zápis potřebné odevzdat a mít potvrzeno školitelem, vedoucím školícího pracoviště a předsedou oborové rady nejpozději do pátku 23. 9. 2022.

Referát vědy a výzkumu na základě hodnocení následně potvrdí zápis do dalšího ročníku či zašle informaci o dalším postupu týkajícím se zápisu (v případě, že bude nutné cokoliv doplnit).

Zápis do 2. ročníku je v prezenční i kombinované formě studia dále podmíněn získáním minimálně 5 bodů (součet všech kritérií dle formuláře Kvantifkovaná kritéria).

Doktorandům, kteří mají v současné době ukončit standardní dobu studia a studijní blok, bude standardní doba studia automaticky prodloužena o dobu 6 měsíců současně i s termínem pro splnění souvisejících povinností vzhledem k zákonem dané době tzv. narušeného studia v období pandemie COVID19.

Prosíme doktorandy, aby si ověřili, zda májí všechny výsledky zkoušek v KOSu řádně zapsané, a pokud ne, abyste si to včas dořešili s přednášejícím či ústavem.září 2022
Ticiano Costa Jordao, Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu