info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Konference na kterých se fakulta podílí

JIŽ USKUTEČNĚNÉ
ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2024

Smart Cities Symposium Prague 2024

23.5.2024 - 24.5.2024

Grand Hotel International Prague
Koulova 1501/15, 160 45 Prague 6 - Dejvice

https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2024

Další ročník bude vyjímečný, bude se konat již 10. ročník konference Smart Cities Symposium Prague. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Cílem sympozia je být multidisciplinárním fórem pro výměnu nápadů a osvědčených postupů v oblasti inteligentních měst. Neomezuje se pouze na teorii, ale také na jejich reálné aplikování po celém světě a znich získané zkušenosti. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k New Trends in Civil Aviation 2024

New Trends in Civil Aviation 2024

25.4.2024 - 26.4.2024

Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics (CIIRC)
Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Prague 6, Dejvice

https://ntca.fd.cvut.cz/

Katedra letecké dopravy FD pořádá 25.–26.04. 2024 v pořadí již 24. ročník konference New Trends in Civil Aviation.

Kromě prezentace nejnovějších výzkumných výsledků se můžete těšit na úvodní řeč pana Zdeňka Jelínka, ředitele Odboru civilního letectví, stejně jako na paní Angelu C. Albritton z Embry-Riddle Aeronautical University a pana Fabrice Drogoula z Eurocontrolu, kteří budou vystupovat na konferenci jako hlavní řečníci.


ilustrační obrázek k Driver-Car Interaction and Safety Conference 2023

Driver-Car Interaction and Safety Conference 2023

9.11.2023

Czech Technical University in Prague

http://www.dcis.cz/

The DCIS 2023 builds on previous successful Driver-Car Interaction and Safety Conferences and represents a continuity in a good tradition of sharing the actualities of research and industry in the area of driver safety and issues of human-machine interaction. The trending topic of this year conference is connected to autonomous and sustainable transport, smart cities, personal mobility and logistics. Participants from academia (graduate - Master and doctoral students, faculty) as well as experts from industry are welcome to join this event.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2022 & European Transport Congress 2023

Smart Cities Symposium Prague 2022 & European Transport Congress 2023

25.5.2023 - 26.5.2023

Národní technická knihovna, Ballingův sál

https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2023

Fakulta dopravní pořádá, ve spolupráci s European Platform of Transport Sciences; The University of Texas at El Paso; Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Národním technickýcm muzeem, mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2022 & European Transport Congress 2023. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2022 byla zařazena do sborníku IEEE. Letošní ročník se opět snažíme připravovat ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Nejrychlejší dopravní konference

Nejrychlejší dopravní konference

19.5.2023

Národní technická knihovna, Ballingův sál

https://www.rozhybejbudoucnost.cz/konference/

Fakulta dopravní ČVUT připravuje 1. ročník studentské prezentační soutěže „Nejrychlejší dopravní konference“.

Nová platforma, která umožňuje studentům formou soutěže prezentovat vlastní závěrečnou práci, nebo práci na projektu širšímu publiku a získat za ni finanční ocenění a pozornost firem a institucí, které v oblasti dopravy působí.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2022

Smart Cities Symposium Prague 2022

26.5.2022 - 27.5.2022

Praha

https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2022

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s UTEP, CIOB či UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2022. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2021 byla zařazena do sborníku IEEE. Letošní ročník se opět snažíme připravovat ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Nové technologie a logistika na železnici

Nové technologie a logistika na železnici

5.5.2022

Grandior Prague Hotel (Konferenční centrum „U Hájkù“), Na Poříčí 1052/42, Praha 1

https://modernizel22.fd.cvut.cz

Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114) pořádá ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů (16118) studentskou vědeckou konferenci "Nové technologie a logistika na železnici".

Nosným tématem letošní SVK bude opět téma digitalizace železnice, která je v ČR zachycena v projektech Inteligentní dopravní systémy na železnici (ITS-R) resp. technologické rozpracování ITS-R v projektu Železnice 4.0. Digitalizace, kromě části řízení a zabezpečení, se týká cestujících (přístup k internetu aj.), informačních a odbavovacích technologií, logistických a dispečerských aplikací. S oborem logistika je spojena oblast optimalizace jízdních řádů a grafikonů, zejména dynamická optimalizace reagující na aktuální anomálie a zpoždění na železniční síti, vyžadující aplikaci informačních technologií typu zpracování velkých dat (Big Data), aplikace umělé inteligence, masivních paralelních (distribuovaných) výpočtů a simulací apod. Vzorem v této oblasti řízení jsou švýcarské železnice.

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty dopravní prof. Ing. Ondřeje Přibyla, Ph.D.


ilustrační obrázek k Konference MVPBIM 2022

Konference MVPBIM 2022

9.2.2022 - 10.2.2022

ČVUT v Praze

https://mvpbim2022.cz/

Fakulta dopravní je partnerem konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb II (MVPBIM 2022), která se bude konat ve dnech 9.-10. 2. 2022 na ČVUT v Praze. Konference bude reagovat na aktuální dění v ČR a budou probírána témata určená i pro širší odbornou veřejnost. Zaměstnanci i studenti mají 50% slevu z platného ceníku.


ilustrační obrázek k Moderní železnice pro 21. století

Moderní železnice pro 21. století

2.6.2021

Konferenční centrum „U Hájkù“

https://modernizel21.fd.cvut.cz

Ústav aplikované informatiky v dopravě pořádá ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů studentskou vědeckou konferenci "Moderní železnice pro 21. století".

Náplň SVK v roce 2021 bude tvořit problematika moderní železnice odpovídající 21. století. Železnice má v 21. století své místo. Podle nedávné studie Mezinárodní železniční unie má železniční doprava v přepočtu na osobokilometry asi čtyřikrát méně externích nákladů než silniční nebo letecká. V nákladní dopravě je to dokonce šestkrát méně. Více než polovina externích nákladů silniční dopravy přitom pochází z nehod. U letadel externality z drtivé většiny souvisejí s exhalacemi a jejich neblahým vlivem na změnu klimatu.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2021

Smart Cities Symposium Prague 2021

27.5.2021 - 28.5.2021

Praha, Fakulta dopravní

https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2021

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s UTEP, CIOB či UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2021. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2020 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k NTCA 2020

NTCA 2020

23.11.2020

CIIRC ČVUT v Praze

https://ntca.fd.cvut.cz/

Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 již 22. ročník mezinárodní vědecké konference "New trends in Civil Aviation 2020". Konference je organizována ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

10.11.2020

MS TEAMS

http://konferenceiricon20.fd.cvut.cz

Studentská vědecká konference je setkání účastníků z českých technických univerzit nad problematikou výstavby vysokorychlostních tratí v České republice. Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.). Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy. Přednesené referáty budou publikovány v recenzovaném sborníku Acta Polytechnica CTU Proceedings.

Z důvodu koronavirové epidemie je konference přesunuta na 10.11.2020 a bude probíhat ONLINE formou v prostředí MS TEAMS.


ilustrační obrázek k Verejná osobná doprava 2020

Verejná osobná doprava 2020

12.10.2020 - 13.10.2020

Bratislava, Hotel BRATISLAVA****

https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2020/

Vzhľadom na pretrvávajúci nárast individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo význam né zmeny klimatických pomerov, ktoré sa zhoršujú, je dôležité zamýšľať sa nad tým, ako môže verejná osobná doprava, ktorá má značný podiel na týchto zmenách, prispieť k rozvoju udržateľnej mobility a sociálnoekonomickému rozvoju štátu. Na konferencii budeme spoločne hľadať spôsoby – riešenia ako môže verejná osobná doprava – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných firiem, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou. V mene organizátorov vás chceme srdečne pozvať na toto tradičné odborné podujatie so skvelou atmosférou. Budeme sa tešiť na stretnutie s vami.

