doktorského studia s datem zahájení 1. října 2019 proběhne v úterý 1. října 2019 od 9:00 do 11:00 hodin
na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 313

Studenti předloží 1 fotografii, kopii diplomu o ukončení magisterského studia - pokud již nebyl součástí přihlášky, v případě prezenční formy studia vyplněnou Žádost o zasílání mzdy na účet (číslo bankovního účtu - k zasílání stipendia) a průkaz zdravotní pojišťovny.


ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO VŠECHNY DOKTORANDY S NÁSTUPEM 1.10. JE POVINNÁ.


srpen 2019
Ticiano Costa Jordao, Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu
doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium 1. října v předcházejících akademických letech, se uskuteční ve dnech
25. - 26. září 2019
25.9. od 13:00 do 15:00 hod. a 26.9. od 9:00 do 11:00 hod.
na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 313.
Zápis mimo uvedené termíny řešte prosím individualně telefonicky nebo emailem s paní Knapovou.

Podmínkou zápisu do druhého ročníku prezenční formy studia je složení nejméně 3 zkoušek (zápočtu) a odevzdání Hodnocení studentů doktorského studijního programu (dále jen DSP) – pro všechny formy studia. Formulář je k dispozici na https://hs.fd.cvut.cz/login .

Při zápisu do třetího ročníku prezenční formy studia je nutné ukončení studijního bloku, tzn. složení všech zkoušek (zápočtu) stanovených individuálním studijním plánem, rozpravou na ústavu dle SZŘ čl.27, odst.1 a odevzdání Hodnocení studentů DSP.

Při zápisu do třetího ročníku kombinované formy studia je nutné složení minimálně 3 zkoušek dle individuálního studijního plánu a odevzdání Hodnocení studentů DSP.

Při zápisu do dalších ročníků příslušné vyplněné tiskopisy dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.


ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO VŠECHNY DOKTORANDY S NÁSTUPEM 1.10. JE POVINNÁ.


srpen 2019
Ticiano Costa Jordao, Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu