covid-19 info

logo ČVUT

Konference na kterých se fakulta podílí

JIŽ USKUTEČNĚNÉ
ilustrační obrázek k Moderní železnice pro 21. století

Moderní železnice pro 21. století

2.6.2021

Konferenční centrum „U Hájkù“

https://modernizel21.fd.cvut.cz

Ústav aplikované informatiky v dopravě pořádá ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů studentskou vědeckou konferenci "Moderní železnice pro 21. století".

Náplň SVK v roce 2021 bude tvořit problematika moderní železnice odpovídající 21. století. Železnice má v 21. století své místo. Podle nedávné studie Mezinárodní železniční unie má železniční doprava v přepočtu na osobokilometry asi čtyřikrát méně externích nákladů než silniční nebo letecká. V nákladní dopravě je to dokonce šestkrát méně. Více než polovina externích nákladů silniční dopravy přitom pochází z nehod. U letadel externality z drtivé většiny souvisejí s exhalacemi a jejich neblahým vlivem na změnu klimatu.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2021

Smart Cities Symposium Prague 2021

27.5.2021 - 28.5.2021

Praha, Fakulta dopravní

https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2021

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s UTEP, CIOB či UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2021. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2020 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k NTCA 2020

NTCA 2020

23.11.2020

CIIRC ČVUT v Praze

https://ntca.fd.cvut.cz/

Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 již 22. ročník mezinárodní vědecké konference "New trends in Civil Aviation 2020". Konference je organizována ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

10.11.2020

MS TEAMS

http://konferenceiricon20.fd.cvut.cz

Studentská vědecká konference je setkání účastníků z českých technických univerzit nad problematikou výstavby vysokorychlostních tratí v České republice. Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.). Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy. Přednesené referáty budou publikovány v recenzovaném sborníku Acta Polytechnica CTU Proceedings.

Z důvodu koronavirové epidemie je konference přesunuta na 10.11.2020 a bude probíhat ONLINE formou v prostředí MS TEAMS.


ilustrační obrázek k Verejná osobná doprava 2020

Verejná osobná doprava 2020

12.10.2020 - 13.10.2020

Bratislava, Hotel BRATISLAVA****

https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2020/

Vzhľadom na pretrvávajúci nárast individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo význam né zmeny klimatických pomerov, ktoré sa zhoršujú, je dôležité zamýšľať sa nad tým, ako môže verejná osobná doprava, ktorá má značný podiel na týchto zmenách, prispieť k rozvoju udržateľnej mobility a sociálnoekonomickému rozvoju štátu. Na konferencii budeme spoločne hľadať spôsoby – riešenia ako môže verejná osobná doprava – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných firiem, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou. V mene organizátorov vás chceme srdečne pozvať na toto tradičné odborné podujatie so skvelou atmosférou. Budeme sa tešiť na stretnutie s vami.

Fakulta dopravní - Ústav dopravních systémů, je spolupořadatelem této konference.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2020

Smart Cities Symposium Prague 2020

25.6.2020

Praha, Fakulta dopravní

https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2020

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2020. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2019 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Dovolte nám vás informovat o změně termínu symposia na 25.6.2020. Symposium proběhne ve zkrácené jednodenní verzi v souladu s vývojem celosvětové bezpečnostní situace. Pokud to situace dovolí bude možná osobní účast, ale i vzdálené on-line připojení. Detaily budou zveřejněny později.


ilustrační obrázek k Verejná osobná doprava 2019

Verejná osobná doprava 2019

17.10.2019 - 18.10.2019

Bratislava, Hotel Bratislava

https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2019/

Konferenci spolupořádají kolegové z Ústavu dopravních systémů naší fakulty. Na konferencii se budou hľadať spôsoby – riešenia ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných fi riem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2019

Smart Cities Symposium Prague 2019

23.5.2019 - 24.5.2019

Praha, Fakulta dopravní

http://scsp2019.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2019. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2018 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Konference - 25 let Fakulty dopravní

