Ing. Patrik Horažďovský

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y1OI - Odbavovací a informační systémy
Cvičení:
20SYSA - Systémová analýza
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Heindl, M.
15.05.2018.
Nepublikovaná přednáška
2.Pasportizace světelně signalizačních zařízení v pražské metropolitní oblasti
Langr, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Hajčiarová, E.
2018, 90.
Výzkumná zpráva v češtině
3.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Langr, M. - Heindl, M., - Svítek, M.
2018, 2018/88.
Výzkumná zpráva v češtině
4.Analýza vybraných dopravních systémů
Horažďovský, P. - Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, D.
2017, 70/2017.
Výzkumná zpráva v češtině
5.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, M.
2017, 69/2017.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Dynamic Service of Public Transport in Smart City and Region
Horažďovský, P. - Svítek, M.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2017
Stať ve sborníku
7.Testování vzorku přenosné osobní pokladny dle technické specifikace
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Kovaljov, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2016, 61/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
8.Stávající tarifní systémy v ČR a možnosti dynamického jízdného
Horažďovský, P.
16.05.2016.
Nepublikovaná přednáška
9.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa A – Komplexní analýza současného stavu Etapa B – Etapa návrhu řešení
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Matějec, J.
Hradec Králové, Pardubice: Statutární město Hradec Králové a Statutární město Pardubice. 2016, 63/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
10.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P.
In: KRAUS, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-7. ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
11.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
2015
Poloprovoz
12.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
13.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
Praha: TAČR. 2015, 57/2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
14.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
15.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
16.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P.
2018 - 2018
SGS18/094/OHK2/1T/16
2.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na základě požadavků cestujících
Horažďovský, P.
2017 - 2017
SGS17/107/OHK2/1T/16
3.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P.
2016 - 2016
SGS16/108/OHK2/1T/16