covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359552
E-mail:
horazpat@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
Člen:
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y1OI - Odbavovací a informační systémy
Cvičení:
20SYSA - Systémová analýza
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Multiagentní modelování pro veřejnou dopravu
Horažďovský, P. - Matoušek, J. - Rek, R. - Svítek, M., - Růžička, J.
[Research Report] 2020. Report no. 100/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
2.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Mík, J. ed. - Růžička, J. ed. - Kalivodová, M. ed. - Richter, P. ed. - Neuhäuserová, M. ed., - Matowicki, M. ed.
Prague, 2020-11-19. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. ISBN 978-80-01-06793-2.
Sborník (2020)
3.Solving last mile problem as a personal service for citizens
Svítek, M. - Horažďovský, P. - Kozhevnikov, S. - Pogorelskih, X., - Poludov, D.
In: Complex Systems: Control and Modeling Problems. Samara: Institute for the Control of Complex Systems of Russian Academy of Sciences, 2019. p. 84-89. ISBN 978-1-7281-6700-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
4.Dynamic Public Transport in Smart City using Multi-agent system
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Kozhevnikov, S.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
5.Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Hlubučková, K., - Matoušek, J.
[Research Report] 2019. Report no. 95/2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
6.Smart City v městech a regionech
Horažďovský, P.
[Unpublished Lecture] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2019-10-16.
Nepublikovaná přednáška (2019)
7.Plánování veřejné hromadné dopravy pomocí multiagentních systémů
Horažďovský, P.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 1-12. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
8.Data-driven management of dynamic public transport
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Novotný, V.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
9.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Langr, M. - Heindl, M., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. Report no. 2018/88.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
10.Pasportizace světelně signalizačních zařízení v pražské metropolitní oblasti
Langr, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Hajčiarová, E.
[Research Report] 2018. Report no. 90.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
11.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Heindl, M.
[Unpublished Lecture] Institut Jana Pernera, o.p.s.. 2018-05-15.
Nepublikovaná přednáška (2018)
12.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Praha, Horská 3, 2018-11-01. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Sborník (2018)
13.Technické poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického dohledu pro akci Inteligentní dopravní systém města Hradec Králové - Pasportizace SSZ
Faltus, V. - Sliacky, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Derbek, P.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 92/2018.
Technická zpráva (2018)
14.Dynamic Service of Public Transport in Smart City and Region
Horažďovský, P. - Svítek, M.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
15.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 69/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
16.Analýza vybraných dopravních systémů
Horažďovský, P. - Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 70/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
17.Certifikace zařízení odbavovací techniky vůči systému Plzeňská karta
Sliacky, M. - Horažďovský, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 82/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
18.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-7. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
19.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa A – Komplexní analýza současného stavu Etapa B – Etapa návrhu řešení
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Matějec, J.
[Research Report] 2016. Report no. 63/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
20.Testování vzorku přenosné osobní pokladny dle technické specifikace
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Kovaljov, M.
[Research Report] České dráhy, a.s., 2016. Report no. 61/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.Stávající tarifní systémy v ČR a možnosti dynamického jízdného
Horažďovský, P.
[Unpublished Lecture] Institut Jana Pernera, o.p.s., Ministerstvo dopravy ČR. 2016-05-16.
Nepublikovaná přednáška (2016)
22.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
23.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
24.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
25.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Pilot Plant] 2015.
Poloprovoz (2015)
26.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
27.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 57/2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití multiagentních algoritmů pro modelování dynamické obsluhy oblasti veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P.
2019 - 2019
SGS19/080/OHK2/1T/16
2.Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P.
2018 - 2018
SGS18/094/OHK2/1T/16
3.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na základě požadavků cestujících
Horažďovský, P.
2017 - 2017
SGS17/107/OHK2/1T/16
4.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P.
2016 - 2016
SGS16/108/OHK2/1T/16