Zápis do semestru + legislativní předpisy a návody

 • systém KOS - Webový přístup pro studenty a učitele
 • Informační dokument "Zápisy pro studenty ČVUT FD" soubor pdf  (~271.1 kB)
 • Příkaz rektora č. 11/2015 ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě (tzv. indexu), k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků soubor pdf  (~154.2 kB)
  • Sdělení č. j. 0445/15/51921 prorektora pro studium a studentské záležitosti ČVUT k zápisům soubor pdf  (~302.4 kB)
   • v souvislosti se zrušením používání výkazů o studiu (indexů) od 01.10.2015 na celém ČVUT v Praze se zásadním způsobem mění postupy studentů při zápisu do semestru, který bude probíhat již pouze prostřednictvím systému KOS – věnujte proto zvýšenou pozornost všem pokynům (viz záložka PŘEDPISY A NÁVODY) a návodům (viz níže) zveřejněným v souvislosti se zápisy do semestru

Povinně volitelné předměty typu B pro studenty zapsané ke studiu v

 • Praze
  • vypsané pro zimní semestr 2020 – 2021 soubor pdf  (~217.8 kB)
  • zrušené pro zimní semestr 2020 – 2021 soubor pdf  (~206.8 kB)
 • Děčíně
  • vypsané pro zimní semestr 2020 – 2021 soubor pdf  (~202.4 kB)
  • zrušené pro zimní semestr 2020 – 2021 soubor pdf  (~202.6 kB)

Změna a vkládání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy v databázi KOS je v kompetenci studenta!!!

podrobnosti informace soubor pdf  (~43.1 kB)

Výňatky z legislativních předpisů


Návody pro zápis předmětů v systému KOS