doktorského studia s datem zahájení 1. října 2017 proběhne ve dnech
2. - 3. října 2017
2.10. od 13,00 do 15,00 hod. a 3.10. od 9,00 do 11,00 hod.
na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 210.

Studenti předloží 1 fotografii, kopii diplomu o ukončení magisterského studia - pokud již nebyl součástí přihlášky, v případě prezenční formy studia vyplněnou Žádost o zasílání mzdy na účet (číslo bankovního účtu - k zasílání stipendia) a průkaz zdravotní pojišťovny.


ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO VŠECHNY DOKTORANDY S NÁSTUPEM 1.10. JE POVINNÁ.


červen 2017
Jana Šourková
Referát vědy a výzkumu
doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium 1. října v předcházejících akademických letech, se uskuteční ve dnech
25. – 26. září 2017
25.9. od 13,00 do 15,30 hod. a 26.9. od 9,00 do 11,00 hod.
na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 210.

Podmínkou zápisu do druhého ročníku prezenční formy studia je složení nejméně 3 zkoušek (zápočtu) a odevzdání Hodnocení doktoranda z ústavu – pro všechny formy studia. Formulář je k dispozici na https://www.fd.cvut.cz/veda-vyzkum-rozvoj/formulare-doktorandi.html.

Při zápisu do třetího ročníku prezenční formy studia je nutné ukončení studijního bloku, tzn. složení všech zkoušek (zápočtu) stanovených individuálním studijním plánem, rozpravou na ústavu dle SZŘ čl.27, odst.1 a odevzdání ústavového Hodnocení doktoranda.

Při zápisu do třetího ročníku kombinované formy studia je nutné složení minimálně 3 zkoušek dle individuálního studijního plánu a odevzdání ústavového Hodnocení doktoranda.

Při zápisu do dalších ročníků příslušné vyplněné tiskopisy dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.


ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO VŠECHNY DOKTORANDY S NÁSTUPEM 1.10. JE POVINNÁ.


červen 2017
Jana Šourková
Referát vědy a výzkumu