Fakulta dopravní - Ústav dopravních systémů, je spolupořadatelem této konference.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2020

Smart Cities Symposium Prague 2020

25.6.2020

Praha, Fakulta dopravní

https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2020

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2020. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2019 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Dovolte nám vás informovat o změně termínu symposia na 25.6.2020. Symposium proběhne ve zkrácené jednodenní verzi v souladu s vývojem celosvětové bezpečnostní situace. Pokud to situace dovolí bude možná osobní účast, ale i vzdálené on-line připojení. Detaily budou zveřejněny později.


ilustrační obrázek k Verejná osobná doprava 2019

Verejná osobná doprava 2019

17.10.2019 - 18.10.2019

Bratislava, Hotel Bratislava

https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2019/

Konferenci spolupořádají kolegové z Ústavu dopravních systémů naší fakulty. Na konferencii se budou hľadať spôsoby – riešenia ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných fi riem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2019

Smart Cities Symposium Prague 2019

23.5.2019 - 24.5.2019

Praha, Fakulta dopravní

http://scsp2019.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2019. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2018 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Konference - 25 let Fakulty dopravní

Konference - 25 let Fakulty dopravní

24.1.2019

Betlémská kaple, Praha 1, 110 00

https://akce.fd.cvut.cz/25letFD/konference-25let

Výroční konferenci a další doprovodný program ČVUT v Praze Fakulty dopravní k završení oslav 25LET. V průběhu dopoledne vystoupí jak zakládající členové z řad akademické obce, tak i současní představitelé fakulty s historickým i budoucím děním na fakultě. Dále se uskuteční setkání s naším studentským týmem v rámci projektu MOTOSTUDENT. Poté proběhne promítání videopříspěvků Fakulty dopravní z období 1993 – 2018 a na závěr se uskuteční klavírní koncert Matyáše Nováka.


ilustrační obrázek k Young Transportation Engineers Conference 2018

Young Transportation Engineers Conference 2018

1.11.2018

Horská 3, 128 03 Praha 2

https://ytec.fd.cvut.cz/

Již III. ročník studentské konference YTEC 2018, která se bude konat 1.11.2018. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia. Konference je tak příležitostí k navázání nových či posílení stávajících osobních i profesních kontaktů a místem pro setkání doktorandů, odborníků z praxe, ale i pracovníků fakulty.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2018

Smart Cities Symposium Prague 2018

24.5.2018 - 25.5.2018

Klášter minoritů, Malá Štupartská 635/6, Praha 1

http://scsp2018.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2018. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2017 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.


ilustrační obrázek k Flying 4 Students

Flying 4 Students

8.3.2018 - 9.3.2018

Betlémská kaple, Praha 1

http://flyingforstudents.com

Fakulta dopravní je partnerem unikátní konference s názvem Flying 4 Students. Přijďte se setkat s legendami světového letectví či třeba navštivte některý z nabízených workshopů . Ti co mají rádi letectví, zde nesmí chybět!


ilustrační obrázek k New Trends in Civil Aviation 2017

New Trends in Civil Aviation 2017

7.12.2017 - 8.12.2017

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

http://ntca.fd.cvut.cz

Ústav letecké dopravy FD pořádá ve dnech 7. a 8. prosince 2017 již 19. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy v civilním letectví 2017“ ve spolupráci s Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology, Air Transport Department, University of Žilina, Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice and Czech Aerospace Society.

V červenci 2018 vyšel v nakladatelství CRC Press sborník z konference. Výtisky jsou k dispozici ve fakultní i univerzitní knihovně. Náhled poskytuje také stránka Taylor & Francis Group. Sborník je odeslán na indexaci do databáze Scopus.


ilustrační obrázek k Workshop s mottem: “Dopravní informace jsou bohatstvím s omezenou trvanlivostí”

Workshop s mottem: “Dopravní informace jsou bohatstvím s omezenou trvanlivostí”

24.11.2016

Fakulta dopravní, Praha 2, Horská 3

http://kamelot.io/cs/workshop/

Řešitelé výzkumného projektu Kamelot pořádají workshop o sdílení dopravních informací ve čtvrtek 24.11.2016, prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní - Horská 3, na kterém budete moci společně s dalšími experty z oboru projednat aktuální témata v této oblast dopravních informací. Nutná registrace

Za organizátory zve doc. Zdeněk Lokaj - ČVUT FD.


ilustrační obrázek k Rizika podnikových procesů 2016

Rizika podnikových procesů 2016

10.11.2016 - 11.11.2016

ČVUT FD, Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“, Děčín

http://rpp.fvtm.ujep.cz/

Fakulta výrobních technologií a managementu a Fakulta sociálně ekonomická UJEP spolu s ČVUT v Praze Fakultou dopravní pořádají šestý ročník RIZIKA PODNIKOVÝCH PROCESŮ 2016. Konference se koná v rámci odborného fóra RIZIKA V PODNICÍCH A V ÚZEMÍ, které zaštiťuje také odborný seminář PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 2016.

