info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359552
E-mail:
vyuka@fd.cvut.cz
horazpat@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro pedagogickou činnost / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20APLT - Aplikovaná telematika (přednášející, cvičící)
20SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)
20TVHD - Telematika ve VHD (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)
20Y1KP - Komunikační a prezentační dovednosti (přednášející, cvičící)
20Y1OI - Odbavovací a informační systémy (přednášející, cvičící)
620SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě
  20X1HD - bakalářský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.ZÁJMOVÝ KURZ SPECIALIZACE INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PRO STŘEDOŠKOLÁKY
řešitel: Růžička, J.
spoluřešitelé: Hajčiarová, E. - Horažďovský, P. - Langr, M. - Navrátilová, K. - Purkrábková, Z.
-
Vnitřní soutěž PPSR
2.Využití multiagentních algoritmů pro modelování dynamické obsluhy oblasti veřejnou hromadnou dopravou
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Matoušek, J. - Svítek, M.
2019 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/080/OHK2/1T/16
3.Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Hlubučková, K. - Langr, M. - Matoušek, J. - Svítek, M.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/094/OHK2/1T/16
4.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na základě požadavků cestujících
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M.
2017 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/107/OHK2/1T/16
5.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/108/OHK2/1T/16