Konference - 25 let Fakulty dopravní

24.1.2019

Betlémská kaple, Praha 1, 110 00

https://akce.fd.cvut.cz/25letFD/konference-25let

Výroční konferenci a další doprovodný program ČVUT v Praze Fakulty dopravní k završení oslav 25LET. V průběhu dopoledne vystoupí jak zakládající členové z řad akademické obce, tak i současní představitelé fakulty s historickým i budoucím děním na fakultě. Dále se uskuteční setkání s naším studentským týmem v rámci projektu MOTOSTUDENT. Poté proběhne promítání videopříspěvků Fakulty dopravní z období 1993 – 2018 a na závěr se uskuteční klavírní koncert Matyáše Nováka.


ilustrační obrázek k Young Transportation Engineers Conference 2018

Young Transportation Engineers Conference 2018

1.11.2018

Horská 3, 128 03 Praha 2

https://ytec.fd.cvut.cz/

Již III. ročník studentské konference YTEC 2018, která se bude konat 1.11.2018. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia. Konference je tak příležitostí k navázání nových či posílení stávajících osobních i profesních kontaktů a místem pro setkání doktorandů, odborníků z praxe, ale i pracovníků fakulty.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2018

Smart Cities Symposium Prague 2018

24.5.2018 - 25.5.2018

Klášter minoritů, Malá Štupartská 635/6, Praha 1

http://scsp2018.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2018. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2017 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Flying 4 Students

Flying 4 Students

8.3.2018 - 9.3.2018

Betlémská kaple, Praha 1

http://flyingforstudents.com

Fakulta dopravní je partnerem unikátní konference s názvem Flying 4 Students. Přijďte se setkat s legendami světového letectví či třeba navštivte některý z nabízených workshopů . Ti co mají rádi letectví, zde nesmí chybět!


ilustrační obrázek k New Trends in Civil Aviation 2017

New Trends in Civil Aviation 2017

7.12.2017 - 8.12.2017

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

http://ntca.fd.cvut.cz

Ústav letecké dopravy FD pořádá ve dnech 7. a 8. prosince 2017 již 19. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy v civilním letectví 2017“ ve spolupráci s Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology, Air Transport Department, University of Žilina, Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice and Czech Aerospace Society.

V červenci 2018 vyšel v nakladatelství CRC Press sborník z konference. Výtisky jsou k dispozici ve fakultní i univerzitní knihovně. Náhled poskytuje také stránka Taylor & Francis Group. Sborník je odeslán na indexaci do databáze Scopus.


ilustrační obrázek k Workshop s mottem: “Dopravní informace jsou bohatstvím s omezenou trvanlivostí”

Workshop s mottem: “Dopravní informace jsou bohatstvím s omezenou trvanlivostí”

24.11.2016

Fakulta dopravní, Praha 2, Horská 3

http://kamelot.io/cs/workshop/

Řešitelé výzkumného projektu Kamelot pořádají workshop o sdílení dopravních informací ve čtvrtek 24.11.2016, prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní - Horská 3, na kterém budete moci společně s dalšími experty z oboru projednat aktuální témata v této oblast dopravních informací. Nutná registrace

Za organizátory zve doc. Zdeněk Lokaj - ČVUT FD.


ilustrační obrázek k Rizika podnikových procesů 2016

Rizika podnikových procesů 2016

10.11.2016 - 11.11.2016

ČVUT FD, Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“, Děčín

http://rpp.fvtm.ujep.cz/

Fakulta výrobních technologií a managementu a Fakulta sociálně ekonomická UJEP spolu s ČVUT v Praze Fakultou dopravní pořádají šestý ročník RIZIKA PODNIKOVÝCH PROCESŮ 2016. Konference se koná v rámci odborného fóra RIZIKA V PODNICÍCH A V ÚZEMÍ, které zaštiťuje také odborný seminář PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 2016.

Chápání rizik v souvislostech s podnikovými aktivitami a v souvislostech s územní tématikou má stále rezervy jak v praxi, tak v teorii. Nabízíme fórum pro odborníky z praxe a akademické pracovníky, které má přispět ke vzájemné výměně názorů a sdílení zkušeností na dvou platformách – v podnikových procesech a ve veřejné správě.

Součástí konference je i seminář PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI, který se uskuteční druhý den (11.11.2016)


ilustrační obrázek k Verejná osobná doprava 2016

Verejná osobná doprava 2016

20.10.2016 - 21.10.2016

G hotel*, Bratislava

https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2016/

Konferenci spolupořádají kolegové z Ústavu dopravních systémů naší fakulty. Na konferencii se budou hľadať spôsoby – riešenia ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných fi riem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou.


ilustrační obrázek k Young Transportation Engineers Conference 2016

Young Transportation Engineers Conference 2016

6.10.2016

Fakulta dopravní, Praha

http://ytec2016.fd.cvut.cz

Jménem vědeckého a organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na II. ročník studentské konference YTEC 2016, která se koná 6. října 2016 od 10 hodin v posluchárně H405. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia. Konference je tak příležitostí k navázání nových či posílení stávajících osobních i profesních kontaktů a místem pro setkání doktorandů, odborníků z praxe, ale i pracovníků fakulty.

Kromě studentských prezentací budou v programu obsaženy i vybrané výstupy některých členů vědeckého výboru či hostů konference. Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty dopravní prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.


ilustrační obrázek k International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science - ExNum 2016

International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science - ExNum 2016

18.9.2016 - 21.9.2016

Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice, Liblice

http://www.itam.cas.cz/exnum2016/

Ve dnech 18 až 21.9.2016 se v Konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku Liblice uskutečnila mezinárodní konference ExNum 2016 - International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science zaměřující se především na mladé výzkumníky (magisterské a postgraduální studenty) působících v oboru experimentální a výpočtové mechaniky. Konferenci přímo navazující na tradiční česko-německá/německo-česká bilaterální symposia založená prof. Karl-Hans Laermannem a prof. Stanislavem Holým v roce 1985 měla tu čest spolupořádat naše Fakulta dopravní zastupována Ústavem mechaniky a materiálů K618. O tom že se jednalo o velmi úspěšnou akci svědčí na 30 konferenčních příspěvků od účastníků z pěti zemí, 3 vyzvané přednášky mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a hodnotné vědecké diskuze mezi mladými výzkumníky. Sborník konference bude otištěn v recenzovaném časopise Acta Polytechnica Proceedings.

Fotografie


ilustrační obrázek k Mezinárodní konference Metody kvality QFD 2016

Mezinárodní konference Metody kvality QFD 2016

30.5.2016 - 31.5.2016

v Praze a Mladé Boleslavi

http://www.qfd2016.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní Vás srdečně zve na 1. ročník mezinárodní vědecké konference s názvem Interaction QFD Methodology and 4th Industrial Revolution. Hlavním tématem konference je uplatnění metod kvality v oblastech vývoje výrobku, spokojenosti zákazníka a vzdělávání. Pozvání přijali přední světoví experti, účast také přislíbil vzácný host, místopředseda vlády pro VVI, pan Pavel Bělobrádek. Registraci a více informací naleznete na stránkách konference www.qfd2016.fd.cvut.cz. Příspěvky můžete zasílat do 30. března 2016


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2016

Smart Cities Symposium Prague 2016

26.5.2016 - 27.5.2016

Fakulta dopravní, Praha

http://scsp2016.fd.cvut.cz

Ve dnech 26.-27.5.2016 pořádá naše Fakulta dopravní ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědeckou konferenci s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2016. Hlavním tématem konference je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE a již nyní máme příslib, že vybrané příspěvky budou zahrnuty do speciálního vydání The International Journal of Transportation Science & Technology. Příspěvky můžete posílat do 29. února 2016.


ilustrační obrázek k Studentská vědecká konference Interoperabilita v železniční dopravě - IRICON 2016

Studentská vědecká konference Interoperabilita v železniční dopravě - IRICON 2016

4.5.2016

Grandior Prague Hotel, Praha 1

http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/

ČVUT v Praze Fakulta dopravní pořádá studentskou vědeckou konferenci Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016. Hlavní téma konference je uplatňování technických specifikací interoperability v podmínkách transevropské železniční sítě s následujícími okruhy: Infrastruktura (modernizace železniční tratě, rozhraní kolo – kolejnice), Energie (včetně okruhu rozhraní vozidlo – napájecí soustava), Řízení a zabezpečení (ERTMS, ETCS, kompatibilita vozidel a systémů CCS) a Lokalizace vozidel (včetně satelitní technologie).


ilustrační obrázek k Young Transportation Engineers Conference 2015

Young Transportation Engineers Conference 2015

30.9.2015

Fakulta dopravní, Praha

http://ytec2015.fd.cvut.cz/

ČVUT v Praze Fakulta dopravní pořádá první ročník studentské konference YTEC 2015. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2015

Smart Cities Symposium Prague 2015

24.6.2015 - 25.6.2015

Fakulta dopravní, Praha

http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s IEEE Region8, EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2015. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Konference byla zařazena mezi IEEE konference a sborník z vybraných příspěvků bude aspirovat na zařazení do databáze IEEE Xplore.


ilustrační obrázek k Prognózy a vize zaměstnanosti v silniční dopravě

Prognózy a vize zaměstnanosti v silniční dopravě

5.5.2015

Fakulta dopravní, Praha

Na naší fakultě proběhne dne 5. května 2015 konference, která bude především řešit problematiku zaměstnanosti v silniční dopravě. Konferenci pořádá Ústav logistiky a managementu Fakulty dopravní ve spolupráci se Sdružením autodopravců Čech a Moravy (SAČM). Na konferenci se bude mluvit jak o aktuálních, tak dlouhodobých problémech. Mezi dlouhodobé patří otázka důchodové reformy a jejích dopadů na sektor silniční dopravy.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Systém pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí

Systém pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí

7.10.2014

TOP hotel, Praha

České vysoké učení technické v Praze, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní a Eltodo-Citelum, s.r.o, T-Mobile Czech Republic a.s. a Městská část Praha 4 Vás zvou na tiskovou konferenci, na níž bude představen nový systém pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí, vyvinutý pracovníky Ústavu bezpečnostních technologií ČVUT FD. Měření bude nasazeno v městské části Praha – Spořilov, která dlouhodobě trpí emisemi z Jižní spojky. Monitorování zahrnuje široké spektrum nebezpečných látek včetně nejvíce škodlivých prachových částic PM2.5.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k DATEX II User Forum 2014 (DUF 2014)

DATEX II User Forum 2014 (DUF 2014)

19.5.2014 - 20.5.2014

Národní technická knihovna, Praha

http://prague.datex2.eu/

Kongres DUF 2014 je pořádán Evropskou platformou inteligentních dopravních systémů (European ITS Platform, EIP) ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze Fakultou dopravní a dalšími významnými zahraničními i tuzemskými partnery. Uvedené instituce představují záruku zajímavého odborného obsahu a početné národní i mezinárodní audience tohoto kongresu, který se poprvé uskuteční v České republice, předchozí kongresy se konaly v Berlíně a ve Stockholmu.

DATEX II User Forum 2014 je vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, vedoucími pracovníky a odborníky v oblasti výměny dopravních informací mezi dopravně informačními centry. Tento kongres dle našeho názoru přispěje rozšíření povědomí o aktuálních politických a technických otázkách souvisejících s požadavky na výměnu dopravních informací vycházejících zejména ze Směrnice o ITS 2010/40/EU.


ilustrační obrázek k MAC-EMM 2013

MAC-EMM 2013

6.12.2013 - 7.12.2013

Praha

http://www.mac-prague.com/

Druhý ročník multidisciplinární vědecké konference se uskuteční v Praze, turistickém, obchodním a historickém centru České republiky. Hlavní témata konference zahrnují ekonomii, management a marketing. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference představuje příležitost pro setkání vědců, pedagogů a doktorandů z různých států světa.


ilustrační obrázek k Studentská konference Prezentace projektů

Studentská konference Prezentace projektů

29.11.2013

Fakulta dopravní, Praha

Od 8:30 se v H005 (Horská) uskuteční XI. ročník studentské konference "Prezentace projektů". Letos ve znamení 20. výročí založení FD, proto se v rámci tohoto ročníku vytvářel sborník, kde se prezentovaly jednotlivé projekty. Konference je primárně určena pro studenty 2. ročníku, kteří se budou přihlašovat do projektu.

Sborník: stáhnout sborník soubor pdf  (~13.3 MB)


ilustrační obrázek k 11. Evropský dopravní kongres

11. Evropský dopravní kongres

19.9.2013 - 20.9.2013

Fakulta dopravní, Praha

http://akce.fd.cvut.cz/etc/

Evropský dopravní kongres se po sedmi letech vrací do České republiky. Je připravován ve spolupráci s Evropskou platformou dopravních věd (EPTS). Kongres představuje vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, ekonomy a odborníky v oblasti dopravy. Mottem letošního jedenáctého ročníku kongresu je: "Doprava jako vědní obor".


ilustrační obrázek k Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

6.6.2013

Magistrát HMP, Praha

http://www.top-expo.cz/konference/ted-2013/

V zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy se uskuteční 2. ročník odborné dopravní konference Trendy evropské dopravy. Letošní ročník se zaměří na spojení letišť s centry evropských metropolí, inteligentní dopravní systémy a alternativní technologie v dopravě. Konference je pořádána pod záštitou děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka.


ilustrační obrázek k Nový Gotthardský patní tunel

Nový Gotthardský patní tunel

21.3.2013

Národní technická knihovna, Praha

http://akce.fd.cvut.cz/neat/

Nová dopravní cesta přes švýcarské Alpy se buduje pod horským masivem Gotthard. Výhodami nového železničního spojení v osobní přepravě budou lepší spojení a kratší cestovní doba, v oblasti přepravy zboží tímto vznikne alternativní trasa. Nový Gotthardský patní tunel a jeho příspěvek k evropské železniční infrastruktuře bude obsahem připravované konference a výstavy.


ilustrační obrázek k První Multidisciplinární akademická konference s mezinárodní účastí

První Multidisciplinární akademická konference s mezinárodní účastí

6.12.2012 - 7.12.2012

Praha

http://www.mac-prague.com/inpage/conference-593/

Ve spolupráci s ČVUT FD se 6 a 7. prosince 2012 konala odborná mezinárodní konference 1st Multidisciplinary Academic Conference, která proběhla v prostorách moderního konferenčního hotelu Park Inn v Praze 2 poblíž fakulty ČVUT FD Horská. Ze 45 otevřených témat dominovala ekonomie, management, marketing a e-learning a nechyběly ani příspěvky z oblasti dopravy či vzdělávání. Celkem se konference zúčastnilo 65 účastníkú zastoupených profesořy, docenty, doktorandy a dalšími vědeckými pracovníky z 21 zemí celého světa.


ilustrační obrázek k Veřejná doprava ON-LINE

Veřejná doprava ON-LINE

15.11.2012

Holešovické výstaviště, Praha

http://www.telematika.cz/epay

Dne 15.11.2012 se na Holešovickém výstavišti v Praze v rámci veletrhu CZECHBUS uskuteční 5. ročník odborné konference Veřejná doprava ON-LINE. Hlavním cílem konference je popularizovat využití ITS ve veřejné dopravě jako hlavního nástroje multimodální integrace veřejné a osobní dopravy. Fakulta dopravní je jedním z partnerů akce.


ilustrační obrázek k CYTER 2012

CYTER 2012

12.6.2012 - 13.6.2012

Národní technická knihovna, Praha

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/

CYTER 2012 je šestá konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě pořádaná v Praze. Podobně jako v minulosti se bude konference zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu. Politické a globální pohledy na kybernetický terorismus a kriminalitu jsou nedílnou součástí konference.

