info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359552
E-mail:
vyuka@fd.cvut.cz
horazpat@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro pedagogickou činnost / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20APLT - Aplikovaná telematika (přednášející, cvičící)
20SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)
20TVHD - Telematika ve VHD (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)
20Y1KP - Komunikační a prezentační dovednosti (přednášející, cvičící)
20Y1OI - Odbavovací a informační systémy (přednášející, cvičící)
620SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě
  20X1HD - bakalářský studijní program
  20X2HX - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S