Chápání rizik v souvislostech s podnikovými aktivitami a v souvislostech s územní tématikou má stále rezervy jak v praxi, tak v teorii. Nabízíme fórum pro odborníky z praxe a akademické pracovníky, které má přispět ke vzájemné výměně názorů a sdílení zkušeností na dvou platformách – v podnikových procesech a ve veřejné správě.

Součástí konference je i seminář PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI, který se uskuteční druhý den (11.11.2016)


ilustrační obrázek k Verejná osobná doprava 2016

Verejná osobná doprava 2016

20.10.2016 - 21.10.2016

G hotel*, Bratislava

https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2016/

Konferenci spolupořádají kolegové z Ústavu dopravních systémů naší fakulty. Na konferencii se budou hľadať spôsoby – riešenia ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných fi riem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou.


ilustrační obrázek k Young Transportation Engineers Conference 2016

Young Transportation Engineers Conference 2016

6.10.2016

Fakulta dopravní, Praha

http://ytec2016.fd.cvut.cz

Jménem vědeckého a organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na II. ročník studentské konference YTEC 2016, která se koná 6. října 2016 od 10 hodin v posluchárně H405. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia. Konference je tak příležitostí k navázání nových či posílení stávajících osobních i profesních kontaktů a místem pro setkání doktorandů, odborníků z praxe, ale i pracovníků fakulty.

Kromě studentských prezentací budou v programu obsaženy i vybrané výstupy některých členů vědeckého výboru či hostů konference. Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty dopravní prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.


ilustrační obrázek k International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science - ExNum 2016

International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science - ExNum 2016

18.9.2016 - 21.9.2016

Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice, Liblice

http://www.itam.cas.cz/exnum2016/

Ve dnech 18 až 21.9.2016 se v Konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku Liblice uskutečnila mezinárodní konference ExNum 2016 - International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science zaměřující se především na mladé výzkumníky (magisterské a postgraduální studenty) působících v oboru experimentální a výpočtové mechaniky. Konferenci přímo navazující na tradiční česko-německá/německo-česká bilaterální symposia založená prof. Karl-Hans Laermannem a prof. Stanislavem Holým v roce 1985 měla tu čest spolupořádat naše Fakulta dopravní zastupována Ústavem mechaniky a materiálů K618. O tom že se jednalo o velmi úspěšnou akci svědčí na 30 konferenčních příspěvků od účastníků z pěti zemí, 3 vyzvané přednášky mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a hodnotné vědecké diskuze mezi mladými výzkumníky. Sborník konference bude otištěn v recenzovaném časopise Acta Polytechnica Proceedings.

Fotografie


ilustrační obrázek k Mezinárodní konference Metody kvality QFD 2016

Mezinárodní konference Metody kvality QFD 2016

30.5.2016 - 31.5.2016

v Praze a Mladé Boleslavi

http://www.qfd2016.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní Vás srdečně zve na 1. ročník mezinárodní vědecké konference s názvem Interaction QFD Methodology and 4th Industrial Revolution. Hlavním tématem konference je uplatnění metod kvality v oblastech vývoje výrobku, spokojenosti zákazníka a vzdělávání. Pozvání přijali přední světoví experti, účast také přislíbil vzácný host, místopředseda vlády pro VVI, pan Pavel Bělobrádek. Registraci a více informací naleznete na stránkách konference www.qfd2016.fd.cvut.cz. Příspěvky můžete zasílat do 30. března 2016


