covid-19 info

logo ČVUT

RNDr. Olga Vraštilová

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890722
E-mail:
vrastolg@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11Y1PV - Parametrické a vícekriteriální programování
Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
11LP - Lineární programování

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
2.Diferenciální počet pro inženýry
Taufer, J. - Vraštilová, O.
Ostrava: Montanex, 1998. ISBN 80-7225-006-X.
Jiná kniha česky (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.