info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Pracoviště Děčín

Vedoucí pracoviště:Ing. Ondřej SMÍŠEK
Zástupce vedoucího:Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Sekretariát: Michaela FLÍGLOVÁ

Pracoviště Děčín je pracovištěm pro zajištění technicko-provozních podmínek realizace studijního programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" uskutečňovaného na tomto pracovišti v souladu s akreditací udělenou ČVUT FD v oboru "Dopravní systémy a technika" ve studiu prezenčním a v oboru "Logistika a řízení dopravních procesů" v prezenčním i kombinovaném studiu.

Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti Celoživotního vzdělávání, řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti realizovaných ČVUT FD. Pracoviště Děčín spolupracuje v rámci své činnosti s řadou odborníků významných severočeských podniků a organizací. Pro širokou veřejnost je pak určeno Celoživotního vzdělávání, které nabízí podnikům, organizacím, skupinám i jednotlivcům specializované programy, včetně rekvalifikačních.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Obsah připravuje pracoviště Děčín.

Webové stránky pracoviště

E-mailová adresa pracoviště

decin@fd.cvut.cz

Vzdělávací středisko s ubytováním "Zámecká Sýpka"

fotka budovy decin

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1288/1
405 02 Děčín
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1288/1
405 02 Děčín

Tel: +420 224 358 409, +420 224 358 404

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z Děčína