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2016

Smart Cities Symposium Prague 2016

26.5.2016 - 27.5.2016

Fakulta dopravní, Praha

http://scsp2016.fd.cvut.cz

Ve dnech 26.-27.5.2016 pořádá naše Fakulta dopravní ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědeckou konferenci s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2016. Hlavním tématem konference je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE a již nyní máme příslib, že vybrané příspěvky budou zahrnuty do speciálního vydání The International Journal of Transportation Science & Technology. Příspěvky můžete posílat do 29. února 2016.


ilustrační obrázek k Studentská vědecká konference Interoperabilita v železniční dopravě - IRICON 2016

Studentská vědecká konference Interoperabilita v železniční dopravě - IRICON 2016

4.5.2016

Grandior Prague Hotel, Praha 1

http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/

ČVUT v Praze Fakulta dopravní pořádá studentskou vědeckou konferenci Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016. Hlavní téma konference je uplatňování technických specifikací interoperability v podmínkách transevropské železniční sítě s následujícími okruhy: Infrastruktura (modernizace železniční tratě, rozhraní kolo – kolejnice), Energie (včetně okruhu rozhraní vozidlo – napájecí soustava), Řízení a zabezpečení (ERTMS, ETCS, kompatibilita vozidel a systémů CCS) a Lokalizace vozidel (včetně satelitní technologie).


ilustrační obrázek k Young Transportation Engineers Conference 2015

Young Transportation Engineers Conference 2015

30.9.2015

Fakulta dopravní, Praha

http://ytec2015.fd.cvut.cz/

ČVUT v Praze Fakulta dopravní pořádá první ročník studentské konference YTEC 2015. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia.


ilustrační obrázek k Smart Cities Symposium Prague 2015

Smart Cities Symposium Prague 2015

24.6.2015 - 25.6.2015

Fakulta dopravní, Praha

http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s IEEE Region8, EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2015. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Konference byla zařazena mezi IEEE konference a sborník z vybraných příspěvků bude aspirovat na zařazení do databáze IEEE Xplore.


ilustrační obrázek k Prognózy a vize zaměstnanosti v silniční dopravě

Prognózy a vize zaměstnanosti v silniční dopravě

5.5.2015

Fakulta dopravní, Praha

Na naší fakultě proběhne dne 5. května 2015 konference, která bude především řešit problematiku zaměstnanosti v silniční dopravě. Konferenci pořádá Ústav logistiky a managementu Fakulty dopravní ve spolupráci se Sdružením autodopravců Čech a Moravy (SAČM). Na konferenci se bude mluvit jak o aktuálních, tak dlouhodobých problémech. Mezi dlouhodobé patří otázka důchodové reformy a jejích dopadů na sektor silniční dopravy.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Systém pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí

Systém pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí

7.10.2014

TOP hotel, Praha

České vysoké učení technické v Praze, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní a Eltodo-Citelum, s.r.o, T-Mobile Czech Republic a.s. a Městská část Praha 4 Vás zvou na tiskovou konferenci, na níž bude představen nový systém pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí, vyvinutý pracovníky Ústavu bezpečnostních technologií ČVUT FD. Měření bude nasazeno v městské části Praha – Spořilov, která dlouhodobě trpí emisemi z Jižní spojky. Monitorování zahrnuje široké spektrum nebezpečných látek včetně nejvíce škodlivých prachových částic PM2.5.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k DATEX II User Forum 2014 (DUF 2014)

DATEX II User Forum 2014 (DUF 2014)

19.5.2014 - 20.5.2014

Národní technická knihovna, Praha

http://prague.datex2.eu/

Kongres DUF 2014 je pořádán Evropskou platformou inteligentních dopravních systémů (European ITS Platform, EIP) ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze Fakultou dopravní a dalšími významnými zahraničními i tuzemskými partnery. Uvedené instituce představují záruku zajímavého odborného obsahu a početné národní i mezinárodní audience tohoto kongresu, který se poprvé uskuteční v České republice, předchozí kongresy se konaly v Berlíně a ve Stockholmu.

DATEX II User Forum 2014 je vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, vedoucími pracovníky a odborníky v oblasti výměny dopravních informací mezi dopravně informačními centry. Tento kongres dle našeho názoru přispěje rozšíření povědomí o aktuálních politických a technických otázkách souvisejících s požadavky na výměnu dopravních informací vycházejících zejména ze Směrnice o ITS 2010/40/EU.


ilustrační obrázek k MAC-EMM 2013

MAC-EMM 2013

6.12.2013 - 7.12.2013

Praha

http://www.mac-prague.com/

Druhý ročník multidisciplinární vědecké konference se uskuteční v Praze, turistickém, obchodním a historickém centru České republiky. Hlavní témata konference zahrnují ekonomii, management a marketing. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference představuje příležitost pro setkání vědců, pedagogů a doktorandů z různých států světa.


ilustrační obrázek k Studentská konference Prezentace projektů

Studentská konference Prezentace projektů

29.11.2013

Fakulta dopravní, Praha

Od 8:30 se v H005 (Horská) uskuteční XI. ročník studentské konference "Prezentace projektů". Letos ve znamení 20. výročí založení FD, proto se v rámci tohoto ročníku vytvářel sborník, kde se prezentovaly jednotlivé projekty. Konference je primárně určena pro studenty 2. ročníku, kteří se budou přihlašovat do projektu.

Sborník: stáhnout sborník soubor pdf  (~13.3 MB)


ilustrační obrázek k 11. Evropský dopravní kongres

11. Evropský dopravní kongres

19.9.2013 - 20.9.2013

Fakulta dopravní, Praha

http://akce.fd.cvut.cz/etc/

Evropský dopravní kongres se po sedmi letech vrací do České republiky. Je připravován ve spolupráci s Evropskou platformou dopravních věd (EPTS). Kongres představuje vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, ekonomy a odborníky v oblasti dopravy. Mottem letošního jedenáctého ročníku kongresu je: "Doprava jako vědní obor".


ilustrační obrázek k Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

6.6.2013

Magistrát HMP, Praha

http://www.top-expo.cz/konference/ted-2013/

V zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy se uskuteční 2. ročník odborné dopravní konference Trendy evropské dopravy. Letošní ročník se zaměří na spojení letišť s centry evropských metropolí, inteligentní dopravní systémy a alternativní technologie v dopravě. Konference je pořádána pod záštitou děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka.


ilustrační obrázek k Nový Gotthardský patní tunel

Nový Gotthardský patní tunel

21.3.2013

Národní technická knihovna, Praha

http://akce.fd.cvut.cz/neat/

Nová dopravní cesta přes švýcarské Alpy se buduje pod horským masivem Gotthard. Výhodami nového železničního spojení v osobní přepravě budou lepší spojení a kratší cestovní doba, v oblasti přepravy zboží tímto vznikne alternativní trasa. Nový Gotthardský patní tunel a jeho příspěvek k evropské železniční infrastruktuře bude obsahem připravované konference a výstavy.


ilustrační obrázek k První Multidisciplinární akademická konference s mezinárodní účastí

První Multidisciplinární akademická konference s mezinárodní účastí

6.12.2012 - 7.12.2012

Praha

http://www.mac-prague.com/inpage/conference-593/

Ve spolupráci s ČVUT FD se 6 a 7. prosince 2012 konala odborná mezinárodní konference 1st Multidisciplinary Academic Conference, která proběhla v prostorách moderního konferenčního hotelu Park Inn v Praze 2 poblíž fakulty ČVUT FD Horská. Ze 45 otevřených témat dominovala ekonomie, management, marketing a e-learning a nechyběly ani příspěvky z oblasti dopravy či vzdělávání. Celkem se konference zúčastnilo 65 účastníkú zastoupených profesořy, docenty, doktorandy a dalšími vědeckými pracovníky z 21 zemí celého světa.


ilustrační obrázek k Veřejná doprava ON-LINE

Veřejná doprava ON-LINE

15.11.2012

Holešovické výstaviště, Praha

http://www.telematika.cz/epay

Dne 15.11.2012 se na Holešovickém výstavišti v Praze v rámci veletrhu CZECHBUS uskuteční 5. ročník odborné konference Veřejná doprava ON-LINE. Hlavním cílem konference je popularizovat využití ITS ve veřejné dopravě jako hlavního nástroje multimodální integrace veřejné a osobní dopravy. Fakulta dopravní je jedním z partnerů akce.


ilustrační obrázek k CYTER 2012

CYTER 2012

12.6.2012 - 13.6.2012

Národní technická knihovna, Praha

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2012/cs/

CYTER 2012 je šestá konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě pořádaná v Praze. Podobně jako v minulosti se bude konference zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu. Politické a globální pohledy na kybernetický terorismus a kriminalitu jsou nedílnou součástí konference.

Konference proběhne ve dnech 12. až 13. června 2012 v prostorách Hotelu Praha v Praze (v českém a anglickém jazyce s tlumočením). Hlavním pořadatelem konference je České vysoké učení technické v Praze.


ilustrační obrázek k AutoDesign Prague conference 2011

AutoDesign Prague conference 2011

20.11.2011

Národní technická knihovna, Praha

Unikátní designérská konference AutoDesign Prague, kterou pořádá časopis AutoDesign&Styling s podporou Dopravní fakulty ČVUT a dalších partnerů.


ilustrační obrázek k Nové trendy v civilním letectví 2011

Nové trendy v civilním letectví 2011

25.9.2011 - 27.9.2011

Fakulta dopravní, Praha

http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/

Pravidelná mezinárodní konference se koná pod záštitou děkana ČVUT v Praze Fakulty dopravní prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka. Cílem konference je prezentace výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti a výměna zkušeností ve všech oblastech týkajících se civilního a vojenského letectví.


ilustrační obrázek k 5. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2011

5. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2011

14.6.2011 - 15.6.2011

Hotel Praha, Praha

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2011/

Pořadatelem konference je Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Konference se bude zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu. Její program bude zaměřen na mapování posledního vývoje v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a kyberterorismem s důrazem na již probíhající ofenzivní informační válku, začínající kybernetické války a další hrozby očima expertů.


ilustrační obrázek k 5. České dopravní fórum na téma Aktuální řešení dopravy v metropolích Evropy

5. České dopravní fórum na téma Aktuální řešení dopravy v metropolích Evropy

9.6.2011

Magistrát HMP, Praha

Cílem této konference je zjistit moderní trendy městské dopravy evropských metropolí (automobilová doprava, MHD, příměstská doprava, cyklistika, pěší doprava) a získané informace a zkušenosti z evropských metropolí co nejvíce využít ke zlepšení dopravy v Praze a krajských městech ČR.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Electromobility 2011

Electromobility 2011

12.5.2011 - 13.5.2011

Národní technická knihovna, Praha

http://www.electromobility.cz/

Elektromobilita a rozvoj společnosti, baterie, napájení a infrastruktura, obchodní a technické aspekty elektromobility, design elektromobilů, interakce mezi elektromobilem a řidičem, bezpečnost a spolehlivost elektromobilů, inteligentní řídící a telematické systémy pro elektromobilitu jsou hlavní témata mezinárodního kongresu ELECTROMOBILITY 2011, který se ve dnech 12.–13.5.2011 uskuteční v Národní technické knihovně v Praze. ELECTROMOBILITY 2011 pořádá ČVUT v Praze Fakulta dopravní ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku. Generálními partnery kongresu jsou společnosti SPEL a RITTAL, partnery kongresu jsou ŠKODA AUTO, ČEZ, E-ON, TILI, ŠKODA ELECTRIC a CITROEN.

Do kongresu bylo zařazeno více než 50 odborných příspěvků, což z kongresu činí největší takto zaměřený projekt ve středoevropském měřítku. Součástí kongresu bude výstava: k vidění bude například funkční dobíjecí stanice Spel/Rittal a elektromobily Škoda Octavia Green E Line, Citroën C Zero, Smart ED (E.ON), Peugeot iON (ČEZ), Tazzari Zero (TILI) a také elektroskútr e-max 90s (E.ON).


ilustrační obrázek k Driver Car Interaction & Interface 2010

Driver Car Interaction & Interface 2010

3.12.2010

Fakulta dopravní, Praha

V pátek 3.12.2010 se bude konat, na půdě Fakulty dopravní v místnosti K410 (budova Konvikt 4.patro), již třetí ročník mezinárodní konference Driver Car Interaction & Interface. Konference je věnována tématům z oblasti HMI, informatiky, bezpečnosti, virtuální reality a dalších zajímavých oblastí. Přednášky budou prezentovány v anglickém jazyce.

Všichni jsou srdečně zváni, pro studenty a zaměstnance FD je vstup volný.


ilustrační obrázek k 4. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2010

4. konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě CYTER 2010

23.6.2010 - 24.6.2010

TOP hotel, Praha

https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2010/cs/index.php

Pořadatelem konference je Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství ČVUT v Praze Fakulty dopravní ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky. Konference se bude zabývat širokým spektrem témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu; její program bude zaměřen na mapování posledního vývoje v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a kyberterorismem s důrazem na již probíhající ofenzivní informační válku, začínající kybernetické války a další hrozby očima expertů.


ilustrační obrázek k Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století

Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století

7.4.2010

Fakulta dopravní, Praha

Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací ČVUT v Praze Fakulty dopravní tradičně vždy na jaře v každém roce pořádá konferenci s tématikou vztahující se k souvislostem mezi ekonomikou, dopravou a telekomunikacemi. Konference bude zaměřena na aktuální problémy ve vztahu dopravních systémů a energetiky a především možností využití elektrické energie pro pohon dopravních prostředků (elektromobily, vozidla na vodíkový pohon). Konference se bude dále věnovat i dalším souvislostem zejména mezi dopravou, životním prostředím a rozvojem společnosti.


ilustrační obrázek k Sekundární dopady finanční krize na síťová odvětví

Sekundární dopady finanční krize na síťová odvětví

22.4.2009

Fakulta dopravní, Praha

Jedná se o již 9. ročník vědecké mezinárodní konference, kterou pořádá Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací (K613).


ilustrační obrázek k Nové trendy v civilním letectví 2008

Nové trendy v civilním letectví 2008

25.9.2008 - 26.9.2008

Fakulta dopravní, Praha

Konferenci pořádá Ústav letecké dopravy pod záštitou děkana prof. Petra Moose.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Současnost a budoucnost dopravy

Současnost a budoucnost dopravy

12.5.2008 - 13.5.2008

Fakulta dopravní, Praha

http://www.15let.fd.cvut.cz

Fakulta dopravní pořádá mezinárodní konferenci u příležitosti 15. výročí založení fakulty.


ilustrační obrázek k Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst

Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst

16.4.2008

Fakulta dopravní, Praha

edná se o již 8. ročník vědecké mezinárodní konference, kterou pořádá Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. Konference se bude zabývat vazbami mezi dopravou, energetikou, přírodními zdroji a
hospodářským růstem.

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Univerzity a ekonomický rozvoj

Univerzity a ekonomický rozvoj

30.11.2007

Fakulta dopravní, Praha

Hlavní témata této vědecké konference se zahraniční účastí jsou:

  • Univerzity a ekonomický rozvoj
  • Univerzity a vědeckotechnické parky

pozvánka na konferenci


ilustrační obrázek k Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům

Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům

17.4.2007 - 19.4.2007

Fakulta dopravní, Praha

http://www.railway2007.fd.cvut.cz/

Cílem konference a souvisejících společenských akcí je využít příležitost a dát dohromady profesionály, ale i odborníky z jiných univerzit a výzkumných ústavů k účasti na diskuzích, navázat užší vztahy s naší fakultou, a vytvořit příznivé podmínky pro další spolupráci v oblasti dopravy a telekomunikací.


ilustrační obrázek k Věda o dopravě 2004

Věda o dopravě 2004

25.10.2004 - 26.10.2004

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~12,4MB]


ilustrační obrázek k Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí

Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí

1.6.2003

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~16.9MB]


ilustrační obrázek k Věda o dopravě 2001

Věda o dopravě 2001

1.10.2001

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~3.8MB]


ilustrační obrázek k Věda o dopravě 1999

Věda o dopravě 1999

1.10.1999

Fakulta dopravní, Praha

sborník z konference [zip, ~2.4MB]