info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Studentské soutěže

Fakultní ceny


Mimo fakultní ceny

 

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA * TECHNOLOGIE * INOVACE ROKU

náhled webu soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA * TECHNOLOGIE * INOVACE ROKU Soutěž o nejlepší ročníkovou | bakalářskou | diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavebnictví je každoročně vypisována se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách ČR s cílem připravit mladou generaci na PRŮMYSL 4.0 a v neposlední řadě umožnit studentům kontakt s praxí a budoucími zaměstnavateli. Studentská soutěž se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR.

  • do soutěže jsou přijímány práce zpracované v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021
  • uzávěrka přihlášek - do 3. června 2021
  • přihlášku a podmínky naleznete na webu ČDS&T2020

Rektorysova soutěž

náhled webu Rektorysova soutěž Celoškolské Rektorysovy soutěže v aplikované matematice se smí zúčastnit pouze studenti magisterských a doktorských oborů všech fakult ČVUT. Další podmínkou je odevzdání soutěžní práce ve formátu PDF. Podrobnosti odevzdání prací budou na webové stránce soutěže vystaveny ve druhé polovině října.
V roce 2021 je součástí soutěže i studentská konference jejíž cílem je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol.

14. ročník soutěže:


Ceny Wernera von Siemense

náhled webu Ceny Wernera von Siemense V rámci Ceny Wernera von Siemense jsou oceňováni talentovaní studenti, nadějní mladí vědci i vysokoškolští pedagogové z významných technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.


Česká hlava

náhled webu Česká hlava Projekt Česká hlava vyhlašuje a organizuje národní soutěž Česká hlava - nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout: nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je předáváno ocenění Česká hlava v několika kategoriích již od roku 2002.


Cena prof. Babušky

náhled webu Cena prof. Babušky Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit vysokoškolský student, diplomant, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku. Práce se přihlašují každoročně do 30. září.


Cena Edwards

náhled webu Cena Edwards V roce 1919 založil v severním Londýně britský fyzik F. D. Edwards firmu, která začala jako první ve Velké Británii vyrábět vakuové vývěvy. Průmyslové využití vakua bylo v té době novinkou a rozhodnutí věnovat se jeho rozvoji vyžadovalo vizionářství, inovativnost a odvahu. Cena F. D. Edwardse si klade za cíl připomenout, že i dnes téměř o sto let později, mají tyto vlastnosti svou hodnotu a že má smysl ocenit ty, kteří je ztělesňují.
V soutěži budou hodnoceny diplomové práce v kategorii Technika a inovace.


Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

náhled webu Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN vyhlašuje Česká agentura pro standardizaci (ČAS). Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci a tím podpořit jejich další profesní směřování.


Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy

náhled webu Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.