info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Fakulta v médiích je o nás slyšet

ilustrující obrázek reportáže Studentský projekt Krkonošské metro získal tramvaje T3

Základní informace:


Společnost PříKrM - Přítel Krkonošského metra, z.s., zakoupila pro účely realizace pilotního ověření technologií lehkých kolejových vozidel 4 tramvajové vozu typu T3SUCS, provozované do roku 2019 v Dopravním podniku Ostrava!!! Reportáž České televize zachytila historický okamžik nakládky těchto vozů v ústředních dílnách v Martinově.

ilustrující obrázek Tramvaj T3 [zdroj Česká televize]
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3340256-v-krkonosich-budou-po-stare-vlakove-trati-jezdit-tramvaje-z-ostravskeho-dopravniho

Ředitel spolku PříKrM, Karel Jakubů, dipl. um., umožňuje studentům a akademikům využití těchto tramvají v rámci studentských projektů ČVUT v Praze pro experimentální ověření alternativního pohonu, skládajícího se z elektrických akumulátorů a motoru na zemní plyn. Dílčí prvky tohoto unikátního pohonného systému jsou již zkonstruovány a připraveny k provoznímu ověření. Tramvaje mají rovněž prakticky ověřit nasazení lehkých kolejových vozidel v regionální drážní dopravě, což je ústředním tématem projektu Krkonošské metro.

Projekty, na kterých mohou studenti ČVUT FD řešit tuto problematiku jsou: 20X1LD+20X1LS Krkonošské metro - univerzitní dráha, 20X1ES Pohony elektrických vozidel, 20X1SD Dopravní sál Fakulty dopravní.

Vedoucí těchto projektů se těší na zájemce o realizaci tohoto zcela unikátního experimentu, majícího za cíl zachránu a rozvoj regionální drážní dopravy v ČR.