Konference proběhne ve dnech 12. až 13. června 2012 v prostorách Hotelu Praha v Praze (v českém a anglickém jazyce s tlumočením). Hlavním pořadatelem konference je České vysoké učení technické v Praze.


ilustrační obrázek k AutoDesign Prague conference 2011

AutoDesign Prague conference 2011

20.11.2011

Národní technická knihovna, Praha

Unikátní designérská konference AutoDesign Prague, kterou pořádá časopis AutoDesign&Styling s podporou Dopravní fakulty ČVUT a dalších partnerů.


ilustrační obrázek k Nové trendy v civilním letectví 2011

Nové trendy v civilním letectví 2011

25.9.2011 - 27.9.2011

Fakulta dopravní, Praha

http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/

Pravidelná mezinárodní konference se koná pod záštitou děkana ČVUT v Praze Fakulty dopravní prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka. Cílem konference je prezentace výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti a výměna zkušeností ve všech oblastech týkajících se civilního a vojenského letectví.


ilustrační obrázek k 5. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2011

5. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2011

14.6.2011 - 15.6.2011

Hotel Praha, Praha

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2011/

Pořadatelem konference je Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Konference se bude zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu. Její program bude zaměřen na mapování posledního vývoje v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a kyberterorismem s důrazem na již probíhající ofenzivní informační válku, začínající kybernetické války a další hrozby očima expertů.


ilustrační obrázek k 5. České dopravní fórum na téma Aktuální řešení dopravy v metropolích Evropy

5. České dopravní fórum na téma Aktuální řešení dopravy v metropolích Evropy

9.6.2011

Magistrát HMP, Praha

Cílem této konference je zjistit moderní trendy městské dopravy evropských metropolí (automobilová doprava, MHD, příměstská doprava, cyklistika, pěší doprava) a získané informace a zkušenosti z evropských metropolí co nejvíce využít ke zlepšení dopravy v Praze a krajských městech ČR.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Electromobility 2011

Electromobility 2011

12.5.2011 - 13.5.2011

Národní technická knihovna, Praha

http://www.electromobility.cz/

Elektromobilita a rozvoj společnosti, baterie, napájení a infrastruktura, obchodní a technické aspekty elektromobility, design elektromobilů, interakce mezi elektromobilem a řidičem, bezpečnost a spolehlivost elektromobilů, inteligentní řídící a telematické systémy pro elektromobilitu jsou hlavní témata mezinárodního kongresu ELECTROMOBILITY 2011, který se ve dnech 12.–13.5.2011 uskuteční v Národní technické knihovně v Praze. ELECTROMOBILITY 2011 pořádá ČVUT v Praze Fakulta dopravní ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku. Generálními partnery kongresu jsou společnosti SPEL a RITTAL, partnery kongresu jsou ŠKODA AUTO, ČEZ, E-ON, TILI, ŠKODA ELECTRIC a CITROEN.

Do kongresu bylo zařazeno více než 50 odborných příspěvků, což z kongresu činí největší takto zaměřený projekt ve středoevropském měřítku. Součástí kongresu bude výstava: k vidění bude například funkční dobíjecí stanice Spel/Rittal a elektromobily Škoda Octavia Green E Line, Citroën C Zero, Smart ED (E.ON), Peugeot iON (ČEZ), Tazzari Zero (TILI) a také elektroskútr e-max 90s (E.ON).


ilustrační obrázek k Driver Car Interaction & Interface 2010

Driver Car Interaction & Interface 2010

3.12.2010

Fakulta dopravní, Praha

V pátek 3.12.2010 se bude konat, na půdě Fakulty dopravní v místnosti K410 (budova Konvikt 4.patro), již třetí ročník mezinárodní konference Driver Car Interaction & Interface. Konference je věnována tématům z oblasti HMI, informatiky, bezpečnosti, virtuální reality a dalších zajímavých oblastí. Přednášky budou prezentovány v anglickém jazyce.

