doktorského studia s datem zahájení 1. března 2018 proběhne ve
ve čtvrtek 1. března 2018 od 9,00 do 11,00 hodin
na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 210.

Studenti předloží 1 fotografii, kopii diplomu o ukončení magisterského studia - pokud již nebyl součástí přihlášky, v případě prezenční formy studia vyplněnou Žádost o zasílání mzdy na účet (číslo bankovního účtu - k zasílání stipendia) a kopii průkazu zdravotní pojišťovny.


ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO VŠECHNY DOKTORANDY S NÁSTUPEM 1.3. JE POVINNÁ.


leden 2018
Jana Šourková
Referát vědy a výzkumu
doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium 1. března v předcházejících akademických letech, se uskuteční ve dnech
26. – 27. února 2018
26.2. od 13,00 do 15,30 hod. a 27.2. od 9,00 do 11,00 hod.
na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 210.

Podmínkou zápisu do druhého ročníku prezenční formy studia je složení nejméně 3 zkoušek (zápočtu) zapsané v KOSu vyučujícími a odevzdání Hodnocení doktoranda (včetně tabulky v excelu) z ústavu – pro všechny formy studia. Formulář je k dispozici na https://hs.fd.cvut.cz/login .

Při zápisu do třetího ročníku prezenční formy studia je nutné ukončení studijního bloku, tzn. složení všech zkoušek (zápočtu) stanovených individuálním studijním plánem, rozpravou na ústavu dle SZŘ čl.27, odst.1 a odevzdání ústavového Hodnocení doktoranda.

Při zápisu do třetího ročníku kombinované formy studia je nutné složení minimálně 3 zkoušek dle individuálního studijního plánu a odevzdání ústavového Hodnocení doktoranda.

Při zápisu do dalších ročníků příslušné vyplněné tiskopisy dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.


ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO VŠECHNY DOKTORANDY S NÁSTUPEM 1.3. JE POVINNÁ.


leden 2018
Jana Šourková
Referát vědy a výzkumu