Všichni jsou srdečně zváni, pro studenty a zaměstnance FD je vstup volný.


ilustrační obrázek k 4. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2010

4. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2010

23.6.2010 - 24.6.2010

TOP hotel, Praha

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2010/cs/index.php

Pořadatelem konference je Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství ČVUT v Praze Fakulty dopravní ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky. Konference se bude zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu; její program bude zaměřen na mapování posledního vývoje v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a kyberterorismem s důrazem na již probíhající ofenzivní informační válku, začínající kybernetické války a další hrozby očima expertů.


ilustrační obrázek k Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století

Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století

7.4.2010

Fakulta dopravní, Praha

Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací ČVUT v Praze Fakulty dopravní tradičně vždy na jaře v každém roce pořádá konferenci s tématikou vztahující se k souvislostem mezi ekonomikou, dopravou a telekomunikacemi. Konference bude zaměřena na aktuální problémy ve vztahu dopravních systémů a energetiky a především možností využití elektrické energie pro pohon dopravních prostředků (elektromobily, vozidla na vodíkový pohon). Konference se bude dále věnovat i dalším souvislostem zejména mezi dopravou, životním prostředím a rozvojem společnosti.


ilustrační obrázek k Sekundární dopady finanční krize na síťová odvětví

Sekundární dopady finanční krize na síťová odvětví

22.4.2009

Fakulta dopravní, Praha

Jedná se o již 9. ročník vědecké mezinárodní konference, kterou pořádá Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací (K613).


ilustrační obrázek k Nové trendy v civilním letectví 2008

Nové trendy v civilním letectví 2008

25.9.2008 - 26.9.2008

Fakulta dopravní, Praha

Konferenci pořádá Ústav letecké dopravy pod záštitou děkana prof. Petra Moose.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Současnost a budoucnost dopravy

Současnost a budoucnost dopravy

12.5.2008 - 13.5.2008

Fakulta dopravní, Praha

http://www.15let.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní pořádá mezinárodní konferenci u příležitosti 15. výročí založení fakulty.


ilustrační obrázek k Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst

Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst

16.4.2008

Fakulta dopravní, Praha

edná se o již 8. ročník vědecké mezinárodní konference, kterou pořádá Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. Konference se bude zabývat vazbami mezi dopravou, energetikou, přírodními zdroji a
hospodářským růstem.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Univerzity a ekonomický rozvoj

Univerzity a ekonomický rozvoj

30.11.2007

Fakulta dopravní, Praha

Hlavní témata této vědecké konference se zahraniční účastí jsou:

  • Univerzity a ekonomický rozvoj
  • Univerzity a vědeckotechnické parky

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům

Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům

17.4.2007 - 19.4.2007

Fakulta dopravní, Praha

http://www.railway2007.fd.cvut.cz/

Cílem konference a souvisejících společenských akcí je využít příležitost a dát dohromady profesionály, ale i odborníky z jiných univerzit a výzkumných ústavů k účasti na diskuzích, navázat užší vztahy s naší fakultou, a vytvořit příznivé podmínky pro další spolupráci v oblasti dopravy a telekomunikací.


ilustrační obrázek k Věda o dopravě 2004

Věda o dopravě 2004

25.10.2004 - 26.10.2004

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~12,4MB]


ilustrační obrázek k Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí

Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí

1.6.2003

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~16.9MB]


ilustrační obrázek k Věda o dopravě 2001

Věda o dopravě 2001

1.10.2001

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~3.8MB]


ilustrační obrázek k Věda o dopravě 1999

Věda o dopravě 1999

1.10.1999

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~2.4MB]